8.6.19

Laďka Ortová: Piráti ve škole – sloni v porcelánu

Piráti představili návrh novely školského zákona a novou podobu maturity. Ježto čtyři z předkladatelů studovali v zahraničí, mají, jak sami říkají, „bohaté zkušenosti“ a zjevně dost elánu využít je při změně zdejšího vzdělávacího systému.

Co navrhují?

Zastavit přípravu povinné maturity z matematiky s odůvodněním rizika vysokého počtu studentů, kteří u maturity neuspějí.

Maturita z matematiky je zatím pouze dobrovolná. Loni neuspělo 22% studentů, kteří se pokusili odmaturovat z matematiky, což prý predikuje ještě vyšší neúspěšnost mezi studenty, kteří by z matematiky maturovat museli, nikoliv jen mohli. V souladu s tímto odůvodněním navrhuji: Zaveďme povinnou maturitu třeba z tělocviku a rázem nám počet úspěšných maturantů stoupne odhadem na 99%. Pomohou nám ale tato procenta zlepšit konkurenceschopnost naší ekonomiky? Nebo spokojenost zaměstnavatelů s úrovní maturantů? Nebo naše pozice ve srovnání s maturanty z jiných zemí?

Druhý důvod k nezavedení povinné maturity z matematiky popisují Piráti takto: „ ... zadání ve společné části zkoušky dostatečně nezohledňuje obsah a cíle vzdělávání a to, co se žáci reálně učí.“ Bohužel Piráti neposkytli jakékoliv konkrétní příklady na podporu svých tvrzení, ani data, o kterých by se dalo diskutovat. Na této úrovni se jedná o dojmologii a děsí mě, že pod takto chabě „vyargumentovaným“ dokumentem jsou podepsáni i další politici z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Piráti považují svůj návrh za „záchrannou brzdu řešící aktuální hrozbu ve školství“, aniž by ovšem konkretizovali, co přesně myslí aktuální hrozbou. Na tak silná slova bych očekávala kvalitně zpracovanou a prezentovanou analýzu s pečlivě formulovanými východisky a návrhy řešení včetně rizik a jejich ošetření. Pirátský návrh spíše vykazuje běžnou úroveň hospodských řečí.

Druhým požadavkem je uznávání, a to i zpětné, středního vzdělání i těm studentům, kteří dokončili poslední ročník studovaného oboru, ale neuspěli u maturitní zkoušky. Důvodem prý je diskvalifikace na trhu práce pro lidi, kteří „neuspěli u jedné zkoušky“. Přiznaná úroveň středního vzdělání bez maturity a bez výučního listu by držitele neopravňovala ke studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Dobře, připusťme, že student, který víceméně úspěšně dokončil 4 roky gymnázia či střední odborné školy, neuspěje u jedné zkoušky. Ve stávajícím systému má 3 (sic!) pokusy tuto zkoušku zopakovat a to do pěti let po ukončení posledního ročníku střední školy. Jsou v zásadě tři možnosti:
  1. Student se na maturitu připraví a složí ji v řádném či opravném termínu.
  2. Student nemá schopnosti se na maturitu naučit a pak je otázka, co dělal čtyři roky na střední škole, jejíž poslední ročník úspěšně ukončil.
  3. Student nemá motivaci a vůli se na maturitu připravit. Jedná se tedy o svobodné rozhodnutí svéprávného jedince a to nezavdává důvod pro systémové změny.

Dle stejné logiky tedy přiznejme právo diagnostikovat, operovat a léčit i lékařům, kteří prostě neuspěli u jedné jediné zkoušky, byť byla zrovna státní závěrečná. Kvalifikaci vlastně získali, jenom ta jediná zanedbatelná drobnost. Chcete, aby vám takoví lékaři operovali mozek, srdce nebo páteř? Nebo třeba mandle? No a řídit bychom taky mohli nechat každého, kdo absolvoval v autoškole deset jízd, ale neuspěl u zkoušek. Vždyť co to je nějaké testy a teorie, řídit přece umí! Svěříte takovému řidiči autobusu své dítě na cestu do školy či na výlet? Chcete takové řidiče potkávat na silnicích? Bez řidičáku jsou diskvalifikovaní na trhu práce a systém přichází o spoustu peněz – bez řidičáku třeba neseženou práci a zůstanou na podpoře. V analogii s pirátským návrhem je pro společnost levnější řidičáky vydat všem zájemcům po absolvování předepsaného počtu jízd.

A posledním navrhovaným bodem je přesunutí písemné části maturit zpět do škol. Společnou částí maturity by byly jen didaktické testy. Písemná a ústní část se vrátí do gesce škol. Důvodem pro tento návrh je „posílení zpětné vazby vůči žákovi i vrácení důvěry školám“.

Opět by nebylo od věci pro smysluplnou diskusi podložit tato tvrzení daty. Jak se posílí důvěra vůči školám, čí důvěra se posílí, o kolik se posílí, jak to budeme měřit a s čím to budeme srovnávat? Jak zajistíme, aby měli maturanti srovnatelnou úroveň maturity, když si maturitu bude tvořit a hodnotit každá jednotlivá škola? A na zpětnou vazbu vůči žákovi měly školy zpravidla čtyři, resp. 13 let. Za tu dobu mohl nasbírat zpětné vazby dle libosti. Jen chtít. Nejde přeci o důvěru vůči škole, ale o důvěru ve státem garantovanou úroveň maturity!

Cituji ze studie publikované nadačním fondem Eduzměna: „Na výraznou míru decentralizace českého školství, zejména autonomie českých základních škol, upozorňuje také zpráva OECD (2015). Podle těchto zjištění je decentralizace školství v České republice výrazně vyšší než v průměru zemí OECD, dosahuje dokonce maximálních hodnot. Projevem decentralizace je např. neexistence pravidel pro hodnocení škol ze strany zřizovatele nebo prohlubující se rozdíly mezi jednotlivými regiony a školami.“

A do této atmosféry přicházejí Piráti se svými převratnými návrhy, které nepřinesou vůbec nic pozitivního. Absolutním ignorováním rizik, která jsou s tím spojená, a bizarní argumentací ve prospěch svých návrhů se Piráti na poli vzdělávání uvedli spíše jako amatérští aktivisti než jako rozvážní zástupci občanů pracující ve prospěch celé společnosti. Vypadá to, že o školství málo přemýšlejí, nepracují s dostupnými fakty, málo se doptávají a chaoticky na něm pracují.

K tématu:

Piráti odmítají experimentování s povinnou maturitou z matematiky, odnesou to desetitisíce studentů, varují

25 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

No a řídit bychom taky mohli nechat každého, kdo absolvoval v autoškole deset jízd, ale neuspěl u zkoušek.

Klidně se nechám ošetřit od zdravotní sestry, který propadla jen kvůli pravopisu.

David Kolibáč řekl(a)...

Výčet možností pod druhým požadavkem je neúplný. Student může mít problém složit zkoušky také proto, že se nachází ve složité životní situaci: zdravotní, rodinné, ekonomické,…

Autorku jsem si vyhledal a zjevně se identifikuje jako "konzervativní rodička". Pro ni může "chudoba být osobním selháním", ale tato víra neodpovídá realitě: "nezakládá se na datech"

P. Vršecký řekl(a)...

Tak on každý neúspěch se dá nějak "zdůvodnit". Jestli někdo dokáže opakovaně neudělat maturitu v její dnešní ultralight podobě, tak by prostě neměl mít možnost se ohánět středoškolským vzděláním, jak prosté.

P. Vršecký řekl(a)...

Přiznám se, že jsem nějak nepobral, z čeho pan Kolibáč dovozuje, že pro autorku článku "může chudoba být osobním selháním" a jak to souvisí s obsahem článku. Asi je problém, že nejsem pirát. Chápu, že pro osoby s blátivým myšlením může být autorčina jasná a racionální argumentace noční můrou. Uvážíme-li, kdo je v Pirátské straně hlavní tváří pro oblast školství, dostane ta snůška blábolů, kterou autorka zmiňuje, vlastně i logiku. Nebo spíš "logiku".

Valíková řekl(a)...

Návrat slohu a literatury do gesce škol bude ku prospěchu především slohu a literatuře. A studentům i učitelům. Konkurence škol v této oblasti bude zdravá pro všechny. Pěkný den.

Nicka Pytlik řekl(a)...

propadla jen kvůli pravopisu

Tak ono se v té dnešní překotně měnící se době propadá jen kvůli pravopisu?
To tedy měli pytlici z pekla štěstí!
U lidí, kteří nejsou schopni nebo ochotni vstřebat věci řekněme podružnější, si nejsou pytlici až tak moc jisti, že se budou blýskat v oblastech podstatných. Pytlici mají povětšinou takovou zkušenost, že lidé, jejichž verbální i osobnostní projev je kultivovaný, mají velmi kultivované i pracovní výkony. Ono se to tak nějak snoubí.
Trdlu, které ledvá blekotá, třikrát upadne fáč na zem, než prst zavine do chuchvalce.
A bez maturity z matematiky by pytlici k lidem v nouzi nikoho nepustili. K dětem pak obzvláště.

