25.5.19

Zdeněk Sotolář: Na maturanty jeden metr nestačí

Výsledky maturitních testů ukazují gymnazisty se štítem a absolventy maturitních nástaveb na štítech. Jak bychom tyto výsledky měli číst? Jako impuls ke změně.


Gymnázia - odborné školy - učiliště a jejich nástavby. Máme před sebou tři skupiny se zjevně rozdílnými výsledky. A tyto tři skupiny stále chceme měřit jedním stejným metrem. Jeden metr vypadá spravedlivě jen jeden pohled.

Je přece jasné, že gymnazisté, žáci odborných škol a odborných učilišť jsou již na samém vstupu do středních škol zcela odlišné skupiny. A odlišný je i jejich průběh studia. A přesto jsou nakonec měřeni stejným metrem.

Jednotná maturita, i když by šlo jen o ty didaktické testy, nás bude znovu a znovu utvrzovat v tom, že rozdíly mezi absolventy maturitních oborů existují a existovat budou. Neměl by se maturitní metr těm rozdílům přizpůsobit?

Převzato z autorova blogu na iDNES.

18 komentářů:

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Sotoláři,
když říkáte a), řekněte i b: Jste pro tzv. státní maturitu DVOU úrovní, nebo pro změnu současného modelu na maturitu plně v režii škol (a tedy šitou podle typů a zaměření středních škol)?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici jsou pro zrušení maturity jako aktu, kterým se ukončovalo středoškolské studium v dobách, kdy se ještě o studiu dalo hovořit a kdy maturita byla významnou společenskou událostí v životě studenta, školy i města.
Pokud by měla být maturita zachována jako nějaká certifikační zkouška, nechť je jedné úrovně s jednotnou nabídkou zkušebních předmětů, aby si mohl stanovený počet zkoušek uchazeč o certifikát vybrat podle svého vlastního uvážení bez ohledu na to, jakou střední školu absolvoval, a jestli absolvoval vůbec nějakou. Zkoušky za přiměřený poplatek nechť probíhají jednotným způsobem mimo školy v certifikačních centrech podle vypsaných temínů v průběhu celého roku.
Stávající pojetí realizace maturitních zkoušek je v té dnešní překotně měnící se době zcela na hovno!

Josef Soukal řekl(a)...

A školy nechť si k tomu připraví svoji zkoušku, obsahově i formou? Přičemž zkouška by odrážela zaměření a úroveň žáků?

Zen řekl(a)...

Pokud by byla maturita jako ridicsky prukaz, kdy ruzne stupne oprabnuji k ruznym cinnostem, pak by s navrhem pana Sotolare nemel byt problem. Ovsem mit stejny vysledek s diametralne odlisnymi pozadavky???

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Zen to vystihl/a přesně. Maturita na jakémkoliv typu škol opravňuje absolventa mj. ke studiu na vysoké škole. Protože dnes studuje terciární stupeň školství cca 50 % ročníku, řešením je maturita dvou úrovní, z nichž ta vyšší bude nutnou podmínkou pro to, aby se absolvent střední školy mohl ucházet o studium na škole vysoké.
Další možné řešení je zrušit maturitu úplně (to by ale bylo velmi komplikované po stránce právní - i s ohledem na legislativu EU) nebo z ní udělat formální zkoušku, jejíž výsledek bude dán třeba průměrem známek ze zvolených předmětů, jichž absolvent dosahoval během čtyř let (třeba i sporadické) návštěvy školy. VŠ zavedou všeobecný bakalariát, na který bude přijat každý zájemce a který mít de facto certifikační funkci - "vzdělanost" nám pak poroste, EDUin, OŠ, OB, TU a další budou prudit vysoké školy a my ostatní budeme mít po "soudružsku klid na práci", tedy na zkompetentňování.

Veronika Valíková řekl(a)...

Dobrý den,

1. testy, pokud musí být, jednoúrovňové, zaměřené na praktický jazyk, porozumění textu a potřebné věci, včetně krátkého psaného útvaru. 10 % propadlíků je mezní hranice, dále by to jít nemělo - nicméně příčetný středoškolák, který se před maturitou trochu projde češtinou, případně si zajde na několik konzultací, by to dát měl.

