16.5.19

Zdeněk Sotolář: Testy překrucují smysl vzdělávání

Jednotné přijímačky nelze chápat izolovaně od snahy stále zvyšovat počet testování a stále zdůrazňovat význam testování. Testokrati pronikají na různá místa, pronikají do různých projektů. Ukazuje to i jejich další vítězný krůček.


Ten najdeme v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 (Pracovní verze), kde se píše o jednom z cílů záměru:

C.1.8 Zavést pravidelné testování žáků základních škol: - Připravit a se sociálními partnery projednat koncepci testování žáků základních škol - Provést první testování žáků základních škol podle koncepce

Testokrati se domnívají, že testováním změří, nebo dokonce zvýší kvalitu vzdělávání. A když upozorníte na rizika, plivnou na vás slinu podezření, že se měření bojíte. Vážení, vážením prase nepřibere, ale testováním můžete pokroutit smysl vzdělávání!

Příklad. V přijímačkách najdeme několik úkolů zaměřených na pravopis. Žáci mají vyhledat chybu. Na první pohled žádný problém. Nebylo tam ani nic těžkého. Ale co obsahuje závazný výstup RVP.ZV, kterým se obhájci všelijakých testů ohánějí?

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ČJL

V písemném projevu! Žák zvládá pravopis v písemném projevu. Ne vyhledáváním, ne křížkováním v testu. Vyhledávání chyb je jistě jednou z metod, jak s pravopisem pracovat, ale křížkování není písemný projev. A žák není korektor.

Žák by měl zvládat pravopis především ve vlastním písemném projevu. Tak to požaduje závazný výstup RVP.ZV. Jenomže to právě testování neumí. Testování si totiž zpravidla vyzobává jen to snadno testovatelné. A právě tím překrucuje smysl vzdělávání.

A učitel stojí před volbou. Jak žáka na takové testy připravit? - Přece drilováním obdobných testů. Drilováním, které odebere čas na smysluplnější práci. Třeba na tvoření vlastních písemných projevů. Malý příklad z přijímaček, ale velké riziko testování.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz.

24 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Sorry jako, pane Sotolář, ale mýlíte se. ////

Prase testováním sice nepřibere, ale pokud chci, aby prase přibíralo, MUSÍM ho občas zvážit. ////

Testování si totiž vyzobává to snadno testovatelné. -- To platí univerzálně pro každé zjišťování čehokoli. I pro ústní zkoušení, i pro písemky. Každý se snaží hodnotit to, co jde hodnotit (identifikovat, atd.) nejsnáz. ////

křížkování není písemný projev -- To se oháníte šílenou formální výhradou. Líbilo by se vám víc, kdyby žák musel místo křížkování tu větu celou opsat správně? ////

Jiří Kostečka řekl(a)...

ZSot.: „Testování si totiž zpravidla vyzobává jen to snadno testovatelné. A právě tím překrucuje smysl vzdělávání.“
– Pane Sotoláři, už jsem to psal víckrát: učitel, který učí svůj předmět s ohledem na to, jak vypadají centrální testy skládané po čtyřech či pěti letech výuky, nestojí za nic. Test – přijímačkový, maturitní či jiný – prověřuje jen výsek všech výstupů, které od žáka očekáváme; učit tudíž máme a musíme daleko víc. Provozovat „teaching to test“ po celý 2. či 3 stupeň je zvěrstvo. Ještě větší je tvrdit, že existence testu k takové výuce učitele nutí. Blbého učitele možná. Profesionála nikdy. Centrální test smysl vzdělání naprosto nepřekrucuje – jen ověřuje některé z požadovaných cílových znalostí a dovedností.

Josef Soukal řekl(a)...

Zdeňku, už jsi někdy viděl žáka, který zvládá malou násobilku, ale není schopen rozpoznat chybu v takovémto výpočtu někoho jiného? Napadlo tě někdy, proč jsou ohledně písemného a ústního projevu v mateřském jazyku výstupy definovány aktivně?

poste.restante řekl(a)...

Řekl bych, že nejde ani tak o překrucování smyslu vzdělávání, jako spíše o překrucování smyslu a významu testů.

