14.6.19

Jitka Jarníková, Jan Tupý, Renata Votavová: Společné vzdělávání (podkladová studie pro revizi RVP)

Podkladová studie za téma společného vzdělávání je členěna na tři části navázané na dílčí cílové skupiny – žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky nadané a mimořádně nadané. V textu je vždy poskytnuta analýza začlenění tématu vzdělávání těchto skupin žáků do stávajících rámcových vzdělávacích programů (RVP), identifikace jejich nových vzdělávacích potřeb a návrhy řešení v revidovaných RVP.
Mgr. Jitka Jarníková, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Renata Votavová - NUV, Praha 2019

Soubor publikován: 11. 3. 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat