30.11.19

Prohlášení přijaté na jednání zástupců akademických senátů pedagogických fakult České republiky 29. 11. 2019 v Brně

Zástupci akademických senátů pedagogických fakult vyslovuji kategorický nesouhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Zákon v předloženém znění by měl negativní vliv na systém vzdělávání učitelů a snížil by kvalitu školní výuky. Proto požadují, aby byl návrh zákona zamítnut v prvním čtení.

29.11.19

E-kniha pro vás: Vanda a Eda v Onlajn světě míří do školek

„Večer jsem nemohl vůbec usnout. Musel jsem pořád přemýšlet, jak bude asi pokračovat závodní hra. Potichu jsem se vykradl z postele, sebral mobil ze stolu a šup s ním zpátky pod peřinu, abych nevzbudil Nůďáka. Hra byla stále napínavější. Usnul jsem až pozdě v noci.“ Ukázka jednoho ze čtveřice příběhů, které seznamují předškoláky s riziky při používání digitálních technologií a které v podobě knížky zamíří v listopadu a v prosinci i do těch nejodlehlejších školek v České republice.

ČT Jihozápad: Vyhazov pro družinářku

Autistické dítě se schovalo na záchodě, vychovatelka školní družiny si toho nevšimla. S dětmi na vycházku pak odešla bez něj. Opomenuté dítě pak ze školy vylezlo oknem. Událost na základní škole Plzni-Radčicích stála družinářku Renatu Kučerovou místo. Nepomohla ani petice rodičů na její podporu, která upozorňovala, že autistické dítě nemělo k dispozici asistenta a že paní vychovatelka byla na všechno sama.


Petra Kultová: Jak učit lépe dějepis v digitální době a je potřeba odvykládat všechno? Pomůže nová aplikace HistoryLab

Učitelé se mohou zapojit do testování nové aplikace HistoryLab. Jedná se o digitální dílnu, která dává možnost učit dějepis tvořivě a podněcovat u žáků kritické myšlení. Na jejím vývoji se podílí celá řada vědeckých a vzdělávacích institucí včetně Českého rozhlasu.


ČT24: Za nadužívání elektronických zařízení dětmi mohou matky, říkají dvě studie

Na konci listopadu byly publikovány dvě vědecké práce na téma nadužívání elektronického obsahu dětmi. Obě hledaly příčinu toho, proč v současné době tolik dětí tráví nadměrné množství času před obrazovkami. Došly k závěru, že jedním z hlavních faktorů jsou matky. Čím delší dobu tráví u obrazovek ony, tím déle používají elektronická zařízení i jejich děti.

Jiří Janda: Nepříznivý stav. Chudé děti končí v horších školách, zjistila studie

Rozdělení spádových oblastí tak, aby děti z vyloučených lokalit nasměrovalo do horších škol na periférie. Neochota škol, úřadů a rodičů vyjet z dosavadní rutiny. To jsou některé z důvodů, proč mají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí často od začátku školní docházky ztíženou možnost vzdělání.

Roman Cichocki: Žijeme ve škole, kde vládne strach, říká jedna z učitelek

Zastupitelstvo v Kraslicích dostalo nečekané obrátky. Vystoupili na něm dva z řad zastupitelů, kteří jsou shodou okolností kantory na kraslických základních školách. Reagovali na něm na nedávný útok na učitele.

Hovory z kabinetů: #2 Jiří Jína

Hostem druhého dílu Hovorů z kabinetu se stal Jiří Jína, středoškolský učitel působící v podkrkonošské Jilemnici. Co si myslí o výuce matematiky? Jak nechává žáky hodnotit sám sebe? Na jakých školách působil a co mu to přineslo? A co si představit pod „Školním taxíkem“? Příjemný poslech přeje Daniel Pražák.


28.11.19

NIDV: Vzdělávání dětí se SVP – co se daří a jaké jsou hlavní bariéry?

