18.6.19

Ze sociálních sítí: Interview Martina Romana v časopisu Reflex

Exministryně Kateřina Valachová dělá na sociální síti Facebook reklamu zavádějícím a nepravdivým výrokům Martina Romana v rozhovoru v časopisu Reflex: "Já vím, že pro mnoho lidí je Martin Roman kontroverzní osobnost. Ale tento rozhovor z Reflexu (číslo 24) je skutečně velmi zajímavý. Bohužel na webu časopisu patří do placené části, ale alespoň odcituji několik kousků. myslím, že ta slova jdou správným směrem..."
Z rozhovoru Kateřina Valachová vybírá:

Co v Británii říkali rozmachu českých osmiletých gymnázií, jež děti rozdělují na lepší a horší už v jedenácti letech?

Obecně je prokázáno, že čím déle jdou děti společně v jednom proudu, společnou cestou, tím je dotyčný systém vzdělávání celkově lepší. (...) Ve Velké Británii mají také osmiletá gymnázia, říkají jim Grammar School, ale mají kapacitu poměrně asi čtyřikrát menší, než mají osmiletá gymnázia v Česku. To je zákonem dané omezení. To znamená, že z jedné tamní třídy klasické základky, která má 28 dětí, odejde na to elitní gymnázium jedno výjimečně inteligentní dítě. Jenomže v Česku jich odejde někdy i osm, všichni ti tahouni třídy, a úplně se tudíž rozpadne koncept vzdělávání u zbytku studentů. Pokud by bylo jen pár špičkových osmiletých škol, není to problém. My jich ale v Česku máme příliš mnoho. Ve skutečnosti je v průměru jen jedno dítě ve třídě, jež je opravdu mimořádně nadané a potřebuje jiný způsob výuky.

(další část se týká ČR, ne Británie)

Proč tolik učitelů odchází ze školství?

Kromě financí i proto, že objem učiva na státních školách je nesmyslný. Učitelé se snaží žáky naučit nemožné – zvládnout učebnici tak, jak ji mají na stole – a jsou pak logicky frustrovaní. Ale nejde o jejich selhání, děti nemají tu kapacitu. A pak tady dokola slyšíme: "Vůbec se nám neučí…" Jenže jak se mají děti učit, když je to pro ně nezáživné a v daném objemu nestravitelné. Frontální způsob výuky, kdy učitel stojí u tabule, přitom není úplně špatný, nelze učit děti jenom konstruktivisticky – optimální je zdravá kombinace, část jde frontálně, část výuky projektovou činností. Klíčové je však nezahlcovat děti fakty, která je neučíme, ale jenom jim je sdělujeme.

Kde ve světě to dělají nejlépe?

Nejlepší školství je v tuto chvíli asi v Singapuru, kde si vytyčili jasné heslo "Teach Less, Learn More" – učme toho děti méně, aby se mohly naučit více. A když se nejlepší vzdělávací systém na světě řídí touto premisou, je to pro mě relevantní. Musíme si uvědomit, že světové školství prošlo za posledních čtyřicet let zcela zásadní změnou, v anglosaském světě v něm nebyl zdaleka takový důraz na faktografické dovednosti, dnes ale dochází třeba britský systém k tomu, že ty nejdůležitější informace, "znalostní kotvy", je třeba si osvojit dlouhodobě.


Martin Roman tvrdí účelově naprosté nesmysly, například: "Proč tolik učitelů odchází ze školství? Kromě financí i proto, že objem učiva na státních školách je nesmyslný." Podle nedávného šetření MŠMT 30 % odchází kvůli nedostatečnému finančnímu ocenění, 26 % kvůli lepšímu uplatnění mimo učitelskou profesi a 12 % kvůli lepšímu uplatnění v oboru jinde (viz str. 87 výstupu šetření).

