26.6.19

Otevřený dopis vyzývající předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásu k odstoupení pro údajné spojení se stranami, které odmítají inkluzi

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv. Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič."


Václav Krása
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením


Vážený pane předsedo Národní rady osob se zdravotním postižením,

jako zástupci lidí s postižením, členové NRZP a rodiče dětí s postižením jsme znepokojeni a pobouřeni Vašimi veřejnými postoji zejm. ve vztahu k právu dětí s postižením na vzdělávání.

Jak nepochybně víte, právo na vzdělání je základní právo všech dětí a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zaručuje právo lidí s postižením na vzdělávání v běžných školách.

NRZP, jejíž jste předsedou, zastupuje práva všech osob s postižením; je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International).

Obhajoba práv osob s postižením je klíčový úkol NRZP i organizací, jejichž je NRZP členem. Nepochybně i z osobní zkušenosti víte, že práva lidí s postižením je nutné hájit důsledně, neustále a bez výjimek.

Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv. Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič.

Je pro nás také s podivem, jak můžete podporovat zrušení institutu ombudsmana, který v současné době kromě jiného vykonává fakticky jako jediná instituce dohled nad naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo také nad pobytovými sociálními službami a nad tím, jak jsou v nich dodržována práva lidí s postižením.

Samozřejmě máte právo na své politické přesvědčení. Není to ale poprvé, kdy se vaše osobní politické preference a názory dostávají do konfliktu s vaší funkcí předsedy organizace, která by měla z principu zastupovat práva celé jedné skupiny občanů bez ohledu na jejich politické, náboženské či jiné přesvědčení. Ale především do rozporu se základními principy, na kterých organizace, které předsedáte, stojí.

Pokud je takto dlouhodobě vaše osobní přesvědčení v rozporu s právy osob s postižením zakotvenými v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a s posláním NRZP, je tato situace neudržitelná, protože tím poškozujete důvěryhodnost Rady v očích těch, které hodláte zastupovat, a měl byste z této funkce odstoupit.

V Praze 13.6.2019


Připojte se takto:

pošlete na adresu pavlab@rytmus.org své jméno, místo, kde bydlíte, e-mail a upřesnění ke své osobě. My Váš podpis do tabulky doplníme.

Podepsaní:
Jméno a příjmení
Obec
E-mailová adresa
Poznámka

Pavla Baxová
Praha 6
pavlab@rytmus.org
matka čl. s mentálním postižením a ředitelka NNO

Vojtěch Zima
Praha 6
vojtech.zima@rytmus.org
bratr člověka s postižením,
finanční manažer NNO

Dagmar Dzúrová
Stará Boleslav,
dzurova@natur.cuni.cz
matka syna se zdravotnim postizenim

Hana Kubíková
Liberec
hana.kubikova@seznam.cz
matka dítěte s mentálním postižením, předsedkyně spolku Willík - spolku pro Williamsův syndrom

Ing. Olga Měkotová
Kralupy nad Vltavou
olga.mekotova@seznam.cz
matka dítěte s handicapem

Jitka Vrbková
Brno
jitka@usmevy.cz
matka dítěte s postižením

Tvrdoňová Soňa
Nový Jičín
heraltovas@seznam.cz
matka dítěte s DS, učitelka na ZŠ

Pavlína Lžičařová
Strážnice
lzicarovapavlina@gmail.com
matka postiženého dítěte

Marcela Haufová
Most
marcela4195@seznam.cz
matka postiženého dítěte

Katerina Gregorova
Praha
kdee@seznam.cz
matka syna s postižením

Petra Obrtalová
Havlíčkův Brod
petra.obrtalova@seznam.cz
matka dítěte s mentálním postižením, soc. pracovnice

Pavlína Stehnová
Brno
stehnovap@seznam.cz
matka syna se zdravotnim postižením

David Knotek
Hodonice
davks11@gmail.com
otec dítěte s Downovým syndromem.

Dana Kalábová
Praha
dkalabova@gmail.com
matka syna s postižením

Ing. Marta Rosová
Dolní Břežany
marta.rosova@seznam.cz
rodič syna s Downovým syndromem

MUDr. Jan Rosa
Dolní Břežany
jan.rosa@freshflow.cz
rodič syna s Downovým syndromem

Bohumil Boreš
Albeř - Nová Bystřice
bores@volny.cz
otec dítěte se zdravotním postižením.

Ing. Gabriela Šalková
Praha
gabriela_salkova@centrum.cz
matka dcery s postižením

Alfred Richter
Praha
alfred.richter@kvalitavpraxi.cz
ředitel NNO

Lenka Hečková
Praha
lenka.heckova@gmail.com,
matka dcery s DS integrované v běžné ZŠ.

Lenka Kratochvílová
Zichovec
lenla_k@volny.cz
matka syna s mentálním postižením, ředitelka NNO

Jitka Rudolfová
Praha
jitka.rudolfova@asistence.org
instruktorka osobní asistence, jako vozíčkářka prošla integrovaným vzděláváním

Karel Chlouba
Praha
kchlouba@zoho.com
člověk s postižením

Jitka Svobodová
Praha
jitka.svobodova@asistence.org
vedoucí sociální služby, kamarádka mnoha lidí s postižením

Camille Latimier
Praha
camille.latimier@spmpcr.cz
ředitelka NNO, obhájce práv lidí s postižením

Andrea Lexová
Nižbor
lexova.a@gmail.com
matka chlapce s Downovým syndromem

Jana Loskotová
Praha
loskotova@seznam.cz
sociální pracovník a přítel mnoha lidí s postižením

Terezie Hradilková
Praha
tereziemarie@gmail.com
ředitelka DZR Svojšice

Marcela Šafránková
Veselice
marcelasafrankova@centrum.cz
matka syna s postižením

Mgr. Jana Stamenovská
Praha
stamenovski@centrum.cz
matka dcery s DS integrované v běžné ZŠ

Kateřina Dražská
Kožlany
Stkatka12@gmail.com
matka syna s mentálním postižením

Jana Macháčková
Praha
machackova@fadn.cz
matka syna se zdravotním postižením6 komentářů:

krtek řekl(a)...

A co přesně vytýkají komunálnímu programu SPD v Praze? Je tam také omezování práv lidí se zdravotním postižením? SPD bych nevolil, program jsem nečetl, ale odsuzovat jen na základě zneužití/využití... Nevím. Vím, že takovéhle výkřiky ale staví před každého otázku postavit se na jednu stranu (a být přinucen ji brát i s chybami), což je ta nejlepší cesta do pekel. Jsi kritický vůči inkluzi? Pak jsi proti a jsi rasista! Neodmítáš myšlenku inkluze? Pak jsi sluníčkář a pražská kavárna. Tak jen tak dál ;-(

Jana Karvaiová řekl(a)...

Možná by nebylo marné,kdyby neziskové organizace pověřily někoho s vyšším IQ, aby si pročetl všechny možné názory na inkluzi. Ten chytrý člověk by pak konečně členům těchto organizací mohl vysvětlit, že nejde o inkluzi jako celek, ale o to, jak hloupým, nepřipraveným a podfinancovaným způsobem se zde dělá.

Pak je tu ještě jedna možnost, a to je, že to vědí, ale dělají ze sebe jakopitomce,aby se mohly zviditelňovat a žvanit a pořádat nátlaky.

Nicka Pytlik řekl(a)...

je tu ještě jedna možnost, a to je, že to vědí, ale dělají ze sebe jakopitomce

A třetí možnost by mohla znamenat, že těmi pitomci jsou.

mirek vaněk řekl(a)...

Souhlas s diskutujícími. Jeví se mi to jako nátlaková skupina fanatiků. V dopisu není jediný pořádný argument. Jen fráze.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

No jo, rytmus.

jitulamik řekl(a)...

Kdyby to byly jen fráze, ale jsou tam vyloženě nepravdivé údaje. Např. "Jak nepochybně víte, právo na vzdělání je základní právo všech dětí a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zaručuje právo lidí s postižením na vzdělávání v běžných školách."

V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením není nic o "běžných školách", je tam v čl. 24 odst. 2 toto: a) osoby se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze
všeobecné vzdělávací soustavy a aby děti se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny z bezplatného a povinného základního vzdělávání nebo středního vzdělávání;

Základní školy, včetně škol pro žáky se zdravotním postižením a škol speciálních, jsou součástí české vzdělávací soustavy: https://www.naerasmusplus.cz/file/4800/cz_aktualni-schema-vzdelavaci-soustavy-cr-pdf/

Okomentovat