13.7.19

Michaela Těšínská: Studenty nebaví, co se učí v hodinách

Čeští studenti začínají diskutovat s řediteli, zřizovateli škol a ministrem školství, co se budou učit, a kdo jim bude předávat vědomosti. „Studentských samospráv by mělo být více na odborných školách, ale i učilištích,“ říká v rozhovoru Veronika Elznicová, 18letá studentka gymnázia a první místopředsedkyně České středoškolské unie.


Z rozhovoru na webu Česká pozice vybíráme:

LIDOVÉ NOVINY: Máte skutečně z matematiky až takový strach?

ELZNICOVÁ: Já z ní ještě maturovat nebudu. Chápu ovšem studenty, proč se tohoto kroku tolik obávají. Když vidíme, kolik těch, kdo si maturitu z matematiky vybrali dobrovolně, při zkoušce propadlo. Jsou studenti, kteří se v tomto předmětu ukazují jako méně nadaní, jiní více. Neříkáme, že matematika není důležitá. Vzhledem k tomu, jak se v současnosti vyučuje, je pro méně nadané studenty maturita z matematiky velmi stresující. Nemluvím ani o chybě v maturitním zadání, která se letos objevila. Chyba je ale leckdy i v tom, jak jsou otázky formulovány.

LIDOVÉ NOVINY: Hodiny matematiky nepřijdou studentům dost kvalitní?

ELZNICOVÁ: Nemáme tolik učitelů, kteří nám matematiku vysvětlí tak, abychom ji skutečně pochopili.

LIDOVÉ NOVINY: Chodí to v hodinách tak, že se učitelé věnují studentům, kteří chtějí z tohoto předmětu maturovat, a vám „ujíždí vlak“?

ELZNICOVÁ: To není problém jenom hodin matematiky. Celé středoškolské studium se nese v duchu maturity. Celé čtyři roky se připravujeme hlavně na tuto zkoušku. Otázku po otázce. Místo abychom si skutečně osvojili daný obor a věnovali se něčemu, co v praxi a v životě využijeme.


55 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Čeští studenti začínají diskutovat s řediteli, zřizovateli škol a ministrem školství, co se budou učit...

Toť!
Zahoďte rámcové vzdělávací programy do stoupy. Pytlici jsou jednoznačně pro.
Nechť si žáci sami určí čím, kdy, jak a jak dlouho se budou zkompetentňovat.
Pytlici kdysi udělali takový drobný průzkum u žáků prvních ročníků, co že by se jako rádi v té infošce učili. Tak prý nějaké fotky, videa, prezentace a tak nějak podobně. Nejspíš co si zapamatovali z té hodiny informatiky ze základní školy.
Asi jako když se dítkům nepozdávala celková klasifikace ze spredšítů a přišli s návrhem, že by si to povylepšili nějakou prezentací. Příště pytlici za žádnou cenu nesmějí opomenout se jich zeptat, na jaké téma by to asi tak mělo být.

a kdo jim bude předávat vědomosti.

Jak? ... předávat vědomosti. Vědomosti se nepředávají v té dnešní překotně se měnící době. Jen ať si to žáci najdou na netu. Informačních zdrojů, tutoriálů a výukových videí je tam něurekom. Tedy přehršel, překládají ze slovenčiny pytlici.
To by se spíš měli žáci poohlédnout po někom, kdo je bude po zásluze a bez zbytečného odkladu klasifikovat výborně. Škoda jen, že se budou propouštět školníci.

Žáci by ale měli také popracovat na školním řádu, namátkou zrušení evidence nepřítomnosti žáka ve škole, organizaci školního roku, třeba délku prázdnin a jak často a kam se bude jezdit na exkurze, a především pak, který vopruz nad nimi nebude určitě vykonávat pedagogický dohled.

V každém případě by pytlici tu školu, kterou navštěvuje první místopředsedkyně České středoškolské unie Veronika Elznicová s okamžitou platností zrušili.
Viz například
'Nemáme tolik učitelů, kteří nám matematiku vysvětlí tak, abychom ji skutečně pochopili.'
'Celé čtyři roky se připravujeme hlavně na tuto zkoušku.'
'je třeba regulovat, aby každá škola hodnotila studenty během maturity spravedlivě.'
...
A žáky by převedli pod Učitelskou platformu, 'se kterou sdílíme naše hodnoty'.

Josef Soukal řekl(a)...

Ještě jednu perla by neměla zapadnout:

Vy se také přemlouváte, abyste do školy ráno vstala?

