26.6.19

Dojde k zániku Veselé školy, nebo k dohodě s Arcibiskupstvím pražským?

Dochází k restitucím církevního majetku, byl schválen zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v roce 2012. V nedávné době byl deklarován záměr zdanit církevní restituce. Vzhledem k probíhající rozluce církve od státu je nezbytné jednat o budoucnosti organizací církve, které jsou stoprocentně financované státem. Vedení Veselé školy – církevní ZŠ a ZUŠ mělo snahu zahájit jednání o budoucnosti církevních škol s Arcibiskupstvím pražským. Odpovědí bylo odvolání z funkce ředitelky na konci června 2018.

MŠMT: Prezentace ze seminářů ke zpracování resortních výkonových výkazů a dat předávaných ze školních matrik s důrazem na změny financování regionálního školství

V termínech 12. 6. a 17. až 20. 6. 2019 proběhly semináře věnující se problematice předávání dat ze školních matrik a dokumentace škol, organizované odborem školské statistiky, analýz a informační strategie. Kromě pracovníků tohoto odboru na seminářích vystoupili i zástupci z ekonomické sekce s informacemi o změnách ve financování regionálního školství.

Dopis zástupců Veselé školy Dominiku Dukovi

Z dopisu vybíráme: "...rezignuji na funkci ředitelky Veselé školy - církevní základní školy a základní umělecké školy ke 30.6.2019 a zároveň dávám výpověď z pracovního poměru. Na funkce zástupců ředitelky rezignuji Mgr. Alena Brožová a Mgr. David Válka k datu 19.6.2019 a podávají výpověď z pracovního poměru. Ke 30. 8. 2019 ukončilo právní vztah třicet sedm pracovníků, v pracovním poměru zůstávají tři učitelé(...). V současné době chybí 1800 učitelů v Praze, proto učitelé musí jednat včas, aby zajistili svou obživu."

Lenka Kozlová: Jak pomoci přes léto školám?

Další školní rok je za námi a prázdniny jsou na spadnutí. Kdo by však měl ještě odpracovat nějaké domácí úkoly, je pan ministr školství Robert Plaga (ANO). Samozřejmostí jsou důstojné platy pro učitele, ke kterým se vláda stále nemá. Školství ale trápí i další věc: neúměrná a disproporční byrokracie. Poslankyně Lenka Kozlová zanalyzovala její příčiny a na jejich základě máme tři jednoduché podněty pro ministerstvo školství.

Otevřený dopis vyzývající předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásu k odstoupení pro údajné spojení se stranami, které odmítají inkluzi

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv. Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič."

25.6.19

Václav Vokolek: Škola základ života

Eseje v autorské interpretaci, ve kterých básník a výtvarník píše o disciplíně i o žákovském zlobení, o významu hospod pro život žákovský, o školních trestech. V pozadí všech těch sesbíraných pedagogických způsobů i nezpůsobů je ovšem přesvědčení, že vzdělání je úkolem každého jedince a že to je úkol na celý život. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.


MŠMT: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2018

Materiál MŠMT obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 10

Čas od času se člověk ve škole dostane do specifických situací – učení jde stranou a řeší se věci neplánované. O to víc si pak ale můžeme klidný výukový den užívat.

TÝDEN.cz: Jak školství přistupuje k nadaným dětem? Odpovídala Eva Vondráková

Jak naše školství přistupuje k nadaným dětem? Co by měl pedagog vědět o nadaných dětech a proč? Jakou možnost rozvoje potřebuje takové dítě a co mu může nabídnout české školství? Jaké jsou nejčastější nebo nejzávažnější problémy nadaných dětí? Jak je to se socializací nadaných? Co může rodič pro své nadané dítě udělat a jak fungují asociace rodičů nadaných dětí v zahraničí? Neměl by stát podporovat takové děti, protože se mu to mnohonásobně vrátí? Jaké jsou zkušenosti států, které mají péči o nadané jako prioritu? Psycholožka Eva Vondráková odpovídala v chatu na TÝDEN.cz v pondělí 24. června.

Iniciativa Hudební výchova pro všechny: Kam kráčí výuka hudební výchovy na českých školách?

