25.11.19

Bořivoj Brdička: Indikátory inovací školství podle OECD

V poslední době se u nás hodně mluví o Strategii 2030+. Během několika málo měsíců má být dokončena, a pak realizována. Právě s tou realizací máme, vzhledem k minulým strategiím, hodně špatné zkušenosti. S určitou nadějí pozoruji, že tentokrát jsou si zodpovědní činitelé trochu více vědomi potřeby věnovat realizaci strategie velkou pozornost i finanční zdroje. SKAV připravuje projekt Partnerství, který se bude snažit pomoci naplnění všech hlavních cílů Strategie 2030+ tím, že propojí a zkoordinuje činnost všech důležitých realizátorů.

Úspěch se může dostavit jedině tehdy, víme-li, čeho chceme dosáhnout, a jsme-li schopni ověřit, zda se to povedlo. Teď během dokončování bude proto velmi důležité precizně a vědecky podloženě definovat, které cíle Strategie 2030+ jsou skutečně důležité a jak budeme zjišťovat jejich naplňování.

Možná by nám mohla pomoci příručka OECD z roku 2017 The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, která je výstupem dlouhodobého stejnojmenného projektu. Z téměř 100stránkové publikace si dovolím (s mírnou úpravou) vybrat jen krátkou pasáž věnovanou indikátorům inovací školství [1, str. 91]:
 • Aktivita žáků a motivace
  Žáci vykazují známky zaujetí a vytrvalosti. Třídní kolektivy fungují na bázi kolektivních činností a používají různá prostředí (prezenční i online).
 • Spoluúčast žáků
  Žáci získávají díky personalizaci učení mnohem důležitější postavení. Jsou součástí týmů rozhodujících o výuce, a tato jejich účast není jen formální.
 • Schopnosti učitelů
  Učitelé rozumí podstatě vzdělávacích postupů, orientují se v principech aktuálních inovací a jsou schopni používat různé strategie. Jejich odborné znalosti jsou podloženy výzkumem.
 • Učitelská praxe
  Učitelé se zapojují do odborných diskuzí, podílejí se na řízení školy i na zavádění inovací a spolupracují (včetně týmového učení).
 • Mezioborovost
  Významnou součástí přípravy výuky je integrace mezioborových přístupů a jim odpovídajících výukových materiálů. V této oblasti je možné aplikovat výsledky nových pedagogických výzkumů, které nejsou realizovány pouze univerzitami.
 • Kombinované personalizované pedagogické postupy
  Ve výuce se kombinuje množství různých přístupů – včetně aktivit pro celou třídu, skupiny i individuální práci. Existuje prezenční, virtuální (online), kombinovaná (blended) i komunitní (neformální) výuka. Jsou zaváděny personalizované postupy a formativní hodnocení.
 • Digitální zdroje, sociální média a inovativní využití digitálních technologií
  Žáci se prostřednictvím technologií věnují bádání a výměně výsledků v rámci projektů i na sociálních sítích. Učitelé jsou díky technologiím v neustálém spojení mezi sebou, s žáky i s dalšími partnery. Využití technologií ve výuce stále roste.
 • Hodnotící myšlení
  Učitelé disponují tzv. „hodnotícím myšlením“, tj. pracují s daty popisujícími výukové výsledky žáků a používají je formativním způsobem. Žáci hodnotí sami sebe a hodnotí se též navzájem (Zjevné učení podle profesora Hattie).
 • Odlišné hodnotící postupy
  V souladu s výukovými metodami jsou vyvinuty a používány různé hodnotící postupy zkoumající znalosti, pochopení, schopnost aplikovat poznatky, zvídavost, kreativitu, schopnost spolupracovat, vytrvalost ad. Hodnocení jde nad rámec běžných školních aktivit.
Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

5 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Pan Brdička má mimořádný dar shromáždit a zdůraznit ty největší kraviny, se kterými se budou čeští učitelé muset potýkat. ////

Žáci hodnotí sami sebe a hodnotí se též navzájem, Žáci (...) jsou součástí týmů rozhodujících o výuce, a tato jejich účast není jen formální. Komunitní (neformální) výuka. Formativní hodnocení. ////

Bohužel, na Ministerstvu dlouhodobě sedí magoři, kterým nikdo nedokáže vysvětlit, že pokud čeští učitelé někoho něco přece jenom naučí, bude to NAVZDORY všem výše uvedeným hovadinám. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici by to nenapsali výstižnějí, a tak jim kocourkové ušetřili čas i energii.
Pytlici děkují.

Robert Čapek řekl(a)...

Honem, ještě někdo chce ukázat, jak je jeho myšlení zastaralé, na úrovni jednotného osnovového, pasivního a nemoderního vzdělávání, jako jeho dva stálí fanoušci nade mnou? Ještě někdo se chce pedagogicky ztrapnit? :-D

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ještě někdo se chce pedagogicky ztrapnit?

Pytlici mají trapnění tak nějak v popisu práce od jaktěživa. Hlavně aby čapci byli ve stavu vysoké reprezentativní důstojnosti.
Uplynulých dvacet let setrvávají pytlici v očekávání, když se už konečně začnou jevit plody toho nového myšlení. Zažili za svůj život to nové myšlení už mnohokrát řádně kvasit, a pořád kde nic, tu nic...

Jirka řekl(a)...

A kdo chvíli stál, už stojí opodál!

Já se nikdy nikam nehnal.

Když se kácí les, létají třísky.

I když jsem v Čapkově světě odsouzen k zániku, myslím, že ho totalitní logikou přelstím. Třísky jsou určeny k podpalu. Věřím, že s panem Kocourkem i Pytlikem a mnohými dalšími ještě zapálíme hodně pochodní nebo alespoň svíček v pokrokářském temnu.

Okomentovat