ELZNICOVÁ: Nemám pocit, že dostávám dostatečný prostor na věci, které bych se chtěla naučit. Proto se je někdy raději učím sama.

Jiri Janecek řekl(a)...

LIDOVÉ NOVINY: Jak hodnotíte školní rok, který právě skončil?
ELZNICOVÁ: Problémy, které má české školství řadu let, se jen stupňují. A my, studenti, se s tím musíme potýkat každý den.
LIDOVÉ NOVINY: Které konkrétně myslíte?
ELZNICOVÁ: Studenti se cítí demotivovaní. Potvrdilo to i nedávné šetření nadačního fondu EDUzměna. Více než 30 procent studentů nechodí do školy rádo. Nevidí smysl v tom, co se ve výuce dozvědí, a necítí se ve škole dobře, jednoduše je to tam nebaví.

----

Předpokládám, že více ne 30 % je zároveň méně než 40 %... Je opravdu zvláštní, že téměř 70 % studentů odpoví na otázku, zda chodí do školy rádi, že jo...

Ivo Mádr řekl(a)...

"Nemáme tolik učitelů, kteří nám matematiku vysvětlí tak, abychom ji skutečně pochopili".

x

"ELZNICOVÁ: Nemám pocit, že dostávám dostatečný prostor na věci, které bych se chtěla naučit. Proto se je někdy raději učím sama".

Nejsou tato sdělení v rozporu?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ještě jednu perla by neměla zapadnout

Těch perel je tam na kompletní perlový spletenec.

Karel Lippmann řekl(a)...

"To není problém jenom hodin matematiky. Celé středoškolské studium se nese v duchu maturity. Celé čtyři roky se připravujeme hlavně na tuto zkoušku. Otázku po otázce. Místo abychom si skutečně osvojili daný obor a věnovali se něčemu, co v praxi a v životě využijeme."

Takovou zkušenost si studentka zcela jistě vymyslela. Že, pane Soukale?

Ygrain řekl(a)...

Jak šokující, pane Lipmanne... zkouška na závěr studia je z toho, co se během studia probíralo. Wow. V tom případě asi žáky jenom připravuju na pololetní test, poněvadž se píše toho, co se probíralo celé pololetí, lekce po lekci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To není problém jenom hodin matematiky. Celé středoškolské studium se nese v duchu maturity. Celé čtyři roky se připravujeme hlavně na tuto zkoušku.

A-há!!!
Už na přihlášku uchazečí píši, z čeho že hodlají maturovat.
V zeměpise, biologii, chemii, fyzice, informatice, všech výchovách a kdoví ještě v čem pilují žáci mateřský a jeden cizí jazyk otázku po otázce. Celé čtyři roky!
Tak ono se v těch jazycích nepřezkušuje nic, co by se dalo v životě využít? Jéminkote...
Ostatně, ona už nejsou maturitní témata? Jen ty konkrétní otázky po otázkách?
A u lippmannů umějí číst hloupé texty s porozuměním? Nebo jen ctrl+a, ctrl+c, ctrl+v?

Nicka Pytlik řekl(a)...

zkouška na závěr studia je z toho, co se během studia probíralo.

Tedy pardon, ale kdyby tomu doopravdy tak bylo, z jedné každé školy by odmaturovali průměrně tak dva žáci. A na druhou stranu, kdyby se na maturitu čtyři roky systematicky a soustavně připravovalo celé čtyři roky, odmaturovali by nejhůře chvalitebně z každého maturitního předmětu z každé školy až na průměrně dva žáky všichni.

Karel Lippmann řekl(a)...

Problém spočívá v tom, že v některých předmětech je maturita centralizovaná. Její zastánci, např. pan Soukal, opakovaně tvrdí, že to předchozí výuku nijak významně neovlivňuje, že se učitel češtiny nemusí zaměřovat na to, co chce Cermat. A jeho požadavky ve skutečnosti smysl výuky češtiny velmi deformují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Problém spočívá v tom...

Problém spočívá v tom, že tu nejde o to, co a jak vnímají lippmannové a soukalové, a v čem spočívá podstata jejich sporu. Tady jde o to, co o svojí škole na net nechává vyvěsit místopředsedkyně studentského spolku. Plete eduinské koše s eduzměněnýma baňama, aniž by kdy tušila, co že to vlastně říká.
Jestli by tohle měl být výsledek sedmiletého intenzivně kritického myšlení, tak to tedy potěš. Ještě o ni pytlici uslyší. Kment, Štěpánová, Elznicová...
Škoda jen, že se pytlici nejspíš nedovědí, co na to říkají kralupští.

