15.6.19

Stížnost ředitelů gymnázií na nefunkčnost a zastaralost systému Bakaláři

Ze stížnosti vybíráme: Již dlouhodobě se potýkáme s nefunkčností systému, spolupráce s technickou podporou je při řešení problému komplikovaná. Dle našeho názoru je to možná jistota dominance na trhu, která způsobila, že autoři neposkytují rychlejší evoluci s ohledem na aktuální trendy v IT. Respektive aplikace Bakaláři nepostupuje vpřed, jak bychom si přáli. Některé snahy jsme zaznamenali, bylo vylepšeno rozhraní některých modulů, např. Rozvrh, ale některé funkce nebyly do nové verze ještě implementovány. V případě modulu Evidence se jednalo o grafický facelift, který se snažil zaretušovat zastaralý vzhled. Po funkční stránce, především logiky a snadnosti ovládání, byl posun prakticky nulový. Na některé moduly se k dnešnímu dni vůbec nedostalo, například Suplování, ve kterém je práce na dnešních velikostech monitorů nepřátelská. Rozvrh je v jedné čtvrtině obrazovky, bez možnosti zvětšení, volby pro provedení změn suplování jsou dostupné přes těžkopádné vertikální a horizontální posuvníky. V modulu Společné prostředí, ve kterém zpracováváme úvazky učitelů i po nastavení učebního plánu systém nehlídá správné nasazení hodinové dotace předmětu.

Dopis předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky:

Vážení,

na celostátní konferenci ředitelů gymnázií jsem byla pověřena, abych vás seznámila s nespokojeností ředitelů gymnázií se systémem Bakaláři.

Již dlouhodobě se potýkáme s nefunkčností systému, spolupráce s technickou podporou je při řešení problému komplikovaná. Dle našeho názoru je to možná jistota dominance na trhu, která způsobila, že autoři neposkytují rychlejší evoluci s ohledem na aktuální trendy v IT. Respektive aplikace Bakaláři nepostupuje vpřed, jak bychom si přáli. Některé snahy jsme zaznamenali, bylo vylepšeno rozhraní některých modulů, např. Rozvrh, ale některé funkce nebyly do nové verze ještě implementovány. V případě modulu Evidence se jednalo o grafický facelift, který se snažil zaretušovat zastaralý vzhled. Po funkční stránce, především logiky a snadnosti ovládání, byl posun prakticky nulový. Na některé moduly se k dnešnímu dni vůbec nedostalo, například Suplování, ve kterém je práce na dnešních velikostech monitorů nepřátelská. Rozvrh je v jedné čtvrtině obrazovky, bez možnosti zvětšení, volby pro provedení změn suplování jsou dostupné přes těžkopádné vertikální a horizontální posuvníky. V modulu Společné prostředí, ve kterém zpracováváme úvazky učitelů i po nastavení učebního plánu systém nehlídá správné nasazení hodinové dotace předmětu.

Se zlepšením stavu internetové konektivity škol a rychlým rozvojem cloudových služeb přibyly k původní variantě provozu na školou vlastněném serveru varianty hybridní a cloudová. Cloudová varianta sice snímá ze školy starost o server, ale není bez problémů. Za každé RDP připojení, tj. kolik uživatelů bude moci najednou pracovat s desktopovou variantou Bakalářů, se pochopitelně platí a práci zdržuje stabilita konektivity.

Problémem je i způsob informování o novinkách a opravách chyb. Aktualizace jsou časté, jenže soupis oprav chyb a nových funkcí na webu se aktualizuje ex post nebo vůbec. Často se školy nedozví ani to, že již byla opravena nahlášená chyba.

