12.6.19

Dalibor Fusek: MŠMT odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se odchodů žáků ze vzdělávání, platů pedagogů anebo nového financování škol

Oslovili jsme MŠMT v oblastech týkajících se odchodů žáků ze vzdělávání, platů pedagogů, nového financování škol a dalších aktuálních problémů. MŠMT na naše dotazy reagovalo následovně.


Z článku na VzdělávacíSlužby.cz vybíráme:

Setkali jsme se rovněž s mnoha vyjádřeními mnoha ředitelů škol, týkající se nepřipravenosti MŠMT na změnu financování regionálního školství. Můžete se k těmto obavám nějak vyjádřit? Chystá MŠMT nějaké nové podpůrné materiály, které by usnadnily daný přechod?

Už v únoru MŠMT zveřejnilo každé škole v prostředí pro sběr dat parametry nového financování pro pedagogické pracovníky, tj. hodnoty PHmax, PHškoly a počet úvazků na údajích školního roku 2018/2019. Školy tak získaly informaci, zda by v novém systému financování obdržely finanční prostředky na tarifní platy pedagogů v plné výši podle vykázaných údajů (včetně možného krácení z titulu překročení PHmax). Ředitelé si tak mohou udělat představu, jaké mají možnosti pro případné dělení hodin výuky, nebo případně pokud jejich PHškoly překročilo PHmax, budou mít dostatek času na analýzu svých vykázaných dat, tj. zda například nedošlo k chybnému vykázání. Na začátku dubna pak odstartovalo již druhé kolo seminářů po celé republice, kde zástupci MŠMT seznamují školy se změnami v souvislosti s reformou financování, například právě se způsobem výpočtu PHmax včetně příkladů na modelových školách. Už loni na jaře zástupci MŠMT objeli 11 krajů, kde na seminářích seznamovali ředitele škol s novým způsobem financování. Seminářů se účastnilo odhadem 3000 ředitelů a dalších pracovníků mateřských, základních a středních škol. Loni na podzim pak proběhly semináře pro zástupce krajů a obcí s rozšířenou působností. MŠMT také na svém webu zřídilo rubriku Reforma financování RgŠ, kde zájemci najdou veškeré metodiky, prezentace a další důležité dokumenty. Zároveň byl na webu zřízen formulář na dotazy k reformě. Kromě této intenzivní informační a školicí kampaně také probíhají od března instruktáže pro pracovníky krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří zodpovídají za ověřování údajů předávaných (vykazovaných) školami. Toto proškolování nepoleví ani během letních měsíců.

Žádné komentáře:

Okomentovat