4.12.19

Dopis náměstka Václava Pícla pro školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté

Z dopisu vybíráme: "Je třeba ze strany ředitelství mateřských, základních a středních škol (včetně školních družin) v průběhu měsíce prosince 2019 ukončit ve Výkazu R44-99 všechna podpůrná opatření typu asistent pedagoga, pedagogická intervence, výuka předmětů speciálně pedagogické péče a počet žáků ve třídě, která jsou aktuálně poskytována dětem a žákům ve speciálních třídách/odděleních. Optimální termín ukončení je do 16. 12. 2019. Personální podpora asistenta pedagoga bude od 1. 1. 2020 systémově finančně zajištěna z rozpočtu školy."


Praha, . listopadu 2019
Č. j.: MSMT-9396/2019-9

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

v souvislosti se změnou způsobu financování podpůrných opatření ve školách, třídách a odděleních zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v návaznosti na novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění k 1. 1. 2020, si Vás dovoluji požádat o spolupráci.

Na základě výše uvedených změn je třeba ze strany ředitelství mateřských, základních a středních škol (včetně školních družin) v průběhu měsíce prosince 2019 ukončit ve Výkazu R44-99 všechna podpůrná opatření typu:

- asistent pedagoga*),
- pedagogická intervence,
- výuka předmětů speciálně pedagogické péče,
- počet žáků ve třídě**),

která jsou aktuálně poskytována dětem a žákům ve speciálních třídách / odděleních. Optimální termín ukončení je do 16. 12. 2019. Personální podpora asistenta pedagoga bude od 1. 1. 2020 systémově finančně zajištěna z rozpočtu školy.

Ukončování příslušných podpůrných opatření proveďte prosím standardním způsobem v Informačním systému školské statistiky (sběr dat) na stránce ředitelství školy, tj. po přihlášení na adrese https://sberdat.uiv.cz/login, pod tlačítkem „Vykázat“ v sekci „Výkaz R44-99“. V případě potřeby je možné kontaktovat pracovníky odboru školské statistiky, analýz a informační strategie, se kterými komunikujete při sběru dat ze zahajovacích výkazů. Všechny další informace ohledně financování regionálního školství od 1. 1. 2020 jsou trvale k dispozici na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi.

Předem Vám děkuji za součinnost.

S pozdravem

Mgr. Václav Pícl

*) V případě středních škol pouze v těch speciálních třídách, které jsou zřízeny pro vzdělávání v oborech Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
**) pouze v případě mateřských škol

1 komentář:

Venkovská učitelka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat