22.11.19

Radmil Švancar: Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys? aneb Defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze, říká Martin Odehnal

Spokojenost Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR) s vypořádáním připomínek k vyhlášce o speciálním vzdělávání se limitně blíží nule. Předseda asociace Martin Odehnal, kterého jsme požádali o rozhovor, dokonce v dopisu ministerstvu školství tvrdí, že byla zneužita k pouhému předstírání naplnění podmínky účasti zástupců odborné pedagogické veřejnosti. A chce uvnitř ASP ČR vyvolat diskuzi o účelnosti další spolupráce s vedením rezortu.


Z rozhovoru v Učitelských novinách 11/2019 vybíráme:

Znamená to, že už nepočítáte s další spoluprací s MŠMT na revizi současného pojetí inkluze?

MŠMT bylo zpočátku, před rokem, velmi vstřícné. Dá se říci, že se i s námi bavilo při hledání lepších cest o všech možnostech. Připravili jsme řadu podkladů včetně argumentace, kterou by bylo možné použít při jednání s bruselskými úředníky. Poskytli jsme jeho pracovníkům rozbor chyb, které současný systém in kluze přinesl, i co by se s tím dalo dělat. Nechali jsme na tom hodiny práce bez jakéhokoliv nároku na odměnu. V průběhu jednání jsme se dozvídali, že třeba ministr školství Robert Plaga oceňuje náš návrh na profesionalizaci asistenta pedagoga i další. Pak se ale při vypořádání ukazuje, že i při novelizaci v podstatě bezvýznamné vyhlášky v paragrafech, kde by šlo o drobné změny k lepšímu, stačilo, aby zadupaly neziskovky a z dálky zaburácel Brusel. Máme prostě pocit, že jsme byli za hlupáky. Není to tak, že bychom už nikdy s MŠMT nechtěli spolupracovat, nejsme uražení. Musíme ale vědět, že to je k ně čemu, že nejsme jen zástěrkou, aby mohli říci, že změny připravují s odborníky, ale pak se na ně vykašlou a ohnou se pod diktátem neziskovek.

Na druhou stranu - MŠMT při připomínkových řízeních dostává informace ze všech stran a na něm je, pro které řešení se nakonec rozhodne...

Pokud by šlo skutečně o souboj odborných argumentů, pak by to bylo v pořádku. Jenže naši oponenti nemají žádné odborné argumenty, kterými by obhájili současný model takzvaného společného vzdělávání. Vznášejí ryze politické požadavky a z útrob MŠMT zaznívá, že muselo couvnout, protože na něj byl vyvinut tlak až přes Brusel. Střet názorů se neřeší odbornou polemikou, ale silou vlivu. V tom jsou jistě silnější, ale já si naivně myslel, že jde hlavně o děti s postižením i bez něho, jim by měla novela vyhlášky prospět. Chápu ovšem, že se našim oponentům nechce přijít o lukrativní možnost nabízet kurzy pro učitele, v nichž během směšných 40 hodin poskytovali rozšířenou speciálněpedagogickou kompetenci. Kdyby v nich aspoň učitelům poskytli základy metodik práce s dětmi s nejčastějším postižením, s hraničními dětmi, se SPUCH! A to nemluvím o práci s nevidomými, sluchově postiženými nebo dokonce s mentálně postiženými. Jenže z různých stran vím, že to byla akorát tak nalejvárna o tom, jak je ta inkluze skvělá a nezbytná. Navíc často přednášeli lidé, kteří s těmito dětmi nikdy nepracovali, jak to tedy mohlo vypadat?


42 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Názor pana Mgr. Martina Odehnala, že oponenti Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR) nemají při obhajobě inkluze žádné odborné argumenty kterými by obhájili současný model takzvaného společného vzdělávání, je skutečně tragikomická. Asociace speciálních pedagogů ČR není pupkem světa a podsouvat oponentům nechtějí přijít o lukrativní možnost nabízet kurzy pro učitele, je ze strany předsedy ASP ČR sprosťárna non plus ultra. Je-li tak Asociace speciálních pedagogů ČR dobrá, jak se snaží jevit na veřejnosti, co jim brání ve zpracování inkluze po „jejich“.