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v současnosti připravuje velkou revizi základních školních dokumentů. Jejich výsledkem má být modernizace a zefektivnění výuky ve všech mateřských, základních a středních školách. Tato bezesporu potřebná a záslužná aktiva však má i své stinné stránky. Jednou z nich je nebezpečí, že v novém systému nezbude místo pro hudební a výtvarnou výchovu.

Radka Hrdinová: Proč si čeští učitelé málo věří

Zvládat kázeň? V tom asi moc dobří nejsme, míní čeští učitelé. Děti jinde ale zlobí víc.

Čeští učitelé si mnohem více věří v tom, že dokážou své žáky motivovat ke školní práci, ukázal průzkum. Dobrá zpráva je to jen z poloviny. „Ve srovnání s učiteli jiných zemí jsou si v této důležité dovednosti sami sebou jistí stále málo. V tomto ohledu jsme pořád na chvostu,“ dodává ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Eva Kolovrátková: Proti výsledku maturitního slohu se odvolalo přes dva tisíce žáků, více než minulý rok

Proti průběhu a výsledku slohových prací se odvolalo přes dva tisíce žáků. To je přibližně o pět set víc než minulý rok. ČT to řekl Marek Lehečka z organizace Cermat, která zkoušky připravuje. Sloh z češtiny letos nezvládlo téměř o dvě procenta žáků více než minulý rok. Proti výsledkům a průběhu didaktické části maturity a slohovým pracím tak dohromady přišlo ministerstvu školství a krajským úřadům 4656 odvolání.

Michal Rybka: Potřebujeme matematiku? A vzdělávání vůbec?

V poslední době se nám šíří představy, že vzdělávání je přežilé. Lidi se naučí učit a budou umět to, co budou zrovna potřebovat – ve chvíli, kdy to budou potřebovat. Typický příklad je IT, kde školy nedokáží na aktuální požadavky reagovat tak rychle jako „samovýuka internetem“. Tento názor je dost ale idealistický a nadsazený.

E-kniha pro vás: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Cílem tohoto výzkumu bylo popsat, jaký dopad mělo zavedení inkluzivních opatření v roce 2016 na vzdělávání dětí romských a sociálně znevýhodněných. Za tímto účelem byly formulovány následující výzkumné otázky:
  • Jaký je dopad inkluzivní reformy (zavedení podpůrných opatření a zrušení přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením – příloha RVP ZV pro LMP) na kvalitu vzdělávání romských dětí v bývalých základních školách praktických nebo ve školách ohrožených segregací?
  • Do jaké míry je patrný reálný dopad reformy na žáky ohrožené segregací, segregované školy a další školy v blízkosti vyloučených lokalit?

Výsledky výzkumu Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou dopady inkluzivní reformy z roku 2016 na úroveň vzdělávání romských žáků v bývalých praktických základních školách, na žáky ohrožené segregací a také na školy v blízkosti vyloučených lokalit.

Tereza Škachová: Může nízké očekávání učitele předem znevýhodňovat některé žáky?

Zásadní myšlenkou vzdělávání je přirozeně podpora úspěchu každého žáka a důraz na maximální podporu jeho rozvoje v rámci daných možností. Jakou roli v tomto procesu hraje specifický faktor očekávání učitele?

24.6.19

Policie ČR: Na sociální síti jsme zaznamenali výhrůžku střelbou na neurčené škole v Praze

Policie ČR informovala na sociální síti Twitter: "Na sociální síti jsme zaznamenali výhrůžku střelbou na neurčené škole v Praze. Přijali jsme potřebná opatření, která mimo jiné spočívají v posílení výkonu služby v okolí škol a informování jejich vedení. Zároveň také intenzivně pracujeme na dopadení autora této výhrůžky."

Luděk Šnirch: Anketa - užitečné úlohy v maturitním testu z matematiky

Ministr školství Plaga v rozhovoru na webu Novinky.cz uvedl: „Rozhodně nejsem hluchý a slepý k číslům, která se na maturitě z matematiky ukazují už nyní. Diskutovali jsme, jestli má být povinná matematika, ale opomněli jsme debatu o užitečném obsahu. I ve vazbě na možnost zrušit povinnou matematiky jsem požádal paní ředitelku Cermatu, aby mi vyhodnotila, jaká byla úspěšnost u užitečných úloh. To jsou úlohy, které bych popsal jako ty, které mapují matematické dovednosti v praxi.“

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 9

Tak jsme zase zpátky ve školních lavicích. Hlavy máme ze školy v přírodě znatelně a všestranně provětrané a již vzápětí je patrné, že o zážitky se zvířaty nebude nouze ani ve městě... I když bez některých bychom se určitě obešli.

