25.6.19

E-kniha pro vás: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Cílem tohoto výzkumu bylo popsat, jaký dopad mělo zavedení inkluzivních opatření v roce 2016 na vzdělávání dětí romských a sociálně znevýhodněných. Za tímto účelem byly formulovány následující výzkumné otázky:
  • Jaký je dopad inkluzivní reformy (zavedení podpůrných opatření a zrušení přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením – příloha RVP ZV pro LMP) na kvalitu vzdělávání romských dětí v bývalých základních školách praktických nebo ve školách ohrožených segregací?
  • Do jaké míry je patrný reálný dopad reformy na žáky ohrožené segregací, segregované školy a další školy v blízkosti vyloučených lokalit?

Východiska

Inkluzivní vzdělávání je jak v zahraničí, tak v České republice průběžně zkoumáno a nyní je k dispozici celá řada zjištění, na která můžeme navazovat. Pokud bychom je měli shrnout do několika bodů, můžeme vycházet z následujícího:

  • Inkluzivní vzdělávání je možné; je však zároveň velmi citlivé na měkké faktory, jako je kultura školy, vztahy, způsob výuky a další (Hájková, Strnadová, 2010; Subashi, 2018; a další).
  • Inkluzivní vzdělávání by mělo být nahlíženo v širším společenském kontextu. Leeman a Bhatti např. dovozují, že inkluzivní vzdělávání je komplikované v prostředí, které je založeno na sociálních nerovnostech (Bhatti a Leeman, 2011).
  • Zavedení inkluzivních opatření přineslo podle již uskutečněných výzkumů z perspektivy škol velkou řadu výhod v podobě transparentního zacházení s financemi, posílení pozice asistentů, zapojení rodičů do začleňovacího procesu, v některých případech pak i zlepšení spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Zároveň však přineslo zvýšenou administrativní zátěž a nejistotu ohledně konkrétních kroků spojených se zaváděním jednotlivých opatření (Moree, 2018; Nadace OSF, 2018).
  • K dispozici jsou i některá data týkající se vlivu těchto opatření na inkluzi romských a sociálně znevýhodněných žáků (např. šetření MŠMT, 2018).
  • Zároveň z výzkumů víme, že minimálně v některých případech se inkluzivní vzdělávání týká velmi subtilních typů interakcí ve školách a třídách, které skutečnou inkluzi výrazně komplikují (Vorlíček, 2016; Vorlíček, 2017).

Výzkumné otázky

Cílem tohoto výzkumu tedy bylo popsat, jaký dopad mělo zavedení inkluzivních opatření v roce 2016 na vzdělávání dětí romských a sociálně znevýhodněných. Za tímto účelem byly formulovány následující výzkumné otázky:
  1. Jaký je dopad inkluzivní reformy (zavedení podpůrných opatření a zrušení přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením – příloha RVP ZV pro LMP) na kvalitu vzdělávání romských dětí v bývalých základních školách praktických nebo ve školách ohrožených segregací?
  2. Do jaké míry je patrný reálný dopad reformy na žáky ohrožené segregací, segregované školy a další školy v blízkosti vyloučených lokalit?Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons (CC BY-NC 4.0).9 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Takze naprosto nic nerikajici slohova prace.
Libi se mi vyzkum typu: .. uci podle prilohy, ale popiraji to. Podle dokumentace se to take zjistit neda.....
Vyborna dojmologie, opravdu.

krtek řekl(a)...

Ono taky dělat závěr po roce a na malém vzorku...
Hlavní problém - sociálně vyloučené lokality, žití po ubytovnách, všeobecný nedostatek bytů nebo jen předražených, taky k řešení nepřidá.

E.Kocourek řekl(a)...

Ujišťuji vás, pane krtek, že lokality za nic nemohou. ////

Miroslav Klempar řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Miroslav Klempar řekl(a)...

Jistě pane Kocourek, to ti špatní Romové za všechno můžou. Já vás zase ujišťuji pane Kocourek, že za vše můžou předsudky a rasizmus hluboko zakořeněný i v učitelském sboru. Od toho se odvíjející nízké očekávání a někdy dokonce i vědomá segregace, ve snaze o čistotu rasy ve třídě.
V bydlení už se vám to daří skvěle, Romové jsou postupně vytlačování do ghet, tak to ještě dotáhnot ve školách. Nikdo přeci nepotřebuje vzdělané Romy, v ghetech a na pracáku jim je přeci dobře. A když se nekdo z těch vzdělaných ozve, tak z něho uděláme blbce, že ano?
Ikluze je přece nesmysl. Čistou rasu a žádné multikulty, že ano?

Nicka Pytlik řekl(a)...

za vše můžou předsudky a rasizmus hluboko zakořeněný i v učitelském sboru

V kterém konkrétně?
Rasismus mají hluboce zakořeněný ve svojí hlavě především šiřitelé obdobně hanebných sprostot.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Čistou rasu a žádné multikulty, že ano?

Kecy. Rasistické kecy. /A omluva žádná./

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ve snaze o čistotu rasy ve třídě.

Oni jsou někde segregováni Vietnamci? Kde, Klempáre, kde?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslim, ze pomluva je trestny cin.

Okomentovat