26.11.19

Ředitelé škol zřizovaných Prahou obdrží mimořádné odměny

Vzhledem ke změně financování regionálního školství od 1. 1. 2020 byla na školy zřizované hlavním městem Prahou v posledních měsících kladena vysoká administrativní zátěž. Zcela nezbytná byla po celou dobu přípravy spuštění reformy součinnost ředitelů, kdy bylo zásadní provést organizační změny, např. změny počtu tříd, případně jejich dělení, a to vše současně se zajištěním výuky. Rada hl. m. Prahy dnes proto schválila udělení mimořádných odměn za úspěšné zajištění přechodu na nový způsob financování všem ředitelům škol zřizovaných hlavním městem.


Ředitelé museli nastavit a zajistit fungování školy od 1. 9. 2019 tak, aby zabezpečili i ty činnosti, které jsou pro chod organizace nezbytné a přitom podle nových pravidel financování již nebudou hrazeny ze státního rozpočtu. Odbor rozpočtu MHMP proto poskytl odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP hodnocení náročnosti zajištění přechodu na nové financování u jednotlivých škol a s ohledem ně byly školy zařazeny do čtyř kategorií. Nejvyšší náročnosti je přidělena odměna 50 tis. Kč, odstupňovaně pak nejnižší náročnosti 20 tis. Kč.

„Změnu financování regionálního školství provázela velká administrativní zátěž. Ředitelé v této věci poskytli maximální součinnost, bez které by spuštění reformy nebylo možné. Jsem proto moc rád, že Rada hlavního města Prahy odsouhlasila udělení mimořádných odměn, které si ředitelé za úspěšné zajištění přechodu na nový způsob financování zaslouží,“ upřesnil radní pro oblast školství Vít Šimral.

Nový způsob financování je založen na zcela jiném principu než dosud, kdy byly školy financovány na jednotku výkonu, a tedy obdržely roční výši finančních prostředků podle počtu dětí, žáků či studentů. Od 1. 1. 2020 obdrží školy finanční prostředky podle toho, jak vykáží platové zařazení svých zaměstnanců, přičemž nová pravidla přesně stanovují rozsah přímé pedagogické činnosti (maximální počet odučených hodin) a vymezují striktně skupiny profesí pedagogických pracovníků a počet nepedagogických pracovníků hrazených ze státního rozpočtu.

Žádné komentáře:

Okomentovat