Chybu v maturitním testu nelze ignorovat, EDUin žádá nápravu a odtajnění dat

EDUin ve spolupráci s nezávislými matematiky se několik týdnů intenzivně věnuje chybě v didaktickém testu z matematiky, který připravuje CERMAT v rámci státní maturity. Je nepochybné, že zadání úlohy č. 11 nebylo správně formulované, a tak umožnilo více možností, než organizátor zkoušky původně zamýšlel. Maturanti, kteří nečetli mezi cermatími řádky, jsou penalizováni. Ignorace CERMATu a dosavadní nedostatečná snaha ministerstva školství napravit situaci jsou nepřijatelné vzhledem k významu, jaký má maturita pro budoucnost mladého člověka. Proto EDUin žádá sérii kroků, které by měly zlepšit důvěru ve zkoušku a narovnat chybu, za níž se dosud stát zdráhá přijmout patřičnou odpovědnost.

ČT24: Úřady vymýšlejí, jak na rvačky školáků. Ve hře je snazší vylučování agresorů ze škol

Ministerstvo školství připravuje metodiku, která má pomoci školám řešit rostoucí agresi dětí i mimo areály vzdělávacích zařízení. Rvačky školáků se totiž stávají nebezpečnou zábavou sledovanou na sociálních sítích. Podle školského ombudsmana by pomohla změna zákona, zvažuje se třeba užší spolupráce učitelů s rodiči a sociálními odbory nebo snazší vylučování agresorů. Návrh má být hotový letos v září.

Jaroslav Mašek: iPrázdniny s učiteli 1: Můj školní rok ve slovním mraku

V první aktivitě prázdninové akce Virtuálního Digicentra s názvem iPrázdniny s učiteli si pomocí slovních mraků zavzpomínáme na právě skončený školní rok.

Další školní rok je za námi. Jaký byl ten můj? To by bylo na dlouhé povídání. A jaký byl ten váš? To je určitě také na dlouhé povídání. Co kdybychom se ho pokusili vystihnout jen v několika slovech? A ta uspořádali do nějaké grafické podoby, například do slovního mraku?

Radana Večeřová: Škola a... ADHD

Hyperaktivní dítě jde spát, nemůže usnout, tak počítá ovečky: "Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí slepice, koza, kráva, kůň, strýček Donald farmu měl, héééééj makaréna!"

Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková: Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání

V probíhajících diskusích o revizi kurikula se jeví jako klíčová otázka místa faktických znalostí v učivu a jejich vztah ke konceptuálnímu porozumění. V této studii popisujeme a porovnáváme možná řešení na příkladech přístupu k historickému učivu v primární škole v kurikulárních dokumentech tří zemí. Pro analýzu jsme zvolili Austrálii, Anglii a Spojené státy americké, neboť v těchto zemích byla v posledních asi pěti letech vytvořena či revidována kurikula nebo standardy. Naše analýza ukazuje určité společné trendy: ve sledovaných zemích dochází k centralizaci a podrobnějšímu určování obsahu kurikula, na historii, zejména národní, se ve škole klade obnovený důraz. V primární škole se doporučuje určitý návrat k chronologickému přehledu a pojetí dějin jako příběhu. Odlišně jsou však řešeny právě otázka faktických znalostí a také návaznost učiva výuky primární a sekundární školy (lineární versus cyklické osnování).

Jiří Mach: Plaga: Povinná maturita z matematiky ještě není jistá

Maturita z matematiky má být povinná pro gymnázia na jaře 2021, o rok později i pro většinu ostatních typů škol. Mnozí politici i vládní resorty chtějí plán oddálit, či rovnou zrušit. Pochybnosti má i ministr školství Robert Plaga (ANO).

