22.6.19

Vybíráme z archivu: SIPVZ: Kdo je poradce Gary Rostock?

Při probírání archivů jsme narazili na článek z října 2002 o tom, jak se vytvářeli v rámci přípravy tunelu Internet do škol falešní školští experti: "Se jménem Gary Rostock jsme se poprvé setkali na poslaneckém semináři k SIPVZ v červnu 2001, kde obhajoval strategii generálního dodavatele. Letos tento britský „nezávislý konzultant“ inkasuje od MŠMT téměř dva miliony korun z rozpočtu Koordinačního centra SIPVZ za expertní činnost. Podle všech dostupných informací ale Gary Rostock nejspíš nikdy žádným IT nebo školským expertem nebyl."


V souvislosti s realizací Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) se na MŠMT objevila v klíčových funkcích řada osob, které do té doby neměly s dodávkou podobného rozsahu žádné zkušenosti, a k jejichž příchodu na MŠMT neexistuje žádný vysvětlující materiál. Výčet nečitelných interních ředitelů a zejména externích poradců či nejasně vybíraných dodavatelů služeb by byl dlouhý – ostatně seznam části uzavřených smluv naleznete na serveru MŠMT. Společným jmenovatelem externistů je pak smlouva na částku těsně pod hranicí dvou milionů korun a hodinová sazba dva tisíce za hodinu práce.

Výjimkou mezi externími dodavateli je ale společnost All4Edu (v seznamu dodavatelů na webu MŠMT je uveden chybný název All 4 Web, znemožňující nalezení ve vyhledávačích) a její ředitel Gary Rostock. Nejde totiž o společnost českou, nýbrž o firmu a experta z Velké Británie.

Publikační stopy experta

Se jménem Gary Rostock jsme se v Čechách setkali poprvé na poslaneckém semináři k SIPVZ v červnu 2001 (tisková zpráva), kde obhajoval jako britský expert na IT (podle pořadatele semináře společnosti Strategic Consulting Jan Charváta dokonce jako poradce britského ministerstva školství) strategii generálního dodavatele: "Britský systém nyní postrádá možnost školského intranetu a řeší problém nejednotného software. Tento problém v ČR vyřeší systém generálního dodavatele," prohlásil tehdy Rostock na semináři.

Gary Rostock dále publikoval na serveru AutoCont OnLine článek Projekt Internet do škol má i Velká Británie (zde je uváděn jako nezávislý konzultant v oblasti ICT). Dva články, týkající se britského průzkumu o vývoji ve školách po zavedení připojení k internetu z roku 1999, jehož výsledky byly publikované v únoru 2001, se objevily na serveru Indoš a v Hospodářských novinách na počátku srpna 2002 (!). Jde o články Britská zkušenost: Internet do škol výrazně zlepší vzdělávání žáků, kde je Garry Rostock citován jako nezávislý konzultant v oblasti ICT, a přímo Rostockův Britské zkušenosti povzbuzují. Článek v Hospodářských novinách byl na dotaz označen jako PR a autor jako spolupracovník společnosti AutoCont.

Kromě dvou komentářů ke článkům na serveru BBC News jsem ve vyhledávačích již žádné jiné texty pod jeho jménem nenalezl. O Gary Rostockovi jsem se však dozvěděl, že byl bubeníkem několika kapel a také externím International Development Manager portálu AmuPort, který patří pražské společnosti Fun Port s.r.o. Ta provozuje i další, tentokrát český portál Funport.cz s podtitulem Váš internetový průvodce světem zábavy; tou zábavou jsou mimo jiné i hrací automatykasina. Podle slov Kostase Dimoskakise, zakladatele této firmy, nebyl skutečným zaměstnancem, jen se „pod některé věci podepsal“ jako „rodilý Brit“.

Co na to MŠMT?

