13.7.19

Věslav Michalik: Pět inovací v naší základní škole

O inovacích se v poslední době všude mluví. Samotné slovo pochází z latinského innovare, což znamená obnovovat. Dnes chápeme slovo inovace ve spojení se zaváděním změn a novinek, především však se zaváděním vědeckého a technického pokroku do výroby a se zaváděním nových výrobků na trh. V naší obci by si člověk s tímto pojmem spíše spojil nová vědecká centra a asi málokoho napadne s inovacemi spojovat základní školu. Domnívám se, že se naše obecní základka řadí ke špičce inovativních základních škol České republiky. Vysvětlím proč.


Vedení Dolních Břežan dokázalo za posledních patnáct let realizovat nebývalou přeměnu obce. Součástí této přeměny jsou rovněž velké investice do školství, které dosahují částky téměř 500 milionů korun. Obec získala velkou prestiž v oblasti architektury a urbanismu, v oblasti kvality veřejného prostoru, v oblasti vědy a výzkumu. Je vlastně přirozené, že taková obec má zároveň ambici mít jednu z nejlepších základních škol v této zemi. A čím méně se věnujeme výstavbě školních budov, tím více se můžeme věnovat školní výuce, podpoře vedení školy a práci na dalším rozvoji celého učitelského sboru. Naše škola už dnes patří k těm lepším. Už teď se může pyšnit pěti výraznými inovacemi, které vznikly z úzké spolupráce vedení školy a vedení obce. Pojďme se na ně podívat.

Inovace první. Třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Koncept se osvědčil. O třídy je velký zájem. Umožňuje udržet ve škole a v obci žáky, kteří by jinak odešli na víceletá gymnázia nebo výběrové školy v Praze.

Inovace druhá. Změna přístupu k výuce tělesné výchovy. Ve škole běží pilotní projekt, jehož cílem je děti rozpohybovat, tělocvik vyučovat pro děti lákavou formou, přidat týdně jednu hodinu tělo cviku navíc.

Inovace třetí. Zavádění kritického myšlení do výuky. Všude kolem nás je přehršel informací. Chceme, aby děti uměly rozlišit co je pravda a co smyšlenka. Aby se naučily s informacemi pracovat a kriticky je hodnotit. V letošním roce proběhl pilotní projekt. V dalších letech bude kritické myšlení zavedeno do výuky žáků na druhém stupni.

Inovace čtvrtá. Výuka anglického jazyka od první třídy. Vyzkoušeli jsme si to ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Od školního roku 2020/21 bude angličtina od první třídy na celé škole. Již od tohoto školního roku jsme partnerskou školou pro Cambridge testy.

Inovace pátá. Zavedení moderních dílen do vzdělávacího programu. Robotická dílna, elektronika a 3D tisk přiblíží žákům technologie 21. století.

Těchto pět inovací představuje první kroky k dalšímu výraznému posunu naší základní školy směrem k republikové špičce. Těchto pět inovací bude doprovázeno výraznou podporou učitelů ze strany obce. Zejména jde o rozšíření možností učitelů dále zdokonalovat svoje dovednosti, vyjíždět na stáže do zahraničí, čerpat nové poznatky a znalosti. Podpora obce učitelům umožní, aby měli jasně definovaný kariérní růst, aby měli motivaci, aby měli chuť vzájemně sdílet své zkušenosti, aby uměli pracovat s mentory, aby o práci ve škole měli zájem ti nejlepší absolventi pedagogických fakult. Ale především, aby pracovali jako sehraný tým.

Vēslav Michalik, starostaPřevzato z obecního zpravodaje Dolnobřežanský rozkvět:

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tedy pytlici se původně ulekli, že ty inovace budou spočívat v něčem takovém, jako je přestavění školních lavic do kruhu, zrušení zvonění, posunutí začátku zkompetentňování na devátou hodinu a především pak zákazu nebo povolení mobilů. To podle toho, jaký byl stav před tím.
V každém případě by pytliky zajímalo, jak se do výuky zavádí myšlení. A je celkem jedno, jestli se jedná o myšlení kritické, zdravé nebo jen tak myšlení.
Tedy pokud někde existuje škola, ve které se pořád ještě učí. Pytlici se při té merietereziánsko herbartovské představě úplně roztesknili.

Josef Soukal řekl(a)...

Jako beznadějný neinovátor se snažím své žáky vést prostě k pouhému myšlení.

E.Kocourek řekl(a)...

Těším se na další články pana autora. Obzvlášť když v nich popíše, jak se zkouší z kritického myšlení. ////

Jiri Janecek řekl(a)...

Článek je asi cílený na rodiče z Dolních Břežan - mladé, bohaté, přesvědčené o genialitě své a hlavně svých dětí...

Proto jiným lidem může připadat jako snůška nesmyslů...

Okomentovat