9.7.19

NÚV: Pozastavení certifikací programů primární prevence

Zveřejňujeme vyjádření Mgr. Václava Pícla, náměstka pro řízení sekce vzdělávání MŠMT, k pozastavení procesu certifikací programů primární prevence.


Praha, 1. července 2019
č. j.: MSMT-22022/2019-1

Vážení,
dne 20. května 2019 jsem dopisem řediteli Národního ústavu pro vzdělávání, Mgr. Lubomíru Martincovi, uložil pozastavení přijímání žádostí a provádění certifikací programů primární prevence rizikového chování z administrativních důvodů na dobu nezbytně nutnou k provedení potřebných úprav procesu certifikací. V souvislosti s pozastavením procesu certifikací Vás informuji, že organizacím a programům, které již platný certifikát mají a končí nebo skončila jeho platnost po termínu pozastavení certifikací (od 20. května 2019), prodlužuji jeho platnost do doby znovuobnovení procesu, tedy doby, kdy se budou moci znovu certifikovat.

Noví žadatelé o certifikaci podají žádost na Pracoviště pro certifikace NÚV, které povede evidenci těchto žadatelů a v případě potřeby pro žádosti o dotace vystaví potvrzení žadateli, že o certifikaci požádal. Toto potvrzení bude sloužit dočasně jako doklad (příloha) pro dotační řízení programů primární prevence. O obnovení procesu certifikací budete informováni na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání a prostřednictvím krajských školských koordinátorů prevence, kterým bude tato informace zaslána.

S pozdravem

Mgr. Václava Pícla


Ke stažení:

Vyjádření Mgr. Václava Pícla.

Žádné komentáře:

Okomentovat