7.5.19

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky. Zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, byl dne 19. prosince 2018 schválen rozpočet kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh tohoto zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vláda na základě svého usnesení ze dne 19. září 2018 č. 588, k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021. PSP ČR svým usnesením č. 420 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 schválila. Zároveň PSP ČR přijala doprovodné usnesení č. 421, kterým podpořila: navyšování výdajů kapitoly MŠMT tak, aby činily nejpozději v roce 2025 alespoň 5 % HDP; navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol; reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání.


Ke stažení:
Žádné komentáře:

Okomentovat