Nikdo netvrdí, že inkluze po česku byla, je a bude snem českých učitelů a rodičů dětí a žáků se SVP, ale podobné poštěkávání, jakého se dopouští předseda ASP ČR, je nejen trapné, ale s přibývajícím časem i nudné. Už řadu let totiž neříká v podstatě nic nového a jenom stále mele to samé. Chce-li pan předseda uvnitř ASP ČR vyvolat diskuzi o účelnosti další spolupráce s vedením rezortu, nic a nikdo mu v tom nebrání, ale mám obavu, že poštěkávání z jeho strany jen tak bohužel neskončí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlikům chvíli trvalo, než si ujasnili, co je zač ten tragikomická názor. Asociace speciálních pedagogů není pupkem světa, a pytlici by řekli, že na rozdíl od těch pravověrně inkluzivních školitelů ani takovou ambici nemá. 'Oponentům' jde o zajímavé prašule, a tak se ježí. To je zjevné.
Pytlici nejsou v inkluzi zběhlí, a jsou tomu rádi. Ale věří, ti pytlici, že se najde někdo znalý, kdo zde vypočítá, co všechno brání tomu 'zpracování inkluze po jejich'. V oboru nevzdělaní pytlici to vidí tak, že než tato inkluze, pak radši žádná. Zatí tomu mnohé nasvědčuje.
Unknowna začínají být nervní. Obavy o živobytí se se promítají do agresivity nejen v projevu. Teď to pytlici poslouchají v tévé nova: podpora inkluze končí z finančních důvodů. Tečka.
Speciální školství lehlo popelem, a inkluzivní fénix křídly netřepotá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

zpracování inkluze po „jejich“

je rpostě pitomost. Monopol na zpracování inkluze měli Štech a Zapletalová s podporou Laurenčíkové. Ostatní si prostě neškrtli, neb to byli rozvraceči a podvratní živlové.

Josef Soukal řekl(a)...

" Už řadu let totiž neříká v podstatě nic nového..."
A furt je k ničemu, protože na argumenty se v českém školství nehraje.

E.Kocourek řekl(a)...

diskuzi o účelnosti další spolupráce s vedením rezortu

O čempak chtějí diskutovat? Není-li účelné Ministerstvo, jak by mohla být účelná spolupráce? ////

Eva Adamová řekl(a)...

"Je-li tak Asociace speciálních pedagogů ČR dobrá, jak se snaží jevit na veřejnosti, co jim brání ve zpracování inkluze po „jejich“."

Unknown, četl jste to vůbec? Vždyť tam Odehnal popisuje, co brání rozumnému zpracování inkluze. A jinak k tomu mohu ještě dodat, že pan Odehnal má ve všem hlubokou pravdu, a zdůraznit několik bodů.

1. V dokumentech pro probíhající období čerpání EU fondů z OP VVV se jako červená nit line právě inkluze. Právě proto se to muselo ušít tentokrát horkou nití a narychlo spustit, a to bez pořádné přípravy. Už když jsem tyto programové dokumenty v roce 2015 četla, tušila jsem průšvih. Toho, kdo se o tento způsob čerpání EU fondů postaral, bych zavřela až zčerná, protože tam je zakopaný pes. A neházela bych to na Valachovou, ta ty dokumenty nespisovala, ta se jen stala ralizátorkou, ať už dobrovolnou či spíše díky své hlouposti nedobrovolnou.

2. Na inkluzivních školeních a na školeních pseudogamotností je přisáto tolik lidí, až se z toho chce člověku zvracet, zvláště když ví o "kvalitě" těchto školení své.

3. Nejlepší zájem dítěte se na naší škole v plné míře zatím projevil tak, že nám tam v současnosti pobývají dvě evidentně LMP děti, kterým PPP tuto diagnózu nemíní přiznat, protože rodiče by svoje děti pravděpodobně přesunuli do školy podle paragrafu 16 odstavce 9. Tyto děti výuku ani s pomocí asistenta nezvládají, a to ani po stránce znalostní či dovednostní ani po stráne psychické.

Ivo Mádr řekl(a)...

Současná inkluze po česku je nefunkční. Na skutečně efektivní fungování inkluze nebyly, nejsou a dlouho nebudou peníze. A odtud se odvíjí všechny problémy současnosti. Jisté skupiny "odborníků na všechno" si navíc z inkluze udělaly soukromé penězovody. A co je úplně nejhorší? V rámci inkluze po česku došlo pouze k přesunu části žáků ze speciálních škol do škol hlavního vzdělávacího proudu. Na ZŠ pak evidentně chybí speciální pedagogové, psychologové, kvalitně zaplacení a patřičně vzdělaní a zapálení asistenti. A o efektivitě vzdělávacího procesu, s některými inkludovanými dětmi v rámci běžné výuky na ZŠ, lze směle pochybovat.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jelikož je pár zásadních bodů, kvůli kterým není česká inkluze inkluzí, je NAPROSTO NUTNÉ JE STÁLE DOKOLA OPAKOVAT.
Opakování je matka moudrosti - Komenský. Proto i já budu tyhle body pořád opakovat ,třeba do zblbnutí. A doufám, že jiní také.
ASp a další subjekty velice pregnantně formulovaly problémy a to mnohokrát, Nikdo je neposlouchal. výsledky se dostavily dříve, než jsme v skrytu duše doufali. Inkluze neinkluze v Česku je příšerný paskvil, za který by se ti nahoře měli stydět. místo toho vymýšlí další kokotiny, jak prodloužit agonii nefunkčního stavu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Rýsuje se to asi tak, že kritici inkluze nejsou vstřícní k diskusi.
A to je evidentně stěžejní příčina té inkluzní zmatlanosti.
Viník je usvědčen!!!     ...a ani to nebolelo...