23.6.19

Luděk Šnirch: Zamýšlení o formě státní maturity z matematiky

Nejdříve fakta o maturitním testu z matematiky, který maturanti psali 2. května 2019. Letošní test se v ničem podstatném neliší od těch předchozích. TestKlíč správných řešení naleznete na stránce www.novamaturita.cz. Test je rozčleněn do 26 úloh, ale některé úlohy mají více samostatných otázek, takže je lépe mluvit o počtu hodnocených otázek. Otázek je celkem 37.

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 8

Ještě pár horských zážitků s dětmi, ještě se naposled vyspíme a hurá domů... Další pokračování nás už čeká ve školních lavicích.

Finsko: Vzdělávání rovností

O finském školství se říká, že si poradí i bez domácích úkolů, zkoušek a dokonce i bez předmětů. Co doopravdy stojí za úspěchem finských žáku v mezinárodních srovnávacích testech? Je to kvalita učitelů, důraz na spokojenost žáka nebo propracované procesy stanovení cílů a jejich naplňování? A existuje souvislost mezi rovným přístupem a úspěchem v matematice? Vše se dozvíte v nové reportáži Ondřeje Kluse na Voxpotu!


Radka Hrdinová: Mléko u školáků úspěchy neslaví. Stát ho dotuje, ale často se vyhazuje

Dotované mléko školáci dostávají už 20 let. Zpočátku jim stát na mléčné výrobky jen připlácel, nyní platí vše. Mléko dostávají zejména žáci na základních školách. Někteří školní zaměstnanci si stěžují, že se mléko a mléčné produkty často všechny nespotřebují a v létě se rychle kazí.

Rozhovor Britských listů: Proč jsou finské školy tak dobře připraveny na robotizaci a české tak špatně?

Finská pedagožka Susanna Bäckman pořádá v ČR semináře a workshopy o nejmodernější praxi finského školství. Jan Čulík s ní v tomto Rozhovoru Britských listů mluví o hodnotách finské pedagogiky a o tom, jak pozoruhodně inteligentním způsobem je finské školství připraveno na blížící se revoluci umělé inteligence. Finští učitelé - stejně jako nikdo z nás - nevědí, co mají dnes žáky učit, protože nikdo neví, jak bude svět vypadat za deset či dvacet let. Na rozdíl od ostře konzervativního, nepedagogického českého školství však mají pro tuto situaci ohromující, inteligentní řešení. Proč ho nemá Česká republika?


22.6.19

Vybíráme z archivu: SIPVZ: Kdo je poradce Gary Rostock?

Při probírání archivů jsme narazili na článek z října 2002 o tom, jak se vytvářeli v rámci přípravy tunelu Internet do škol falešní školští experti: "Se jménem Gary Rostock jsme se poprvé setkali na poslaneckém semináři k SIPVZ v červnu 2001, kde obhajoval strategii generálního dodavatele. Letos tento britský „nezávislý konzultant“ inkasuje od MŠMT téměř dva miliony korun z rozpočtu Koordinačního centra SIPVZ za expertní činnost. Podle všech dostupných informací ale Gary Rostock nejspíš nikdy žádným IT nebo školským expertem nebyl."

Robert Břešťan: Miliony za mléko do škol dostává i mlékárna z Agrofertu. Babišova vláda teď zvyšuje platby

Pro Agrofert ani pro Andreje Babiše osobně nepředstavuje deset milionů korun žádnou závratnou částku. Přesto se na příjmech z projektu Mléko do škol dá dobře ilustrovat střet zájmů, v němž se „obmyšlená osoba“ a politik Andrej Babiš nachází.

Ze sociálních sítí: Úkol zjevně nesplňuje zadání...

Anastacio Marquez reaguje na sociální síti Facebook na aktuální causu: "Přátelé naštvané mamince píšou nadšené komentáře, jak je dítko originální, kreativní a jak je paní učitelka nespravedlivá. Dítko prý mělo dostat jedničku. Tak to vezmeme popořadě. Úkol zjevně nesplňuje zadání - tj. podle všeho šlo o 1. doplnění adjektiv při jejich procvičování 2. v zadání je jasně řečeno "doplň JEDNÍM SLOVEM"."


Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 7

Škola v přírodě se chýlí ke konci... Nasbírali jsme – tak jako každý rok – spoustu jedinečných zážitků, a také se zde – jako každý rok – dějí jedinečné věci do poslední chvíle.