V celorepublikovém dotazníkovém šetření projektu APIV B odpovídalo celkem 6349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zapojilo celkem 355 škol a školských zařízení, které pracují v obtížnějších vzdělávacích podmínkách, ale zároveň se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat. Pomocí dotazníkového šetření jsme podrobně zmapovali postoje a potřeby učitelů a ředitelů zapojených škol v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání. Přinášíme vám první komentovanou část výsledků šetření.

Svaz průmyslu ČR: Dlouhodobě vyzýváme vládu, aby ocenila práci učitelů a přidala jim 15 %


Kateřina Valachová: Nakonec dotečou pouze platové tarify

Z projevu při projednávání státního rozpočtu na 39. schůzi Poslanecké sněmovny ve středu 27. listopadu 2019 vybíráme: "Co se týká specializačních příplatků, zase je to takové tajemné slovo, co si pod tím představit? Specializační příplatky opět souvisí s profesní podporou učitelů. Často se bavíme o školních metodicích prevence, děsí nás reportáže, jak jsou děti závislé na alkoholu, jak jsou závislé na drogách, jak potřebují pomoc, jaké mají sociální zázemí, jak se jejich rodinné prostředí promítá do jejich kvality vzdělávání. Od učitelů a učitelek bychom čekali bůhví co, co mají všechno zvládnout za rodinu, za rodiče. Máme 1500 podpůrných profesí, realita je ovšem taková, že tyto profese neúspěšně žádají o snížení přímé pedagogické činnosti, aby měly prostor na komunikaci s dětmi, s žáky a studenty, a toho se jim nedostává. Ani v případě specializačních příplatků, ačkoliv profesní podpora učitelů je v programovém prohlášení vlády, nemáme to kryto ani v rozpočtu 2020 ani ve výhledu 2021."

Markéta Pekarová Adamová: Chceme, aby byl skutečně dodržen slib, který byl učitelům dán, aby jim mohly být zvýšeny platy o 15 %

Z projevu poslankyně Markéty Pekarové Adamové při projednávání státního rozpočtu na 39. schůzi Poslanecké sněmovny ve středu 27. listopadu 2019 vybíráme: "Naše priority jsou školství, vzdělávání obecně, proto se to projevuje i v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. Stejně je tak tomu v protidrogové prevenci, protože to považujeme za klíčovou oblast, kterou vláda ve svém navrhovaném rozpočtu značně podceňuje. Proto představím svých pět pozměňovacích návrhů. První se týká platů ve školství. Chceme, aby byl skutečně dodržen slib, který byl učitelům dán, aby jim mohly být zvýšeny platy o 15 %. Proto tedy navrhuji, aby kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla navýšena ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 5,5 mld. korun. V praxi to povede ke zvýšení mezd o zhruba 3500 korun a tím částečnému přiblížení se závazku, který sama vláda dala."

Hovory z kabinetů: #1 Eva Fejková

Pozvání do prvního dílu Hovorů z kabinetu přijala učitelka prvního stupně pražské základní školy Eva Fejková. Jak hodnotí začátky své učitelské kariéry za minulého režimu? Proč nerada známkuje? A co by poradila kolegům, kteří by u ní po náročném pracovním týdnu hledali radu a povzbuzení? Nejen tato témata jsme probrali v prvním díle Hovorů z kabinetu. Příjemný poslech přeje Daniel Pražák.

ČŠI: Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve školním roce 2018/2019. Součástí tematické inspekční činnosti bylo také zjišťování znalostí a dovedností žáků 6. a 9. ročníků ZŠ v uvedených tématech.

27.11.19

Tereza Tykalová: Zoufalství a pocity zmaru. Bylo to drsné, říkají mladí učitelé o svých začátcích za katedrou

Podle statistik ministerstva školství a tělovýchovy dokončilo magisterské studium na jedné z osmi pedagogických fakult v České republice v minulém roce přibližně 2600 studentů. Absolventi tím získali nejen magisterský diplom, ale především pedagogické minimum, které je pro práci učitele nezbytné. I přes to všechno téměř třetina nových kantorů přemýšlí o odchodu z pedagogického prostředí.