Unknown řekl(a)...

Pardon, Opakování matka moudrosti je latinské přísloví a s učitelem národů nemá pranic společného.

Jana Karvaiová řekl(a)...

I kdyby to řekl Lenin, je to pravda.

Unknown řekl(a)...

Pardon, V. I. Lenin je autorem jiného památného výroku, který neztratil svou platnost ani v dnešní postmoderní době vymknuté z kloubů, a to "Učit se a učit se."
A pravda? Co je to pravda? To je to, co je napsáno na standartě pana prezidenta?

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Ono se (i v této diskusi) dobře pozná, komu jde o postižené děti a kdo si jen honí triko.

Unknown řekl(a)...

To máte pravdu. Tak to jsme dva.

Venkovská učitelka řekl(a)...

Oběti inkluze nebo čeho mi sedí ve třídě. Ne ne ne, nefunguje to.

Jana Maříková řekl(a)...

Hlavně jde o to, že MŠMT NECHCE hájit zájmy dětí. Hrozby neziskovek se opakují o stále stejné argumenty, především rozsudek štrasburského soudu ve věci D.H. a ostatní, které už byly vyvráceny, jen by si někdo musel dát práci je najít a odvahu se vydírání postavit. Na vydírání totiž musí být dva.

poste.restante řekl(a)...

Co je to pravda?
Pravda je, že mnozí z nás od prvopočátku tvrdili, že tenhle ideologický "projekt" je špatně připravený a v mnoha parametrech naprosto nesmyslný. Že jsme konkrétně uváděli v čem a proč to nemůže a nebude fungovat. A že se po pár letech pravdivost našich tehdejších slov potvrdila.

Mno. Mají tedy Unknowni kromě keců také nějaké argumenty?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Unknown - předvedl(a)? jste tu ukázkovou snůšku "argumentů" na úrovni žáka s LMP. Přesně tohle jsem čekala.
Tak kdybyste tu nyní mohl/a nanést přesné argumenty, v čem odehnal, já, poste.restante a další nemáme pravdu ohledně inkluze. Doporučuji vyhledat si články z roku 2015-16 třeba ode mě, přečíst a poté napsat, v čem jsem se zmýlila. Ušetřím vám čas - v ničem.
A teď vaše články, dokumenty o tom,jak to funguje (jo, nedávejte sem prosím těch 20 příkladů dobré praxe z MŠMT.Na to, že do toho vrazili takové peníze a spolupracovali s chobotnicí ČOSIV, to je legrační).

P. Vršecký řekl(a)...

Jo jo, když jsou fakta ve zjevném a příkrém rozporu s ideologií, tak ......běda faktům! Unknown to předvedl dokonale. V tom mně připomíná třeba pana Lukáše. Třeba se Unknown ještě vrátí (jakkoliv to považuji za krajně nepravděpodobné) a předvede závěrečnou lukášovskou piruetu ve stylu "ale vy zase bijete černochy".

Ygrain řekl(a)...

Když je Unknown tak honěný/á v klasickém vzdělání, jistě bude znát i postavu jménem Kassandra. Kéž by se odmítání naslouchat rozumným argumentům taky dalo vysvětlit nějakou kletbou...

Unknown řekl(a)...

