7.6.19

Jiří Zlatuška: K novele zákona o pedagogických pracovnících (vybíráme z archivu)

Přinášíme dva roky starý pozměňující návrh tehdejšího poslance Jiřího Zlatušky k dva roky starému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a důvodovou zprávu k němu. Z důvodové zprávy vybíráme: "Do adaptačního období (...) může nastoupit také ten, kdo získal odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu a současně má zkušenosti v práci s dětmi nebo vyučuje na vysoké škole nebo má zkušenosti s vedením a řízením lidí nebo pracoval ve výzkumu a vývoji, ale nemá formální kvalifikaci podle zákona nebo má kvalifikaci pro jiný stupeň školy. Ředitel určí doplnění pedagogických kompetencí podle skutečných potřeb a individualizovaně. Nemá přitom povinnost postupovat formalisticky a vyžadovat získávání kompetencí studiem srovnatelným studiem studentů, kteří teprve získávají vysokoškolské vzdělání, ale má možnost."

Shrnutí:

Již dnes je v některých aprobacích nedostatek učitelů, který se v průběhu několika let bude zhoršovat. V roce 2021 bude chybět nejméně 5500 prvostupňařů. Hrozí, že opět dojde zaměstnávání maturantů. Existuje řada zájemců o práci učitele, kteří z různých důvodů nemohou absolvovat pedagogickou fakultu ani doplňující studium na pedagogických fakultách, ale pro školy by byli přínosem. Ať už jde o čerstvé absolventy neučitelských oborů, nebo stále více o zkušené manažery či odborníky různých oblastí, kteří hledají práci s větší možností seberealizací. zahraničí je v řadě zemí běžné, že do škol mohou na omezenou dobu jako učitelé nastoupit vysokoškoláci bez formální kvalifikace. Zahraniční analýzy i pozorování ČŠI vyvracejí přesvědčení, že kvalita výuky závisí na formální kvalifikaci učitele. Argumentace analogií profese učitele s jinými regulovanými profesemi (lékaři, právníci) typu „Přece byste se nenechal operovat do někoho bez lékařského titulu“ je nekorektní. Nejprve je nutné stanovit standard učitele a vymezení požadavků na profesní kompetence učitele.(...)

Jak to funguje v zahraničí

V řadě zemí mohou za určitých podmínek učit i lidé bez formální pedagogické kvalifikace. Někde je dokonce do škol aktivně lákají. Např. program Teach First funguje v Británii, v řadě zemí pak Teach For... America, Australia, China, India, Nepal atd. Např. na Slovensku teachforslovakia.sk/. Program je založen na tom, že nejlepší absolventi vysokých škol nastupují jako učitelé: „Účastníci učia okolo 24 hodín týždenne na 1. alebo 2. stupni ZŠ, rôzne předměty, podľa potrieb školy. Učia sa viesť druhých, rastú ako lídri a pomáhajú deťom a školám, ktoré to najviac potrebujú. Väčšinou pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.“ Slovenská legislativa také umožňuje řediteli zaměstnat člověka bez pedagogické kvalifikace na dobu dvou let.

Německu stálá konference přijala v prosinci 2013 pravidla pro minimální požadavky na učitele bez učitelské přípravy na pedagogických fakultách. Tyto minimální předpoklady zahrnují: magisterský titul nebo jeho ekvivalent, ze kterého mohou být odvozeny alespoň dva aprobační předměty; absolvování přípravné služby nebo srovnatelné praxe (v návrhu adaptační období) která zaručuje základní pedagogické kompetence skrze druhou státní zkoušku nebo ekvivalentní zkoušku (v návrhu atestační řízení). Což v jiné terminologii věcně správně odpovídá logice předloženého pozměňovacího návrhu. Podobné podmínky jsou i v jiných zemích EU, OECD.

V řadě zemí OECD jsou také na učitele kladeny nižší formální požadavky, např. v vyučování na obecných středních školách (Neue Mittelschulen nebo Hauptschulen) postačuje bakalářský titul.

Více viz Parlamentní institut Srovnávací studie č. 5.369.
3 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

"Nejprve je nutné stanovit standard učitele a vymezení požadavků na profesní kompetence učitele.(...)"

Nemohl by se ten standard ucitele a ty pozadavky na profesni kompetence stanovit jako "ma pedagogicke minimum"?

Nicka Pytlik řekl(a)...

ma pedagogicke minimum

To spíš 'v rámci oprávněných vzdělávacích potřeb dítěte, má děti individuálně rád'.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Solidní korupční potenciál.

Okomentovat