David Kolibáč řekl(a)...

Zkouška na konci studia nezlepšuje samotnou náplň výuky. Spíš naopak ji zhoršuje degradací na přípravu právě k příslušné zkoušce, která nikdy nemůže postihnout reálné požadavky mimo vzdělávací systém samotný ("all models are wrong").

Máme tu zaostávající regiony, ale i obecně společenskou třídu – žijící na pokraji chudoby se všemi důsledky, ať už je to dysfunkční rodina, zdravotní komplikace, mimochodem "poverty impedes cognition". V praxi to vypadá tak, že netriviální počet dětí nedokončí základku, vůbec vstup na střední školu se hackuje (viz např. "Jak sklízet data a oklamat přijímačky" v Respektu),…

A když někdo ten papír nedostane, chceme mu okázale říct: selhal jsi, odteď budeš za minimální mzdu balit Vodňanské kuře… fakt?

Maturita je v tomhle marasmu asi jako EET: odvádí pozornost od skutečných problémů. To je ten lepší případ – ten horší je, pokud se jedná o formu společenského střetu, neboli jak vyloučit neprivilegované ze systému. No, pak se nedivte, když nevěří v demokratické instituce a volí – ve skutečnosti proti svým zájmům – ANOfert.

Můžete si proti tomu zaprotestovat na Letné. /s

P. Vršecký řekl(a)...

Větší snůšku ideologických blábolů a pitomostí aby pohledal, pane Kalbáči. Jak jste proboha přišel na to, že když nemáte maturitu, děláte nutně za minimální plat?! Náplň výuky nemá být lepší nebo horší podle nějakých řvounů, kteří se bůhvíproč považují za odborníky na vzdělávání. Náplň výuky má být taková, abyste na jejím konci prokázal maturitou alespoň minimální znalosti potřebné k uplatnění na pracovním trhu či dalšímu studiu. Chudí byli, jsou a budou, ať se to mašíblům celého světa bude líbit nebo ne.. Nerodíme se stejní a žádná ideologie s tím nic neudělá. Pořváváním kdekoliv se na tom nic nezmění..

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Zkouška na konci studia nezlepšuje samotnou náplň výuky. Samozřejmě, vždyť nemůže dělat něco, co jí nepřísluší. Smyslem maturity, stejně jako státních závěrečných zkoušek, není zlepšit náplň výuky, ale změřit její "výstupy" - je totiž zkouškou certifikační.
Už tady zaznělo mnohokrát, že degradace výuky na přípravu právě k příslušné zkoušce je záležitostí špatných učitelů (nebo těch, kteří dominantně učí žáky, pro něž představuje maturita absolutní vrchol jejich studijních schopností), ne maturity samotné.
Na složení dílčí neúspěšné maturitní zkoušky má žák 3 termíny, pak lze opakovat zkoušku celou. Pokud to nezvládne, pak opravdu selhal a pravděpodobně nemá předpoklady pro profese vyžadující maturitu (nebo snad máte za to, že maturitu mají získat automaticky všichni žáci přijatí ke studiu?). Může z něj ale být skvělý řemeslník, pokud si dodělá výuční list; žádný balič kuřat tedy nehrozí a není třeba demagogických výkřiků a patetických zvolání.
Vylučování neprivilegovaných ze systému? Nenechte se vysmát. Tady čpí sirný duch bezcharakterního vykořisťovatele a lenocha Marxe. Více než 2/3 ročníku studuje maturitní obor, takže o exkluzi se dá mluvit jen těžko, obzvlášť s ohledem na Gaussovu křivku rozdělení inteligence v celkové populaci. Je ale jisté, že školství má mnoho jiných, důležitějších problémů k řešení a že nejprve by se měla důkladně odborně prodiskutovat celá školská koncepce, a teprve pak řešit organizaci maturity aj.

David Kolibáč řekl(a)...

Česká veřejná diskuze o školství se každoročně redukuje na maturity: kontrolu výstupů škol. Nikoliv náplň, metodiku a organizaci školství. Není to překvapivé ve státě, kde se mění ministři školství jako na orloji; i kdyby náhodou měli nějakou vizi, nestačí ji implementovat.

Vskutku se nabízí analogie s EET: enormní množství politického kapitálu (ale i zdrojů jako takových) spáleno na kontrolu a nikoliv podléhající procesy.

