23.11.19

​Kraj jednal s městy o nedostatku kvalifikovaných učitelů a chystaných opatřeních aneb Náborový příspěvek 200000 Kč pro učitele

​Na krajském úřadě v Karlových Varech se uskutečnilo jednání ohledně personální situace na základních a středních školách v regionu a o možnostech řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů, bez nichž nelze zajistit odpovídající kvalitu vzdělávání. S představiteli kraje přijeli diskutovat zástupci měst a obcí i ředitelé jednotlivých škol.


V úvodu jednání byly nejprve připomenuty kompetence, které mají obce ze zákona jako zřizovatelé škol, i to, jakým způsobem mohou ovlivňovat kvalitu poskytovaného vzdělávání. Následně se již hovořilo o problémech regionálního školství, hlavně pak o chybějících učitelích. Průměrný věk pedagogů v kraji se rok od roku zvyšuje, v současnosti patří mezi vůbec nejvyšší v celé České republice. Na základě provedeného průzkumu je do budoucna potřeba počítat s obměnou až 780 učitelů, a to jen na základních školách. Podle dostupných dat je pak velkým problémem samotná aprobovanost, která je u nás nejnižší v zemi. Téměř polovina výuky na druhém stupni základních škol probíhá pod vedením sice kvalifikovaných, nikoliv však aprobovaných pedagogů.

„Tento stav nám rozhodně není lhostejný, a proto se jej snažíme aktivně řešit. Díky téměř desetileté spolupráci s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni si již řada učitelů z našeho regionu mohla dodělat zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci formou kombinovaného studia. Na tyto účely máme rovněž vypsán dotační titul a budoucí pedagogy podporujeme i prostřednictvím stipendií, které jsme v letošním roce navýšili o dvojnásobek na 48 tisíc korun. Během jednání jsme zároveň zástupcům měst a obcí představili opatření, která bychom rádi zavedli od příštího roku. Ve zkratce by se jednalo o náborový příspěvek pro učitele základních a středních škol, jehož výše by činila 200 tisíc korun. Podmínkou by bylo setrvání v té dané škole pod dobu pěti let. Dalším z nástrojů by mohl být stabilizační příspěvek, a to ve výši 100 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

V následné diskusi se hovořilo o dalších možnostech, jak získat do škol mladé kvalifikované učitele, o tom, jak na školách zároveň udržet stávající pedagogy a jak je vhodně motivovat. Vzpomenuty byly také nízké platy nepedagogických pracovníků a hovořilo se i o malotřídkách, které na obcích mnohdy fungují jako komunitní centra. Všeobecná shoda pak panovala v tom, že se systémovými řešeními ohledně zlepšení situace v oblasti školství by měl přicházet hlavně stát.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Aby všichni v kraji nedali výpověď a nepočkali si na svých 200 000...

Okomentovat