Jméno All 4 Web na serveru MŠMT v seznamu uzavřených smluv v rámci SIPVZ mě samozřejmě zaujalo, a když se mi nepodařilo firmu tohoto jména najít v obchodních rejstřících, poslal jsem koncem července sadu otázek na MŠMT. Smlouva byla uzavřena na částku 1 750 000 Kč dne 26. 6. 2002 s termínem dodávky do 31. 7. 2002, tedy v poměrně značném objemu na tak krátkou dobu zakázky. Odpovědi vypracované ředitelem Projektu II Petrem Kordulem dorazily s určitým zpožděním až nyní:

All 4 Edu Limited není v obchodním rejstříku a ani není k nalezení při použití vyhledávačů. Můžete tohoto poskytovatele služeb blíže identifikovat? O jakou jde firmu, kde je registrována, kdo ji v ČR zastupuje? Firma je registrována ve Velké Británii pod číslem 4319850. Vše o této firmě můžete dále nalézt na webových stránkách http://www.all4edu.co.uk/ . V ČR zastupuje tuto firmu pan Gary Rostock.

Je ve smlouvě specifikace pracovního týmu, který na zakázce pracuje? O koho se jedná? Ve smlouvě je uveden jako odpovědná osoba právě pan Gary Rostock, který měl přímou zodpovědnost za plnění smlouvy v rozsahu uvedeném ve smluvním vztahu. Jakým způsobem byla zakázka zajištěna a zpracována, bylo plně v kompetenci pana Garyho Rostocka.

Studie obsahu školského informačního a vzdělávacího portálu je sice obecný obsah kontraktu, neměla by ale takováto studie být spíše obsahem nabídky v připravované veřejné soutěži na tzv. Školský portál? Nejde v tomto případě o zbytečně vynaloženou nákladovou položku?
Tato studie měla pomoci právě při vyhodnocování VOS jako jeden z kontrolních mechanismů, zda obsahy nabídek jednotlivých uchazečů jsou kompatibilní s obsahy vzdělávacích portálů v jiných evropských zemích, hlavně Velké Británii. Výši a smysluplnost vynaložených nákladů mi nepřísluší hodnotit, neboť jsem nebyl přítomen vyjednáváních o ceně zakázky, které proběhly mezi bývalým VŘ Fránkem a panem Gary Rostockem. VŘ Fránek mne pověřil pouze jako kontaktní osobu, která měla za úkol zkontrolovat obsah plnění zakázky dle smluvního vztahu uzavřeného VŘ Fránkem.

Zajímavý detail na smlouvě je, že přestože podle seznamu na serveru MŠMT je hrazena v rámci Projektu II SIPVZ, Petr Kordule to popírá a tvrdí, že jde o kontrakt v rámci Projektu IV – Koordinační centrum SIPVZ.

Firemní web za dvě hodiny?

Ale vraťme se k All4edu Ltd. a jejímu webu, jehož doménové jméno v listopadu 2001 registroval a který nyní hostuje německý Schlund.de. Podle adresních údajů na svém webu sídlí v listopadu 2001 založená společnost All4edu v Londýně a kupodivu nepoužívá pevnou telefonní linku, ale pouze služeb mobilních operátorů. Podstatně podezřelejší ale je, že v uvedené kanceláři Suite 401 v londýnské Albany House sídlí zcela jiná firma EuroPersonnel Limited, která za sebou rovněž nemá žádnou historii.

Podíval jsem se na obsah WWW stránek společnosti All4edu podrobněji a pokusil se rekonstruovat, jak vznikly. Zajímavá je například stránka Project, která vznikla kompilací z textů dvou jiných webů Project Management InstituteMPG Associates Limited. Autor stránky All4edu si zadal ve vyhledávači klíčová slova, sáhnul po doslova prvních odkazech a zkopíroval příslušné odstavce textů jedním tahem myši s minimem následných zásahů.

Na další stránce Analysis se pak dočteme: One of our major contracts has been to analyse Internet provision to schools in the Czech Republic; as to how to incorporate best practice from around Europe and analyse processes. This work is ongoing and is carried out in conjunction with the Czech Ministry of Schools. Kromě spolupráce s MŠMT, označené jako jedna z hlavních zakázek, nikde na webu All4edu jinou referenci nenajdeme.

