2.6.19

Markéta Dušková: Jezdit na kole také neučíte podle učebnice, říká ředitel waldorfské školy

V leckdy zkostnatělém školním systému působí waldorfské školy pro řadu rodičů jako zjevení. Děti se tu zlomky učí čtvrcením čokolád a k počítačům mohou až ty odrostlé. Nechybí ani duchovno. Princip waldorfské pedagogiky vysvětluje ředitel brněnské školy Tomáš Jedlička.


Z rozhovoru v iDNES.cz vybíráme:

Na internetu někteří rodiče kritizují, že nepodporujete výuku s moderními technologiemi...
Abychom byli schopní v digitálním světě žít a pracovat, musíme do něj vstupovat jako duševně silné osobnosti s rozvinutými sociálními kompetencemi. To nemůžeme přeskočit ani zanedbat, jinak hrozí, že nás digitální svět příliš pohltí na úkor toho skutečného. Anebo že nám v opravdovém světě bude chybět obyčejná, ale nezbytná schopnost navazování reálných vztahů s empatií a otevřeností vůči vzájemným kompromisům. Proto waldorfské školy v mladším věku akcentují rozvoj objevování reálného světa „bez filtru“ médií. Teprve s dozráváním po duševní, ale i neurologické stránce, kolem dvanácti let, přichází čas na výuku s digitálními médii.

A další teze – Rudolf Steiner, zakladatel waldorfské školy v roce 1919, je na rozdíl od přísně vědecké Marie Montessori považován za ezoterika. Říká se, že waldorfská škola rozhodně není pro ateisty. Jsou ve výuce zabudovány náboženské principy?
O duchovnosti waldorfských škol se toho opravdu říká a píše hodně. Učitelé na nich vychází z antroposofického pohledu na člověka jako na vyvíjející se celostní – tělesnou i duševněduchovní – bytost. V tom je jim zakladatel velkým vzorem. Učitelé přistupují k dítěti s úctou k jeho osudu a snaží se mu dopomoci k tomu, aby v dospělosti mohlo žít svůj život v odpovědné svobodě a v lásce k okolnímu světu. Což může znít jako klišé, přesto jsou to podle mě hluboce křesťanské postoje a principy. A v nich se, myslím, bez potíží potkáváme bez ohledu na náboženství či konkrétní vyznání. Že taková škola nemusí vyhovovat každému, je taky pochopitelné a v pořádku.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

V leckdy zkostnatělém školním systému působí waldorfské školy pro řadu rodičů jako zjevení.

A tím je řečeno asi tak všechno.
Pytlici nevítají, když se dětem někdo soustavně montuje do jejich duchovna.
Dítě nemusí mít dost nástrojů a zkušeností, kterak se bránit manipulaci, zvláště pak, je-li cíleně skrývána

Ivo Mádr řekl(a)...

"Jezdit na kole se také neučíte z učebnice."

Velmi špatné přirovnání. Již vidím jak se lomené výrazy, goniometrické rovnice,... budou žáci učit "na kole".

Okomentovat