23.8.19

Klára Záleská, Libor Juhaňák, Kateřina Trnková, Martina Šmahelová: Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů

Adaptace začínajících učitelů na školách není izolovaným procesem. Významně do ní vstupují kolegové (především uvádějící učitelé) a vedení školy. O jejich působení při uvádění začínajících učitelů však zatím nevíme mnoho. Cílem předkládané studie je proto popsat současnou podobu uvádění začínajících učitelů do praxe českých škol a zmapovat potřeby jednotlivých aktérů vstupujících do tohoto procesu. K tomu bylo použito kvantitativně orientované šetření, v němž byly dotazníkem osloveny tři skupiny respondentů: začínající učitelé, uvádějící učitelé a osoby odpovědné za uvádění začínajících učitelů, a to v mateřských, základních a středních školách. Vybrané výsledky prezentují typické znaky současného stavu uvádění začínajících učitelů, základní potřeby sledovaných skupin respondentů v tomto procesu a vnímanou profesní perspektivu respondentů.

Poděkování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ředitelům základních a středních škol

Z dopisu Miloslava Kaly, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vybíráme: "Jsem hluboce přesvědčen, že cílem činnosti nezávislého auditora státu není jen poskytovat zpětnou vazbu poslancům a vládě, ale především přispět ke zlepšení života občanů, ke zlepšení stavu věcí veřejných. Proto jsem velmi rád, že jsme i díky Vašim zkušenostem mohli formulovat konkrétní doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Zdeněk Lanz: Volejte řediteli?

Ne, ne! Nemusíte se bát. Článek nebude o někdejším pořadu TV Nova, ale o školství.

22.8.19

Martin Muchka: Osvědčily se nám dotace na umístění dětí do soukromých mateřských škol

„Škola základ života“ není jen česká filmová komedie pro pamětníky, ale je to stále aktuální téma, procházející napříč všemi věkovými generacemi. Dávno pryč je doba, kdy strana a vláda rozhodovala o všem a o všech, a demografickým vývojem obyvatelstva se zabývali nejen plánovači ve štábu Varšavské smlouvy, ale i úředníci tehdejší Okresních úřadů.

Jitka Jursová, Petr Urbánek, Markéta Váchová: Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy

Cílem empirické studie je v kontextu zjištěných parametrů sociálního klimatu identifikovat a popsat shody a rozdíly mezi vybranými učitelskými sbory ZŠ v jejich charakteristikách a fungování. Jde tedy o hledání příčin zjištěných hodnot klimatu učitelského sboru v konfrontaci evidentních znaků učitelského sboru se znaky, jejichž vliv je méně zjevný, skrytý. Výzkumný postup směřuje od kvantitativního výzkumu, z něhož byla využita získaná data jako východiska, k procedurám kvalitativního výzkumu. Z typologického výběru vzešly dvě dvojice učitelských sborů základních škol. První dvojice s krajně odlišnými (příznivými a nepříznivými) a druhá s obdobnými (příznivými) hodnotami sociálního klimatu. Analýze byly podrobeny způsoby sdílení vize a fungování školy, styl vedení a jeho geneze, mezilidské vztahy a komunikace, angažovanost učitelů a její podpora. Na příkladu vybraných učitelských sborů se ukazuje, že i přes srovnatelné hodnoty jejich sociálního klimatu se školy mohou lišit v organizaci a vytváření podmínek práce. Jako nápadné se ukázaly zejména rozdíly v pedagogickém vedení, a to i u dvojice podobných škol. Klíčovým atributem pro optimální fungování vedení se ukazuje být soulad stylu vedení se specifiky každého jednotlivého učitelského sboru. Za zásadní pro kvalitu sociálního klimatu sboru lze považovat vytvářenou shodu na hlavních principech chodu školy, sdílení jasné vize rozvoje, podporující styl vedení a cílevědomě vytvářený prostor pro práci učitele. Způsoby, jak dosáhnout optimálního sociálního klimatu sboru, se mohou lišit a vytvářejí ve specifických podmínkách života každé školy zcela originální a komplikovaný organismus.