Zde jsou některé další postřehy posbírané od uživatelů Bakalářů:

• každý rok je nutné znovu aplikaci instalovat, přestože pravidelně aktualizujeme pomocí automatických aktualizací
• pravidelné aktualizace většinou postrádají dokumentaci toho co opravují/vylepšují, webová stránka s těmito informacemi se aktualizuje velmi sporadicky
• přidávání nových funkcí se v poslední době nese spíše v duchu změn, které lze hezky inzerovat, spíše než změn, které jsou reálně potřeba (tj. upřednostnění vzhledu na úkor kvality), nové funkce často působí nedodělaným dojmem
• nové verze aplikací jsou uváděny v nedodělaném stavu (především obsahují nedodělané funkce), což je u placené aplikace přinejmenším zvláštní; někdy inzerují funkce, které reálně neobsahují (loni se např. v Evidenci objevilo nefunkční tlačítko Sloupcové seznamy Nové 2018 a zůstalo nefunkční značnou část roku 2018)
• oficiální podpora je v poslední době výrazně méně odborně způsobilá řešit nastalé problémy, obvykle se dozvíme, že „jiná škola tento problém nemá“
• desktopová aplikace se neumí správně vypořádat s uspáním počítače nebo chvilkovou ztrátou konektivity, následkem čehož její běh skončí chybovou hláškou
• chyby vzniklé při práci s jednotlivými moduly nejsou dobře ošetřené a obvykle mají kritický charakter – modul je pak často nutné „natvrdo shodit“
• aplikace obsahují mnoho nelogičností v UI, např:
• tlačítka pro uzavření jsou v každém modulu jinde a těžko se hledají, jsou nevýrazná
• rozhraní některých desktopových modulů je zastaralé a zcela neodpovídající moderním standardům
• rozhraní nových modulů často neodpovídá současným standardům přístupnosti (nízký kontrast)
• práce se sestavami je zbytečně komplikovaná a nevyhovující standardu WYSIWYG editoru
• export/import klasifikace z Evidence je vázán na zastaralý proprietární formát XLS (standardizované [ISO] jsou pouze XLSX a ODS)
• v hromadné korespondenci je podporován pouze Word
• webová aplikace je spíše pomalá a příliš snadno se zahltí
• chyby v provozu webové aplikace se objevují častěji, než je u podobných aplikací běžné
• není příliš dobře řešeno vypršení sezení u webové aplikace, místo informace, že byl uživatel kvůli neaktivitě odhlášen, se zobrazí nic neříkající chybová hláška a to buď hned, nebo po novém pokusu o přihlášení
• webová aplikace není plnohodnotnou náhradou za desktopové moduly Evidence třídního
• sestavy ve webové aplikaci jsou v mnoha případech nepoužitelné, žáky nelze rozumně filtrovat dle úvazků, skupin a tříd
• obdobná je situace i u sestav v desktopových modulech
• webová aplikace nemá export/import klasifikace
• příprava anket je velmi těžkopádná a zdlouhavá
• oficiální nápověda k anketám je pro starou webovou aplikaci, ankety lze však již vytvářet pouze v nové aplikaci
• formát importu/exportu anket není dokumentovaný
• sestavy anket jsou pro další zpracování dat nepoužitelné, hlavně pak formáty XLS(X) a CSV, které jsou zahlceny prázdnými sloupci a řádky a jejichž uspořádání dat brání tak triviálním úkonům, jako je řazení nebo použití agregačních funkcí
• funkce Příprava ankety pro respondenty často selhává při větším počtu respondentů
• ankety chybí v mobilní aplikaci

Bakaláři jsou dnes aplikací, která je stále hluboce v 90. letech minulého století a velmi pomalu se vyvíjí a přizpůsobuje současným IT trendům. Konkurence dohání Bakaláře, a proto se nabízí otázka, zda nenastal čas změny.

Nicméně věřím, že se našimi připomínkami budete zabývat a že nebudeme muset měnit systém.

S pozdravem

V Praze dne 9. 4. 2019 

PhDr. Renata Schejbalová

předsedkyně AŘG ČR

Reakce na Stížnosti ředitelů gymnázií na nefunkčnost a zastaralost systému:


Pardubice, 2. 5. 2019

Vážená paní předsedkyně,

reagujeme na Váš dopis ze dne 9.4.2019 ve věci Stížnosti ředitelů gymnázií na nefunkčnost a zastaralost systému.

Nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za zaslané připomínky k systému Bakaláři. Náměty a připomínky uživatelů historicky vždy ovlivňovaly vývoj a je tomu tak i v současnosti. Vzhledem k rozšířenosti systému je však velmi složité, mnohdy i nemožné, všem námětům vyhovět. Každý námět je nutno pečlivě analyzovat s ohledem na dopad na všechny uživatele.

