8.7.19

Kateřina Valachová: Ach, ta matematika!

Pořád se nám vrací téma povinná maturita z matematiky. A jako obvykle znovu nedlouho před tím, než by měla "vypuknout".

Ach, ta matematika! Na obrázku je dárek, který jsem dostala od kolegů z Úřadu vlády, když jsem odcházela na ministerstvo školství.

Proč? Tak trochu jsem se hned na začátku ministerské kariéry „proslavila“ výrokem, že by ta matematika podle mne osobně snad ani povinná být nemusela. Nebo ne na všech typech škol.Všichni se na mne začali z politického leva i zprava sápat, stejně tak zaměstnavatelé i ředitelé škol. Zaslechla jsem i „Úplně pitomá!“

Na to jsem odpověděla: Dobrá, ale je potřeba k tomu problému přistoupit poctivě.

Řekla jsme nahlas to, co ostatní sotva šeptali:
  1. Je lež a pokrytectví, když se tváříme, že výstup z gymnázia a z učebního oboru s maturitou je u matematiky shodný. Ve skutečnosti se totiž gymnazista a absolvent učiliště neučí stejný objem látky, nemají na něj stejný čas ke zvládnutí.
  2. Nelžeme si do kapsy, protože stávající úroveň znalostí matematiky na KONCI střední školy je na tak zvané úrovni Bělouna (vrstevníci vědí, o čem je řeč), což je úroveň, která byla v mých studentských dobách požadována při NÁSTUPU na střední školu!
  3. Maturita z matematiky je jako „uzlový bod vzdělávání“ správně, ale sama o sobě nepřinese matematické dovednosti a schopnost aplikace látky v reálném životě (především schopnost používání onoho specifického způsobu myšlení, který pomáhá analytickým schopnostem a dává člověku významný nástroj pro každodennost).

Navrhla jsem a začala uskutečňovat několik věcí:
  1. V dávno hotovém návrhu zákona jsem posunula povinnou matematiku z roku 2017 na rok 2021. Proč? Aby každý student věděl, z čeho bude maturovat, již v okamžiku, když se hlásí na nějakou střední školu.
  2. Zvýšila jsem počet hodin matematiky.
  3. Prosadila jsem reformu financování regionálního školství, aby školy mohly výuku dělit a učit matematiku v menších skupinách.
  4. Vláda na můj návrh schválila seznam oborů, kde povinná matematika jako součást maturitní zkoušky nebude. Byl to krvavý kompromis se všemi školskými asociacemi.

A HLAVNĚ: Definovala jsem úkoly, které musí v mezidobí MŠMT splnit, aby byl to všechno mohlo úspěšně fungovat.

Dávalo mi to logiku, bylo to transparentní. Práce byly zahájeny, úkoly byly plněny.

A dnes jsme zase u toho stejného – u děsu ze strašáka ze slámy. Jenže to, co mělo být odpracováno, to odpracováno nebylo. Ukázala se jedna věc: Neochota odpracovat poctivě změnu tak, aby studenti měli v hlavě znalosti a vědomosti a byli díky tomu úspěšní.

Pro ty, co pokud možno nechtějí dál dělat nic, mám jednoduchý návod. Tak změňte nařízení vlády, které definuje obory a typy škol s povinnou matematikou. K tomu ani nepotřebujete Parlament.
Zmínila jsem onen kompromis z roku 2016, tedy tři roky starý (tři roky, které měly být naplněny houževnatou prací ke splnění podmínek, aby to mohlo být úspěšné a aby to mohlo fungovat). Ten zjednodušeně zní: Matematika je jako maturitní předmět povinná u gymnázií, lyceí, středních škol s výjimkou škol zdravotních, sociálních, pedagogických a uměleckých. Zavádění povinné matematiky je rozfázováno do dvou let, dvou etap.

Takže kdo chce tohle všechno změnit, předělat nebo zahodit, tak nechť si to odpracuje, předloží příslušné návrhy a řešení vládě a především: AŤ PŘESTANE MLŽIT, ŽVANIT A STRAŠIT STUDENTY!

P.S. K některým odborným debatám kolegů matematiků odborných škol. V úkolech definovaných MŠMT byla nejen změna RVP, ale také udělání pořádku ve zmatených studijních oborech středních škol. Například byla vcelku shoda, že některé specializované obory (například některé zemědělské obory) by mohly být z povinné matematiky vyjmuty. Jenže kvůli neskutečnému chaosu v oborech by se mohlo stát, že v podstatě stejný obor na střední zemědělské škole by byl bez povinné matematiky, ale na průmyslové škole by byl s maturitou. Což všichni uznali, že by byl paskvil. A proto byl definován jasný úkol ty obory redefinovat tak, aby bylo jasné, kde matematika být povinná má a kde ne. Práce začaly, ale… Nezdá se, že by to dospělo k nějakému výsledku. Ale třeba se mýlím a všechno je těsně před dokončením.

Změna RVP měla zase zaručit, že nejpozději v roce 2021 bychom si přestali lhát o obsahu vzdělávání a řekněme, že bychom věděli s jistotou, jakou část tak zvané aplikované matematiky máme v profilové části maturity, tam by pak maturita z matematiky nemusela být povinná ve společné části. Jenže…

Nu, strašák povinné maturity byl zase vytažen do světla ramp. Znovu budou opakované podivné důvody, kterými je jednotná maturitní zkouška s povinnou matematikou napadaná. Ale jako obvykle – bude to jenom maskování toho, že v posledních letech nebylo zase a po kolikáté již odpracováno všechno to, co odpracováno být mělo.

P.S.II Omlouvám se za zcela bezkonkurenčně nejdelší post mé facebookové kariéry. Ale prostě mne to děsně naštvalo.

2 komentáře:

V. řekl(a)...

Zaslechla jsem i „Úplně pitomá!“

Tak já jsem o Vás, paní poslankyně, nikdy neslyšel nic (obsahově) jiného.

Jiri Janecek řekl(a)...

Nic proti slovu "odpracovat", ale je tam celkem často. Přijde mi to trochu jak od někoho ze starého režimu... Novotný? Zápotocký?

Taky tak nějak trochu cítím, že je to není úplně to samé jako "udělat"...

Okomentovat