Agentura pro sociální začleňování připravila analýzu segregace v základních školách

Analýza popisuje stav a mechanismy segregace dětí ve školství s přihlédnutím k problému sociálního vyloučení. Jak z analýzy vyplývá, pro ukončení segregace jsou klíčovým aktérem odbory školství v obcích určující spádové obvody škol, dále pracovníci škol i sami rodiče. Podpořit snahu o desegregaci mohou také neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují se sociálně znevýhodněnými rodinami.

Jan Břížďala: Piráti nepodpoří rušení víceletých gymnázií

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo ve spolupráci s expertní skupinou strategický dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Tato tzv. Strategie 2030+ se zabývá mimo jiné budoucností víceletých gymnázií. Podle doporučení strategie ministerstva se má v období 2020-2030 zajistit, aby na víceletá gymnázia odcházelo nejvýše 5 - 10 % žáků základních škol a tím se nachystala půda pro jejich další výrazné omezení či celkové zrušení po roce 2030. Piráti s tímto záměrem nesouhlasí, protože významně omezuje možnost svobodné volby ve vzdělávání.

Daniel Prokop: Víceletá gymnázia se vymkla kontrole. Místo 5 % nadaných dnes nabírají i 20 % dětí

Pokud chybí tahouni, i nadprůměrné děti ztrácí už na základkách aspiraci jít na vysokou. Přitom jedinou přidanou hodnotou víceletých gymnázií je to, že tam nikdo nebrzdí, říká sociolog.


Nela Krawiecová, Pavla Lioliasová a Jan Cibulka: ,Nemají kde spát, natož se kde učit.’ Projděte si unikátní mapu vzdělávacích podmínek v Česku

Studijní úspěchy českých dětí úzce souvisejí se sociálními problémy, jakými jsou exekuce či bytová nouze. Ukázala to analýza sociologů agentury PAQ Research, kteří se zaměřili na jednotlivé regiony Česka. Z interaktivní mapy, kterou připravil server iROZHLAS.cz, vyplývá, že nepříznivé vzdělávací podmínky jsou zhruba ve třetině z 206 obcí s rozšířenou působností. V řadě z nich je pak neúspěšnost vyšší, než by odpovídalo sociální situaci.

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Čeští učitelé dostávají jen něco přes polovinu platu vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance

„V Česku je akutní nedostatek učitelů. Už dnes jich chybí pět tisíc a podle odhadů bude do pěti let chybět dokonce 11 tisíc učitelů. Potřebujeme do škol nalákat ty nejlepší, které ale musíme dostatečně zaplatit. Namísto toho dnes učitelé dostávají jen něco přes polovinu platu vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance. V tom jsme nejhorší ze všech zemí OECD,“ komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ze sociálních sítí: A megaobrovský úspěch bude, pokud si tento tweet vedle markeťáka, který ho napsal, přečte i pan premiér...

Martin Jiránek komentuje na sociální síti Facebook reklamní tweet premiéra Andreje Babiše: "Úspěch to určitě je. OBROVSKÝ úspěch však bylo, že se během tohoto léta podařilo společným úsilím mnoha lidí ze školství a byznysu zastavit plány hejtmanů za ANO zavést do základních škol cut-off skóre, které mělo zajistit pro české montovny více dělníků."

Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní. 9 z 10 sportuje, věnuje se umění nebo chodí do kroužků

České děti jsou aktivní. Organizovaným aktivitám se věnuje 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Nezanedbatelná část dětské populace ale stráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům.

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503).

Kateřina Valachová: Jde o budoucnost a naše děti, to se mi zdá jako rozumná investice!

Kateřina Valachová informovala na sociální síti Facebook o pozměňovacím návrhu k zákonu o státním rozpočtu ve prospěch kapitoly školství: "S návrhy na zvýšení financí pro školy se teď roztrhnul pytel, zvláště v posledních dnech a hodinách. Připomíná to až soutěž, kdo navrhne větší přesuny. Nesoutěžím. Snažila jsem se připravit variantu, která by mohla skutečně dostat dost hlasů, aby prošla a aby našim učitelkám a učitelům a především dětem opravdu pomohla.!