Dovolujeme si na podporu předchozí věty zmínit úpravu grafického vzhledu, který proběhl ve webové aplikaci a v modulech Rozvrh a Evidence. Příprava vzhledu byla pečlivě probírána s grafickými firmami s ohledem na dynamičnost a trendy v software. Výsledkem bylo na jedné straně nadšení některých uživatelů z nového vzhledu, ale na straně druhé naprosté odmítání u jiných uživatelů. Na základě připomínek od těchto uživatelů se snažíme systém upravit tak, aby přechod na nový vzhled by co nejsnazší. Víme, že toto chování uživatelů je běžné i u rozšířených software a nevyhne se i společnostem jako je Microsoft a jejímu operačnímu systému Windows či kancelářskému balíku Office.

Ohledně vývoje a přizpůsobování IT trendům, rádi zmíníme využití QR kódů na přihláškách. Bakaláři jako jediný systém na trhu zavedli unikátní systém, který umožňuje na základních školách uložení údajů o žákovi a jeho prospěchu do QR kódu a následně na středních školách tyto údaje snadno pomocí čtečky QR kódu zadat do systému. Je škoda, že iniciativa tohoto řešení nevznikla na MŠMT.

Ještě si dovolím zmínit práci Bakalářů na straně přímé podpory uživatelům. Počet zaměstnanců na podpoře se rozrůstá a s tím souvisí i jejich zaškolování. Plnohodnotně se zaměstnanec orientuje ve všech modulech až po letech. I tak vždy budou dotazy, na které dokážou odpovědět jen specialisté nebo přímo programátoři s 5 a více lety praxe v Bakalářích. Navíc některé problémy se opravdu mohou vyskytnout jen u konkrétní školy prvně v rámci technického odlaďování systému a je vždy prioritně řešen zkušenými specialisty individuálně v rámci našich kapacit.

Odpovědi na konkrétní postřehy a připomínky jsou v samostatném dopise. Budeme rádi, když oba dopisy budou zveřejněny na webu AŘG, aby se vyjádření dostalo ke všem osobám, které připomínky napsaly. Z důvodu urychlení řešení připomínek bude nejlepší přímý kontakt s konkrétními gymnázii. Budeme rádi, když využijí některý z komunikačních kanálů z https://www.bakalari.cz/Home/Contact

Jsme rádi, že jste nás v zastoupení AŘG kontaktovala a pevně věříme, že maximum námětů a dotazů bude k plné spokojenosti vyřešeno.

S pozdravem

Antonín Blatný

generální ředitel


Vyjádření k jednotlivým bodům Stížnosti ředitelů gymnázií na nefunkčnost a zastaralost systému

Vážená paní předsedkyně,

zasíláme odpovědi na konkrétní postřehy z Vašeho dopisu ze dne 9.4.2019 ve věci Stížnosti ředitelů gymnázií na nefunkčnost a zastaralost systému. Tento dopis doplňuje dopis generálního ředitele Mgr. Antonína Blatného. V případě nutnosti podrobnější reakce na jednotlivé body prosím konkrétní uživatele, z jejichž podnětu postřeh vznikl, aby nás kontaktovali na podpoře systému, např. telefonicky na 466 566 982 či e-mailem na podpora@bakalari.cz,
V následujících bodech reagujeme na Vaše připomínky či náměty.

1. Každý rok je nutné znovu aplikaci instalovat, přestože pravidelně aktualizujeme pomocí automatických aktualizaci. 


Pracujeme na přechodu na novou verzi jen s pomocí modulu aktualizace. Smyslem současného stavu je jednou za rok provést kompletní údržbu systému, která vyžaduje zastavení všech modulů a zkompletování instalace na aktuální verzi ve všech částech. Školy, které využívají náš kompletní cloud, mají instalaci upgrade i aktualizací automaticky bez dalších starostí.

2. Pravidelné aktualizace většinou postrádají dokumentaci toho co opravují/vylepšují, webová stránka s těmito informacemi se aktualizuje velmi sporadicky
Momentálně nastavujeme proces, kdy u každé aktualizace bude seznam nejdůležitějších novinek a opravených chyb, které budou zobrazeny na adrese https://www.bakalari.cz/Schools/Novelties.

