25.11.19

28.11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?

Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskuteční 28. listopadu v rámci veletrhu Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. Otázky k tématu: Co považujete z navržených hlavních směrů strategie za nejdůležitější? Co tam naopak chybí? S jakými rolemi aktérů ve vzdělávání tato strategie počítá (veřejných a soukromých škol, neziskových organizací, zřizovatelů, univerzit)? Jak by měl vypadat obsah strategie, aby posloužil jako zadání pro revizi RVP? Na základě čeho zredukujeme učivo na 50 %? Co se musí stát, aby byla S2030+ všeobecně společensky přijatá? Jak zajistit, aby byla tato strategie úspěšně implementována?

Kdy: 28. listopadu 2019 od 14 do 16 hodin.

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Potvrzení účastníci panelové diskuze:

  • Jaromír Beran, ředitel kanceláře ministra, MŠMT
  • Veronika Doležilová, členka koordinačního výboru, Rodiče za inkluzi
  • Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, ředitel ZŠ Lázně Bělohrad
  • Filip Kuchař, vedoucí oddělení koncepce a projektů, Magistrát HMP
  • Jiří Kulich, místopředseda Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
  • Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, Ministerstvo zdravotnictví
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU

Moderuje: Silvie Pýchová, SKAV

Účast zdarma bez předchozí registrace. Z akce bude pořízen videozáznam.

Žádné komentáře:

Okomentovat