21.8.19

Jana Plechatá: Budoucí učitelé a lékaři si polepší na stipendiích, kraj je potřebuje

Změnu stipendijního programu pro místní studenty vysokých škol připravil Karlovarský kraj. Reaguje tím na nedostatek kvalifikovaných učitelů a lékařů. Zatímco vysokoškoláci ostatních podporovaných oborů si přijdou ročně na 24 tisíc korun, budoucí učitelé a lékaři nově získají 48 tisíc.

ČT24: Učení může být cool. Studytubeři nabádají své fanoušky ke vzdělávání

Učení může být cool, říkají takzvaní studytubeři a publikum, zdá se, souhlasí. Videa, na kterých hvězdy osvětového youtuberingu motivují ke studiu, sledují statisíce lidí… a nový on-line fenomén tak generuje svým tvůrcům i slušný zisk.

Denisa Albaniová: Žádné nudné sezení v lavicích nebo domácí úkoly. Nejdůležitější je dětem důvěřovat, říká Radek Pokorný z Liberecké Sudbury školy

Každý z nás má ve své paměti vzpomínky na základku. Vedle evergreenů v podobě školní jídelny si určitě vzpomínáte třeba na vytoužené čekání na zadrnčení zvonku, které ukončí hodinu, nebo na dobu před vysvědčením, kdy dobrý známky znamenaly všechno. Co když to jde i jinak. A právě tak trochu jinak, nebo spíš hodně jinak, to chodí v Liberecké Sudbury škole. V čem je svobodné učení jiné, mi přiblížil spoluzakladatel Radek Pokorný.

Kristián Šujan: "Máte šikovné ruce? Mohou vás zajistit do konce života", říká hejtman Oldřich Bubeníček

Reforma financování regionálního školství, nedostatek zdravotních sestřiček, ale třeba i málo učitelů technických předmětů. To jsou podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka velké problémy, s nimiž se školství nejen v Ústeckém kraji v posledních letech potýká. „V 90. letech se říkalo: pokud někdo nemá maturitu, je to špatné. Tím nám zmizel zájem o učební obory a najednou jsme po letech zjistili, že potřebujeme zedníky, tesaře, instalatéry a elektrikáře,“ říká v rozhovoru pro Deník hejtman.

20.8.19

Jan Forbelský: „Nesouhlasím s povědomím nebo veřejným názorem, že speciální škola nemá své místo v systému vzdělávání“, říká Jana Honzíková

Mgr. Jana Honzíková je ředitelkou Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních. Jak na této unikátní škole s hendikepovanými žáky pracují i nad rámec výuky?

Ze sociálních sítí: Uzrál čas v zemi vyhlásit stav nouze... kvůli školství a učitelům. A premiér a prezident měsíce řeší Šmardu apod....

Daniel Münich komentuje na sociální síti Facebook výstupy z mimořádného šetření MŠMT ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ slovy: "Pozor, dokument MŠMT obsahuje otřesné skutečnosti, které mohou způsobit šok a duševní újmu."

Dva na Dvojce: Rozhodně dětem neříkejte, počkej, škola tě naučí, radí dětská psychiatrička

Jak zvládnout začátek nového školního roku? „Hlavně se zbytečně nestresovat. Každé dítě má své tempo,“ konstatuje dětská psychiatrička Lucie Vašková. „Prvňáčci většinou neví, do čeho jdou, tak se na nový školní rok těší. Není dobré říkat: počkej, škola tě naučí. Doporučuji s nimi mluvit o úkolech a povinnostech, až když nastanou. Vysvětlit jim, že musí dělat i věci, které je nebaví, je to nejtěžší.“


