6.5.19

Připomínkujte dokument Příprava Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+!

MŠMT zveřejnilo  rámci přípravy tvorba materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, jehož cílem je stanovení hlavních priorit, směřování a cílů vzdělávací politiky do roku 2030, shrnutí dosavadní práce externí expertní skupiny na uvedeném materiálu. Práci popisuje prof. Arnošt Veselý v materiálu Příprava Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+. Dokument můžete komentovat online.


K dispozici je verze dokumentu k připomínkování od MŠMT na Disku Google a alternativní verze dokumentu k připomínkování od pedagogicke.info, určená především našim čtenářům.https://drive.google.com/file/d/1iKY9Q0RHZlxmEtzZm5OjOxLZHws7-WF7/view?usp=sharing
Žádné komentáře:

Okomentovat