3.6.19

Ze sociálních sítí: Podle Kateřiny Valachové chce MŠMT umožnit, aby děti v 1. až 3. třídě učil v principu jakýkoliv vysokoškolák

Kateřina Valachová komentuje na sociální síti Facebook: "Musím reagovat na nápad ministerstva školství plošně (zdůrazňuji PLOŠNĚ) otevřít školy nekvalifikovaným vyučujícím. MŠMT chce například umožnit, aby děti v 1. až 3. třídě učil v principu jakýkoliv vysokoškolák. Nehovořím tedy o vyučujících odborných předmětů, kde již delší dobu mohou učit lidé s velkou praxí právě z odborného předmětu. Ne, tady jde skutečně o něco daleko rozsáhlejšího."Kateřina Valachová původní komentář smazala a napsala nový.Celý původní text:

Musím reagovat na nápad ministerstva školství plošně (zdůrazňuji PLOŠNĚ) otevřít školy nekvalifikovaným vyučujícím. MŠMT chce například umožnit, aby děti v 1 až 3 třídě učil v principu jakýkoliv vysokoškolák.

Nehovořím tedy o vyučujících odborných předmětů, kde již delší dobu mohou učit lidé s velkou praxí právě z odborného předmětu. Ne, tady jde skutečně o něco daleko rozsáhlejšího.

Považuji to za akt zoufalství, experiment na dětech, nesmysl a naprostou bláhovost.

V Poslanecké sněmovně udělám všechno proto, aby takový návrh neprošel. V této věci stojím jednoznačně za odbory i profesními sdruženími pedagogických pracovníků.


Celý nový text:

Musím reagovat na nápad ministerstva školství v podstatě plošně (zdůrazňuji PLOŠNĚ) otevřít školy pedagogicky nekvalifikovaným vyučujícím (s jiným magisterským vysokoškolským vzděláním).

Na druhém stupni ZŠ a na SŠ by například mohli podle návrhu zákona o pedagogických pracovnících nepedagogové vyučovat téměř jakýkoliv všeobecně vzdělávací předmět.

Od toho je ale již jen krok k tomu, aby za chvíli třeba děti v 1 až 3 třídě učil v principu jakýkoliv vysokoškolák. Přistoupíme i k tomu, pokud se krize s nedostatkem učitelů nenapraví? Protože toto opatření chybějících pět tisíc učitelů nevyčaruje.

Považuji proto návrh novely za akt zoufalství, experiment na dětech, nesmysl a naprostou bláhovost.

Učitelskou krizi je třeba řešit naprosto jinak než tím, že otevřeme brány škol pedagogickým amatérům.

Musíme zvyšovat platy učitelů, musíme pořádně zaplatit třídní učitele, musíme zvýšit podporu pedagogů při zvládání výuky dětí s obtížemi či mimořádně nadaných, potřebujeme uvádějící učitele, aby nováčci měli kvalitní průvodce prvními roky praxe a neodcházeli z oboru.

V Poslanecké sněmovně udělám všechno proto, aby takový návrh v dané podobě neprošel. V této věci stojím jednoznačně za odbory i učitelskými profesními sdruženími a předpokládám, že ve spolupráci s nimi a s dalšími kolegy upravíme vládní návrh do podoby, která sice ulehčí práci ředitelům (pro které je sehnat kantora někdy skutečný horor), ale neohrozí kvalitu vzdělávacího procesu.


Poznámka redakce: Paní poslankyně si zřejmě novelu zákona o pedagogických pracovnících ani nepřečetla. Změny pro učitele prvního stupně základní školy jsou tyto:

g) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů předmětů výchovného zaměření druhého stupně základní školy nebo střední školy jen pro výuku odpovídajících předmětů výchovného zaměření,

h) v akreditovaném vysokoškolském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na vychovatelství jen pro výuku předmětů výchovného zaměření,


Problém je v požadavcích pro kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy dle § 7a a především § 9a

"(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele
druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let."
10 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Ale když se uplatní pravidlo, že na 1. stupni ZŠ může učit ten, kdo splňuje kvalifikaci pro 2. stupeň ZŠ a učí na něm alespoň 1 hodinu, tak má vlastně v důsledku Kateřina Valachová pravdu, i když to neví...