Studio ČT24: Jednání o rozpočtu ministerstva školství

Ve zpravodajství ČT24 hovořila místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéta Seidlová o požadavcích odborů pro resort školství na příští rok. Ministři financí a školství se dohodli, že by v příštím roce měla jít oproti původnímu návrhu rozpočtu ještě miliarda korun navíc na zajištění nových učitelů. Návrh rozpočtu zatím počítá se zvyšováním výdělků vyučujících o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021. Platy nepedagogů by měly růst v obou letech pokaždé o 7 %. Odbory s navrhovaným růstem nesouhlasí. Už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 % a nepedagogických pracovníků ve školství o 10 %.
Michal Černý: Jak umělá inteligence usnadňuje učení?

Příspěvek se věnuje tomu, jak nyní (a v blízké budoucnosti) může umělá inteligence měnit edukační procesy a pomoci s učením se. Zaměříme se jak na praktické příklady, tak na to, jaký vliv to může mít na vnímání učitelské profesní identity.

MŠMT: Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 miliardu Kč

O další 1 miliardu Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 milionů Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se na dnešním jednání k rozpočtu na příští rok ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga. Celkový rozpočet kapitoly MŠMT bez zdrojů EU dosáhne téměř 213 miliard Kč, což představuje meziroční navýšení o 17 miliard Kč.

19.8.19

Jaroslav Bican: Víceletá gymnázia neplní roli elitních škol pro výjimečně nadané

Když debatujeme o maturitě z matematiky a jak má vypadat, musíme si nejprve ujasnit, jaké chceme mít absolventy škol, co budou potřebovat, k čemu je chceme vést. V rozhovoru pro Tiscali.cz to zdůraznil profesor Arnošt Veselý, který vede expertní skupinu věnující se přípravě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.

Jitka Dolanská: Města i kraj zkusí přilákat učitele, nabídnou jim náborové příspěvky

Kvalifikovaný učitel stále patří v Karlovarském kraji mezi nedostatkové zboží. Řada ředitelů přemýšlí, jak zajistí výuku pro následující školní rok. Pomocnou ruku jim nabízejí některá města. Nově se k tomu chystá i kraj. Připravuje vyšší podporu pro studenty učitelských oborů, pro nové pedagogy pak motivační náborové příspěvky.

Kateřina Perknerová: V příštích letech bude málo učitelů, byť se jim platy zvýší

Kam se ministr školství Robert Plaga (ANO) podívá, tam je něco k řešení. Detailně to popisuje v záměru rozvoje vzdělávací soustavy na příštích pět let, který poslal do sněmovny. Nejméně optimistické jsou pasáže o učitelské profesi. Kantoři totiž stárnou, a přes zlepšování platových podmínek jejich zájem o pedagogickou profesi nijak výrazně neroste.

Michaela Těšínská: V Česku chybí tisíce učitelů. A bude hůř, myslí si odborníci na vzdělávání

„Hledáme učitele s aprobací český, anglický, německý jazyk a občanská výchova,“ inzerovala během prázdnin Základní škola Praha-Slivenec. Pracovní portály podobnými poptávkami nyní přímo překypují. Ředitelům se krátce před začátkem nového školního roku sestavují rozvrhy velmi těžko. Do ideálního stavu totiž podle ministerstva školství chybí 6 tisíc kantorů.

Jaroslav Mašek: iPrázdniny s učiteli 9: Moje prázdninová inspirace

V deváté aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli budeme inspirovat druhé.

18.8.19

Ondřej Šteffl: Budoucnost a vzdělávání

O podobě příštího světa víme překvapivě mnoho, ale při úvahách o tom, jak by mělo vypadat vzdělávání, aby děti připravilo na budoucnost to většinou ignorujeme. Školství chce udržet současný stav, změnám se brání. Projevuje se to i v práci na revizi Rámcových vzdělávacích programů.

Martin Chalupa: Naše školství je na tom žalostně. V porovnání s Evropou výrazně zaostáváme, bídné jsou i platy

V posledním školním roce se v resortu školství řada věcí změnila: první úpravy se týkaly podoby státních maturit i zákona o učitelích. Neprošlo nastavení hranice bodů pro přijetí na maturitní obory či plošné zavedení školních obědů zdarma. Ministerstvo školství ale hlavně zahájilo debatu o strategii vzdělávací politiky do roku 2030. Přesto je to stále žalostně málo.

90' ČT24: Lidé utíkají od řemesla. Zedníka najdu za kasou, když dostane stejné peníze, říká ředitel odborné školy

Řemeslníků je nedostatek a lidé nejčastěji shánějí truhláře, tesaře nebo podlaháře. Podle ředitele Střední školy polytechnické Brno Andrzeje Bartośe závisí zájem o řemeslné obory na tom, jak jsou prezentované a lukrativní. Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání vidí roli i ve vývoji populace; počty žáků podle něj už nesvedou nahradit lidi, kteří odcházejí do důchodu. O tématu se bavili v pořadu 90' ČT24.

17.8.19

Jiří Mach: Ministerstvo křísí jesle. Obce se bojí zmatků

Mimina a batolata do tří let věku by opět mohla užívat dětských jeslí, jako tomu bylo před sedmi lety, kdy byly z legislativy vyškrtnuty. Nahradily je dětské skupiny, které vznikají jednodušeji, protože nepodléhají přísným zdravotním, technickým, vzdělávacím či personálním požadavkům.

Jitka Jiřičková: Vyhořelému učiteli nepomohou ani prázdniny

Psycholožky Irena Smetáčková a Veronika Pavlas Martanová provedly spolu s dalšími odborníky z Pedagogické a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy výzkum týkající se učitelského vyhoření. Jeho výsledkem je zjištění, že zhruba dvě třetiny českých učitelů prožívají dlouhodobý stres a pětina učitelů trpí syndromem vyhoření.

Anna Babanová: Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce - Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání

Gender Studies ve spolupráci se Step by Step ČR vydaly v červnu 2019 metodickou příručku Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce autorky Anny Babanové. Kniha nabízí vyučujícím na prvním stupni ZŠ prostředky, jak individuálně přistupovat k dětem, jak lépe odhalovat společenské předsudky při posuzování schopností a dovedností dětí a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat.

Martina Vašková: „Chtěli jsme školu na bázi oboustranné důvěry.“

Rozhovor s Monikou Oujeskou, ředitelkou Naší školy ve Velenově. Školu, která počítá se čtyřiadvaceti žáky, se místním podařilo obnovit přesně čtyřicet let po jejím uzavření. S činorodou maminkou pěti dětí jsme si povídaly o tom, jak funguje škola, kde se nezvoní ani neznámkuje, a jak se dá skloubit zaměstnání s péčí o více dětí.

16.8.19

Martin Rychlík: Ředitel školy by měl být pedagogickým lídrem, ne administrátorem

„Vycházíme z čísel za rok 2018, a víme, kolik peněz jsme do systému pustili pro rok 2019 a co je v prvním návrhu rozpočtu pro rok 2020 i střednědobě. Je to designováno, abychom vládní závazek, ve kterém jsme slíbili navýšit během čtyř let průměrný plat o 50 procent, splnili,“ říká v rozhovoru ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Lenka Weichetová: Dvě třetiny pracujících používají IT

Počítač v práci používá 56 % pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním si častěji rozšiřují svoje počítačové dovednosti.

Český rozhlas Radiožurnál: Umělé inteligenci chybí intuice a emoce, je to jen marketingový tah, říká pedagog s nadprůměrným IQ

Naměřili mu IQ přes 200, ačkoli prý ve škole nebýval na špici. Karel Kostka je pedagog, ale také spisovatel a malíř. V čem je výhoda vysokého IQ a kde ho naopak brzdí? Co si myslí o tzv. umělé inteligenci? A co je důležité pro fungující školství? Ptal se Jan Pokorný.


