25.11.19

Prezentace z konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhla na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Text dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Prezentace jednotlivých řečníků


Videozáznam bude podle sdělení MŠMT k dispozici 3-4 týdny po konferenci, tedy na přelomu listopadu a prosince.

Představení HSVP 2030+ - prof. A. VeselýImplementační fáze - ministr R. PlagaStrategické cíle - A. Veselý a D. ProkopStartegické linie - J. Fischer, R. Sablík, D. Prokop, I. Stuchlíková, A. Veselý

8 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Některé zajímavosti nebo "perly" z prezentace:

"- do 2030 regulace VG k původnímu účelu – 5 až 10 % mimořádně talentovaných v rámci
regionů, přidaná pedagogická hodnota
Bránit deprofesionalizaci a udržovat srovnatelnost profesní zdatnosti absolventů tradičních
studijních programů učitelství a tzv. doplňujícího pedagogického studia
Systém dalšího profesního vzdělávání učitelů navázat na myšlenku kariérního systému
formulujícího rozvoj profesních učitelských kompetencí
Je třeba se učit znalosti pochopit, aplikovat, ne je pouze odříkat
Nutno vytvořit prostor pro tvořivou práci učitele
Proto navrhuji redukovat obsah probírané látky obecně o 50%
Testy, zkoušky a maturity se nesmí zaměřovat výhradně na zkoumání pouhých okamžitých znalostí
Učitel už není předkladatelem informací, ale průvodcem vzděláváním, mentorem
Kdo vyučuje své studenty na konkrétní pracovní pozici, páchá na nich zločin
Nesmíme studenty vychovávat jako budoucí vykořisťované zaměstnance
Proč by oni neměli dávat práci jiným /Pozn. JS: Asi vykořisťovaným zaměstnancům z dovozu/
Nevíme, co budou absolventi dělat, tušíme však, jaké kompetence (dovednosti) budou potřebovat
O tom, jak bude vzdělávání vypadat, nakonec vždy rozhodnou ředitelé a učitelé
Oni jsou ti, co mohou školství pozvednout
Oni musí mít vytvořeny co nejlepší podmínky, ale také musí vystoupit ze své komfortní zóny, přijmout změny, zahořet pro ně
Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte, ať už na některém z kulatých stolů, anebo využijete online diskuzi na ZDE"

-
Prezentace zásadního vzdělávacího materiálu není facebookový komentář, kde lze tolerovat jazykové méně kvalitní formulace. Kdo se nedokáže funkčně a kultivovaně jazykově vyjádřit, nemá právo učitelům předepisovat ani čárku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdo vyučuje své studenty na konkrétní pracovní pozici, páchá na nich zločin

Kdo to vyslovil?

Trestní zákoník, Část druhá, Hlava X, Díl 6
§ 357 Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
...
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
...


E.Kocourek řekl(a)...

Obdivuji pana Soukala, který tu prezentaci dokáže celou projít a vyhodnotit. Moje okamžitá reakce na ty nejhlavnější směry vzdělávací politiky do roku 3030+ je pouze vztyčený prostředník. ////

Možná to bude přece jenom k něčemu dobré a nastane mohutný rozvoj soukromých vzdělávacích aktivit pro studenty se skutečným zájmem o obor, kterým to redukované padesátiprocentní učivo bude připadat MÁLO. ////

E.Kocourek řekl(a)...

Pokud vím, výuka cizích jazyků je směrována na konkrétní úrovně (B2, C1, atd.). Jak to chtějí stratégové dosáhnout s tou padesátiprocentní redukcí? ////

Myslím, že záměr zničit české školství je zde do očí bijící. ////

Jiri Janecek řekl(a)...

Mleli tam chytre hlavy I neco o kritickem mysleni?

Kolik teda bere prumerny vysokoskolak - 54.5 kKc, nebo 44.8 kKc? Maji to dokonce na stejnem slajdu (4 v posledni prezentaci)…
Ale je fakt, ze kdybych predtim musel poslouchat ty tri predtim, tak asi taky vypnu mozek...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdo vyučuje své studenty na konkrétní pracovní pozici, páchá na nich zločin

To tedy chudáci ředitelé, koordinátoři, asistenti a kdoví kdo ještě.
Si musejí to svoje kvalifikační studium náležitě protrpět.
Hanba zločincům ze všech těch univerzit a poboček NIDV! Třikrát hanba!!!

Eva Adamová řekl(a)...

Pokud ten dokument nevytisknou na hajzpapír, nebude to k ničemu.

Zen řekl(a)...

Pani Adamova, ucelu jiz bylo dosazeno = honorar je zinkasovan

Okomentovat