Praktický problém spočívá v tom, že nemít papír (maturitu) dveře zavírá: už jen při automatickém filtrování životopisů softwarem/agenturami. Oukej, dotyčný si může založit živnost nebo firmu. Když už se vypořádá s (často zbytečným) papírováním, zase nastoupí kontrola – EET, zaklekávání,…

P. Vršecký řekl(a)...

Českou veřejnou diskuzi" nereprezentují jen pseudoodborníci z EDUINU nebo ČOSIV, byť tyhle partičky jsou nejvíc slyšet. EET a zaklekávání se týká jen podnikatelů, kteří nemají aspoň maturitu? Jestli ne, tak nechápu souvislost. Zaklekávání už ostatně skončilo a jako zaměstnance mne fakt nedojímá, že konečně i podnikatele se někdo pokouší dokopat ke zdaňování všech příjmů.

David Kolibáč řekl(a)...

Jak které podnikatele… ty, kteří si nemůžou dovolit patřičně optimalizovat a vyvádět zisky jinam. Nemusejí to být jen ty digitální. Nedávno jsem dohledával, kolik odvedl na daních Hyundai v Nošovicích… nebo takový Agrofert. Holt montovna. Čímž se vracíme na začátek: ANOfert si politicky zajišťuje přísun námezdních otroků.

P. Vršecký řekl(a)...

Právě nedávno jsem s jedním nebožákem bez maturity jednal. Dům mám konečně hotový, takže jsem se letos po našetření dalších peněz pustil do plotu, terasy, atd. No a terasu mi bude stavět jeden takový. Řekl si o dvě třetiny peněz tři měsíce dopředu a když jsem si ověřil reference, tak jsem mu je dal. Dělá jen ty terasy, sedm měsíců v roce a má se jak prase v žitě, zakázky si může vybírat. A já mu ten úspěch přeju, protože je zručný, precizní a spolehlivý. A mám i další takové řemeslníky bez maturity a s životním standardem, o kterém se zdejšímu osazenstvu vesměs nezdá. Stejně tak znám řadu loserů s maturitou , ba i VŠ diplomem. Takže tady prosím nepište ideologické kraviny, které vás usvědčují leda z pobývání v nějaké kavárenské bublině zcela mimo realitu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

veřejná diskuze o školství se každoročně redukuje na maturity: kontrolu výstupů škol. Nikoliv náplň, metodiku a organizaci školství.

Diskuse o náplni, metodice a organizaci školství proběhla už před spuštěním kurikulární reformy, která pod bedlivým dozorem školní inspekce běží už řadu let. A pak před zinkluzivněním zdejších škol. A protože se podle kapitánů vzdělávacího systému žádná katastrofa nekonala, zdá se být vše na nejlepší cestě do prdele. Tak co by kolibáčů ještě chtěli?

problém spočívá v tom, že nemít papír (maturitu) dveře zavírá

A už to někdo našim dětem prozradil? Aby se podle toho ve svém vlastním zájmu řídili při přípravě na otevírání dveří do života v té dnešní překotně měnící se době? Ve Finsku to kupříkladu vědí už od dob Johana Vilhelma Snellmana. Víte?

P. Vršecký řekl(a)...

Bože můj, kolik vám je let? Tušíte vůbec, kdo zavedl investiční pobídky, na jejichž základě tady začaly vyrůstat pásové montovny jak houby po dešti? Tehdy po nějakém ANO nebylo ještě ani vidu ani slechu a Andreje nikdo neznal. ANO si nemusí zajišťovat přísun otroků przněním zbytků českého školství, na tom se už dávno nesmazatelně zapsali kofři z jiných stran. Ostatně přísun lidské síly do montoven se bez našeho školství obejde, manuálové z chudších koutů EU, případně Ukrajiny, sem proudí po desetitisících. A jestli chcete vědět, co to třeba Plzeňskému kraji přináší, tak si párkrát přečtěte Krimi Plzeň. Realitu, kvůli které z větších měst kraje zdrhá každý, kdo může, to vystihuje celkem dobře.

David Kolibáč řekl(a)...

To se nevylučuje. Ostatně, Thacherové největším úspěchem byl Tony Blair. Ministr zahraničí za ČSSD importující Ukrajince je funkce stejného systému jako existence ANOfertu. Smutné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dělá jen ty terasy... a má se jak prase v žitě...

Za pár let si kdekdo terasu vytiskne na třidé tiskárně a terasáři bez maturity z češtiny, zeměpisu a mediální výchovy půjdou žebrotou.