Linda Veselá: Děti na sítích nejvíce ohrožuje závislost, ne predátoři, soudí odborník

Větší riziko než predátoři představuje pro děti na internetu možnost vytvoření závislosti, myslí si odborník na sociální sítě Lubomír Heger. Projekt Rozjedu to! proto děti mimo jiné učí, jak se chovat ve virtuálním prostředí.


Jarmila Pospíšilová: Základní kameny vzdělanosti

Slušelo by se jistě začít poukazem na anticko-židovsko-křesťanské kořeny naší civilizace. Nemířím tak vysoko. Avšak ani tak nízko, jako jsou plody našich posledních pedagogicko-patologických reforem spadajících pod heslo „Ukažte nám, co aspoň trochu funguje, a my to zkazíme.“

Téma lze uvést anekdotickou, nicméně autentickou poznámkou, kterou obdržel jistý třeťák do žákovské knížky: „Neumí vyjmenovaná slova.“ Rodič promptně odpověděl: „Na to chodí do školy.“ Mohl také připsat: „Nechce si uklízet ve svém pokoji.“

Ze sociálních sítí: Pár postřehů z návštěvy školy v londýnské čtvrti Ealing

Marcela Svejkovská zveřejnila na sociální síti Facebook pár postřehů z návštěvy školy v londýnské čtvrti Ealing: "...chodí do ní kolem 350 dětiček z víc než 45 zemí. Jsem nadšená ze šikovnosti dětí a učitelů, který hoří."


Jiří Mach: Školy v potížích. Chybí hlavně kvalifikovaní učitelé informatiky

Časté žehrání na kvalitu výuky na druhém stupni základních škol má řadu příčin. Jednou z nich je i nižší vzdělání kantorů v předmětech, které vyučují. Zatímco na prvním stupni 92 procent kantorů učí podle svého zaměření, které vystudovali, na druhém stupni je to horší. Například informatiku učí jen 52 procent kantorů vzdělaných v předmětu.

Pavla Hosnedlová: Roboti ve třídách a tablety místo sešitů. Jak by mělo vypadat školství v digitální éře?

Zapojení nových technologií do běžné výuky na všech školách nebo rozvoj digitálních dovedností žáků i učitelů. To by měl být lék na nedostatečnou úroveň digitálního vzdělávání na českých školách, kterého si všimla Evropská komise v rámci letošního evropského semestru.

21.6.19

Irena Válová: Inkluze nesnížila počty mentálně postižených Romů, ČR musí kvůli rozsudku ESPL revidovat diagnostiku

Zákonem nařízené společné vzdělávání mentálně postižených dětí s dětmi zdravými nikterak výrazně nesnížilo počty mentálně postižených Romů vzdělávaných ve zvláštních programech. Proto dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad Českou republikou pokračuje. Jde o jediný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva proti České republice s následky trvajícími dvanáct let let. ČR musí dále přijímat nápravná opatření, mimo dohled a revizi diagnostiky.

Eva Kolovrátková: Kropení žáků rozprašovačem i vyhlašování „vedřin“. Školy musí řešit vysoké teploty ve třídách

Na některých školách žáky kropí rozprašovačem, jinde instalují větráky nebo vyhlašují „vedřiny“, během kterých je zkrácená výuka. Školy se tak snaží vypořádat s vysokými teplotami. Někde ve třídách žáci kvůli vedru dokonce kolabují.

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 6

Život bývá občas plný vzruchů a škola v přírodě je speciální kapitola. Slunce zapadlo, vše se halí do tmy, ale v srdci Jeseníků to vůbec neusíná...

Profesní interpelace 2: František Dobšík

Druhý díl pořadu Profesní interpelace, ve kterém mohou učitelé klást online dotazy hostům, osobnostem z oblasti vzdělávání. Hostem Daniela Pražáka byl předseda školských odborů František Dobšík.

