12.6.19

Česká středoškolská unie: Středoškoláci apelují na zastavení zavedení povinné maturity z matematiky!

Česká středoškolská unie (ČSU) podporuje návrh novely školského zákona České pirátské strany, který zachová volbu mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity a připojuje se s apelem na ministerstvo školství, vládu a další poslanecké kluby, aby podpořily zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a zacílili svou snahu na zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky.


Z mezinárodních šetření PISA vyplývá, že matematická gramotnost v ČR se stále snižuje. Neúspěšnost maturity z matematiky se v minulých letech pohybovala okolo 23 % a dva roky před zavedením jednotné zkoušky stále chybí slibovaná změna přípravy učitelů na pedagogických fakultách, slibované revize vzdělávacích programů v oblasti matematiky nebo větší podpora učitelů ze strany ministerstva. Z dalšího mezinárodního šetření TIMS vyplývá, že čeští středoškoláci mají navíc vůbec nejvyšší nechuť ke škole v rámci zemí OECD. Pozitivní vztah k výuce, tedy to, že středoškoláky jednoduše baví, navíc souvisí s vyššími akademickými výsledky.

“Namísto snahy o zkvalitnění a zatraktivnění výuky nepopulární a neoblíbené matematiky se zavádí povinnosti, které velkému množství nás, středoškoláků, zamezí dále se v životě vzdělávat,” říká Viktor René Schilke, předseda Středoškolské unie.

Česká středoškolská unie také upozorňuje na rozdíly mezi středními školami. Na víceletých gymnáziích se v letošním roce neúspěšnost pohybovala v průměru na pouhých 1,7 %, oproti středním odborným školám pedagogickým a humanitním, kde se neúspěšnost z didaktického testu z matematiky pohybovala okolo 46,1 % nebo učilištím s 58,7 % neúspěšností. Příprava na povinnou maturitu z matematiky a navýšení počtu vyučovacích hodin z matematiky je navíc na úkor odborným předmětům, které středoškoláky zajímají a budou se jim pravděpodobně věnovat i v pracovním životě.

Faktem je, že v roce 2018 v maturitě z matematiky neuspělo 22,3 % studentů. Druhého nejhoršího ohodnocení, tedy čtyřky, dosáhlo 24,5 % maturantů. Téměř polovina maturantů tedy dosáhla ve zkoušce ohodnocení horšího než 3. Z letošních dat zveřejněných CERMATem vyplývá lehké snížení neúspěšnosti u didaktického testu z matematiky na 15,8 %. Od roku 2013 k letošnímu roku navíc na úkor cizích jazyků výrazně klesl výběr maturity z matematiky, u gymnázií o 25,9 % a u středních odborných učilišť až o 75,35 %. I přesto, že se každým rokem snižuje procento studentů, kteří si maturitu z matematiky vyberou, neúspěšnost razantně neklesá.

“Maturitní zkouška z matematiky je naštěstí stále dobrovolná, ovšem lze předpokládat, že až nastoupí povinná zkouška do praxe, neúspěšnost rapidně vzroste. Na co ale nesmíme zapomínat, je třetí povinná maturitní zkouška a to ta z cizího jazyka, středoškoláci si již nebudou moci zvolit “menší zlo” a dá se očekávat zhoršení výsledků i u ní,” dodává Mikuláš Misterka, 2. místopředseda Středoškolské unie.

Česká středoškolská unie se dlouhodobě snaží mírnit možné negativní dopady. Právě proto se v minulosti zasazovala například o dělení výuky matematiky, čímž by učitel získal prostor pro individuálnější přístup ke studentům. Nejedná se ale o komplexní řešení a zatím nevidíme žádnou další snahu ministerstva o zlepšení stavu, navzdory tomu, že ji opakovaně urgujeme. Ministr školství Robert Plaga se v minulosti několikrát nechal slyšet, že znovu otevře diskuzi o povinnosti maturitní zkoušky z matematiky. Odložení termínu zkoušky, což středoškoláci z České středoškolské unie vnímají jako jediný impuls současného ministra v tomto tématu, nepovažují za dlouhodobé a systémové řešení.

“Dokud nedojde ke změnám v samotné výuce, nelze předpokládat lepší výsledky studentů u maturit celkově, natož u povinné maturity z matematiky. Kvalita výuky ovšem nelze výrazným způsobem celorepublikově zlepšit v horizontu dvou let, proto apelujeme na ministerstvo, vládu a jednotlivé poslanecké kluby, aby se zasadili o zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a otevřeli debatu o zvyšování matematické gramotnosti nás, středoškoláků, především prostřednictvím zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky,” zakončuje apel Schilke.

3 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

čeští středoškoláci mají navíc vůbec nejvyšší nechuť ke škole

Jojo, když se někomu nechce, je to horší, než když nemůže...

Holt nemusí mít všichni maturitu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zacílili svou snahu na zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky

Milí středoškoláci, matematika je atraktivní sama o sobě. Kdo se jí ale jejímu studiu nevěnuje s potřebnou kvalitou svojí práce, neprozře ani kdyby učitelé matematiky prováděli zkompetentňování žactva s karnevalovou čepicí na kebuli.
Vypadá to, že výuka mateřského jazyka je v této logice kvalitní a atraktivní víc než dost. Tak aspoň, že tak. Kvalitní čeština uživí kdekoho. Jak jen to ti češtináři dělají... Škoda, že nejsou svolni u Pythágora zatuhlým matikářům poradit.
Pojetím unijních středoškoláků inspirovaní Pytlici horují pro zrušení pravidel silničního provozu, poněvadž jim uniformy dopravních policistů připadají tak nějak fádní.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Milí Pytlici,

výuka mateřského jazyka není co do motivování žáků o mnoho snadnější než výuka matematiky. (Tedy pokud si češtinář neplete výuku mateřského jazyka s výhradní výukou literatury, což si mnozí tvrdě pletou.) Nevěřili byste, jak je obtížné vysvětlit i gymnazistovi, k čemu je mu "pro praktický život" (nádherný obrat!) užitečné umění např. slovotvorného rozboru a proč máme takovou blbost vůbec v kurikulu. Ale ono užitečné je a dokázat to lze. Jen se nad tím musí češtinář zamyslet. A to bolí o dost víc než nezávazné plky o Pánu prstenů.

Ovšem apelování na zastavení zavedení maturování z matematiky- to nemá chybu!

Okomentovat