20.6.19

SKAV: Identifikace prioritních témat ve vzdělávání (Šetření metodou Delphi)

Tato zpráva shrnuje výsledky šetření metodou Delphi zaměřeného na identifikaci prioritních témat ve vzdělávání. Šetření bylo realizováno Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání v období od února do června 2019. Finanční podporu realizaci tohoto šetření poskytla Nadace České spořitelny. Cílem šetření bylo získat náměty na témata, kterými by se měla zabývat současná a budoucí vzdělávací politika v ČR a zároveň zahájit širokou expertní diskusi o současných významných problémech systému vzdělávání v ČR.

Shrnutí

 • Tato zpráva shrnuje výsledky šetření metodou Delphi zaměřeného na identifikaci prioritních témat ve vzdělávání.
 • Cílem šetření bylo získat náměty na témata, kterými by se měla zabývat současná a budoucí vzdělávací politika v ČR a zároveň zahájit širokou expertní diskusi o současných významných problémech systému vzdělávání v ČR.
 • Celý proces přípravy, realizace a vyhodnocení šetření probíhal v období od února do června 2019. Do přípravného sběru témat bylo zapojeno 88 expertů z různých oblastí vzdělávacího systému ČR. Získané výroky byly expertně upraveny tak, aby se výsledné výroky neopakovaly a reflektovaly obdobnou úroveň obecnosti. Pro samotné šetření bylo vybráno 39 výroků o nedostatcích současného systému vzdělávání v ČR.
 • Samotné šetření probíhalo on-line a obsahovalo dvě kola hodnocení jednotlivých výroků. Respondenti se vyjadřovali míru souhlasu s výrokem a posuzovali jeho významnost pro pozitivní změnu ve vzdělávání. Ve druhém kole měli respondenti možnost korigovat své odpovědi na základě posouzení výsledků a komentářů z prvního kola a dále identifikovali prioritní a okrajová témata pro vzdělávací politiku ČR.
 • Celkem bylo k účasti v šetření Delphi přizváno 748 účastníků z různých oblastí vzdělávacího systému. Prvního kola se zúčastnilo 275 respondentů. Druhého kola, do kterého byli přizváni jen respondenti kola prvního, se zúčastnilo 151 respondentů.
 • Nejvyšší podíl respondentů souhlasil s výrokem, že „České školství jako celek je dlouhodobě podfinancované“. Tento výrok vykazoval rovněž nejnižší míru variability odpovědí napříč celým spektrem respondentů a jedná se tedy o nejméně kontroverzní výrok ze všech hodnocených výroků. Nízkou variabilitu a vysokou míru shody vykazuje rovněž téma vysoké administrativní zátěže ředitelů škol vyjádřené výrokem „Ředitelé škol jsou zavaleni administrativou a chybí jim jakákoli podpora“.
 • Naopak nejvíce respondentů nesouhlasilo s výrokem, že „Požadavek povinného vzdělávání je pro děti a rodiče v současné době již příliš svazující“. Tento výrok vykazoval rovněž nejvyšší variabilitu v odpovědích ohledně souhlasu či nesouhlasu a společně s tématem povinného školního předškolního vzdělávání („Povinné předškolní vzdělávání nemá žádné opodstatnění a jen zbytečně zatěžuje systém“) patří mezi nejkontroverznější hodnocená témata.
 • Oblast povinného školního a předškolního vzdělávání považovali respondenti rovněž za nejméně významnou pro pozitivní změnu ve vzdělávání. K málo významným tématům z hlediska pozitivní změny ve vzdělávání patří dále podle respondentů oblast vztahu rodičů ke škole (ať již příliš aktivního nebo naopak příliš pasivního přístupu rodičů).
 • Naopak největší význam pro pozitivní změnu má oblast systémového řízení vzdělávací politiky na národní úrovni reprezentovaná výrokem: „Státní politika ve vzdělávání je nekoncepční a nesystémová, nemá jasně a dlouhodobě stanovený cíl a jasné priority. Podléhá momentálním vlivům, požadavky se mění s každým novým ministrem.“
 • Mezi TOP 5 témat, kterými se vzdělávací politika měla zabývat prioritně, patří oblast systémového řízení na národní úrovni, financování školství, přípravy nových učitelů, administrativy spojené s řízením škol a rozdílné kvality jednotlivých škol. Na těchto tématech panuje poměrně široká shoda mezi respondenty.
 • Tato témata dosáhla rovněž nejnižšího součtu pořadí za všechny hodnocené oblasti – viz následující přehled.Žádné komentáře:

Okomentovat