Eva Adamová řekl(a)...

Zase na druhou stranu, když učí v páté třídě matematiku druhostupňový aprobovaný matikář má to úplně jiné grády, než když tam matematiku učí prvostupňová učitelka, která měla na gymplu z matiky čtverku. A myslím si, že rozumní ředitelé využívají druhostupňové kantory hlavně ve čtvrté a páté třídě na výuku předmětů, které odpovídají jejich aprobaci, je to prostě vcelku běžná praxe, do první třídy je nikdo necpe, a i kdyby, rozhodně je to lepší varianta, než tam cpát sousedovic Emilku, která loni sotva zmaturovala.

Eva Adamová řekl(a)...

"V této věci stojím jednoznačně za odbory i učitelskými profesními sdruženími a předpokládám, že ve spolupráci s nimi a s dalšími kolegy upravíme vládní návrh do podoby, která sice ulehčí práci ředitelům (pro které je sehnat kantora někdy skutečný horor), ale neohrozí kvalitu vzdělávacího procesu."

Situaci, kdy v některých oblastech není možné sehnat učitele M, F, Aj už ani na gymply a v některých jakéhokoliv učitele, nelze napravit úpravou tohoto vládního návrhu. Buďme tak hodní a alespoň si nelžeme do kapsy. Žvásty tety Kateřiny, která se nalepí na kdeco, aby pokud možno získala popularitu, aniž by nanesla alespoň trochu solidní návrhy, které by vedly k nápravě situace, nám bohužel nepomohou.

Jedna věc je ale jistá, jestliže vláda nedodrží ani ty minimální sliby, jejichž plnění prozatím po dva roky vedlo tak k cca 3% nárůstu platů učitelů oproti celostánímu průměrnému platu, což pravda není nic moc, ale je to rozhodně lepší než drátem do oka, situace ve školství se ještě zhorší. Do škol za této situace žádní potřební odborníci z praxe, kteří by byli schopni vyučovat matematiku a přírodovědné předměty, nenastoupí. Nenastoupí do nich ani absolventi potřebných aprobací, a to ani absolventi učitelství pro první stupeň, a ještě odejdou i ti, kteří už mají nesplněných slibů plné kecky.

turistao 982 řekl(a)...

Kolegové z druhého stupně prominou, ale myslím si, že první stupeň je důležitější, protože se tam (kromě učení) tvoří i vztah ke školní práci, k vlastnímu vzdělávání, který bude žáky provázet po celý další život.

Jirka řekl(a)...

My druhostupňaři to moc dobře víme a dobré elementaristky bychom na rukou nosili, kudy chodíme, tudy chválíme a slušný plat přejeme všem, kteří odvedou dobrou práci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Čím nižší věk dítětě, tím vyšší pedagogická odbornost učitele.
A vyšší plat na kvadrát... a bez diskuse.

Unknown řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Pardon, ale už vidím přímo v barvách ten dav natěšených vysokoškoláků, jak se tísní před kanceláří pana ředitele základní školy, aby mohli učit žáky v první, druhé či třetí třídě.

Příklad studijních oborů, jejich absolventi se bezesporu přetrhnou jen aby mohli učit na I. stupni trivium.
Management obchodních činností
Podniková ekonomika a management
Veřejná ekonomika
Informační management
Systémy projektového řízení
Aplikovaná elektrotechnika

Mám takový pocit, že paní exministryně Valachová si z nás ze všech dělá srandu.

Josef Soukal řekl(a)...

Od kolegů ze ZŠ vím, že rozumný ředitel nepřiděluje předměty nepokryté aprobací nazdařbůh, ale s přihlédnutím k zaměření a schopnostem konkrétního pedagoga. Proto ZŠ, zejména ty menší, ještě jakžtakž fungují.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kdyby tak fungovalo vše aspoň tak jako ty menší ZŠ...

Okomentovat