Zpráva za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti ČR k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Ze Zprávy za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv, vybíráme z části k rozsudku ve věci D. H. a ostatní: "Podíl počtu romských žáků vzdělávaných podle nového rámcového vzdělávacího programu s upravenými výstupy činil 24,7 % ze všech žáků vzdělávaných podle tohoto vzdělávacího programu (v předchozím školním roce šlo o 26,2 %); u bývalé přílohy k rámcovému vzdělávacímu programu pro žáky s lehkým mentálním postižením tento podíl činil 39,0 % (v předchozím školním roce 34,8 %). Bylo konstatováno, že 17,3 % z celkového počtu žáků, kteří se v prvních třídách vzdělávali podle upraveného vzdělávacího plánu, je romských. Podle tohoto upraveného rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením se vzdělávalo 3,5 % všech romských žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků základních škol."

Radana Večeřová: Škola a... konflikty

Nehádejte se! Buďte zticha! Podejte si okamžitě ruce. Usmějte se na sebe! Proč se spolu nedokážete dohodnout? Musíte být v jednom kuse v sobě?

20.6.19

SKAV: Podle šetření Delphi volají aktéři ve vzdělávání nejvíce po koncepčnosti státní politiky ve vzdělávání a její kontinuitě

Mezi TOP 5 témat, kterými by se podle výsledků šetření Delphi měla prioritně zabývat vzdělávací politika, patří oblast systémového řízení na národní úrovni, financování školství, přípravy nových učitelů, administrativy spojené s řízením škol a rozdílné kvality jednotlivých škol. Na těchto tématech panuje poměrně široká shoda mezi respondenty šetření, které zrealizovala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd za podpory Nadace České spořitelny.

E-kniha pro vás: Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Česká školní inspekce zveřejnila Národní zprávu s výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

MŠMT: Učitel z MŠ Bohumil Lucák: Občas mi říkají mami

Muž jako učitel ve školce? To je přeci jen pořád výjimečný jev. Proto jsme pro vás připravili krátký rozhovor s jedním z mála pedagogů v českých mateřských školách, panem Bohumilem Lucákem, a ředitelkou školky a zároveň jeho manželkou Kateřinou Lucákovou. Ta je, dle vlastních slov, manželovou největší kritičkou. Konstruktivní kritiku vnímá jako stěžejní pro to, aby se mateřská škola mohla dále rozvíjet. „Velmi oceňuji jeho vitalitu a energii, kterou pak přináší i domů. Že s dětmi blbne a vyhazuje je do vzduchu, prostě, že je takový jejich táta, ta jeho role se objevuje i tady. Takže do školky přináší něco jiného než maminka nebo paní učitelka. Děti za ním jdou, protože ví, že s ním bude legrace a že si to užijí. V tom určitě vidím přidanou hodnotu,“ tvrdí Kateřina Lucáková.

SKAV: Identifikace prioritních témat ve vzdělávání (Šetření metodou Delphi)

Tato zpráva shrnuje výsledky šetření metodou Delphi zaměřeného na identifikaci prioritních témat ve vzdělávání. Šetření bylo realizováno Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání v období od února do června 2019. Finanční podporu realizaci tohoto šetření poskytla Nadace České spořitelny. Cílem šetření bylo získat náměty na témata, kterými by se měla zabývat současná a budoucí vzdělávací politika v ČR a zároveň zahájit širokou expertní diskusi o současných významných problémech systému vzdělávání v ČR.

SYPO: Školám při digitalizaci pomáhají krajští ICT metodici

Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít. Podle šetření v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) by pomoc v oblasti digitálního vzdělávání uvítalo téměř 80 % škol. Právě pro ně je vybudována síť krajských ICT metodiků. Projekt SYPO realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Jiří Mach: Matematika zůstane povinná. ODS a Piráti sami změnu neprosadí

Tradiční postrach středních škol se rozšíří. Už nynější studenty nižších ročníků čeká podle zákona povinná státní maturita ze tří předmětů. Kromě češtiny a cizího jazyka i z obávané matematiky. A zřejmě na tom nic nezmění ani novela, která by danou povinnost měla zrušit a zachovat stav, kdy mají studenti povinnou jen češtinu a vybírají si mezi cizím jazykem a matematikou.

Jan Sokol: Klik sem, klik tam. Všude informace. Je škola na odpis?

Nedejte se mýlit pokrokem. Ještě nedávno se zdál být klíčovou dovedností těsnopis.