Ygrain řekl(a)...

Tvrdit, že výuka na gymnáziu(!) je po čtyři roky podřízena čistě přípravě na maturitu, je buď donebevolající lež, anebo stejně veliká hloupost. Doufám, že to druhé, protože z toho se dá vyrůst, ale povahu změní člověk jen těžko.

Nicka Pytlik řekl(a)...

je buď donebevolající lež, anebo stejně veliká hloupost

Jen drobné doupřesnění, paní Ygrain.
To není exkluzivní disjunkce, ale konjunkce. Tedy hloupá lež. Pitomost. E-du-in...

krtek řekl(a)...

Už vidím ty zástupy mladých, kteří vědí, co budou v životě dělat, a tvrdě vyžadují, aby je na to učitelé připravili. Zatím ale narazím na žáky, kteří nechápou vzorce a kontingenční tabulky a ptají se, na co jim to bude dobré. Zatím příklady ze života 35letych, kteří si při práci dodávají VŠ a potřebuji středoškolskou matematiku, považují za příliš vzdálené a umělé příklady.

Josef Soukal řekl(a)...

Ať už se vyjádří k maturitě kdokoli a sebevíc hloupě, někteří jedinci odpověď vždy oblepí mým jménem. Skoro bych řekl, že jsem jejich životům dal znovu smysl: "Vraťte mi nepřítele..."

Karel Lippmann řekl(a)...

Ygrain se uchýlila k primitivní urážce, na což nebudu reagovat.
Pan Soukal není žádný můj nepřítel, jak je jeho zvykem, z podstatu věci odsouvá stranou a žádný argument nepoužil, jen se rovněž pokusil urazit. Jistě se vykroutí tím, že jméno neuvedl.
Takže ještě jednou. Český jazyk i literatura nejsou předměty exaktní, jejichž "pravda" je ve škole dána předem, jsou to předměty vágní, jejichž "pravdu" je ve škole nutné z faktických předpokladů společně se žáky teprve hledat. A to v situaci předem neurčených a neurčitelných předpokladů. To není "okecávání", jak někteří arogantně tvrdí, to je úporné hledání toho nejpřesnějšího výkladu daného slova, věty, textu, díla a jeho souvislostí. Maturita z češtiny má proto ověřovat to, co se učilo. Ta současná dělá pravý opak: vyžaduje, aby se učilo to, co se bude zkoušet. Vše ostatní je navíc. Znovu opakuji: nečiní to absolutně, i v jejím rámci existuje určitá volnost. Otázka zní, kde je její hranice, aby učitel nepřekročil předpisy. Hlavním problémem je ale to, že žákům tato maturita vnucuje zcela mylnou informaci o smyslu výuky češtiny. Žáci to většinou na jedné straně pochopí, na straně druhé jsou ale nuceni chovat se pragmaticky, tedy zaměřit se především na to, co se bude u maturity zkoušet. Tomuto tlaku, jak z výchozího rozhovoru vyplývá, logicky podléhají i učitelé. Nelze se tomu divit, ani jim to nelze vytýkat. Jsou přece spoluzodpovědní za výsledek svých žáků.
Pane Soukale, opakuji, nejste můj nepřítel a žádné nepřátele nemám. Snažíte se věc jen bagatelizovat a přesouvat do osobní roviny. S tím, co hájíte, nemohu ale z uvedených důvodů souhlasit a Vás jmenuji jen proto, že jste předsedou nepočetná, leč velmi aktivní organizace, jejíž bývalý předseda se sám přiznal k autorství současné podoby maturity z češtiny. A s ní, jak jsem řekl, nesouhlasím, protože souhlasit nemohu. Ne kvůli sobě, ale kvůli svým žákům. A to zdůrazňuji. Dokladem toho je fakt, že jsem více než deset let psal na koleně učebnici, o níž jsem předem věděl, že se standardizovanou maturitou, která se chystá, není v souladu. A nevydělal jsem na ní ani korunu. Neexistuje žádný prokazatelný důvod mě obviňovat, že si hájím nějaké vlastní zájmy. Osobním prvkem je u mne pouze smutek z toho, co se ve školství děje.

Ygrain řekl(a)...