Tvrzení, že: "...objem učiva na státních školách je nesmyslný. Učitelé se snaží žáky naučit nemožné – zvládnout učebnici tak, jak ji mají na stole," je pak už naprostá idiocie. Ale dělení mezi státní a soukromé školy ukazuje, o co jde. Martin Roman je podnikatel, který se snaží pro své školské a vzdělávací společnosti získat klienty.

Proč mu Kateřina Valachová dělá reklamu, není jasné. Zatím se zdá, že Martin Roman má vazby na dnešního náměstka Petra Pavlíka, který vedl tým poradců exministryně. A připomeňme si také, že pokusy o implementaci prvků ze singapurského modelu tu byly už před 15 lety za ministryně Buzkové. I tehdy šlo o rozsáhlý bussines plán.

Zajímavá je reakce Štěpána Kmenta:

Dobrý večer, obávám se, že informace, které pan Roman poskytuje v rozhovoru nejsou přesné, resp. jsou minimálně zavádějící. 🙂 Zkusím stručně popsat, jak to je.

Prvně, grammar schools v Británii určitě nefungují jako místo pro nejnadanější. Byly nešťastně „zrušeny“ v oběžníkem v r. 1965, který nebyl závazný, a tak na v určitých regionech dnes jsou a jinde zase už desítky let ne. Jejich mapku si můžete zobrazit třeba na https://commons.wikimedia.org/.../File:Grammar_school.... Studie Education Policy Institute, nezávislého UK think-tanku, k nedávné veřejné konzultaci o rozšiřování grammar schools uvedla (https://epi.org.uk/publi.../grammar-schools-social-mobility/) nejen, že nemají vyšší přidanou hodnotu k výsledkům oproti ostatním školám (závěr velmi pdobný obdobné studii v ČR od UVRV CLoSE), pokud se kontroluje pro předchozí výsledky a zázemí žáka, ale že nemají ani pozitivní vliv na sociální mobility, naopak že podobně jako v ČR koncentrují výrazně menší počet dětí s nížším SES než je průměr v dané ISCED úrovni (měřeno prostřednictvím skvělého FSM indikátoru, který by se nám v ČR hodil). Doplním jen, že i na základě těchto argumentů vláda od plánů upustila, protože neobstála v diskusi založené na důkazech.

Nevím o zákoně, který by umezoval počet žáků, kteří jdou na grammar schools z jedné školy. Vstupenkou je úspěch v testu 11-plus, který žákovi, pokud žije v dané oblasti a hlásí se, otevře dveře k přijetí. Jestli pan Roman myslel omezení kapacity grammar school, možná odkazuje na historický Education Act of 1944, který zavedl tzv. tripartitní vzdělávání vzdáleně podobné dnešnímu českému systému. V něm se střední školství dělilo na grammar, secondary modern a technical schools s tím, že se navrhl poměr žáků - 20 % na grammar, 75 % na secondary modern a 5 % na technical schools. To je ale samozřejmě už naprosto passé.

Za druhé, učitelé rozhodně neodchází kvůli přeplněnému kurikulu, ale zejména kvůli pracovní zátěži-byrokracii (workload) a akontabilitě, příp. tlaku inspekce Ofsted. Vizte například poslední průzkum učitelských odborů (shrnuje třeba bbc https://www.bbc.co.uk/news/education-47936211). Ostatně, odpověď ministra školství na učitelský exodus si můžete přečíst online na https://www.gov.uk/.../reducin.../reducing-teachers-workload, příp. v rámci celé strategie na https://www.gov.uk/.../teacher-recruitment-and-retention....

Hezký večer

2 komentáře:

Ivo Mádr řekl(a)...

Kateřina Valachová už bude stále spojována s neúspěšným projektem "inkluze po česku".

vstek řekl(a)...

Právě jsem utekl z České školy, kde mi p. Komárek smazal za jeden večer 6 článků a první na co zde narazím je tato hrobařka českého školství. Snad už mám to nejhorší za sebou.

Okomentovat