16.6.19

Jan Tupý: Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP

Materiál je podkladovou rešerší zpracovanou pro potřeby MŠMT a skupiny připravující strategii 2030+. Text shrnuje základní informace o vzniku RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání a mapuje výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s řediteli, učiteli a koordinátory tvorby ŠVP na jednotlivých stupních vzdělávání v letech 2007-2012.

Materiál „Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP“ je podkladovou rešerší zpracovanou pro potřeby MŠMT a skupiny připravující strategii 2030+.

Text shrnuje základní informace o vzniku RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání a mapuje výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s řediteli, učiteli a koordinátory tvorby ŠVP na jednotlivých stupních vzdělávání v letech 2007-2012 (VÚP, NÚOV, NÚV, ČŠI aj.). Z šetření jsou vybírány informace o akceptaci vícestupňového kurikula po jeho zavedení do praxe.

Je zřejmé, že byla realizována i další dílčí šetření na toto téma, která v materiálu nejsou uvedena. Šlo ale o velmi dílčí sondy, nebo výsledky těchto šetření nebylo možné dohledat.

Souhrn šetření je doplněn upozorněním na postupy (rozhodnutí) při zavádění a změnách RVP, které mohly mít pozitivní či negativní vliv na vnímání kurikulárních dokumentů.

Závěr tvoří souhrn literatury (odkazů), v níž je možné nalézt podrobnější informace o sledované problematice.

PaedDr. Jan Tupý - NÚV, Praha 2019


Žádné komentáře:

Okomentovat