Jak mně tady chybí emotikony! Celý ten předchozí komentář byl cílen na studentku (proto ta zmínka, že z hlouposti se dá vyrůst), ale zastánce interpretace textu jakožto mety nejvyšší se v tom našel. Gratuluji, pane Lippmanne.

A pardon, ale jazyk JE exaktní disciplína, literární historie JE exaktní disciplína. Interpretace textu JE exaktní, do určité míry.

Ygrain řekl(a)...

@krtek

Volání mladých po praktičnosti a použitelnosti pro život je v přímém rozporu s požadavky expertů, abychom je, proboha, nespecializovali v útlém věku.
Nemohu se nesmát, když studentka všeobecného vzdělávacího směru úpí, že není dostatečně specializována.

Jiri Janecek řekl(a)...

"Volání mladých po praktičnosti a použitelnosti pro život je v přímém rozporu s požadavky expertů, abychom je, proboha, nespecializovali v útlém věku."

Požadavky vzdělávacích expertů jsou nezřídka v rozporu s jinými požadavky těch samých expertů. Jako v pohádce O chytré Horákyni...

Mně se chce plakat, když vidím tolik rozporů v rozhovoru, na něž redaktorka nedokázala vhodně reagovat...

Karel Lippmann řekl(a)...

Ygrain, chápu, že se Vám hodí vše, čím můžete oponenta trochu zesměšnit, jenže věc je složitější. Ke schopnosti interpretace patří také schopnost umět interpretovat své vlastní texty, než je vypustím do světa. Protože jinak nemusí být druhými vnímány tak, jak je vnímáte Vy. Protože s tím, co studentka napsala, souhlasím a Vy jste adresáta nijak nespecifikovala, je naprosto oprávněné udělat si závěr, že to, co jste napsala, se týká logicky i mne.
Ale i kdyby se to mne netýkalo, je Váš výrok, navíc ničím nedoložený, urážlivý i ke studentce. Ona jen obecně popsala realitu, kterou bych stejně popsal i já (jen bych asi dodal, že výjimky jistě existují). A navíc je tato realita za současného paradigmatu výuky a testování i naprosto logická. Vy jste své studium nezaměřovala především na úspěch u zkoušky? A čím byla zkouška důležitější, tak tím víc? Já ano. Pokud Vy ne, tak se hluboce skláním. A neměla by každá zkouška svým pojetím (ne konkrétním obsahem) odpovídat předchozí výuce? Ovlivňuje zkouška, zejména závěrečná, obsah a pojetí výuky k ní směřující? Zatím jsem nikde v odborné literatuře nezaznamenal, že neovlivňuje. Pokud jste si jista opakem, zdůvodněte to.

Smát se studentce jistě můžete, ale důvod smíchu je prapodivný. Kdo je asi odpovědný za to, že žáci mají značný "guláš" v tom, co od školy vlastně očekávat? Že "studentka všeobecného vzdělávacího směru úpí, že není dostatečně specializována", je logický důsledek výuky, která nerozlišuje všeobecnost (vzdělání) a odbornost. Z toho nic jiného než "úpění" nemůže vzejít. Nebo máme žádat po studentech, aby tento problém vyřešili oni?
Upozorňuji, že příspěvek jsem jazykově nekorigoval.

Josef Soukal řekl(a)...

Uvozovky, pane Lippmanne, naznačovaly citát. Jinak to byla nadsázka.

Karel Lippmann řekl(a)...

Jistě, pane Soukale. No a co? Někomu byl přece název písničky "věnován", že? Nadsázka má vždy nějaké určení. Nebo Vás jen tak mimoděk napadla a omylem se dostala na stránky PI?

Ostatně konkrétně předveďte, jak podle Vás má vypadat interpretace umělecké díla, aby to bylo v souladu se strukturou současné maturity. Teprve potom můžeme smysluplně diskutovat. Bez neadresných nadsázek.

E.Kocourek řekl(a)...

u lippmannů umějí číst hloupé texty s porozuměním?

Pochybuji. Jejich parketou je hloupé texty GENEROVAT. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jejich parketou je hloupé texty GENEROVAT.