3. Přidávání nových funkcí se v poslední době nese spíše v duchu změn, které lze hezky inzerovat, spíše než změn, které jsou reálně potřeba (tj. upřednostnění vzhledu na úkor kvality), nové funkce často působí nedodělaným dojmem. Nové verze aplikaci jsou uváděny v nedodělaném stavu (především obsahují nedodělané funkce), což je u placené aplikace přinejmenším zvláštní; někdy inzerují funkce, které reálně neobsahují (loni se např. v Evidenci objevilo nefunkční tlačítko Sloupcové seznamy Nové 2018 a zůstalo nefunkční značnou část roku 2018)
Všechny nové moduly vznikají na základě požadavků škol. Vydáváme vždy verzi, která je dle nás použitelná, otestovaná u nás. Samozřejmě se zpřístupněním na školy se objevují další náměty, co by měl některý modul ještě dále obsahovat. Příkladem je modul GDPR, který měl určitou nedokonalost v době vydání, toto ale bylo způsobeno čekáním na pokyny MŠMT pro školství a VOOÚ. Modul se nyní dostal také do fáze plné použitelnosti, i když i on se bude stále ještě rozvíjet. Podobně na tom byly Nové sloupcové seznamy 2018, kde jsme zveřejnění modulu nechali až po důkladném otestování, ale chtěli jsme zároveň uživatele informovat, kde nový modul bude po uveřejnění k dispozici.

4. Oficiální podpora je v poslední době výrazně méně odborně způsobilá řešit nastalé problémy, obvykle se dozvíme, že „jiná škola tento problém nemá".
Počet zaměstnanců na podpoře se rozrůstá a s tím souvisí i jejich zaškolování. Plnohodnotně se zaměstnanec orientuje ve všech modulech až po letech. I tak vždy budou dotazy, na které dokážou odpovědět jen specialisté nebo přímo programátoři s 5 a více lety praxe v Bakalářích. Navíc některé problémy se opravdu mohou vyskytnout jen u konkrétní školy prvně v rámci technického odladování systému a je vždy prioritně řešen zkušenými specialisty individuálně v rámci našich kapacit.

5. Desktopová aplikace se neumí správně vypořádat s uspáním počítače nebo chvilkovou ztrátou konektivity, následkem čehož její běh skončí chybovou hláškou
Ano, bohužel toto je vlastnost desktopových modulů, některé problémy výpadku jsou řešeny tzv. lokální instalací (detaily viz http://napoveda.bakalari.cz/po_nastroje_parametry.htm). Na dalším zlepšování pracujeme.

6. Chyby vzniklé při práci s jednotlivými moduly nejsou dobře ošetřené a obvykle mají kritický
charakter - modul je pak často nutné,, natvrdo shodit". Aplikace obsahují mnoho nelogičností v UI, např.: tlačítka pro uzavření jsou v každém modulu jinde a těžko se hledají, jsou nevýrazná.
Jednotlivé moduly jsou psány v různých programovacích jazycích poplatných době svého vzniku. Spolu s modernizací Windows může docházet i ke ztrátám plné kontroly nad stavem chyb. Postupně se jednotlivé moduly přepisují na nové platformy, ale vývoj musí brát v současnosti na vědomí aktuální strukturu, aktuální návyky uživatelů. Nelze vše předělat rychle každé 2 roky s novou verzí prostředí, ve kterém se používají (OS Windows). Ohledně sjednocování nelogičnosti se opět dostáváme do stavu, že např. přesun tlačítka u některých uživatelů se nesetká s pochopením, protože byli zvyklí na jeho umístění jinde a brali ho jako "standardní".

7. Rozhraní některých desktopových modulů je zastaralé a zcela neodpovídající moderním standardům. Rozhraní nových modulů často neodpovídá současným standardům přístupnosti (nízký kontrast). Práce se sestavami je zbytečně komplikovaná a nevyhovující standardu WYSIWYG editoru
"Standardy" jsou většinou jen zvyklostmi z jiných programů. Dle našich grafiků jsou nekontrastní rozhraní běžně rozšířená u software, u kterého uživatel stráví celou pracovní dobu - s ohledem na šetření očí. Snažíme se připravit skin, který by byl v některých modulech výraznější. Ohledně sestav bychom potřebovali vědět, které konkrétní má tazatel na mysli. Konkrétně sloupcové sestavy jsou nově přeprogramovány právě do nového ovládání a budeme rádi za uživatelské reakce.