Nevím, jaké argumenty diskutující očekávají, aby je to uspokojilo. Jenom si myslím a jsem o tom přesvědčen, že strategie inkluzivního džihádu, kterou zastává řada rozvášněných speciálních pedagogů, je nesmyslná a předem odkázaná k neúspěchu.
Občas jezdím za přáteli do zahraničí, a tak vím, že inkluze se v mnoha zemích setkává s řadou kardinálních problémů, jako je zejména nedostatek financí stejně jako i nepřipravenost učitelů na inkluzi či integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příkladem jsou např. Spojené státy, kde při inkluzi, kterou kdysi podepsal prezident Bush mladší, šli legislativci ještě dále než legislativci MŠMT a v rámci jejich legislativy byl schválen integrační zákon „No Child Left Behind“, jehož cílem bylo od samého prvopočátku, aby i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dokonce dosahovali srovnatelných výsledků jako žáci bez postižení. Platnost zákona byla pozastavena o 10 let až do roku 2010. A přesto americký ministr školství Arne Duncan hned v roce 2011 varoval na zasedání Kongresu Spojených států, že snížení rozpočtu v oblasti školství způsobí, že přibližně 82 % základních a středních škol nebude schopno zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách ve smyslu zákona „No Child Left Behind (2000).

Situace jak v USA, tak i v Německu nebo ve Velké Británii je dodnes stejně tristní jako je tomu u nás. Ale nikdo tam nevolá z navržené barikády po zrušení či zastavení inkluze. Nikde se nevycházejí články s titulkem „Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys.“ Stamilionový byznys, roboha, pro koho? Nikdo se neustále neohání zájmy dětí a nikdo nenavrhuje přerušení spolupráce s ministerstvem školství. Pedagogická obec naopak vyvíjí systematický tlak nejen na ministra školství, protože ten je v tom obvykle z 50 % nevině, „lebo má len ty financie“, které má či dostane, ale vyvíjí tlak přímo na vládu, Parlament či Senát, mj. i zákonnými postupy, jakými jsou stávková pohotovost, pasivní rezistence vůči nesmyslným metodickým pokynům centrálních orgánů, bojkotem nekvalitních ministerských materiálů, ale i nekvalifikovaných školení, které jsou věnovány inkluzi.

Argument inkluzivních džihádistů, že všechno je špatně a že „defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze“ je hloupý, protože není pravdivý. Je znevažováním mnoha lidí, kteří se na inkluzi v dobré víře podíleli. Je stejně tak znevažováním práce mnoha kantorů či asistentů pedagoga, kteří v řadě nesmyslů najít smysl a potřeby konkrétních dětí a žáků.

Že inkluze „o česku“ se setkává v mnoha vážnými problémy, je pravda. Stejně hodnotnou pravdou ovšem je i to, že i přes všechny problémy inkluze mnoha dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně pomohla a pomáhá. Inkluzi prostě nelze zrušit či zastavit, protože navrhovaný postup by byl daleko složitější, než předchozí uvedení inkluze „po česku“ do praxe a vznikl by takový zmatek, který si ani nikdo neumí představit.

A ještě poznámka. Pana kolegu Lukáše neznám, a tak ani nevím, jakou závěrečnou lukášovskou piruetu ve stylu "ale vy zase bijete černochy" bych měl převést.

Unknown řekl(a)...

Místo lukášovské piruety ve stylu "ale vy zase bijete černochy" pouze jeden citát:
"Inkluziu neodvolám a nelze ji zrušiť, lebo zastavit. To něch si všeci zapametajú."

Jana Karvaiová řekl(a)...

Kdybyste sledoval články o kterých jsem psala, tak tam o zastavení inkluze není ani slovo. Dokonce to neříká ani Odehnal. My všichni stále a pořád píšeme o nedořešené a čpatně nastavené inkluzi. Vaše naivistické názory jsou divné. Vy si myslíte, že lidé nevyvíjí tlak na poslance, vládu apod.??? Samozřejmě, že vyvíjí. mezi tím se stovky dětí trápí v běžných školách. protože nemají adekvátní péči. Inkluze neznamená jenom to, že jsou všechny děti na základkách. Znamená to, že se jim dostane ADEKVÁTNÍ PÉČE. a to prostě nemají. FB skupiny asistentů a i učitelek jsou plné zoufalých výkřiků typu" co mám dělat, nastoupí k nám nevidomá holčička a já nevím,co s ní......Asistenti nejsou tím, za co je veřejnost považuje. Nejsou odbornou pedagogickou silou. a to je chyba. Ve šklách chybí odborníci z řad speciálních pedagogů. Až do stupně PO 3 není možnost zaměstnat speciály na plný úvazek. Na půl úvazku je to hrozné a navíc do školy přijde ! člověk ,jako pomoc učitelům.
Nastavení myšlení - blbá špatná a vlastně neinkluze je lepší než žádná!?!? Jak to vysvětlíte těm dětem? My všichni totiž nemluvíme o dětech s dyporuchou nebo ADHD, kterých je na školách jako žáků s SVP nejvíce a vždy tam byli. My mluvíme o dětech, které potřebují odbornou péči - LMP až TMP, všechny střední až těžké smyslové vady a psychiatricky nemocné děti. Těm není pomoženo, ty jsou jen socializované, nic víc.Sedíc ve školách v péči hodných snažících se pančelek, které si samy rvou vlasy bezmocí.Jestlůi to je inkluze, já jsem ředitelka zeměkoule. A váš připitomělý postoj - jako že v zahraničí mají taky problémy, vzahraničí bla bla bla. Co mě je po zahraničí. Já se starám o děti tady a chci, aby měly péči dobrou. Ony ji ve speckách měly. Kvůli politických hrátkám teď prohrávají svůj boj s postižením a tím, jak žít.

