9.8.19

E-kniha pro vás: Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory s elektrotechnickým základem

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory s elektrotechnickým základem je součástí materiálů vydaných NÚV k podpoře výuky matematiky na středních a vyšších odborných školách. Navazuje na obdobně koncipovanou sbírku řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy se strojírenským základem.

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, Josef Bobek, Zuzana Bobková, František Procházka, Miroslav Staněk


4 komentáře:

Zdeněk řekl(a)...

Úvod:
.. Metodicky zpracovaná řešení vybraných úloh umožňují i učitelům matematiky bez technického vzdělání vysvětlit žákům podstatu úloh a jejich matematická řešení..

Právě že ne. Stačí se podívat např. na úlohy 17 a 18 - zatěžovací přímka (část Funkce, str. 26, 27). Být matikářem bez elektrotechnického vzdělání, určitě bych do toho nešel. Už vidím matikáře, jak "vysvětlí žákům podstatu úlohy", když nemá šanci zadání ani porozumět. Nezná základní terminologii, neví, jak je to zapojené. Formulace zadání je navíc zmatečná. U úlohy 18 se tvrdí, že "při odporu 4,4 Ω protéká proud 0,34 A". Neprotéká. To je proud, který by tekl při zkratování diody. A ten samý nesmysl je zopakován v textu Řešení: "Při napětí 2,5 V bude proud 0,568 A." Nemohu se zbavit dojmu, že sami autoři nepochopili, oč tu běží.

Ve sbírce je mnoho dalších chyb (obrázek k příkladu 14 na str. 25 nesouhlasí se zadáním, v zadání úlohy 31 na str. 31 je uveden chybný výchozí vzorec pro napětí na kondenzátoru, v příkladu 6 na str. 102 je impedance udána ve voltech, na téže stránce v úloze 9 ve vzorci pro impedanci paralelně spojených prvků místo znaku pro násobení čárka atd.). Je také otázkou, proč si autoři nedali více práce s typografií rovnic (používají tečku pro násobení velmi nevhodným způsobem).

Jako by nebylo mnohokrát odzkoušeno, že cpát matematikáře do odbornosti je hloupost. Dopadá to vždycky špatně.

Autorům doporučuji, aby odstranili aspoň ty do očí bijící chyby. Je jich tam jak máku.

Eva Adamová řekl(a)...

Naprostý souhlas se Zdeňkem. Účelem matematiky je mj. připravit žákům matematický aparát k řešení úloh ve fyzice, chemii a odborných předmětech. Pustí-li se např. učitel matematiky nefyzikář do fyzikální úlohy v době, kdy toto učivo žáci ve fyzice na SŠ ještě neprobírali, naprosto se to míjí účinkem, protože žáci fyzikální význam nechápou a on jim ho není schopen vysvětlit. Pustí-li se do ní v době, kdy to probírají, hrozí, že se před žáky slušně zesměšní.

Měli bychom raději hledět na to, aby byl matematický aparát skutečně včas připraven až ho budou žáci ve fyzice potřebovat, a to se bohužel neděje. Návaznost fyziky na matematiku je na základkách úplně v pyheli a na SŠ přicházejí žáci bez znalosti goniometrických funkcí a nejsou schopni upravit vzorec ve formě lomeného výrazu.

Ta sbírka je slátaná bez ladu a skladu, šitá horkou jehlou a předpokládám, že její vznik souvisí s počerpáním fondíků. Jen se divím, že v rámci prosazování CLIL do výuky není v angličtině nebo v čínštině. To by teprve měla ten pravý efekt.

krtek řekl(a)...

Ještě že učím na obchodce, ani jsem do sbírky nenahledl.

Unknown řekl(a)...

Miroslav Bartošek
V zastoupení autorského týmu děkuji všem přispěvatelům, kteří vyhověli našemu přání z úvodu publikace a svými připomínkami přispěli k zlepšení publikace. Chyby nás mrzí, limitováni jsme byli jen vlastním časem a snahou vydat sbírku do začátku školního roku. Náměty zpracujeme a text upravíme. Publikace vznikla z naší iniciativy. RVP pro SOŠ ukládá v matematickém vzdělávání řešit s žáky i úlohy v nichž aplikují poznané matematické metody na úlohy z oboru vzdělání. Víme, že nalézt takové úlohy není ani v době internetu snadné. Sbírka je nabídkou, z níž si mohou učitelé vybrat podle vlastní situace. Je přitom žádoucí spolupráce s učiteli odborného vzdělávání, obdobně jako při tvorbě ŠVP a časového zařazení témat výuky. Tak jsme zvyklí ze své praxe a připadá nám to přirozené a v zájmu žáků.

Okomentovat