26.11.19

Kamil Kopecký: Film V síti je jiný než předchozí snímky orientované na oblast rizikové komunikace v online prostředí

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti bude mít oficiální premiéru v březnu příštího roku, již nyní lze ale říci, že bude jiný než ostatní produkce preventivně zaměřených snímků orientovaných na problematiku sexuálního zneužívání dětí v online prostředí. Přestože zpracovává téma, se kterým se v České republice již v minulosti pracovalo (například v rámci projektů Seznam se bezpečně!, Na hory či Marty is dead, případně Seznamování na internetu), k materiálu přistupuje jiným osobitým způsobem.

Ředitelé škol zřizovaných Prahou obdrží mimořádné odměny

Vzhledem ke změně financování regionálního školství od 1. 1. 2020 byla na školy zřizované hlavním městem Prahou v posledních měsících kladena vysoká administrativní zátěž. Zcela nezbytná byla po celou dobu přípravy spuštění reformy součinnost ředitelů, kdy bylo zásadní provést organizační změny, např. změny počtu tříd, případně jejich dělení, a to vše současně se zajištěním výuky. Rada hl. m. Prahy dnes proto schválila udělení mimořádných odměn za úspěšné zajištění přechodu na nový způsob financování všem ředitelům škol zřizovaných hlavním městem.

Martina Fojtů: Odborníci varují před stárnutím a klesající pracovní schopností učitelů

Na řadu problémů českého středního školství upozorňují ve svém výzkumu odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.

11.12.: Vzdělávací program Rozvíjíme nadání i mimo soutěže

Obsahem setkání bude komplexní představení systému podpory nadání na konkrétním státním gymnáziu. Tento model je však do jisté míry přenositelný i na jiné typy škol. V úvodním příspěvku bude v rámci různých podstatných kontextů představen model jako celek z pozice ředitelky gymnázia. Následovat budou příklady jednotlivých aktivit, pravidelně realizovaných na gymnáziu - ve smyslu příkladů dobré praxe (Studentský parlament, Studentské projektové fórum, Active Citizens, IVP umožňující souběžné studium na SŠ a účast ve vědeckém projektu na VŠ). Tyto aktivity představí studenti, kteří se jich v minulosti sami zúčastnili (případně se jich stále zúčastňují). Smyslem setkání je ukázat, že nadání je možné rozvíjet i prostřednictvím důrazu na osobnostní rozvoj žáka, nikoli pouze prostřednictvím účasti žáků v různých (zvláště individuálních) soutěžích. Podpora soutěží a podpora osobnostního rozvoje se ostatně mohou v rámci jedné školy vhodně doplňovat.

Tomáš Netočný: Tím nejodpornějším za socialismu byla škola, říká v novém dokumentu šéf Paměti národa

Sovětští vojáci pochodovali přímo pod okny třídy a osmák Miroslav Jirounek dával otevřeně najevo, co si o tom myslí. V roce 1969 nastoupil do školy nový zástupce ředitele. Kádrovák, udavač a učitel občanské nauky. „Řval na mne, co si to dovoluji, kritizovat poměry,“ vzpomíná Miroslav Jirounek. A právě ve školní lavici v něm začal klíčit vzdor, který pak formoval celý jeho další život. „Nelituji, že jsem nikdy nedržel hubu a krok,“ říká v dokumentu ČT Škola normálního života.

Dominika Jeřábková: Nymburské gymnázium ukazuje Babiše jako spolupracovníka StB. Svoboda se povážlivě kýve, říká ředitel školy

Během mapování posledních osmdesáti let na českém území nezapomněli na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce ani na soudobé osobnosti včetně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Co začalo zrušenou vládní návštěvou, přerostlo v debatu o budoucnosti českého školství. Ředitel Jiří Kuhn promluvil pro deník FORUM 24 o angažovaných studentech, problémech vzdělávacího systému i návštěvě novináře Jaroslava Kmenty. „Potřeby naprosté většiny lidí jsou saturovány, i když sedí v hospodách a nadávají,“ uvádí.

