20.6.19

SYPO: Školám při digitalizaci pomáhají krajští ICT metodici

Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít. Podle šetření v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) by pomoc v oblasti digitálního vzdělávání uvítalo téměř 80 % škol. Právě pro ně je vybudována síť krajských ICT metodiků. Projekt SYPO realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Krajští ICT metodici jsou školám k dispozici v oblasti metodiky implementace digitálních technologií do vzdělávání a jejich řízení. Podpora je školám díky projektu SYPO, na jehož spolufinancování se podílí EU, nabízena zdarma a školy mohou volit takovou formu, jaká jim nejvíce vyhovuje, konzultace, online či telefonické dotazy nebo metodická setkání.

„Dnešní děti pracují s telefony i počítači běžně a velmi přirozeně. Je důležité, aby to uměli také jejich učitelé a aby byli schopní držet se svými žáky krok,“ říká Pavel Pecník, který je v rámci projektu SYPO za síť krajských ICT metodiků zodpovědný.

V rámci šetření SYPO školy uvedly, že nejčastější překážky zavedení digitálního vzdělávání jsou na straně samotných pedagogů, ať už mají obavy z možných problémů s prací s technikou (22,1 %), nedostatečné znalosti s obsluhou ICT techniky (16,3 %), sdílejí negativní postoj (5,5 %) nebo mají špatné zkušenosti (3,6 %).

Více informací včetně kontaktů na krajské ICT metodiky lze nalézt na webových stránkách: www.projektsypo.cz.

3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít."

To jako fakt? Po téměř 30 letech, co počítače na mnoha školách frčí, co se na mnoha školách učitelé o pobyt v PC učebně a o tablety přetahují a co v některých školách mají v téměř každé třídě interaktivní tabuli? Po téměř 20 letech od projektu SIPVZ, kdy byli všichni učitelé v základních věcech proškoleni? ? Po 15 letech, co by na každé škole měl působit ICT koordinátor? Po 8 letech od prvních šablon, v rámci nichž učitelé tvořili digitální výukové materiály?

Děláte si legraci? Pokud ředitel po všem tom výše popsaném neví, kde začít, tak mu nepomůže ani anciáš, natožpak, aby mu byl schopen pomoci nějaký krajský metodik, který stejně za dva tři ročky vyšumí, protože je placený z EU projektů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dnešní děti pracují s telefony i počítači běžně a velmi přirozeně.

Dá se říci, že by to nemělo být něco až tak mimořádného a nepřirozeného.
Ono jde spíš o to, čeho se ona běžná a přirozená práce týká. Skutečnost, že capart, který se dorozumívá se svým okolím zvuky ham, papá a ee, nemá problém přijít na to, že když zmáčkne nějaký čudlík, hračka se rozbliká, a když zmáčkne jiný, že zahraje svižnou melodii, nevyvolává u pytliků kdoví jaké stavy pohnutí mysli vedoucí k úvahám o neskonalém pokroku ve vývoji lidstva. Snad jen, že dítě se vyvíjí přiměřeně okolnostem.
Asi jako když se kojenec záhy dovtípí, že když zakníká, zjeví se kdokoli, aby jej konejšil. A že čím kníká hlasitěji, tím rychleji ke zjevení dojde.
Pokud se dnešní děti uživí prohlížením videí z jůťubu a množením smajlíků na fejzbůku, je vše na nejlepší cestě. Ví se vůbec, že generace dotykáčů má nemalé potíže s používáním klávesnice? A že zapojení levé ruky do práce je pro praváky ale doopravdy značný problém? Děti by potřebovaly třetí ruku pro podepření hlavy.

Eva Adamová řekl(a)...

"Ví se vůbec, že generace dotykáčů má nemalé potíže s používáním klávesnice?"

Mohu potvrdit, pět let jsem neučila informatiku a letos jsem se v šesté třídě zhrozila. Co se týká klávesnice jsou oproti šesťákům z před pěti let marní, marní, marní.

Okomentovat