To zejména.
Pytlici pro jistotu ještě jednou přelétli tu úvodní snůšku nabiflovaných eduinsko eduzměnových domněnek, a pokud se nepřehlédli, pak v ní nenarazili na něco, co by se týkalo přímo českojazyčného zkompetentňování. Buď nářky obecné nebo konkrétně matematické. A první lippmannovský komentář pic ho 'učitel češtiny' a 'cermat'.
S tou svojí češtinou vlezou lippmannové všude. I do diskuse o nutriční hodnotě uzeného jazyka v aspiku. Dovolávaje se faktu, že Ládě Hruška dělá aspik s kuřecích paprček. A když nemáte pepř, vražte tam papriku, doporučuje Babica, 'p' jako 'p'. Naštěstí záhy vyjde najevo, že argument až takového kalibru není nikdo schopen vyvrátit citací Kluků v akci, a dokonce ani Itala v kuchyni. Což lippmanům umožní tuto podúrovňovou diskuzi alespoň čtyřikrát razantně ukončit ale už doopravdy naposled otázkou, co koho opravňuje k tomu, aby se do lippmannů ustavičně navážel tvrzením, že je tady někdo vztahovačný.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Upozorňuji, že příspěvek jsem jazykově nekorigoval.

A obsahově?

Karel Lippmann řekl(a)...

Když je s vtipem amen,
pomůže s tím kámen.
V hlavě se pak rozsvítí,
hned se může pytliti.

Ygrain řekl(a)...

"Kdo je asi odpovědný za to, že žáci mají značný "guláš" v tom, co od školy vlastně očekávat?"

Opravdu, nemám nejmenší ponětí, kdo slečně zablokoval veškeré informační a informace zpracující kanály, které by jí pomohly zjistit, jak probíhá výuka na gymnáziu a k čemu absolvování gymnázia směřuje. Pokud tedy slečna nespadla z jahody či z višně, to by pak vysvětlovalo mnohé.

"Vy jste své studium nezaměřovala především na úspěch u zkoušky? A čím byla zkouška důležitější, tak tím víc?"

Ano a ne. Považovala jsem samozřejmě za svou povinnost se na zkoušku připravit a bylo pro mne do jisté míry záležitostí prestiže připravit se dobře, ale nikdy to nebyl cíl sám o sobě. Cílem bylo porozumět, naučit se a umět. Většina toho, co jsme se učili, mi přišla zajímavá. Nová věc byla intelektuální výzva a její zvládnutí velmi uspokojivé. Kdyby nebylo potřeba začít vydělávat, založit rodinu atd., klidně bych chodila do školy i nadále :D

Karel Lippmann řekl(a)...

"Pokud tedy slečna nespadla z jahody či z višně, to by pak vysvětlovalo mnohé." Pro Vás jistě mnohé, paní Ygrain.
Vidíte, já chodím do školy po škole už 48 let. A pořád se učím. Díky svým žákům, kteří rozhodně z višně nespadli.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učinili lippmani,
učinili přiznání.
Že nespadli z višně,
nosí hlavu pyšně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vy jste své studium nezaměřovala především na úspěch u zkoušky?

Na střední škole?
Jakože směřování na úspěch u maturity dřív, než měsíc před tou maturitou? Celé první pololetí probíhá v horečné přípravě maturitního plesu. A studium? Co to je?
To se pytlici budou muset zeptat kolegů matikářů na to, jak letošní prváci šíleli z té intenzivní předmaturitní přípravy. V informatice to pytlici u číselných pozičních soustav nějak nezaregistrovali.
Pytlici moho mluvit právě a jen za sebe, ale v dobách, kdy garantovali maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií, jediná příprava na tu zkoušku spočívala v poskytnutí přehledu zkušebních témat v předepsaném termínu.
A v dobách svého působení na střední odborné škole, kdy garantovali úroveň celého oboru, modelovali s žáky průběh ústní maturitní zkoušky s na třetinu redukovanými časy průběhu přípravy i samotné zkoušky, zkušební komisí a bílými ubrusy na stolech. Jen ta státní vlajka tam chyběla.
O nějakém 'pilování učiva' nemohlo být řeči ani v nejmenším. I v tom podle pytliků spočívá vybavování žáků kompetencí k učení. Lépe, k zodpovědné práci.

Karel Lippmann řekl(a)...

Kdo by tušil, že moje nezištná rada přinese tak brzy svěží a neobyčejně přesně cílené plody. Verše zkrátka zaberou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdo by tušil, že moje nezištná rada přinese tak brzy svěží a neobyčejně přesně cílené plody.

Bodejť! Pytlici se neprodleně třískli dlažkou mezi oči.

Karel Lippmann řekl(a)...