Příklad - syn mé přítelkyně přinesl letos v pololetí kuli z čjl, na odborné škole. Doma poplach. Z lásky a zadarmo (znám ho od mimina) jsem mu věnovala tři celé soboty :). Maturitu má, ačkoli šest jeho spolužáků nedalo test a jeden nenapsal sloh.

2. Literatura a sloh zpět do škol.

Pěkný zbytek víkendu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturitu má

Páni!
Tedy, jak vy to děláte, paní Valíková?
Kde si celé roky běžní češtináři lámou zuby, postačí tři literární okénka!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby se absolvent střední školy mohl ucházet o studium na škole vysoké

A k tomu musí býr maturita? Proč by se o studium nemohl ucházet každý, kdo má na poplatek a cítí se k vysokoškolským studiím povolán? Podstatné je, aby zvládl jistě náročné přijímací řízení. Jakože případně předložil portfolio, zhostil se zevrubných pohovorů, testů způsobilosti a tak nějak podobně. Anebo si potřebný titul standardně zakoupil.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

řešením je maturita dvou úrovní, z nichž ta vyšší bude nutnou podmínkou pro to, aby se absolvent střední školy mohl ucházet o studium na škole vysoké.

A proč? Proč musí být maturita nutnou podmínkou ke studiu na VŠ? Nahrazovala by ta vyšší tu nižší, nebo by absolvent musel dělat obě? A k tomu ještě přijímačky?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

b)

Maturita by měly být šitá podle očekávaného profilu absolventa. Bez ohledu na režii.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Literatura a sloh zpět do škol.

Ale podle očekávaného profilu absolventa. Ne podle místní partičky češtinářů.

Jiří Kostečka řekl(a)...

"Literatura a sloh zpět do škol. Ale podle očekávaného profilu absolventa. Ne podle místní partičky češtinářů."
No to jsem opravdu zvědav, pane Sotoláři, jak byste tohle chtěl ošetřit. Pár takových partiček jsem v dřevních dobách viděl jako předseda maturitní komise; dělaly si doslova, co chtěly. A když jsem dal protinávrh, často i ve prospěch maturanta, byl jsem přehlasován 1:4.

Jojo, vše zpět do škol - tam už si to ucmrndáme po svém a běda tomu, kdo by se pokoušel o objektivní hodnocení zvenku. Český smrádek jako ušitý podle profilu.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"Proč musí být maturita nutnou podmínkou ke studiu na VŠ?" Protože žák by měl prokázat předpoklady pro akademické studium, a to s ohledem na masifikaci středoškolského a vysokoškolského studia, s ohledem na diverzitu absolventů středních škol a hlavně - jak už jsem psal - s ohledem na to, že maturita na jakékoliv střední škole opravňuje ke studiu na VŠ. Jistě, pane kolego, víte, že mnoho VŠ přijímá ke studiu na základě výsledků dosažených během studia SŠ - i lékařské fakulty. Proč by měl někdo se zfixlovaným vysvědčením blokovat místo kvalitnímu studentovi? Dává to smysl i z ekonomického hlediska.
"Nahrazovala by ta vyšší tu nižší, nebo by absolvent musel dělat obě?" Logické by bylo, aby stačila jedna maturita - absolvováním vyšší úrovně by tedy bylo automaticky dosaženo i úrovně nižší (tak byla koncipována dvojúrovňovost i v letech 2011-2012).
"A k tomu ještě přijímačky?" Ano, k tomu ještě přijímačky, pokud je budou VŠ požadovat. Např. v SRN musíte maturovat na gymnáziu, pokud chcete dále studovat na univerzitě. Maturita ovšem supluje většinu přijímacích řízení. Člověk je tak divné stvoření, že si zpravidla neváží toho, co získal příliš lehce. Rosteme překonáváním překážek - to Vám potvrdí životní empirie a snad i každý, kdo má zkoušku z psychologie ("oidipský" boj ad.). Vyhnutí se konfliktní situaci není vždy moudré řešení, právě naopak.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Český smrádek jako ušitý podle profilu.