Markéta Lankašová: Čtvrtina středoškolských učitelů je vyhořelých, ukázal brněnský výzkum

Pocit únavy, fyzické i duševní vyčerpání, nechuť do práce nebo cynismus a hněv vůči žákům. To všechno cítí až čtvrtina učitelů. Ukázaly to výsledky výzkumu, který prováděl Petr Hlaďo z Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

25.11.19

Daniel Pražák: #0 Úvodní díl Hovorů z kabinetu

Co se děje za dveřmi kabinetů? Co si říkají učitelé jenom mezi sebou? Jak vypadá pohled na české vzdělávání zevnitř škol? V Hovorech z kabinetu se s Danielem Pražákem podíváte za dveře kabinetů a seznámíte se s inspirativními učitelkami a učiteli.

Markéta Kunclová: Každý čtvrtý učitel je vyhořelý

Stres a psychická náročnost učitelské profese si vybírá svou daň. „Necítím žádnou sílu jít ráno do práce,“ uvedl jeden z učitelů v dotazníku odborníků z Masarykovy univerzity. Ti zkoumali přes pět set učitelů středních škol v Jihomoravském kraji. Čtvrtině z nich hrozí syndrom vyhoření nebo jím už trpí.

MŠMT: DigiKoalice podporuje spolupráci v digitálním vzdělávání

V pátek 22. listopadu se uskutečnilo výroční setkání členů Digikoalice, které zorganizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Digikoalice je platforma MŠMT, která v současné době propojuje 185 organizací, jejichž společných cílem je rozvoj digitálního vzdělávání v Česku. Cílem setkání bylo identifikovat synergie a možnosti spolupráce aktérů v oblasti digitálního vzdělávání v roce 2020. „Dnešní výroční setkání DigiKoalice by mělo být ukázkou toho, jak si vzájemně naslouchají soukromý sektor, veřejný sektor, školy a další partneři,“ zmínil předseda DigiKoalice Jaroslav Faltýn.

Martin Jiránek: Učitelé jsou lidé, kteří se s vašimi dětmi setkávají skoro nejvíce v jejich životech

Martin Jiránek, poslanec Pirátů, komentuje na sociální síti Facebook průzkum Českého rozhlasu o názorech veřejnosti na růst platů učitelů: "Učitelé jsou lidé, kteří se s vašimi dětmi setkávají skoro nejvíce v jejich životech. Jen vy a jejich nejbližší kamarádi jste s vašimi dětmi více. Učitelé jsou s vašimi dětmi zpravidla od 2-4, určitě od 6-7 a do nejčastěji 19 let. Tedy je ovlivňují celé mládí. Celé to období, kdy si vytváří svůj světonázor, získávají informace nejen o předmětech, ale především o sobě, učí se mezilidské vztahy, přes školu se potkávají se situacemi, které je budou potkávat celý dospělý život, stávají se lidmi. Škola má prostě ohromný vliv na to, jaký z vašeho dítěte vyroste člověk, jak úspěšný, bohatý a spokojený či naopak nespokojený prožijí život, jak ho budou na jeho konci za 40, 50 nebo 70 let zpětně hodnotit. Často je ten vliv i větší či více pozitivní než vliv rodiny či přátel (bohužel)."


Bořivoj Brdička: Indikátory inovací školství podle OECD

V poslední době se u nás hodně mluví o Strategii 2030+. Během několika málo měsíců má být dokončena, a pak realizována. Právě s tou realizací máme, vzhledem k minulým strategiím, hodně špatné zkušenosti. S určitou nadějí pozoruji, že tentokrát jsou si zodpovědní činitelé trochu více vědomi potřeby věnovat realizaci strategie velkou pozornost i finanční zdroje. SKAV připravuje projekt Partnerství, který se bude snažit pomoci naplnění všech hlavních cílů Strategie 2030+ tím, že propojí a zkoordinuje činnost všech důležitých realizátorů.

Petr Procházka: Jak na tom je naše školství?