Po jisté zkušenosti už to mohu napsat. Pytlici zdaleka nejsou těmi vtipnými a nezaujatými glosátory (padni, komu padni), do nichž se snaží stylizovat. Proč? Protože ti by se nesnížili k tomu, používat příjmení lidí jim nemilých v množném čísle s malým písmenem na začátku.

E.Kocourek řekl(a)...

S potěšením sleduji, jak jsou lippmanni nesví, když jim záda nekryje cenzor. Jistě už litují, že se odvážili mimo hranice svého chráněného domovského prostředí, kde si z nich každý dělá pr..., totiž pardon, legraci. A žádný cenzor nepřepočítává, zda opravdu KAŽDÝ. ////

Karel Lippmann řekl(a)...

Vy to asi, pane Kocourku, nepochopíte, ale mne urážky vůbec nevadí. Vypovídají totiž jen o těch, kdo se k nim kvůli absenci jiných možností uchylují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Urážka je odrazem stavu mysli uraženého.
A tedy i výpovědí o něm...

Karel Lippmann řekl(a)...

"Urážka je odrazem stavu mysli uraženého.
A tedy i výpovědí o něm..."

Urážka je především odrazem stavu mysli toho, kdo uráží.
A tedy i výpovědí o něm.

Mně osobně, jak jsem napsal, urážky vůbec nevadí. Spíše vzbuzují úsměv. Jen mě zaráží, že se k nim na PI či ČŠ někteří "diskutující" uchylují. Jako kdyby se do tříd a sboroven soustavně dral někdo, kdo si jen spletl lokál.

Jirka řekl(a)...

Velkou měrou záleží na tom, jakej prďola tam čepuje pivo i na štamgastech. Někdo mívá strašně otravnou opičku. Pořád dokola mluví jen o sobě.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Jirko, pozoruhodné je, kolik duchaplných a osobně cílených vstupů se na školských webech vyskytuje na adresu těch, kteří napíšou něco k věci. Posměváčkové navíc bez zábran a bez pohledu do zrcadla své bezobsažné duchaplnosti cílí výhradně na ty, kteří chtějí k věci diskutovat, leč občas jim nezbývá, než se osobním výpadům bránit. O sobě jsem nikdy sám od sebe nemluvil. Na některé lživé osobní útoky však reagovat budu. Ne že bych se cítil uražen. Ale některé věci nemají procházet bez povšimnutí. Mladá autorka úvodního článku zveřejnila svůj názor (nemusíme s ním souhlasit) a už to jelo... Prý "perlový spletenec". S tím se diskutovat nedá, ale také se to nemá přejít.

Pokud mi, pane Jirko, odpovíte, že jste tím "prďolou" nemyslel mě, tak Vám předem sděluji že když už někoho takto označíte, tak je "chlapské" udělat to adresně. Jinak jste sám "prďola". A pořádný.

Jirka řekl(a)...

lokál = škola
prďola = ředitel/ka
štamgast = učitel/ka

Každej lokál je jinej a výše jmenovaní tvoří jeho kvality.

krtek řekl(a)...

Pane Lippmanne, hned Vás první příspěvek citující studentku, která ve všeobecném oboru vyžaduje osvojení a uplatnění v praxi, je výzvou panu Soukalovi. Obsah citace nedává smysl a výzva je provokací. Tak jak potom chcete věčně odpovědi?

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane krtku, studentka napsal bohužel pravdu, i když samozřejmě existují rozdíly jak mezi školami, tak mezi učiteli. Souvislost mezi maturitou a předchozí výukou je naprosto logická a už jsem psal o tom, že maturita by měla zkoušet to, co se učí, ale že problematické je, když se učí to, co chce maturita v té podobě, jakou dnes máme. Na tom nemám, co měnit. Centralizovaná maturita nepřípustně redukuje obsah a smysl předmětů, které vzala pod svou kuratelu. Deformuje představu žáků a veřejnosti o daném předmětu. Obsah citace proto smysl dává.
Moje výzva není žádnou provokací. Předpokládám, že mé spory s panem Soukalem sledujete. Pan Soukal opakovaně tvrdí, že maturita z češtiny učitele v ničem neomezuje. Zkušenost studentky, která jistě nemluví jen za sebe, je totožná se zkušeností mou a všech kolegů češtinářů, které znám, a navíc je logická. Proto opět opakovaně "provokuji" pana Soukala, aby udělal to, co jsem já udělal mnohokrát: uveřejnil, jak určité učivo probírá se žáky on. Protože jen za těchto okolností lze o věci racionálně diskutovat. Pan Soukal to až dosud nikdy neudělal. Kdybyste nebyl zaujatý, obrátil byste se na pana Soukala. Nebo jste přesvědčen o tom, že smysluplně se dá diskutovat o ničím konkrétně nedoložených tvrzeních?
Pane krtku, najděte si na ČŠ moje články, v nichž interpretuji konkrétní literární díla. Zcela věcně. Pak si přečtěte, co po nich následuje. Věcného nenajdete nic! Nikdo z oponentů nenapíše nic podobného. Ani teď Vy! Vaše poslední tázací věta je za těchto prokazatelných okolností věru na místě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