Milan Randák řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Milan Randák řekl(a)...

Školství se nám řítí, hele,
močálem černým, kolem holých skal,
cestou svažitou do zadele.
A neznámý mužík zatleskal...

Eva Adamová řekl(a)...

"Situace jak v USA, tak i v Německu nebo ve Velké Británii je dodnes stejně tristní jako je tomu u nás."

Ano v USA je situace opravdu tristní. Znám rodinu, která se kvůli tomu, aby jejich LMP dítěti byla poskytnuta potřebná péče, musela přestěhovat. U nás byla pro tyto děti postupně od 60. let minulého století vybudována velmi solidní síť zvláštních škol se speciálními pedagogy, takže rodiny s těmito dětmi tento problém neměly. Teď tyto školy díky inkluzi pomalu zanikají a rodiče těchto dětí se do problémů dostávají.

Přitom by pomoc byla velmi snadná. Stačilo by zřídit speciální třídy přímo v běžných školách, jako je tomu v tolik opěvovaném Finsku. To se sice někde údajně i děje, jenže rozhodně se tak neděje systémově. Brání tomu např. i to, že zřizovateli běžných škol jsou obce a zřizovateli praktických škol jsou kraje. Spíše mi přijde, že systém inkluze, který upřednostňuje individuální integraci, se tomu snaží zuby nehty zabránit. Až postupně zajdou a úbytě téměř všechny školy dříve označované jako praktické a zůstanou jen ty ve velkých městech, tak Pánbůh se všemi takto postiženými dětmi i s jejich rodiči.

Ygrain řekl(a)...

Vážení, sledujete tu logiku? V zahraničí to dělají, výsledky jsou tristní, tož my to budeme dělat jako oni. A ještě jako huráakci bez finančního zajištění. Výkon hodný montypythonů.

krtek řekl(a)...

Cynicky řečeno - je společenský lepší, když vychází žáci ze sedmé třídy nebo když projdou praktickou školou? A jinak - pokud inkluze v USA, Německu a jinde nefunguje, tak proč jsme ji, sakra, zavadeli?

Ivo Mádr řekl(a)...

Unknown

1. Domnívám se, že neučíte na inkludované ZŠ
2. Jistým faulem z vaší strany je anonymita
3. Nezaměňoval bych inkluzi a integraci (viz. USA)
4. Lze vyjmenovat státy, kde inkluze opravdu aspoň trochu funguje - severský model. Inkluze probíhá v jedné budově, ale oddělených třídách. Pokud je nějaké inkludované dítě dobré v M,VV,HV,..pak navštěvuje běžnou třídu hlavního vzdělávacího proudu, výlety, sportovní, kulturní akce jsou společné pro všechny. Na inkluzi se podílí ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí. Je to však nesmírně drahý projekt.

Unknown řekl(a)...

A já čekal, že mne alespoň trochu, maličko pochválíte a přijmete mezi sebe. Že si spolu budeme číst v Koránu o inkluzi a společně si zanadáváme. Že v létě pojedeme nikoli do Řecka, ale někam na sever nadýchat se čerstvého inluzivního povětří a to si pak přivezeme ve sklenici od okurek k nám domů.
A vy? Že prý "váš připitomělý postoj". Nikam s vámi nejedu, ba ani na Korán nevložím ruku. A svým žákům v inkludované základní škole, která má 820 žáků, řeknu, že jsou obětí nepodařeného experimentu.

poste.restante řekl(a)...

Unknown
Pokud používáte slovní spojení "strategie inkluzivního džihádu", pak si laskavě uvědomte, že přesně popisuje chování ČOSIV a MŠMT.

Nikdo z nás, kteří léta kritizujeme "inkluzi po česku", ani na vteřinu nepomyslel na to, že samotná inkluze je špatná myšlenka.
Právě proto jsem před lety začal používat samotný pojem "inkluze po česku", abychom mohli i v diskusi odlišovat skutečnou inkluzi od toho pitomého, byrokratického a nefunkčního paskvilu, který nám byl vrchnostenským rozhodnutím vnucen bez pořádného finančního a personálního zajištění.