MŠMT: Sjednocení podmínek pro asistenty pedagoga sníží administrativu

Asistenti pedagoga ve speciálních školách a třídách pro žáky se zdravotním postižením budou financováni novým způsobem. Cílem ministerstva školství je snížit školám nadměrnou administrativu a upevnit pozici asistenta v rámci pedagogického sboru.

Jiří Mach: Konec potupných smluv. Letní vyhazovy kantorů jsou letos výjimkou

Nešvar minulých let se podařilo úspěšně vymýtit. Ještě před pár lety mohli ředitelé škol šetřit na mzdách kantorů tak, že jim sepsali pracovní smlouvu na dobu určitou, a to od září jen do června. Mnohým nezbývalo než na to kývnout a v létě se přihlásit na pracovní úřad. Zákonná úprava však s potupnou praxí zatočila.

Tereza Vlčková, Jiří Vachtl: Na záchranu planety máme 12 let, řekli v Rozstřelu studenti stávkující za klima

Pokud lidé nezačnou do 12 let zásadním způsobem omezovat emise skleníkových plynů, bude to mít katastrofické a nevratné následky, varují zástupci stávkového hnutí Fridays for Future v Česku. Zakladatel hnutí Petr Doubravský a další student a člen hnutí Marek Jankovský v Rozstřelu mluvili o neutichajícím apelu na nečinné politiky nebo známé aktivistce Gretě Thunbergové.


V evropském porovnání je naše školství podprůměrné. Zájem o práci zde stále klesá, mírně se ale oživil zájem o učitelská místa

V posledním školním roce se v resortu školství řada věcí změnila: první úpravy se týkaly podoby státních maturit i zákona o učitelích. Neprošlo nastavení hranice bodů pro přijetí na maturitní obory či plošné zavedení školních obědů zdarma. Ministerstvo školství ale hlavně zahájilo debatu o strategii vzdělávací politiky do roku 2030. V květnu vláda schválila návrh novely zákona, která by měla opět zpřístupnit učitelskou profesi nepedagogům, což by pomohlo vyřešit současný nedostatek vyučujících ve školách. Jen pro připomenutí – v roce 2015 je ze škol zpřísnění podmínek vyhnalo. A v neposlední řadě - od ledna zvýšila vláda rozpočet na platy ve školství.

Liberecký kraj přidá v příštím školním roce žákům na středoškolských stipendiích a rozšíří nabídku podporovaných oborů

Rada Libereckého kraje na své úterní schůzi odsouhlasila návrh úprav Stipendijního programu pro žáky středních škol v regionu. Úpravy se týkají rozšíření stávající nabídky podporovaných oborů, navýšení motivačních i prospěchových stipendií, ale i zpřísnění podmínek pro udělení stipendia. Změny se žáků dotknou od školního roku 2020/2021. Konečné schválení Stipendijního programu je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje, které o něm bude jednat na svém zasedání 27. srpna 2019.

15.8.19

MŠMT: Honza aneb Mgr. Jan Mušuta – vedoucí oddělení školského rejstříku

Tento týden se na „horké“ křeslo posadil Mgr. Jan Mušuta – vedoucí oddělení školského rejstříku. Dozvíme se, proč by šel na tiskovku nahatý, proč mu hrozí zánět karpálního tunelu, ale dojde i na vážnější témata, jako jsou zápisy nových škol do rejstříku a jak má nový dlouhodobý záměr vzdělávání tento proces změnit.


Karolina Brodníčková: Škola se blíží, samoživitelé nemají na kroužky

S blížícím se začátkem nového školního roku začínají rodičům starosti. Jen pořízení školních pomůcek vyjde na několik tisíc korun. Zaplacení zájmových kroužků už se pro některé rodiče samoživitele stává luxusem. Podle průzkumu organizace Vaše výživné.cz si peníze na tyto výdaje zvládá našetřit jen 25 procent z nich.