On smrádek ušitý centrálně je líbeznější? Já nevím, co je objektivního na tom, aby byli všichni měřeni stejně. Žirafa kotrmelec neudělá. A nepotřebuje.

Asi bychom se shodli v tom, že je potřeba předělat mapu maturitních oborů (aby kosmetičky nepořebovaly rozbor - nebo dokonce interpretaci! - Máje) a způsob financování (aby SŠ místo výběru žáků nepořádaly hon na žáky). Ale státní maturita tohle všechno předběhla a s tím vším je v rozporu. Možná jí vděčíme pouze za to, že na tyto nesmyslnosti jasně ukázala.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Protože žák by měl prokázat předpoklady pro akademické studium,

Takže čtyři roky studia neprokazují vůbec nic? V tom případě zrušme studium. Ať se žáci hlásí k maturitě na základě samostudia. Dává to smysl i z ekonomického hlediska.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

rosteme překonáváním překážek

Proto máme 70 vysokých škol.

Nicka Pytlik řekl(a)...

prokázat předpoklady pro akademické studium

A které to jsou?
Pytlici by řekli, že v průběhu středoškolského zkompetentňování žáci zpravidla prokazují, a nebo neprokazují předpoklady pro středoškolské zkompetentňování. Jestli vůbec, pak předpoklady pro vysokoškolské studium by mohla prokázat právě maturita složená na základě samostudia. Což pytlici velmi podporují.
Pokud je středoškolák alespoň trošku chytrý proleze střední školu bez nějakého většího úsilí. V prvním pololetí nemusí dělat prakticky vůbec nic, protože nedostatečná na pololetním vysvětčení jej k ničemu nezavazuje a v ničem neomezuje. A pak to stačí pošmrdlat na nějakých třicet procent a pohoda. V nejhorším případě to jistí z nějakého pikantního důvodu odložená klasifikace, a nebo reparátek. Což je v podstatě kvalitativně totožné s přípravou na maturitu samostudiem.
Jediný smysl maturity spočívá v jejím potenciálu společenské události. Ten ale už dávno potratila. Společenskou událostí už není v té dnešní překotně měnící se době ani maturitní ples. Taková upachtěně sebestředná estráda. Do kultivované společenské zábavy ale doopravdy hódně moc daleko.

Jiří Kostečka řekl(a)...

"On smrádek ušitý centrálně je líbeznější? Já nevím, co je objektivního na tom, aby byli všichni měřeni stejně. Žirafa kotrmelec neudělá. A nepotřebuje."

Pane Sotoláři, centrální hodnocení žádný smrádek neumožňuje, protože je anonymní. Mohl byste se třeba rozhlédnout trochu po světě, namátkou SRN, Singapore, celosvětově IB maturita, jak se maturuje v zemích za hranicí české kotlinky? A pak teprve něco vykládejte.

Jestliže opravdu české kadeřnice potřebují maturitu, je to blbost, Ale jestliže státní maturita byla míněna, tak, že vedoucí kadeřnického salónu musí být schopna sesmolit jakžtakž srozumitelný dopis, k čemuž potřebuje alespoň základy české morfologie a syntaxe a základy funkční stylistiky, a zároveň vést podvojné účetnictví (a to vše na základní úrovni), pak byla – ta státní maturita – míněna a nastavena správně. Už v roce 2011. K té se hlásím, tu jsem pomáhal vytvořit a budu ji hájit. Stejně jako povinnou maturitu z matematiky.

Bohužel: co poté správně nastaveno nebylo, je maturitní úroveň, kterou zvládne průměrně nadaný sedmák ZŠ. To ale bylo politické zadání, a s tím nemám nic společného. Stejně jako se zrušením dvou úrovní jedním zbabělým politikem, který se podělal z kritiky češtiny nejmenovaným matematikem a zavedl jednu úroveň a hodnocení slohů ve školách.

Okomentovat