Měli jsme skvělý a fungující systém speciálního vzdělávání i vzdělávání hendikepovaných dětí.
Chtělo to jediné.
Vložit do něj více peněz a zajistit odbornou pomoc pro děti vyžadující speciální péči i na běžných školách.
Zajistit, aby hraniční případy mohly být směřovány do spádových škol, které by měly být odpovídajícím způsobem technicky a především personálně vybaveny.
Zakládat v rámci "běžných" ZŠ speciální třídy tak, aby část výuky mohly děti absolvovat společně. Atd. atd. - Napsáno o tom bylo hodně. Račte si vyhledat.

Jenže místo toho došlo ke zrušení přílohy LMP a nahnání dětí do prostředí, které nezvládají ani ony, ani nevyškolení učitelé.
Vytvořili se "asistenti", což jsou často "přeškolené" prodavačky, které mají problém "vyřešit".
A hlavně, vytvořila se virtuální potěmkinovská pseudorealita o tom, jak vše perfektně funguje a z každého, kdo se opovážil vznést byť jen připomínku, se v médiích vytvořil prototyp odporného asociála a nepřítele bezbranných hendikepovaných dětí. Nádherně to demonstrujete i Vy svým slovníkem o "džihádistech".

Vaše uvažování, které nejlépe demonstruje Vaše "argumentace", lze asi nejvýstižněji popsat klasickým příměrem: "hodíme žáky a učitele do hluboké vody a oni už se plavat naučí".
Jenže vážený pane, nám je z duše odporné dívat se na topící se děti a nemoci jim pomoci.

"Příklady dobré praxe" si strčte za klobouk. Měli jsme jich tisícovky i před zavedením "inkluze po česku".
Místo nich dnes máme rodiče, kteří neváhají převážet děti desítky kilometrů, nebo je natlačit na víceletá gymnázia či do soukromých škol jen proto, aby se jim podařilo dostat je z prostředí, které podle Vás "žákům se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně pomohla a pomáhá".
Máme učitelky, které odcházejí ze škol, protože na "tohle" už nemají nervy.
Ale hlavně máme děti, které nezvládají ani to, co před deseti lety zvládaly.
Obrovsky se jim "pomohlo", opravdu. :-(

Jste tak zaslepený, nebo potřebujete ještě lepší důkaz nefunkčnosti celého tohoto pokusu na dětech?

Děkujte právě těm učitelům a mnohým asistentům, že dokázali za cenu vlastního obětování zachránit a alespoň částečně omezit škody, které tahle prasárna napáchala.

A pokud Vám jde opravdu o zájmy dětí, jak alespoň deklarujete, tak nejdřív pečlivě poslouchejte to, co říkají zkušení kolegové a kolegyně, jako například Karvaiová a Adamová.
Od nich se měli učit ti, kteří rozhodovali. A ne od ideologů z ČOSIV, kteří si leda honí vlastní triko a kšeft.

Nicka Pytlik řekl(a)...

svým žákům v inkludované základní škole, která má 820 žáků

Toť!
Říkali hnedle po tom dějinném zlomu, že se žádná katastrofa nekonala...
A která že je to škola zázraků?

Unknown řekl(a)...

Pokud používáte slovní spojení "strategie inkluzivního džihádu", pak si laskavě uvědomte, že přesně popisuje chování ČOSIV a MŠMT.
V islámu stejně jako i v inkluzi "po česku" existuje řada frakcí, které se navzájem nenávidí a s potěšením se potírají svojí verzí pravdy.

109:1 Rci: „Nevěřící!
109:2 Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte,
109:3 a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám,
109:4 a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali,
109:5 a vy neuctíváte to, co já uctívám.
109:6 Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“
2:62 Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci a zastánci inkluze či se na ní jen podílejí, ti, kdož uvěřili, že by inkluze mohla někdy fungovat, ale v den soudný konali zbožné skutky a pokání - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.
2:109 Mnozí z vlastníků Písma by si přáli učinit z vás znovu nevěřící poté, co dostalo se vám víry, ze závisti, jež je v nich, i když se pravda stala již zjevnou. Vymažte a odpusťte jim, pokud nepřijde Bůh s rozkazem Svým - a Bůh věru je mocný nade věcmi všemi.
2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství, ani v inkluzi „po česku“! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení inkluze od jejího bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v tu pravou neposkvrněnou inkluzi, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neodtrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.
18:29 A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“ A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosili o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich.
Alláh Akbar, Alláh je veliký, vlastně největší

Unknown řekl(a)...