Michaela Těšínská: Jen slova dům nepostaví

Vzdělávání by mělo směřovat k tomu, aby absolvent získal nejen znalosti a dovednosti z oboru, ale zároveň aby byl samostatný, schopný přizpůsobit se novinkám a ochotný se dále učit, zaznělo v srpnu, když Národní ústav odborného vzdělávání představoval veřejnosti reformu.

Kateřina Perknerová: Nečekané události? Ředitelé škol vítají pomoc konzultantů

Na spoustu situací se můžete připravit, ale daleko víc je těch, které vás zaskočí. V takové chvíli je víc než vítaná pomoc zkušeného člověka, který něco podobného zažil a ví si s tím rady. I takto může z pohledu ředitelů škol vypadat účinná metodická podpora.

14.8.19

Jaroslav Bican: Učitelé si spíš než na platy stěžují na únavu, upozorňuje expert na školství

Často se diskutuje o velkých změnách, ale pokud se nezmění to, jak učíme v jednotlivých školách, jak přistupujeme ke studentům a jak je vzděláváme, tak se samozřejmě nezmění nic, říká v rozhovoru pro Tiscali.cz profesor Arnošt Veselý. V současnosti vede expertní skupinu ustavenou ministrem školství, která připravuje výchozí dokument ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+.

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 14

Synkové si toho dne hráli v naší domácí ZOO a potřebné práce se mi podařily zvládnout rychleji. Chystala jsem se do postele, netušila jsem ovšem, co mi zanedlouho poletí hlavou...

Abeceda peněz učí děti hospodařit

Program České spořitelny s názvem Abeceda peněz si dává za cíl zlepšovat finanční gramotnost žáků ve 2. a 4. třídě na základních školách. Zážitkovou formou tak přibližuje dětem jak fungují peníze a na co si při hospodaření s nimi dát pozor.

Ivana Ašenbrenerová: Usnadněte dětem nástup do školy. Nastavte pravidla a mluvte o všem

Nástup do první třídy je pro děti i rodiče poměrně náročná záležitost. Nové prostředí, cizí lidé, povinnosti, noví kamarádi. Není divu, že se šestiletý kluk nebo holka mohou cítit vyděšeně. „Hlavně dítě pozitivně nalaďte, aby se nebálo jít do školy,“ radí psycholožka Tereza Beníšková.

13.8.19

Odpolední Plus: Reakce MŠMT na šetření NKÚ o digitalizaci vzdělávání

Včerejším hostem Jana Bumby na stanici Český rozhlas Plus byl ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn. Tématem byla digitalizace, výuka informačních technologií a digitální gramotnost.


Reportáže z průmyslu: Zájem studentů o naši školu je velký, ale uchazeči mají problémy s matematikou a chemií, říká prorektor VŠCHT Milan Pospíšil

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je špičkovou vzdělávací institucí zaměřenou na obory, které nachází vysoké uplatnění na trhu práce. Jak říká prorektor pro strategie a rozvoj Milan Pospíšil, ani přes demografický propad počet studentů školy neklesá, protože zájem mají uchazeči ze zahraničí. Mezi nimi a českými absolventy je ale podstatný rozdíl ve znalostech matematiky a chemie.

Piráti: Digitalizace školství stojí na podpoře učitelů a udržitelném financování

Digitalizace českého školství je pozadu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy totiž neplní cíle. To vyplývá ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřuje na vyhodnocení digitalizace českého školství a zhodnocení opatření a přínosu projektů, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Piráti zdůrazňují potřebu zajištění udržitelného financování, podpory učitelů a jejich další vzdělávání. Právě to je podle Pirátů cesta k tomu, jak digitalizaci českého školství dále posunout, říká poslanec Lukáš Bartoň.

12.8.19

NKÚ: Digitalizace vzdělávání: školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úkoly

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování. To je silně závislé na prostředcích z fondů EU.