Na první pohled je jasné, že vytvoření webu All4edu trvalo 1-2 hodiny čistého času. Údiv budí i neuvěřitelně primitivní angličtina zbytku webu, což vyvolává spekulaci, že web někdo narychlo „spíchnul“ tady v Čechách. Rodilý mluvčí by totiž zcela určitě nepoužil výraz Czech Ministry of Schools, který se podle vyhledávače Google vyskytuje pouze ve třech dokumentech, a to výhradně českého původu (jde totiž o poněkud otrocký a nesprávný překlad), ale zřejmě The Ministry of Education, které Google nalezl na 255000 stránkách

Co na to Garry Rostock?

Gary Rostock opakovaně nereagoval na mail s dotazy k jeho konzultantské praxi a při telefonátu odmítl na dotazy odpovídat s tím, že se mám obrátit na MŠMT, které má k dispozici jeho reference a CV. Druhý den po telefonátu však poslal e-mail bez požadovaných doplňujících informací, ale s výhružkami.

V materiálu pro MŠMT jako konzultantskou praxi Gary Rostock uvádí:
"Independent IT Consultant - a recent assignment has been to evaluate the European provision of IT (with an emphasis on the UK) and Internet access; to inform those involved in the current debate on the provision of a similar system in the Czech Republic. This has included interviews with newspapers such as: Hospodarske Noviny, DNES and Profit. In addition, I presented my findings to industry leaders at an industry seminar in conjuction with Intel, Hewlett-Packard, Apple and AutoCont. (…) Plus, I was directly responsible for the web analysis and structure definition of Central Europe`s leading amusement portals." Jako předchozí zaměstnání pak uvádí IT Lecturer - Westminster College, LondonIT Course Coordinator - Evendine College, London.

Podivné je rovněž to, že Gary Rostock dokonce vystoupil za ČR na evropském fóru, k čemuž se vyjádřil vrchní ředitel sekce SIPVZ Zdeňek Svoboda takto: "Přistoupení ČR do European Schoolnetu je výsledkem oficiálního vyjádření zájmu ČR o členství, jako výsledek více než dvouletého úsilí odboru zahraniční spolupráce a evropské integrace MŠMT a DZS. Jsem stanoven zástupcem za ČR a s údivem jsem byl již dříve z EUN informován o návštěvě pana Rostocka, prezentujícího se jako pověřený zástupce MŠMT. Myslím, že se to snadno vyjasnilo a vedení EUN dále jedná jen s původním předkladatelem návrhu. Tvrzení, že se MŠMT v EUN nebude angažovat, není pravdivé a v souvislostech je nesmyslné, neboť se jedná o významnou celoevropskou aktivitu."

Závěr

Na MŠMT, v poslanecké sněmovně a na dalších fórech vystupuje již více než rok nejspíše uměle vytvořený nebo dokonce falešný britský školský či IT expert Gary Rostock. Ten evidentně odlákává ve prospěch a zřejmě i s podporou generálního dodavatele pozornost od skutečného britského či evropského stavu v oblasti zavádění ICT do školství, nebo dokonce kontakt s evropskými aktivitami přímo sabotuje.

Převzato z webu Česká škola, autor Jan Wagner.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si docela dobře pamatují, jak se v dobách SIPZV zaplatily dva miliony, tenkrát dva(!) miliony, za brožuru pro základní úroveň školení. Tedy lépe necelé dva miliony, aby nemuselo být vypsáno výběrové řízení. Za brožuru, terou by za setinu těch peněz napsal za týden kdekterý seminarista vzdělávací oblasti ícété ve čtvrtém ročníku gymnázia. A další necelé dva miliony byly vyplaceny za její propagaci. Propagaci v rámci kampaně, která byla pro učitele takříkajíc povinná.
Neví někdo, na jakých postech státní správy či samosprávy nejen ve školství dnes působí lidé z té doby zkompetentňování a zkonkurenceschopňování v oblasti informačních a komunikačních technologií pro jednadvacáté století? A už to zase začíná kvasit. Tentokrát pod pláštíkem tolik žádané a ve Finsku víc než patřičně zaopatřené digitalizace a robotizace. To zas budou vejvary. Masivní migrace expertů tentokrát ze severu.

Okomentovat