studentka napsala bohužel pravdu

Pravda se píšívá bohudík.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Trochu jsem sledoval diskusi k tomuto rozhovoru na sociálních sítích a skutečně mne udivilo, kolik učitelů mu tleská. Dost často se souhlasné reakce spojovaly s postesky nad tím, že takhle špatně mnozí učitelé skutečně učí, rozuměj ti učitelé, mezi které dotyčný sám sebe rozhodně nezahrnuje. Mám dojem, že někteří kolegové by měli ubrat na přezíravosti vůči jiným. A přiznat si, že za onu školní nudu a prudu si často žáci mohou sami tím, že škole prostě nevěnují adekvátní pozornost a že v ní často absentují, se všemi důsledky, které to přináší. Ale tyhle samozřejmosti náctiletí se suverenitou sobě vlastní pomíjejí a novináři se na ně nezeptají, protože sami na to nepřijdou a protože na EDUinu o tom nepíší.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

už dlouho o žádnou diskusi s Vámi nemám zájem, a proto se ve svých komentářích obejdu bez toho, abych Vás sám od sebe zmiňoval, natož Vás k čemukoli vyzýval. Ještě zopakuji, že maturita z češtiny mne ve výuce nijak neomezuje, stejně jako nemůže omezovat kteréhokoli učitele, který si je vědom toho, že má učit prvotně podle ŠVP, nikoli čistě podle metodiky ústní zkoušky (ve Vašem případě navíc metodiky vykládané velmi účelově). Proto Vám také nepotřebuji nic dokazovat a předvádět. Pokud jste to stále nepochopil, je mi to líto, ale nemůžu s tím nic dělat.
Obsah Vašeho prvního komentáře ukazuje, že momentálně zřejmě nemáte nic lepšího na práci, než se pokoušet vyvolávat další - nekonečné a marné - spory. Bylo by dobré, kdybyste si skutečně pozorně přečetl reakce dalších diskutujících a snažil se je pochopit. Pak by Vám třeba i došlo, čím nejen mne iritujete. Opravdu to není Vaše věcnost nebo snaha o rozumnou diskusi.

E.Kocourek řekl(a)...

zaráží, že se k nim na PI či ČŠ někteří "diskutující" uchylují

Odkaz na ČŠ potvrzuje, že magor Lippmann žije zcela mimo realitu. Na ČŠ má Lippmann zcela volné pole pro publikování veškerých sých blábolů, zatímco druhý magor (v roli cenzora ČŠ) mu umetá cestičku tím, že většinu nesouhlasných vstupů hbitě maže, zpravidla beze stopy. ////

Náhodný pozorovatel ČŠ (pokud si veškeré vstupy daného diskusního vlákna nenechá posílat poštou) tudíž nemá šanci zjistit, jak vlastně "diskuse" na ČŠ probíhala. A hrstka vytrvalých diskutérů na ČŠ (pokud tam ještě nějací zůstali) nejspíš ztratila zájem znovu a znovu vyvracet Lippmannovy nesmysly. Každý z nich už to nejméně jednou zkusil a byl smazán. ////