„nejdřív pečlivě poslouchejte to, co říkají zkušení kolegové a kolegyně, jako například Karvaiová a Adamová.“

Kdysi jsem si přečetl od jedné z Vámi doporučovaných odbornic na www.pedagogicke.info.cz zajímavý názor k asistentům pedagoga. Těch „názorů“ a "připitomělých postojů" té jedné dámy je pochopitelně víc, a to mi stačilo, ale vzhledem k omezenému diskusnímu prostoru jen malá ukázka:

„Dozory, kopírování ... ale to mají v náplni práce. Asistent má pomáhat učiteli, ale ne pomáhat učit. Takže má kopírovat, nosit pomůcky, dělat pomůcky, rozdávat sešity, sbírat sešity, poňoukat dítě k práci. Nic víc.
Podívejte se. Jak může mít asistent přímou činnost? On přeci neučí. Tudíž je zcela jedno, kdy kopíruje nebo vede žáka na záchod. On není pedagog ani vychovatel. Jde samozřejmě o asistenta pedagoga (ne asistenta žáka).“

Jana Karvaiová řekl(a)...

Unknown - zajisté přesně tohle má asistent dělat. A stále si za tím stojím. AP není učitel. Asistent dohlíží na zbytek třídy (DOHLÍŽÍ), když učitel pomáhá SVP žákovi nebo žákům.Takto je fce postavena. O tom psala i inspekce, když celostátně zjistila, že AP odcházejí ze třídy a učí skupinky dětí bokem nebo je učí ve třídě. Nyní chodím na hospitace po naší škole a na AP se zaměřuji. Učitelé je zatím neumí dost dobře využívat a je potřeba to změnit. To, že někdo velmi nešťastně zařadil tyto pracovníky do kategorie "pedagogický" pracovník, je špatně. My máme tře i paralelního učitele a to je lepší a pro děti přínosnější. Ten smí učit. Jestli na vaší škole AP učí, je to špatně. navíc, co vy víte nebo vaši AP o augmentativní komunikaci či způsobu prostorové orientace žáka nevidomého? Zatím se já osobně setkávám s tím, že když k nám do specky přijdou žáci ze základky od AP vycvičení k nicnedělání, je to katastrofa a my je učíme čtvrt roku tomu, co mohli dávno umět, kdyby kolem nich nevrtulníkovali asistenti.
Moje názory se vámzdají připitomělé. to je váš problém. Píšu jen a jen to,co vidím v praxi okolo sebe. A nebojte se, píší mi lidé z celé republiky, to není jen o mém rádiusu cca 10 km.
Zde prosím: http://www.asistentpedagoga.cz/napln-prace a neplést si přímou práci a učení.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Unknown předvedl totální dehonestaci práce speciálních pedagogů. Jede přesně v té ideologické linii, kterou nasadila Valachová a její parta. Šířili nesmysly o tom, že speckaři si jen hřejí svá místečka, jinak by přišli o práci. Byly to účelové lži, které, jak sleduji, ještě někomu vyhovují a stále je omílá dokola.Je to trapné. ale když se ztrapńovat chcete, je to váš problém.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To je snad až malebné, když zastánci zkompetentňovacího a tedy především společenského průšvihu, jakým ta zbabraná inkluze bezesporu je, a který vykazuje výrazně zvýšenou a dlouhodobě nepokrytou potřebu speciálních pedagogů, obviňují její kritiky z řad těchto specialistů, že si na té kritice přihřívají svoji polívčičku.
Taková konstrukci v té dnešní překotně se měnící době vyžaduje už téměř profesionálního trdloida na úrovni odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů pak zejména.

Unknown řekl(a)...

Totální dehonestace práce speciálních pedagogů? Jen některých. O kvalifikaci některých speciálních pedagogů v ASP by se dala napsat kniha s názvem „Alenka v říši divů a za zrcadlem II“.
Tisíce děkovných dopisů? Blahopřeji! Ovšem heslo „Já jsem horník a kdo je víc“ už dávno neplatí stejně jako neplatí „Já jsem speciální pedagog a kdo se neřídí mými představami a nesouhlasí se mnou ve škole i mimo ni v názorech na inkluzi je blbec.“

Asistent pedagoga
9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě


Přímou pedagogickou činnost vykonává
a) učitel,
b) vychovatel,
c) speciální pedagog,
d) psycholog,
e) pedagog volného času,
f) asistent pedagoga,
g) trenér,
h) vedoucí pedagogický pracovník.

§ 2, odst. 2 Zákona ze dne 24. září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění

Jana Karvaiová řekl(a)...