Rád bych také upozornil na skutečnost, že podstatná a většinou převažující část těchto "testů" je tvořena otevřenými úlohami.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Testy překrucují smysl vzdělávání

Ale kdežpak!
Vzdělávání překrucuje smysl testů.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Testy podle mého, nikdy neměly vyjadřovat smysl vzdělání. Testy vždy prostě testují. Ať ve škole, v autoškole nebo v psychologické poradně. Smyslem testů je získat nějaký podklad, nad kterým se můžeme zamyslet.
Pokud pominu těch pár dětí, co mají stresovou úzkost, kterou neumí zvládnout, pak zbytek v testu ukáže, jaké má vědomosti. Nevím,co je na vědomostech sprostého. Je to písemná forma zkoušení. Nic víc a nic míň. Pokud dítě zvládá očekávané výstupy daného vzdělání, neměl by mít s testem problém. ppokud je nesplňuje, popřípadě je splňuje pouze velmi málo nebo s dopomocí učitele, nejspíš není schopné ani daného studia, kam se hlásí. Ale je schopné studia na jiném oboru. Testování nijak neznemožňuje lidem v ČR ,aby se dovzdělávali později nebo zcela průběžně celý život, pokud předpklady mají a taky mají i tu snahu a píli. To, že někdo se nedostane na maturitní obor neznamená, že pro něj skončil život. Vyučí se , dokonce se může vyučit i ve více oborech a třeba se i pokusit o tu maturitu později.
Problémem jsou jedině podivně nastavené "nutnosti" mít maturitu i v oborech, kde je to zcela zbytečné. jestliže jsem kominík, stačí naučit se pracovat s počítačem a příslušnými měřícími přístroji, těžko budu potřebovat k životu kvadratickou rovnici nebo popis a výpočty s goniometrickými fcemi. Nebo nepotřebuji mít načteno sto románů a vědět, která věta je přísudková. No a to nejen v oboru kominík. Pokud tohle změníme, bude to dobře. Pokud ovšem z maturity uděláme frašku na úrovni "kolik stojí pětikorunová známka", bude to degradace vzdělání jako pojmu.

Laďka Ortová řekl(a)...

Přesně, paní Karvaiová, naprostý souhlas.

Veronika Valíková řekl(a)...

Testy jsou jeden ze způsobů, jak zjistit, že studenti něco umí či neumí. Mohou být užitečné, i kontraproduktivní. Dobrý sluha, špatný pán.

Testovat se má to, co jednoznačně testovat jde. Násobilka, tvrdé a měkké i, čárky, slovíčka.

V testech by se neměly objevovat například interpretace básní či složitějších textů, protože mnohdy nelze odpovědět jednoznačně.A množství zbytečných pojmů či teorie, protože obsah testů zpětně ovlivňuje obsah předmětu.

Pěkný den.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Testovat, nebo-li ověřovat lze prakticky cokoli. Záleží na způsobu a formě testu. Možností je spousta. Nejvyšší výpovědní hodnotu má ověřování nezjevné.
Pytlici neustále testují všechny lidi ve svém okolí. Narazí-li na pitomce či hovado, a je-li to alespoň trošku možné, mají se hbitě k opuštění zamořeného prostoru.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...

Napsal jste, ze testy prekrucuji smysl vzdelani.
Nespletla jsem si vlakno.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

aby prase přibíralo, MUSÍM ho občas zvážit

Revoluce v živočišné výrobě! Já totiž slyšel, že prase, aby přibíralo, je potřeba krmit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...

Pane Sotolář, legraci si nedělám a šlo o dotaz typu ano/ne. Líbilo by se vám víc, kdyby žák musel místo křížkování tu větu celou opsat správně? ////

Asi jsem opravdu nepochopil, co vy myslíte písemným projevem. Napsat jednu větu podle vás NENÍ písemný projev? A kolik vět tedy chcete? Nebo to není v počtu vět? ////

poste.restante řekl(a)...

aby prase přibíralo, MUSÍM ho občas zvážit

Revoluce v živočišné výrobě! Já totiž slyšel, že prase, aby přibíralo, je potřeba krmit.


Revoluce je to možná pro Vás.
Ony se totiž v živočišné výrobě stanovují krmné dávky a evidují přírůstky na váze.
A schválně, jak myslíte, že se asi přírůstky zjišťují? Pohovorem?
:-)

Ygrain řekl(a)...

Jistě. A prase navíc předloží portfolio, co všechno snědlo.

Tajný Učitel řekl(a)...

Milí kolegové, testujte do zmodrání, všechny furt a všude. Až začnou vás a vaše mladší kolegy hodnotit na základě žákovských skóre v testech, zavírat či slučovat školy na základě výsledků testů, bude mnoho drbání za ušima a skuhrání, že to nelze, že žáci na školách jsou různí a bude se pak teprvá učit na testy, protože na tom bude záviset stav vaší šrajtofle.