O učitelování se často mluví jako o poslání. S tím asi nelze nesouhlasit. Je to jednoduchá rovnice, pokud budeme mít nefunkční vzdělávací systém a neschopné učitele, doplatí na to celá společnost.

Prezentace z konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhla na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

28.11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?

Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskuteční 28. listopadu v rámci veletrhu Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. Otázky k tématu: Co považujete z navržených hlavních směrů strategie za nejdůležitější? Co tam naopak chybí? S jakými rolemi aktérů ve vzdělávání tato strategie počítá (veřejných a soukromých škol, neziskových organizací, zřizovatelů, univerzit)? Jak by měl vypadat obsah strategie, aby posloužil jako zadání pro revizi RVP? Na základě čeho zredukujeme učivo na 50 %? Co se musí stát, aby byla S2030+ všeobecně společensky přijatá? Jak zajistit, aby byla tato strategie úspěšně implementována?

Kateřina Součková: Exkluzivní průzkum: téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že platy učitelů porostou dostatečně

Učitelé na některých místech Česka stávkovali začátkem listopadu za vyšší růst platů. Téměř dvě třetiny lidí si ale myslí, že kantoři dostanou přidáno dost. Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Naopak jen třetina dotázaných uvedla, že učitelům porostou platy málo.

24.11.19

Káva o čtvrté: Jak učit český jazyk

Hostem pořadu Českého rozhlasu Káva o čtvrté byl Josef Soukal, středoškolský učitel a předseda Asociace češtinářů. Moderovala Tereza Stýblová.


Michal Loukota: Situace ve školství není dobrá

Požadavek navýšení platů učitelů je oprávněný. Vláda slibovala 15% navýšení, které se nekoná. Pokud učitelé zůstanou jedni z nejhůře placených vysokoškoláků, nebude mít kdo učit (některé aprobace nejsou již dnes). Učitelský plat je zhruba na 65 % průměrného platu vysokoškoláka, v tomto srovnání na tom jsou lépe i kolegové ze Slovenska. Na druhou stranu není správné dát vše do tarifu, prostředky by měly být i na nenárokové složky platu, požadavek by tak měl znít na celkové navýšení prostředků (10 % tarif, 5 % nenároky). Aktivní učitele nad rámec je třeba náležitě ocenit.

Zuzana Hronová: „Peďák“ byl nouzovka pro méně úspěšné, která nenaučila učit. To se ale pomalu mění

Pedagogická fakulta je pro část uchazečů místem, kde sice studovat nechtějí, ale nejsnadněji se tam dostanou. Podle toho pak často vypadá i jejich motivace. Ještě větší problém je ale u samotných škol – ty se zaměřují hlavně na obsah předmětů, ale už ne na to, jak je správně učit. To se však postupně mění – iniciativa ke změně dokonce vzešla od samotných studentů.

ČT24: „Globální epidemie“ pohodlnosti. Většina dětí podle WHO sedí u počítačů, v autech a ničí si zdraví

Čtyři z pěti nezletilých se příliš málo pohybují, a ohrožují tak své zdraví. Vyplývá to ze studie, kterou v pátek zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Dívky podle ní mají všeobecně méně pohybu než chlapci. WHO doporučuje dětem a mladistvým aspoň hodinu fyzické aktivity denně. V Česku je podle dokumentu o něco lepší situace, než je celosvětový průměr.


Zuzana Hronová: Pusťte do tříd roboty, Minecraft a lego. Žáci se pak budou bavit, radí inovátoři

Ve vzdělávací verzi hry Minecraft si žák může zřídit svou vlastní školní laboratoř a zkoumat v ní třeba chemické reakce. Robotika naučí děti logice i spolupráci v týmu. A díky virtuální realitě se školák nemusí o středověku učit, ale může se v něm rovnou ocitnout. Nejrůznější inovace a nové trendy ve výuce odborníci představili na akci Prague Education Festival.

Věda 24: Patří mobilní telefony do škol?

Řada škol zakazuje používání mobilů během výuky i o přestávce.