8. Export/import klasifikace z Evidence je vázán na zastaralý proprietární formát XLS (standardizované [150] jsou pouze XLSX a ODS). V hromadné korespondenci je podporován pouze Word.
V době vzniku našich exportů byl formát XLS a DOC "standardem" použitelnosti, žádné otevřené formáty jako ODT, ODS, XLSX a DOCX neexistovaly, Word a Excel byl jediný software tohoto typu. Novější verze kancelářských balíků jsou zpětně kompatibilní, zároveň u napojení na hromadnou korespondenci jsme nechtěli uživatele starších verzí Office nutit přejít na novější.

9. Webová aplikace je spíše pomalá a příliš snadno se zahltí chyby v provozu.
Software neustále optimalizujeme a zrychlujeme, tazatele prosíme o konkrétní část, kde je software pomalý a za jakých okolností toto chování nastává.

10. Webové aplikace se objevují častěji, než je u podobných aplikací běžné. 


Předpokládáme dotaz týkající se aktualizace webové aplikace. Ano, toto je v pořádku, snažíme se opravovat nahlášené chyby co nejdříve.

11. Není příliš dobře řešeno vypršení sezení u webové aplikace, místo informace, že byl uživatel kvůli neaktivitě odhlášen, se zobrazí nic neříkající chybová hláška a to bud' hned, nebo po novém pokusu o přihlášení
Aplikace by se měla odhlásit a po přihlášení přesunout na místo, kdy uživatel pracoval. Opět prosíme o bližší konkretizaci. Jsme si jisti, že např. rozepsané zprávy KOMENS se vždy korektně uloží, případně po přihlášení přímo odešlou.

12. Webová aplikace není plnohodnotnou náhradou za desktopové moduly Evidence třídního.
Systém Bakaláři není pouze webový, ale historicky vznikl jako desktopový, proto není webová aplikace "náhradou" ale spíše paralelním doplňkem, kam dáváme přednostně funkce, které dle nás dávají smysl při práci online. Stále webovou aplikaci ale rozšiřujeme, např. vývojáři mají naplánovánu "kartu žáka" v nejbližších letech.

13. Sestavy ve webové aplikaci jsou v mnoha případech nepoužitelné, žáky nelze rozumně filtrovat dle úvazků, skupin a tříd obdobná je situace i u sestav v desktopových modulech.
Sestavy ve webové aplikaci jsou jen pro rychlý tisk nejčastěji požadovaných výstupů, např. tisk seznamu žáků na školní výlet, rozhodně momentálně neslouží k plnohodnotnému tisku. Samozřejmě máme plnou možnost tisků naplánovanou, toto ale v delším časovém horizontu.

14. Webová aplikace nemá export/import klasifikace.
Ano, u online přístupu jsme předpokládali přímo zadání klasifikace do systému, exporty/importy klasifikace byly využívané a určené pro dobu, kdy webová aplikace nebyla.

15. Příprava anket je velmi těžkopádná a zdlouhavá.
Budeme rádi za jakýkoliv konkrétní námět. Současná funkčnost anket vznikla na popud ze škol a neradi bychom nějakou radikální změnou těmto školám funkčnost zesložitili.

16. Oficiální nápověda k anketám je pro starou webovou aplikaci, ankety lze však již vytvářet pouze v nové aplikaci.
Ano, nápověda je pouze ke starší verzi (jako i k jiným částem), práce v nové verzi je podobná a prioritu u nás má úprava i tvorba nápovědy důležitějších částí.

17. Formát importu/exportu anket není dokumentovaný.
Ano, tomu tak je, zatím jsme nepředpokládali použití jinde, než v systému Bakaláři. Opět budeme rádi za jakýkoliv námět. Uvítáme i součinnost tazatele, kterému v případě nejasností strukturu vysvětlíme. Jeho dokumentaci pak s jeho souhlasem zveřejníme ostatním.

18. Sestavy anket jsou pro další zpracování dat nepoužitelné, hlavně pak formáty XLS(X) a CSV, které jsou zahlceny prázdnými sloupci a řádky a jejichž uspořádání dat brání tak triviálním úkonům, jako je řazení nebo použití agregačních funkcí.
Zde by bylo třeba vidět konkrétní příklad exportu, budeme rádi, když nás tazatel osloví napřímo.