No a pak se bude masově při testech podvádět, jelikož živobytí, to je hošánku jiné kafe, nehledě na všudypřítomné testování vystresovaných žáků. Jak to vím? Tento scénář se všude stejně opakuje, akorát naši milí testokraté využívají neschopnosti papalášů a kormidla přečíst si zahraniční výzkum. Schválně, kolik testování bylo před patnácti lety a kolik je ho dnes a kolik se ho chystá?

C.1.8 Zavést pravidelné testování žáků základních škol: - Připravit a se sociálními partnery projednat koncepci testování žáků základních škol - Provést první testování žáků základních škol podle koncepce...

Pan K praví, "Provozovat „teaching to test“ po celý 2. či 3 stupeň je zvěrstvo. Ještě větší je tvrdit, že existence testu k takové výuce učitele nutí. Blbého učitele možná. Profesionála nikdy. Centrální test smysl vzdělání naprosto nepřekrucuje – jen ověřuje některé z požadovaných cílových znalostí a dovedností."

Profesionálem pan K. zřejmě míní učitele na elitním výběrovém gymnáziu, který má k "učení" pečlivě vybraný vývěr intelektové smetánky, smějící se už v prváku snadnosti maturitních testů. Profesionál na ne tak výběrové škole naopak demonstruje svou profesionalitu tím, že udělá, spolu se žáky, vše možné i nemožné, aby u maturitního testu uspěli. Což zahrnuje pravidelné a důsledné procvičování testových úloh, zvykání si na rozsahy výchozích úloh, časovou tíseň, rychločtení, strategie při vyplňování různých typů úloh apod.

To mění podstatu vzdělávacího procesu od hloubky směrem k utilitární výuce fragmentů na testy, protože pro profesionála jednoduše není jiná možnost, čímž se v konečném dopadu plošně snižuje úroveň výuky všude jinde, než na několika výběrových gymnáziích v zemi. Lze říci, že zavedení plošných high stakes testů doprovázela kvalita výuky značným poklesem.

Bylo by skutečně žádoucí aby pánové testokraté občas sestoupili ze svého elitního piedestalu a šli mezi lid. Třeba by jim pak ten lid neřval pod okny. Pac a pusu.

Ygrain řekl(a)...

"Profesionálem pan K. zřejmě míní učitele na elitním výběrovém gymnáziu, který má k "učení" pečlivě vybraný vývěr intelektové smetánky, smějící se už v prváku snadnosti maturitních testů. Profesionál na ne tak výběrové škole naopak demonstruje svou profesionalitu tím, že udělá, spolu se žáky, vše možné i nemožné, aby u maturitního testu uspěli. Což zahrnuje pravidelné a důsledné procvičování testových úloh, zvykání si na rozsahy výchozích úloh, časovou tíseň, rychločtení, strategie při vyplňování různých typů úloh apod."

Opravdu srdečně jsem se zasmála. Do elitního gymnázia má naše škola dost daleko a nějaký čas seznámení s úlohami a nácviku věnujeme, ale rozhodně tomu nepodřizujeme výuku celé čtyři roky. Úspěšnost máme vysokou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

všudypřítomné testování vystresovaných žáků

Toť!
Chudáci vystresovaní žáci, aby si pak ruce umlátili fackováním učitelů.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ad Tajnej školník
Pominu, že jsem učil i na základní škole a řadu let na zcela nevýběrových gymnáziích.
Pokud Tajnej potřebuje na nácvik testových strategií 4 roky, buď je zcela neschopný učitel, nebo pracuje s žáky, kteří na maturitní obor prostě nemají.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pominu, že jakékoliv gymnázium je z definice škola výběrová a pominu, že nikdo nepsal o čtyřletém nácviku na testy, nepominu však, že pokud na maturitní obor žáci prostě nemají, ale po čtyřletém drilu "to" udělají, kdo může říci, že na to neměli?

Jeden by se mohl rovněž tázat, jakou vypovídající hodnotu má certifikační zkouška, k jejíž úspěšnému složení lze soustavným nácvikem testů dovést prakticky jakkoli (ne)nadané žáky, ale jeden se už raději netáže.

Také se lze pozastavit nad profesionalitou učitele, který sice učí do veliké hloubky a šíře, ale k testům v podstatě nepřipravuje, neboť praví, že žák si z jeho hodin musí odnést vše, co je ke složení testu potřeba, nebo alternativně nad profesionalitou učitele, který udělá vše nezbytné, včetně nácviku testů kolem dokola doblba, aby jeho žáci maturitu úspěšně složili a mohli pokračovat dál, resp vykonávat profese, na které je potřeba cejch.

Nicka Pytlik řekl(a)...

včetně nácviku testů kolem dokola doblba

Do blba vycvičené trdlo může dělat tak akorát poskoka babišům ve vládě.

Okomentovat