1.11.19

ČMOS PŠ: Výzva k zakládání stávkových výborů

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6. listopadu 2019 jednodenní stávku.


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6.11.2019 jednodenní stávku.

POSTUP PŘI ORGANIZACI STÁVKY


Doporučujeme dodržet následující postup:
 • pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (ne jen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky,
 • pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění
 • všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky,
 • ustanovit stávkový výbor (tuto funkci může plnit výbor ZOOS) nebo kontaktní osobu; ti
 • budou m. j. podávat potřebné informace zaměstnavateli i účastníkům stávky,
 • oznámit písemně předem zaměstnavateli tyto údaje:
  • kdy bude stávka zahájena a dobu jejího předpokládaného trvání,
  • důvody a cíle stávky,
  • jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávnění zastupovat účastníky stávky,
  • oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky,
 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí,
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky,
 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli ukončení stávky.
Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

V případě vyhlášení stávky bude „vzor oznámení zaměstnavateli“ ke stažení na www.skolskeodbory.cz.

Další informace ke stávce naleznete v právním výkladu, který je dostupný na stránkách ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/6).

Vedení ČMOS PŠ

V Praze 11. 10. 2019

Ke stažení:Žádné komentáře:

Okomentovat