...Tisíce děkovných dopisů? ....Jejdananky, já psala o děkovných dopisech? A kde? Psala jsem o dopis se zkušenostmi , žádostmi o radu.

Add AP - jasnačka - takový truhlář s kurzem asi bude učit, že? To pak bude ještě horší ,než když učí kvalifikovaný pedagog bez znalosti speciální pedagogiky. To bude kvalitka....To mají v zahraničí taky???? NE NEMAJÍ. V USA je povinností školy zajistit ODBORNÍKY na vzdělávání SVP žáků, včetně ergoterapeutů, fyzioterpeutů, logopedů apod. A tady to bude dělat někdo s kurzem, jooo to je fakt inkluze jak vyšitá.

A přímá pedagogická činnost není to samé, jako někoho učit. Nebo byste do škol pustil trenéry nebo psychology??? Ty vaše argumenty jsou fakt srandovní. Trocha znalostí by neškodila.

poste.restante řekl(a)...

Citovat jako argument zprasené nařízení vlády, které tedy od samého začátku všichni kritizujeme? - Tak to už je intelektuální výkon hodný téměř "experta".

A zákon o pedagogických pracovnících někde tedy stanoví, že učit ve školách mohou vychovatelé či trenéři?
Tak proč ne rovnou skautští vedoucí a vysloužilí trenéři okresního přeboru?

Podívejte, pane kolego Unknowne, působíte prozatím jako slušný člověk. Který je ale zmatený představou, že "inkluze po česku" byl dobrý nápad a že hendikepovaným dětem může pomoci. Jenže to je prostě omyl.
Jednotlivcům a někde snad ano. Ale nikoliv proto, že by to byl dobře navržený systém, ale jen proto, že konkrétní lidé dělají svou práci dobře a nad rámec svých povinností. V podstatě suplují a nahrazují vlastní obětavostí to, co by měl systémově řešit stát.
Mnohem většímu množství lidí - tedy intaktním dětem, učitelům, ale především dětem s hendikepem tahle ideologicky motivovaná zpatlanina ublížila.

Dnes už to začíná být vidět na konkrétních výsledcích i situacích a začínají to chápat i někteří z těch, kdo na začátku pěli na "inkluzi" ódy.
Jak dlouho to bude trvat, než dojde i politikům s rozhodovací pravomocí to, co mnozí učitelé tvrdí od samotného začátku?
A kolik dětí musí na tenhle sociální experiment doplatit?

To, co chceme my, je skutečná inkluze. Tedy systémově, finančně a především odborně a personálně připravené školy, které poskytnou kvalitní a také bezpečné prostředí pro vzdělávání jak zdravých, tak i hendikepovaných dětí. Společně tam, kde je to možné a vhodné, ale také odděleně tam, kde je to vzhledem k charakteru žákova hendikepu potřebné, nebo dokonce nezbytné. Jsme dost bohatá země, tak proč šetříme na bezbranných?

Opravdu nechápete, že o "inkluzi po česku" dnes "hlasují nohama" především rodiče žáků?
Opravdu nevidíte, že děti s hendikepem zvládají dnes mnohem méně, nežli jejich vrstevníci před pouhými deseti lety?
A jestli nechápete, že nám nejde ani o vlastní chlebíček (já třeba nemám s inkluzí téměř nic společného), ani o vlastní ego, ale právě o žáky, tak je asi další debata zbytečná.

Ivo Mádr řekl(a)...

Jejej, pan anonym to tady rozjel. Hájí zpackaný, nefunkční model inkluze až do hořkého konce. Jednomu vás, pane anonyme, může být až líto.

Eva Adamová řekl(a)...

Asistent a devátá platová třída? Naivní představa, protože většina jich je v šestce a v sedmičce. No a protože jsou zaměstnáni většinou na polovoční či tříčtvrtinový pracovní úvazek, je jejich plat tak úžasný, že máme schopných asistentů plné školy.

Ještě dobrá varianta je, že asistenta dělá učitel v důchodu na přivýdělek. Většinou se však jedná o mladší maturanty, kteří nenašli uplatnění jinde. Někteří mají sami problémy už s vyjmenovanými slovy a desetinnými čísly, to je pak ta samostatná výuka opravdu na úrovni, že? Syn učí v Praze a tam je s asistenty takový problém, že sehnat někoho solidního je nadlidský úkol. U jednoho dítěte se jim za loňský rok vystřídalo šest asistentů. Někteří prchli sami po pohledu na první výplatní pásku, některé musela vyhodit ředitelka pro neschopnost.

No prostě inkluze jak noha.

Okomentovat