19. Funkce Příprava ankety pro respondenty často selhává při větším počtu respondentů.
V nejnovější aktualizaci by k tomu chování nemělo docházet.

20. Ankety chybí v mobilní aplikaci.
Ano, momentálně chybí, v nové mobilní aplikaci je toto naplánováno.

Věřím, že jsem dotazy zodpověděl. Pokud budou tazatelé potřebovat nějaké doplnění, jsem jim k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Antonín Beneš

vedoucí podpory společnosti BAKALÁŘI software s.r.o.

18 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Bakaláři jsou dnes aplikací, která je stále hluboce v 90. letech minulého století a velmi pomalu se vyvíjí a přizpůsobuje současným IT trendům. Konkurence dohání Bakaláře, a proto se nabízí otázka, zda nenastal čas změny.

Nicméně věřím, že se našimi připomínkami budete zabývat a že nebudeme muset měnit systém."

No jo, páni ředitelé, ono totiž změnit systém by znamenalo učit se něco nového. A vaše pohodlnost bohužel znamená, že konkurenční firmy, které už mají dneska sytémy na lepší úrovni nebo mají potenciál vyvinout systémy na lepší úrovni, se jen těžko prosazují na trhu.

Radek Sárközi řekl(a)...

A existuje nějaký kvalitnější systém?

Vít Tomis řekl(a)...

Plnohodnotně se zaměstnanec (PODPORY) orientuje ve všech modulech až po letech.

To jen dokazuje, jak jsou Bakaláři těžkopádní a neintuitivní...

Vít Tomis řekl(a)...

Bakaláři jsou i nebezpeční. Např. vážený průměr známek určitého studenta je 3,5. Tato hodnota se zobrazí při vstupu do Bakalářů že školní sítě i při vstupu přes web ve staré aplikaci. Ovšem nová "moderní" webová aplikace NEXT ukáže hodnotu 3,48.

Upozornil jsem na to jen kolegy. Oslovit autory programu nemá cenu. Ti většinou reagují po několika týdnech - pokud vůbec.

Nicka Pytlik řekl(a)...

vážený průměr známek

On ještě někdo v té dnešní překotně měnící se době dopočítává hodnocení školní práce svých žáků podle formulky pro výpočet průměru, byť váženého? A co třeba uvážení ukazatele ojedinělého výkyvu, ukazatele prognózy trendu nebo ukazatele stability pokroku?
Tývogo průměr! Dneska!!! To jsou tedy věci. Pytlici se úplně vyvrátili z fotelu...

E.Kocourek řekl(a)...

To jsem mohl asociovaným ředitelům prozradit předem, že jejich skuhrání povede k nesmyslné okecávací (a zejména NIC NEŘEŠÍCÍ) přestřelce s dodavatelem. ////

Dovedu si představit, že po stránce využívání programů jsou asociovaní ředitelé stejní neználkové jako (třeba) ministeriálové. Akorát bych očekával, že ředitelé gymnázií dokážou mezi svými podřízenými najít někoho, kdo tomu rozumí. A že takového někoho požádají, aby sepsal SPECIFIKACE příslušného programového balíku. A proti této specifikaci mohou pak hodnotit, co Bakaláři splňují a co ne, a konkurenční firmy mohou nabízet, co z těch specifikací umí ony. ////

Na druhé straně musím pány asociované ředitele pochválit, že se aspoň starají. Bohužel znám školu, kde této problematice ředitel nejen že nerozumí, ale ani se nestará, a záležitosti Bakalářů nechává sabotovat školní ropuchu na prameni. Ropuše samozřejmě mohou požadavky a stížnosti učitelů býti ukradené. ////

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Ještě je dobrá ta placená podpora 1 200 Kč na hodinu. My je zaplatili 600 Kč jen za vytvoření zástupce na jiném počítači, protože to prostě nešlo a nešlo a nešlo, až to placeně šlo.
Ono taky společnost se sídlem na Kypru, co se divíme. A dejte jim ještě data do Cloudu.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nicka Pytlik řekl(a)...

A nešlo by takovou nějakou podobnou aplikaci převzít z Finska? Když pořád vázne transfér finského vzdělávacího systému...
Ostatně, už se k Bakalářům vyjádřili odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří?

