11.10.19

Dopis Sdružení učňovských zařízení ČR poslancům k navýšení platů ve školství

Přinášíme dopis Sdružení učňovských zařízení poslancům k navýšení platů ve školství, ze kterého vybíráme: "V minulém navyšování platů na počátku letošního roku, kdy bylo přislíbeno navýšení o 15 % pro pedagogické pracovníky a 10 % pro nepedagogické pracovníky, bylo prezentováno navýšení 10 % pedagogům a 5 % nepedagogům do tarifních platů, zbytek do nadtarifních složek platů. Tarifní platy byly skutečně navýšeny učitelům o 10 % a provozním pracovníkům o 5 %. Bohužel musíme konstatovat, že zbytek ze slibovaného patnáctiprocentního či desetiprocentního navýšení do nadtarifních složek učitelů i nepedagogů do škol nedorazil – školy navýšení prostředků z MŠMT na nadtarifní složky platů nezaznamenaly."


Praha dne 25. 9. 201

Vážené paní poslankyně,
vážení páni poslanci,

dovolujeme si Vám zaslat naše stanovisko k problému, který se právě řeší a jehož řešení leží ve Vašich rukou. Jedná se o slibované navýšení platů ve školství – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Na jednání Poradního týmu RHSD pro vzdělání a lidské zdroje dne 24. 9. 2019 pan ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. navrhl slibované navýšení platů ve školství rozdělit na dvě části, polovinu do tarifů a polovinu do nadtarifních složek platů.
V minulém navyšování platů na počátku letošního roku, kdy bylo přislíbeno navýšení o 15 % pro pedagogické pracovníky a 10 % pro nepedagogické pracovníky, bylo prezentováno navýšení 10 % pedagogům a 5 % nepedagogům do tarifních platů, zbytek do nadtarifních složek platů. Tarifní platy byly skutečně navýšeny učitelům o 10 % a provozním pracovníkům o 5 %. Bohužel musíme konstatovat, že zbytek ze slibovaného patnáctiprocentního či desetiprocentního navýšení do nadtarifních složek učitelů i nepedagogů do škol nedorazil – školy navýšení prostředků z MŠMT na nadtarifní složky platů nezaznamenaly.

Po této zkušenosti se na Vás obracíme se žádostí o přidělení všech prostředků do tarifních platů. Děkujeme za pomoc při jednání Poslanecké sněmovny na toto téma. Jsme přesvědčeni, že takovým rozhodnutím se podaří slibované navýšení platů pro pracovníky ve školství rozdělit v plné výši.

S pozdravem

Karel Dvořák
předseda SUZ

Ing. Jiří Zajiček
předseda Unie školských asociaci CR – CZESHA

e-mail : karel.dvorak@ohradní.cz; mobil: 603 442 438


Žádné komentáře:

Okomentovat