23.11.19

Události ČT: Využití digitálních technologií ve školách

Jak na digitální vzdělávání ve školách - v Praze jednali experti ze státních organizací i soukromého sektoru. Učitelé stále používají nové technologie převážně jen při výkladu a málo zapojují samotné žáky.


Zdeněk Strnad: Konference Dítě v síti propojila byznys, politiku, data a influencery

Ve čtvrtek 21. listopadu proběhla v pražském prostoru Opero konference Dítě v síti. Hosté mluvili o nástrahách online světa, o tom, jak se proti nim můžeme bránit a jak můžeme naučit bránit ty, kteří to ještě sami neumí – naše děti. Druhým hlavním tématem konference, jejíž sál byl od začátku do konce zaplněn posluchači, pak byl nástup umělé inteligence, která vyžaduje zásadní změnu vzdělávání a vlastně i celé české společnosti. Kdo tedy na konferenci, jejíž druhý ročník uspořádal magazín Flowee pod záštitou eurokomisařky Věry Jourové a ministerstva školství, mluvil?

​Kraj jednal s městy o nedostatku kvalifikovaných učitelů a chystaných opatřeních aneb Náborový příspěvek 200000 Kč pro učitele

​Na krajském úřadě v Karlových Varech se uskutečnilo jednání ohledně personální situace na základních a středních školách v regionu a o možnostech řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů, bez nichž nelze zajistit odpovídající kvalitu vzdělávání. S představiteli kraje přijeli diskutovat zástupci měst a obcí i ředitelé jednotlivých škol.

22.11.19

Daniel Dočekal: Nové hrozby se skrývají v telefonech bez povšimnutí rodičů

Prezentace z konference Dítě v sítí, kterou 21. listopadu 2019 pořádalo Flowee.


Radmil Švancar: Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys? aneb Defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze, říká Martin Odehnal

Spokojenost Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR) s vypořádáním připomínek k vyhlášce o speciálním vzdělávání se limitně blíží nule. Předseda asociace Martin Odehnal, kterého jsme požádali o rozhovor, dokonce v dopisu ministerstvu školství tvrdí, že byla zneužita k pouhému předstírání naplnění podmínky účasti zástupců odborné pedagogické veřejnosti. A chce uvnitř ASP ČR vyvolat diskuzi o účelnosti další spolupráce s vedením rezortu.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Často kladené otázky ze školství

Přinášíme odpovědi Úřadu pro ochranu osobních údajů na často kladené otázky z oblasti školství. Metodický výklad k aplikaci pravidel pro ochranu osobních údajů při činnostech školy naleznete v materiálech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jiří Šmeral: Příběhy bezpráví se vrací do škol. Připomínají pád železné opony

Do základních a středních škol v kraji se po roce vrací Příběhy bezpráví. V letošním roce proběhne měsíc filmů na školách už po patnácté. Vzdělávací program, který poběží po celý listopad, je zaměřený k třicetiletému jubileu pádu železné opony.

Jan David: Pokud začnou děti při hodině zívat, chyba je na mé straně, říká učitelka

Jana Kopecká, která učí přes třicet let v prvních třídách základní školy v pražských Kunraticích, říká, že se za tu dobu učitelé přiblížili dětem a berou je víc jako partnery. Malí školáci jsou podle ní suverénnější v komunikaci s dospělými, ale panáka nebo přes švihadlo už neskáčou tak jako dřív.

3.12.: 5. mezinárodní konference Začínající učitel II

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II, která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze. Přijďte diskutovat s českými i zahraničními odborníky o problémech začínajících učitelů a hledat cesty k řešení.

21.11.19

Ilona Zelníčková: V Humpolci vznikne netradiční škola, ponese jméno Magora Jirouse

Rodiče předškoláků, kteří pro své budoucí prvňáčky hledají jiný způsob vzdělávání než nabízejí tradiční české školy, teď mají šanci v Humpolci. Od září příštího roku by zde měla začít fungovat nová dětská vzdělávací skupina. Dostane název Škola Ivana M. Jirouse.