Jaroslav Mašek: iPrázdniny s učiteli 8: Moje prázdninové přání v grafice

V osmé aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli budeme vytvářet grafická přání.

MŠMT důrazně nesouhlasí s hlavními závěry zprávy NKÚ k digitálnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu k rozvoji digitálního vzdělávání v České republice. Ač lze říci, že oblast digitálního vzdělávání měla být za minulých vlád podporována výrazněji, s hlavními závěry této kontrolní zprávy důrazně nesouhlasíme.

NKÚ: Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v ČR (datová příloha ke kontrolnímu závěru)

V rámci kontrolní akce č. 18/18 provedl NKÚ online dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjistit informace o stavu digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Dne 4. 12. 2018 oslovil všechny ZŠ a SŠ v ČR. Pro kontaktování použil e-mailové adresy uvedené ke dni 28. 11. 2018 v adresáři škol a školských zařízení. Z obeslaných 5535 škol se 199 zaslaných e-mailů vrátilo jako nedoručené. U daných škol byly kontaktní e-maily dohledány z veřejně dostupných zdrojů a NKÚ je oslovil dodatečně. Výsledky dotazníkového šetření byly vizualizovány formou datové přílohy ke kontrolnímu závěru. Tato příloha dále obsahuje souhrnné údaje o počtech počítačů získaných z výkazu o ředitelství škol R 13-01, které NKÚ přepočetl na počet žáků získaný od MŠMT (vše ve stavu k 30. 9. 2018).

CVVM: Prestiž povolání – červen 2019

Na prvním místě v žebříčku se umístil lékař, s více než desetibodovým odstupem následují vědec spolu se zdravotní sestrou. Na dalších místech jsou učitel na vysoké škole (odstup 5 bodů) a učitel na základní škole (odstup další 2 body). Uvedené pořadí se od roku 2004 (začátek měření) nezměnilo, s tím, že zdravotní sestra byla dodatečně zařazena do seznamu profesí v roce 2011. Do té doby byl na pátém místě programátor (letos desátá příčka). Na úplném konci žebříčku se letos umístil poslanec, před ním v pořadí je uklízečka a kněz (s odstupem 3, resp. 5 bodů). Před třemi lety byl poslanec na předposlední příčce a uklízečka poslední. Od minulého šetření (2016) se žebříček profesí téměř nezměnil, ovšem od roku 2004 došlo k výrazným posunům v prestiži policisty a vojáka z povolání (vzestup o 11 míst) a novináře, manažera či ministra (propad o 10-7 míst).

11.8.19

Petra Špalková: Jsem příznivcem školy, která má řád

Na svém kontě má dva České lvy, divadelní Thálii, Cenu Alfréda Radoka, Cenu české filmové kritiky, ale za žádnou hvězdu se nepovažuje a ani tak nepůsobí. Po několika rušných sezonách a prací naplněném létě chce být Petra Špalková od podzimu hlavně mámou dvou malých dětí a pročistit si hlavu i tělo.

Ze sociálních sítí: Výhledy státního rozpočtu naše politické reprezentace nikdy nebraly moc vážně

Daniel Münich doplnil na sociální síti Facebook graf s podílem HDP vynaloženým na vzdělávání v letech 2001 až 2017: "Tak ještě jednou dnes již diskutovaný graf, tentokrát s graficky nevalnou připomínkou již polozapomenutých vlád a ministrů financí. Je dobré si při jeho čtení uvědomit, že státní rozpočet (SR) se připravuje a schvaluje vždy rok předem a bere v potaz pouze predikovaný hospodářský růst. Zároveň je ale součástí každého SR na další rok i střednědobý výhled výdajů SR na další 3 roky. Co si pamatuji, tak v posledním výhledu v letech 2020 a 2021 se počítá jen s minimálním nárůstem výdajů na školství. Pokud by to tak opravdu bylo, do nadějné odpíchnutí se ode dna v roce 2018 by mělo krátké trvání."