1.12.19

Antonín Jančařík: Několik vysvětlujících vět k usnesení z jednání Asociace akademických senátů pedagogických fakult ČR

Jsme si vědomi, že v současné době nelze zajistit výuku bez nekvalifikovaných učitelů. Kvalifikovaných učitelů je a bude málo, protože stát prostřednictvím MŠMT dlouhodobě omezoval jejich přípravu. Tento stav se v nejbližších letech nezmění. A osobně považuji za velmi pravděpodobné, že nedostatek nevyřeší ani tato novela a na školách se budeme stále častěji setkávat s učiteli nejen bez pedagogického, ale i bez vysokoškolského vzdělání.

Pokud by zákonodárci změnili současnou podobu návrhu zákona tak, že nekvalifikovaného lze zaměstnat nejen na dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném (současná dikce), ale například až na tři roky (a bez omezení rozsahu), tak by nám toto znění nevadilo a mělo v praxi stejné důsledky.

Novelu odmítáme především z následujících důvodů:
  1. Neexistuje žádná země a žádná profese, kde by o udělení kvalifikace k výkonu regulované profese rozhodoval zaměstnavatel a toto rozhodnutí nebylo navázané na plnění kvalifikačních předpokladů. (Jen v ČR je regulovaných profesí několik set.)
    Zákon slouží pouze k "falšování" statistik a matení veřejnosti. Přejmenování nekvalifikovaného učitele na kvalifikovaného vylepšuje statistiky, ale nemůže mít žádný vliv na kvalitu jejich výuky a dle našeho názoru nemůže mít ani významnější vliv na jejich ochotu na školách pracovat.
  2. Zákon poškozuje studenty pedagogických fakult, kteří v průběhu studia již učí. (Jedná se o cca 4000 učitelů, kteří mají více než 2600 celých úvazků.) Tito studenti byli naroveň všem jiným nekvalifikovaným zájemcům o výuku. Po novele na rozdíl od nekvalifikovaných vysokoškoláků zůstávají nekvalifikovanými a ředitel za ně musí stále hledat náhradu.
  3. Zákon poškozuje absolventy pedagogických fakult, protože bude mít negativní dopad na jejich nástupní platy.
  4. Novelizace zákona je vždy prostor pro provedení pozitivních změn. Tato novela mohla řešit mnoho dalších otázek - třídní učitele, další pedagogické pozice na školách, které se osvědčily v rámci projektů OP VVV. To však nedělá. Pokud bude novela přijata, na řešení budeme muset opět několik let čekat.
Dalším diskutovaným bodem bylo i to, že stále nejsou schváleny podmínky DPS. V této oblasti ale došlo v posledních týdnech k výraznému a velmi pozitivnímu posunu. Proto jej neuvádím jako důvod rozhodnutí. Stále jsme ale v situaci, že pokud se chcete stát kadeřnicí, kosmetičkou či elektrikářem, musíte absolvovat kurz v mnohem větším rozsahu, než když se chcete stát učitelem.Žádné komentáře:

Okomentovat