12.6.19

Radka Hrdinová: Technika. Na základky míří nový předmět

Pojetí nového předmětu, o jehož zavedení Havlíček usiluje, vychází ze studie, kterou připravil Jiří Dostál z katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Ten považuje začlenění technického učiva k ostatním předmětům, například k fyzice, tak jak je tomu nyní, za mylné. „Věda vytváří představy o tom, jak svět funguje, v technice tyto ideje vyústí v použitelný předmět,“ vysvětluje, proč je nutné techniku oddělit. Počítá přitom s tím, že by se učila i na gymnáziích, jejichž studenty má ve větší míře směrovat na technické obory vysokých škol. Pokud jde o plošné zavedení nového předmětu, je ministr Havlíček velmi optimistický. Představuje si jej ideálně už v roce 2022.


Z článku v MF DNES vybíráme:

Nic tomu podle něj nebrání. „Design tohoto předmětu prošel oponentními řízeními, pracuje se na něm dva roky,“ říká Havlíček. „Předmět je nádherně popsán, nebude potřebovat vybavit školy speciální místností, je to spojení praktické výuky založené na výpočetní technice, aplikacích a samozřejmě internetu,“ těší se ministr průmyslu, že v horizontu pár let začnou ze škol vycházet technicky mnohem zdatnější absolventi.

Nepřekonatelný problém podle něj není ani získat dost učitelů. „Tak jako jsme hledali učitele na angličtinu a informatiku a našli jsme je, tak najdeme učitele na techniku,“říká Havlíček. Oslovení ředitelé škol však z nového předmětu příliš nadšení nejsou. Ne že by nepřáli dětem lepší technické vzdělání, nemyslí si ale, že to bude jednoduché.

Najít učitele, který by zvládl výuku techniky, je podle ředitele víceletého Gymnázia Nad Alejí v Praze Jiřího Bendy už nyní náročné a do budoucna to lepší nebude. S tím, že aprobovaní učitelé chybějí, ostatně souhlasí i Dostál. „Dílny nemáme, ale s tím bychom si nějak poradili,“ uvažuje dále Benda. Na rozdíl od škol, které mají stěží počítačovou učebnu, disponují i 3D tiskárnou.

Největší problém? Kde vzít volnou hodinu, když je rozvrh už nyní na maximu. „Takový nápad se objeví každou chvíli, naposledy to byla branná výchova,“ dodává Benda s tím, že si další samostatný předmět nedovede představit, aniž by se něco jiného z učiva vyškrtlo.


3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Připadám si jako v Jiříkově vidění.

"Ten považuje začlenění technického učiva k ostatním předmětům, například k fyzice, tak jak je tomu nyní, za mylné."

K žádnému začlenění technického učiva do osnov fyziky při zrušení povinné výuky technických prací v rámci RVP nedošlo. Tam, kde si technické práce v rámci pracovních činností nevybrali, došlo k jejich zrušení bez jakékoliv náhrady, což pochopitelně byla chyba.

"Počítá přitom s tím, že by se učila i na gymnáziích, jejichž studenty má ve větší míře směrovat na technické obory vysokých škol."

Pokud jako volitelný předmět, tak to beru, pokud jako předmět povinný, je to nesmysl.


„Předmět je nádherně popsán, nebude potřebovat vybavit školy speciální místností, je to spojení praktické výuky založené na výpočetní technice, aplikacích a samozřejmě internetu,“ těší se ministr průmyslu, že v horizontu pár let začnou ze škol vycházet technicky mnohem zdatnější absolventi."

Předpokládám, že to ty dílny přece jenom bude chtít. Musí se na to jít od píky. Jestli necháme děcka jenom sedět u počítače, nedostaneme se s chápáním technických věcí ani o píď dopředu. Navíc při současném vybavení škol počítači, na nichž náročnější software nepoběží, si to nedovedu vůbec představit.

"Nepřekonatelný problém podle něj není ani získat dost učitelů. „Tak jako jsme hledali učitele na angličtinu a informatiku a našli jsme je, tak najdeme učitele na techniku,“říká Havlíček. Oslovení ředitelé škol však z nového předmětu příliš nadšení nejsou. Ne že by nepřáli dětem lepší technické vzdělání, nemyslí si ale, že to bude jednoduché."

S těmi učiteli angličtiny a informatiky je to při vysokém podílu neaprobované výuky až úsměvné. Dávám za pravdu ředitelům, kteří narozdíl od Havlíčka vědí jak technicky zdatné učitele na školách mají.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Teď si budou jednotliví ministři diktovat nové předměty?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak k technickému vzdělávání ještě vzdělávání zemědělské a máme zatracené a zrušené dílny i pozemky zpátky? Kdežpak! Zkonkurenceschopnění v té dnešní překotně měnící se době jedině přes roboti. Ro-bo-ti! Obdobně, jako počátkem devadesátých let budoucnost české vzdělanosti visela na znalosti bitů příznakového registru mikroprocesoru Intel 8080A. Ještě nedávno se bez interkativní tabule nenacvičil ani kotrmelec. Vzdělávací trh je tabulemi i tablety nasycen, a tak je nutno vytýčit nové příležitosti pro přisání se k eráru.
Je třeba čerpat, dokud něco teče...

Okomentovat