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, o diskusi s Vámi bych také neměl zájem (k ničemu nevede), kdyby... Kdybyste nebyl předsedou ASČ, která v minulosti podobu současné maturity z češtiny významně ovlivnila (její tehdejší předseda byl dokonce jejím architektem) a která v této věci bude i nadále nepochybně aktivní. Proto mám plné právo klást Vám otázky a Vy, pokud svou roli berete vážně, byste na ně měl odpovídat.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane krtku, pan Kocourek Vám názorně předvedl, co je to "provokace". A takových útoků byste, kdybyste ovšem chtěl, zaznamenal nespočet, zejména od pánů Doležela či PP. Nevšiml jsem si ale, že byste je za to "napomínal". Inu metrů máte několik.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, ještě něco. Máte na mysli reakce podobné těm, kterými mě zasypávají pánové P. Doležel, PP, poste restante, E. Kocourek paní Brandnerová či pan Týř? Při Vaší touze po věcnosti byste snad mohl vysvětlit, čím je konkrétně tak irituji. Jinak zase jen něco zcela planě tvrdíte bez jakéhokoli důkazu.
Sociální sítě nesleduji, mně bohatě stačí "síť" tisíců studentů, které jsem až dosud učil a které stále ještě učím. A byli a jsou jiní než píšete. A znovu opakuji, že nejsem přezíravý ke svým kolegům. Jsou součástí "tuhého" systému", který na ně v jistém směru tlačí a prezentuje se jako samozřejmý. Znám spoustu těch, kteří s tím bojují. Protože ten systém ovlivňuje i přístup žáků. A nakonec jsou stejně nejdůležitější známky u maturity (či přijímacích zkoušek). Riziko boje se systémem je velké. Pokud někomu něco vyčítám, pak těm, kteří tento systém udržují v chodu a petrifikují.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

ASČ vznikla až po spuštění nové maturity a nikdy se nezúčastnila práce Cermatu a odborných maturitních komisí jako sdružení. Pokud jsme měli na podobu a vnímání maturity vliv, tak pouze prostřednictvím aktivit (některých) členů. Jako sdružení se hlásíme ke všemu pozitivnímu, co nová maturita přinesla a pokoušíme se v rámci svých možností čelit nejrůznějším dezinformacím a manipulacím. To ovšem neznamená, že bych se jako předseda ASČ cítil být zavázán odpovídat na kdejakou hloupost, která byla v souvislosti s maturitou na moji adresu napsána.
Přečtěte si prosím pozorně závěr mého předchozího komentáře - netýká se Vašich diskusí na České škole. Stejně tak můj další komentář (z 21.46) nebyl adresován Vám. A hlavně si prosím už nic nevymýšlejte, abych nemusel uvádět věci na pravou míru a stále Vám něco vysvětlovat.

Jirka řekl(a)...

Jak se pozná, že pan Kocourek bohudík nenapsal pravdu?
Zřejmě na věc pohlíží z jiného úhlu. Od katedry to často vypadá úplně jinak. Často vzpomenu na bezstarostný život v lavicích. Bohužel stále častěji lituji i ztráty svobody za katedrou. V devadesátých letech jsme mohli dodržovat rozumná pravidla a cítili se svobodně. Dnes, kdy poučujeme před prázdninami, jsem alergický na "pravdy", které ničí samotný princip vzdělávání a velebí chybu.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pokud Vám to, pane Jirko, udělá radost, tak jsem, jak praví pan Kocourek, magor.
Ano, pane Soukale, chodím a trousím hlouposti. To Vy raději trousíte "nic".

krtek řekl(a)...

Pane Lippmanne, já Vás nekritizuji za provokaci a s panem Kocourem častěji nesouhlasím, s poste.restante se shodují ve všem, s panem Doležal často, jen mi často přijde jako příliš neustálý. Mně vadilo to, že ostatním vytykate nevecnost, ale Vás první příspěvek byl přesně ve stejném duchu - z rozhovoru vytržen názor, který Vám věnuje, ale je jen výkřikem do tmy, zacileny na Váš častý cíl. Že Vám tu většina diskutujících nepritakava a nerozumí, nemusí být jen jejich chyba.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane krtku, nežádám po nikom, aby mi přitakával. Byl bych jen rád, kdyby oponent svůj nesouhlas doložil věcně a konkrétně, jak to dělám já. Místo toho čtu jen záměnu pojmů s dojmy, do čehož se mne i Vámi jmenovaní "oponenti" snaží zaplést. Když se to nedaří panu Doleželovi, přispěchá PP. Je to až směšně dětinské. Když se jim to občas i povede, protože např. lžou, máte potom Vy šanci vytýkat mi nevěcnost. Vůbec Vám nevadí, že oni jsou nevěcní téměř stoprocentně (pokud ne, citujte z jakéhokoliv jejich příspěvku), stejně jako teď Vy. Např. pan Soukal to před chvílí názorně předvedl. Od lidí Vámi jmenovaných žádné přitakávání vskutku nečekám. A jsem tomu rád. Správně jste pojmenoval jejich základní debatní vlastnost: jsou "neustálí". Nic jiného bohužel čekat nelze.

Okomentovat