23.8.19

Lukáš Bartoň: Povinná maturita z matematiky se ruší, potvrdila se slova Pirátů

Ministr školství Robert Plaga dnes médiím sdělil, že upouští od záměru zavést povinnou zkoušku z matematiky pro většinu maturitních oborů ve školním roce 2021/22. Vládní návrh k zavedení povinné zkoušky z matematiky je tak dle ministra Plagy mimo hru a nebude v současném znění předložen. Tím se pirátský návrh na zachování svobodné volby mezi cizím jazykem a matematikou v rámci společné části maturity stává jediným předloženým návrhem a je tak opět blíže k úspěšnému prosazení.


Vítám změnu postoje ministra Plagy, který je nyní více ve shodě se stanoviskem Pirátů ohledně současného zachování svobody volby mezi cizím jazykem a matematikou ve společné části maturitní zkoušky. Již od začátku jsme upozorňovali na to, že současný systém maturity trpí řadou nedostatků, které je třeba řešit dříve, než se vůbec začne o zavádění povinné zkoušky z matematiky uvažovat. Jsme toho názoru, že zavádění povinné zkoušky z matematiky samo o sobě nikterak neposílí znalosti a dovednosti žáků, ani rozvoj matematické gramotnosti jako takové. Z našeho pohledu je zásadní zkvalitnění výuky matematiky nejen na středních školách, ale také na školách základních. Musí být jasně stanoveno, co konkrétně by měla maturita ověřovat a jaký je její účel. V současnosti poptávka státu v tomto ohledu chybí. Důležitým předpokladem jsou rovněž plánované revize obsahu vzdělávání, tedy toho, co se žáci ve výuce naučí a co budou schopni aplikovat.

Přestože jsme opět o krok blíže k úspěšnému prosazení pirátského návrhu, naše práce tím zdaleka nekončí. Plánujeme otevřít dialog o tom, jak by maturita měla v budoucnu vypadat a jaká by měla být její úloha v budoucnosti, zejména ve smyslu její vypovídací hodnoty pro zaměstnavatele i vysoké školy. Tato témata budou probírána 30. října na semináři, který organizuji pod záštitou školského výboru ve Sněmovně, a který ponese název Budoucnost maturit v ČR.

Podoba maturity dle Pirátů spočívá v tom, že společná část maturitní zkoušky nebude kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Kvalifikační zkouška by byla obsažena pouze v profilové části maturity. Za přínosné rovněž považujeme zavedení bodového hodnocení ve společné části maturity, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Je to pak zaměstnavatel nebo vysoká škola, kdo si sám stanoví vlastní požadovanou dostatečnou úroveň znalostí. Některé části maturitní zkoušky by žáci mohli absolvovat již v průběhu studia ve vyšších ročnících, včetně možnosti využití opravných termínů.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"Podoba maturity dle Pirátů spočívá v tom, že společná část maturitní zkoušky nebude kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Kvalifikační zkouška by byla obsažena pouze v profilové části maturity."

V těchto dvou větách se neskrývá nic jiného než úplné zrušení státní maturity a skutečnost, že maturitní papír obdrží i ten, kdo nedá dohromady holou větu česky natožpak v cizím jazyce a kdo neumí napočítat do pěti. Jen, aby se Pirátům nevymstilo známé "Kdo chce víc, nemá nic", protože zrušení jen samotné povinné maturity z matematiky by jim asi i prošlo, toto jim projde jen stěží.

"Za přínosné rovněž považujeme zavedení bodového hodnocení ve společné části maturity, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Je to pak zaměstnavatel nebo vysoká škola, kdo si sám stanoví vlastní požadovanou dostatečnou úroveň znalostí."

Vysokým školám to bylo a je jedno, prostřednictvím vlastních přijímaček naberou a prostřednictvím zkoušek a zápočtů vyhážou.
Zaměstnavatelům bude bodové skóre také šumák, zájemce vezmou a ve zkušební době prověří. Jen jim asi z té závratné výše bodů polezou oči z důlků. Jenže jestliže v současnosti odcházejí do důchodu ročníky o síle 170 000 a na pracovní trh nastupují ročníky o síle 80 000, stejně jim nezbude nic jiného než brát i ty, o nichž dopředu budou vědět, že jsou neschopní.

Vít Tomis řekl(a)...

Bodové hodnocení mat. zkoušky je k dispozici školám a maturantům již teď. Nic nebrání zaměstnavatelům a vysokým školám, aby si toto bodové hodnocení od uchazečů vyžádali. A nyní je na maturitním vysvědčení škála od jedné do pěti. Nikoli uspěl - neuspěl (to jen v nepovinné zkoušce Matematika plus, která je už ve své původní podobě zrušena). To Piráti fakt neví?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak to dopadá, když se činovník začne obávat teplou sesličku.
Neomlouvá je ani skutečnost, že ta slova nemají z vlastní hlavy.
Škoda jen, že se nadrží témat, kterým rozumějí. Tedy jsou-li jaká...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vítám změnu postoje ministra Plagy

I Piráti už konečně kápli na nějakou shodu s úspěšným vládním hnutím, což se před nadcházejícími volbami do zřizovatelstev středních škol může užitečně hodit.

Okomentovat