Charlie řekl(a)...

Od roku 2006 používáme Katedru (dnes ŠkolaOnLine) a byl jsem jako učitel a jsem jako správce IT maximálně spokojen. Hotline je v poslední době opravdu pružný, data jsou v cloudu, takže odpadá starost o zabezpečení. Jediné funkční mínus je zpomalení v době uzávěrky známek, kdy řádově stovky nebo tisíce lidí přistupují současně. Navíc má moduly na kreditní systém VOŠ, což konkurence postrádá a jako SŠ nemáme tolik financí jako vysoké školy, které mají systémy na míru. Rozvrh si děláme ručně, žádný systém na trhu zatím nemá tolik možných výjimek, kolik potřebujeme. Přechodu z Bakalářů (původně ještě DOSová verze) rozhodně nelitujeme.

Eva Adamová řekl(a)...

Kdysi, kdesi, v jakémsi šotu o finském školství jsem zaznamenala informaci, že tam pracují s jakýmsi centrálním systémem, který je asi dost vychytaný, protože to tam všichni chválili.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Tak jasně. Systém evidence měl být prostě dávno státní a centrální. A ne rozpr..ný po všech čertech s nějakým debilním sběrem dat dvakrát do roka. Jenom takový Bakaláři vytáhnou ze škol minimálně 30 000 000 ročně na výpalném. ŠkolaONLine je ještě dražší. Program Bakaláři jsme za 12 let na aktualizacích 3x znovu koupili a nakonec nám jej milostivě pronajímají s placenou podporou. Zastavte to konečně. Je úplně k ničemu se bavit o těžkopádnosti a zastaralosti systému, když je špatně, že vůbec takový blázinec existuje. A že citlivá data dětí spravují soukromé firmy se sídlem kdo ví kde. Třeba kdepak má servery taková Edupage? To je jako kdyby například evidenci řidičů spravovalo deset soukromých firem a stát by z nich dělal nějaký sběr. Jenže u řidičů se neeviduje, kdo má papíry na hlavu. Vždyť je to celé k popukání....nebo spíš k pláči!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Systém evidence měl být prostě dávno státní a centrální.

Pytlici by v tomto směru byli velmi obezřetní. Nesledují tuto oblast nějak cíleně, a asi by ani nebyli schopni učinit relevatní závěry, ale tak nějak intuitivně mají pocit, že mnohé ajtý projekty státem zadávané, placené a kdoví kým vyvíjené skončily nemalou blamáží s dlouholetými soudními tahanicemi.
Možná by vyšlo celkově laciněji, kdyby se nic neřešilo a těch pár miliard by se odvezlo rovnou do spalovny.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Je to taková hra na TRH. Zatímco na kde co jsou u nás dávno monopoly a ceny jsou diktovány kartelovými dohodami, tak ve školství prostě musí být ukázkový tržní systém ve stylu kdo co utrhne. A tak musíme mít nesmyslné mraky řad učebnic, navazujícího kšeftu s pracovními listy, čtrnáct typů interaktivních tabulí, různé výukové portály, výukové programy za tisíce, přičemž většina je prakticky nepoužitelná a k tomu, aby se to hezky doplňovalo, několik systémů evidenčních programů. Zatímco školství je placeno z daní a správce té daně, tedy stát by si měl hodně dobře pohlídat, kam peníze poplatníků tečou, tak se tu jen kšeftuje a kšeftuje. Školství je totiž hodně snadné kořist a hochštaplerů, kteří to dobře vědí není nikdy dost. Od Bakalářů přes Cermat, hlavně dobře nahrabat!!! Viz poslední kauza Velká maturitní loupež, kdy Cermat ukradl čtvrt miliardy na zbytečné vybavení škol DDT. Publikováno, zveřejněno v televizi a : Ticho po pěšině...

Roman Vejražka řekl(a)...