P. Vršecký řekl(a)...

Thatcherové největším úspěchem byl Tony Blair? Ten Tony, který pak dělal, samozřejmě za tučný peníz, poradce řadě nejodpornějších diktatur z celého světa? Thatcherové největším úspěchem bylo pozvednutí Británie ekonomicky doslova z popela po vládě levicové Labour Party, a to v dobách, kdy Tony ještě vůbec nebyl v dohledu. Co se nevylučuje? Pokud investiční pobídky zavedli socani dávno před vznikem Anofertu, nemůžete to házet na triko Andrejovi. Fakt vám ani tohle nedochází? Fakt vám nedochází, že Andrej není příčina, nýbrž následek, takže chodit proti němu demonstrovat je absurdní, neboť když neodstraníte příčinu, tak se budou následky objevovat i dál?! Mně je naprosto jedno, jestli dotace z eurosocialistické Unie bude rozkrádat Petr nebo Pavel, ostatně estébáci a komunisti typu Andreje nevadili ani modle "liberálních demokratů" Havlovi, viz Lorenc nebo Čalfa. Vyndejte si už konečně hlavu ze zadku a myslete!

P. Vršecký řekl(a)...

Jo jo, stačí ty tiskárny a bez pořádného euroliberálního demokratického backgroundu půjdeme všichni žebrotou, to je jasné:-))))))) Nejhorší je, kolik naprostých pitomců (vás z toho fakt ani náhodou nepodezírám) tomu věří. Pěkný den, jdu zvelebovat zahradu, debaty s Kolibáči postrádají stejně smysl.

David Kolibáč řekl(a)...

Thacherová sama odpověděla na otázku, co považovala za svůj největší úspěch: „Tony Blair and New Labour. We forced our opponents to change their minds.“

Nicka Pytlik řekl(a)...

Thacherová sama odpověděla

Pytlikům vyprávěl švagr setřenice jednoho řemeslníka z Humpolce, že jeho spolužák z učiliště potkal pří tůře po úbočí Moldoveanu jakéhosi Angličana, který každému tvrdil, že řečená železná lejdy byla široko daleko vyhlášená svojí ironií až sarkasmem.

poste.restante řekl(a)...

Česká veřejná diskuze o školství se každoročně redukuje na maturity: kontrolu výstupů škol. Nikoliv náplň, metodiku a organizaci školství.
A řešení tedy spočívá v tom, že zkoušku odstraníme?
A jak potom zjistíme, že se nám opatření v oblasti "náplně, metodiky a organizace školství" podařilo provést správně?
Nehapruje Vám tu trochu logika?

Vskutku se nabízí analogie s EET: enormní množství politického kapitálu (ale i zdrojů jako takových) spáleno na kontrolu a nikoliv podléhající procesy.
Analogie s EET je nesmyslná. Ale budiž.
Jedním z hlavních deklarovaných cílů nasazení EET bylo narovnání podnikatelského prostředí.
Jedním z hlavních účelů státní maturity bylo omezení podvádění a pseudostudia.

Praktický problém spočívá v tom, že nemít papír (maturitu) dveře zavírá: už jen při automatickém filtrování životopisů softwarem/agenturami.Oukej, dotyčný si může založit živnost nebo firmu.
Oukej, tak abychom dveře nezavřeli, tak rozdejme maturitu všem spolu s rodným listem. Navrhuji to už několik let.

Ygrain řekl(a)...

"A když někdo ten papír nedostane, chceme mu okázale říct: selhal jsi, odteď budeš za minimální mzdu balit Vodňanské kuře"

No, zrovna loni si neúspěný maturant bez problémů našel práci v oboru (strojírenství), a i bez chybějícího "papíru" si dokonce mohl vybírat z několika nabídek.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jedním z hlavních účelů státní maturity bylo omezení podvádění a pseudostudia.

Pseudostudia? A nechat žáka čtyři (dva) roky studovat a vyhodit ho AŽ u maturity je co?

Josef Soukal řekl(a)...

Zdeňku, myslím, že si v případě maturity pleteš příčiny a důsledky:
Tam, kde se hodnotí centrálně, výsledky mnohem více odpovídají úrovni žáků. Novela tenhle stav změní, vrací zpět.
Pseudostudium, jak dobře víš, primárně souvisí s tím, jací žáci jsou také přijímáni na SŠ; vždyť jsi o tom sám psal.
A (ne)nechat žáky propadnout? Ano, to je nemravnost kartousovsko-feřtekovského systému: Nalhat cosi žákům a pak nechat učitele, ať se v tom topí.

Okomentovat