První otázkou školství není, co učit, ale jak děti naučit pracovat. Aby mohly - v konkurenci internetu, televize a počítačových her - zažít radost z výsledků svého úsilí, napsal pro Aktuálně.cz filozof Jan Sokol v září 2011.

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 5

Tak jsme na místě. Škola v přírodě může vypuknout naplno. Koukáme na blízké lesy a jsme okouzlené učitelky. To ještě netušíme, že za pár minut budeme mít myšlenky úplně jinde...

TALIS 2018: Naslouchání učitelům (infografika)

Česká školní inspekce zveřejnila infografiku s některými výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

19.6.19

ČŠI: Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Česká školní inspekce zveřejnila výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Stanovisko konzultační skupiny NÚV k revizi RVP

Ze stanoviska ze 14. března 2019 (!!!), které zveřejnil EDUin 19. června 2019, vybíráme: "S oporou o zahraniční zkušenosti s koncipováním kurikula i s procesy jeho implementace a zejména na základě zkušeností z více než desetileté realizace kurikulární reformy v ČR navrhujeme stávající proces revize zastavit, začít znovu a jinak. Hlavním důvodem pro naše stanovisko je skutečnost, že navržené zadání revize nevychází z předem formulované vize a cílů vzdělávání a není podloženo odpovídajícími daty a zjištěními z analýz."

Kulatý stůl na téma Řízení vzdělávacího systému v ČR 2030+ v Dolních Břežanech

Výstupy z kulatého stolu ke Strategické linii 3 - zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce, jejímž garantem je Arnošt Veselý, v Dolních Břežanech 6. června 2019 na téma Řízení vzdělávacího systému v ČR 2030+. Diskuzní otázky byly dvě: "S jakými problémy se potýkají ředitelé škol? Jakými způsoby je možné je podpořit a napomoci jejich odbřemenění?" a "Je potřeba uvažovat o zavedení tzv. „středního článku řízení“? Jak by mohl vypadat?"

EDUin: Výzva k zastavení revizí rámcového vzdělávacího programu

Zveřejňujeme stanovisko konzultační skupiny, kterou svolal Národní ústav pro vzdělávání pro nastavení dalšího procesu revizí národního kurikula. Výsledkem je jednoznačné doporučení rozběhnutý proces revizí v tuto chvíli zastavit a soustředit se na vyjasnění střešních otázek ve Strategii vzdělávací politiky 2030+. MŠMT již neoficiálně práce na revizích přerušilo.

DVTV: Práce rukama do škol patří. Kutil nemusí být jen fanoušek receptáře, říká Zemánek

Měli jste ve škole dílny? Bavily vás? Teď se znovu mluví o zavedení dílen do školních osnov a řada lidí se bojí, jak to dopadne. Jako rodič to chápu. Jako inženýr, vědec a kutil ale znám ten kouzelný pocit, když dáte něco dohromady a ono to funguje, říká Jiří Zemánek z ČVUT. Práce rukama patří do školy stejně jako práce hlavou. Dílna nemusí být mechanická a ubíjející povinnost. Dílna může být moderní knihovna plná nástrojů, nápadů a nadšení. A netýká se to zdaleka jen dětí, dodává Zemánek.


Radana Večeřová: Škola a... zapomínání

Zase. Zase zapomněl. Tentokrát pravítko. Takže mu to v té aktovce radši denně kontroluju, už mě ta upozornění v deníčku od učitelky nebaví! Mám doma nesamostatné a nezodpovědné dítě!

Pavla Hermannová: Z deníku učitelky základní školy 4

Výlety a jiné školní akce v terénu bývají jedinečnou adrenalinovou bombou. Často se vám i roztočí hlava a někdy se zastaví až po příjezdu. Odjíždíme...

18.6.19

Český rozhlas Plus: V září by mohlo ve školství chybět až 6 000 pedagogů. Víc ví Tereza Čapková

Zjistil to průzkum ministerstva školství. Nejvíc chybí mladí učitelé – muži. Proč? Co s tím udělá ministr a jak chce zvýšit atraktivitu učitelského povolání?


Kamil Kopecký: Kdo je Eugenia Cooney?

eugenia cooney1
Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600000 fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji vnímají jako svůj idol a také ji velmi často napodobují.