Jsme společnost EDOOKIT a od roku 2009 máme plně cloudový systém pro ZŠ, SŠ, gymnázia i VOŠ. Zvládáme plnou agendu školy, propojujeme školu s rodinou a navíc máme nástroje, které ostatní systémy nenabízí. Je možné přímo odpovědět na známku, kliknutím na hodinu v rozvrhu může rodič žáka omluvit, každá třída má interní sociální síť STREAM. Systém nabízíme formou služby včetně plné technické podpory za cenu nižší než mají jiné systémy. Převod dat ze starého systému trvá 5 pracovních dnů. Máme plně funkční systém jak v prohlížeči na PC nebo na mobilu. Prostě stejný systém. Nechcete čekat na změnu? Vyzkoušejte si naše plnohodnotné demo https://www.edookit.com/cz/vyzkouset-zdarma a připojte se ke stovkám škol nejenom v ČR, které Edookit již několik let úspěšně používají. Roman Vejražka, Edookit s.r.o.

Pavel Just řekl(a)...

Dobrý den, když už si zde přihřívají polívčičku kolegové, tak bychom také mohli :).

Jsme Etřídnice
https://www.etridnice.cz/
a od roku 2009, kdy jsme začali s třídní knihou a byli s ní první v ČR, zvládáme i žákovskou, vysvědčení, matriku, komunikaci a další. Využívají nás školy jak na plnou agendu, tak i jako doplněk (právě třídnic, žákovských, vysvědčení, komunikace) k Bakalářům nebo jiným.

Na podpoře se snažíme vždy pomoc a vyjít vstříc, abychom školám zjednodušili, urychlili práci a ne jí přidělávali, prodražovali... To byl a bude vždy náš primární účel.

Nejme velcí jako jiní, ani jsme na vývoj nedostali mil. prostředků, ale o to víc to děláme s láskou tak, abychom z toho měli dobrý pocit, že jsme usnadnili práci.

Po krátkém zaškolení, práci s Etřídnicí zvládne opravdu každý.

Pavel Just, Etřídnice

Unknown řekl(a)...

O E-třídnice toho moc nevím, ale zrovna na EDOOKIT jsme přecházeli v průběhu tohoto školního roku ze SASu. EDOOKIT totiž koupil SAS, který jsme na škole dlouhá léta používali se zárukou, že se pro nás nic nezmění a šup po roce byla SASu ukončena podpora a školy se SASem, byly donuceny změnit systém. A musím říci: „Zlatý starý SAS!“ Výrazně jsme si pohoršili. Sice to vypadá barevně a moderně, ale spousta funkcí, které jsme v SASu brali jako samozřejmost, zcela chybí. Řada každodenně užívaných funkcí je pak přinejmenším nedotažená a komplikuje nám výrazně práci. Prostě praxe ukázala, že EDOOKIT pro školy zvyklé na komplexní systéme, kterým SAS rozhodně byl, není adekvátní náhradou.

Mgr. Filip Vaňura

Roman Vejražka řekl(a)...

Dobrý den pane Vaňuro, je mi líto, že to takto hodnotíte. Rád bych reagoval na vaše vyjádření. Systém SAS jsme koupili v akvizici v září 2016 a avizovali jsme jeho podporu a aktualizaci nejméně 2 další roky. Byl napsán v prostředí Borland Delphi z roku 1995 a nad databázemi, které měli mnoho kompromisů a bezpečnostních rizik vzhledem k současnými nárokům na IT. Toto jsme dodrželi a systém SAS jsme podporovali do 12/2018. Musím uvést, že jsme nikoho nenutili k přechodu. Školám jsme celou situaci vysvětlovali. Pokud se škola rozhodla, tak vyplnila a podepsala objednávku. Většina škol přešla na Edookit a zpětně hodnotí přechod jako zlepšení. Některé školy se rozhodly k přechodu na jiný systém a to je zcela na jejich rozhodnutí. Co se týká srovnání funkcí systémů, tak Edookit je plnohodnotný systém pro správu agendy základní, střední i vyšší odborné školy. Máte pravdu, že to není SAS a nikdy SASem nebude. Není to našim cílem. Vyvíjíme snadno použitelný systém, který učitelé rádi používají. K funkcím, které vám v Edookitu chybí bych rád dodal, že 118 funkcí má systém stejných, 12 funkcí Edookitu není v SASu a 18 funkcí SASu není v Edookitu. Rád vám zašlu srovnávací tabulku a také vysvětlíme jak vaši agendu řešit v Edookitu. Prosím kontaktujte nás. Děkuji. Roman Vejražka, Edookit

Okomentovat