4.5.19

Peter Chvojka: Zelinářova balada aneb Jak se budí rodiče

Zjistil jsem, že každá škola musí mít tzv. školní vzdělávací program (ŠVP) – jakousi základní sebeprezentaci, aby rodič věděl, kam posílá svoje děti. Spádová škola mých tří potomků hlásá: „V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje k aktivnímu učení se, k získávání pro život důležitých kompetencí. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě 21. století. Klademe důraz na skupinové a projektové učení, práci s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků, nikoli na encyklopedické znalosti zjišťované testováním. Učitelé společně plánuji vyučovací proces, u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a spokojeně.“


Z článku v A2larm.cz vybíráme:

Po prostudování § 5 školského zákona jsem si uvědomil, že kachna snad může kvákat jen tak, ale ŠVP je důležitý dokument a je nutné jej zaktualizovat podle stávajícího stavu. Naboural jsem se proto do školního webu a vložil tam nový text: „Úspěšně odoláváme všem školským reformám shora, zdola i z vlastních řad. Po návštěvě inspekce, rafinovaně zjišťující reálný stav výuky ze zadní lavice, můžeme odkazovat na pozitivní inspekční zprávy, cíleně se vyhýbáme přijímání učitelů s progresivním přístupem a kriticky uvažující rodiče poukazující na naši neefektivní rigiditu úspěšně udržujeme v názorové menšině a společenské izolaci. Výhodou je konzervativní maloměstské prostředí, úzké vztahy se zřizovatelem a silná pedagogicky needukovaná, méně privilegovaná vrstva rodičů. Varianty, že by se děti mohly do škol těšit, se nám daří prezentovat jako alternativní, nezvyklé, až destruktivní.“(...)

Jedu domů. Slyším v rádiu ministra školství Plagu: „Nízká prestiž českých učitelů souvisí s náladami ve společnosti. Pro mě je obtížně pochopitelné, a opravdu mě to děsí, že řada rodičů přistupuje k učitelům jako k těm, kteří poskytují prostou službu jejich dětem. Prestiž může vrátit pouze to, když vztah mezi rodičem, učitelem a školou bude partnerský. A to si musíme sáhnout do svědomí, myslím jako celá společnost, že takto se k učitelům nechováme.“ (Dvacet minut Tadiožurnálu, 17:05, 9. 4. 2019) Potřeboval by se stát mouchou a posedět chvilku na pootevřených ventilačkách českých škol. Prestiž vázne momentálně i v tom, že mnoho odcházejících učitelů by mělo zůstat a mnoho zůstávajících odejít. Když příjezd ministra ohlásí fanfárami trubači na hradbách, pak už toho moc neuvidí.
4 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

Úspěšně odoláváme všem školským reformám
Kežby takové školy existovaly... Čest výjimkám.

krtek řekl(a)...

Je to už takové masochistické čtení, zvláště, když si přečtu životopis autora:
Mgr. Peter Chvojka, Ph.D. (1972) absolvoval v roce 2005 magisterský studijní obor mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V roce 2012 obhájil na ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích disertační práci Literární hermeneutika jako iniciace a kontrapozice hermeneutiky filozofické. Badatelsky se zabývá vlivy náboženství, filozofie a sémiotiky na interpretaci uměleckého textu a důsledky působení masových médií na estetickou reflexi.
Díky Vám, odvážní pisatelé! Díky za podporu naší práce, za povzbudivá slova, za úctu! Vězte, že i přes vaše slova se snažíme vaše děti naučit co nejlépe a co nejvíce. Ale chuti čím dál víc ubývá.

E.Kocourek řekl(a)...

Souhlas V.! Trefa! ////

Badatelsky se zabývá bla bla bla, fajn. Ale čím se živí? On něco někoho UČÍ?! ////

nikoli na encyklopedické znalosti zjišťované testováním -- Chápu, že se školáci neradi učí letopočty a nechtějí z nich být zkoušeni. Ale co všechno považují progresivisté za encyklopedické znalosti? Když od žáčků nebudu chtít 480 BC, 404 BC ani 401 BC, ale budu chtít, aby určili pořadí tří historických událostí (hrdinský boj Sparťanů a spojenců proti obrovské přesile u Thermopyl, spojenectví Sparťanů a Peršanů proti Aténám, bitva u Kunaxy a vynucený pochod deseti tisíc k moři popsaný Xenofontem), tak to je nebo není zjišťování encyklopedických znalostí? ////

Ygrain řekl(a)...

"Na prvním stupni jsou běžné čtyřky i za obrázky z výtvarky"

Aha, já věděla, že je mi to jméno povědomé.

V něčem má pravdu (šprtat se rozlohu Kanady jen na test je k ničemu a fyzikářka ječící na žáky je odstrašující příklad, jak to nemá vypadat), ale ono je šmahem špatně úplně všechno, a je to tak proto, že všichni učitelé jsou špatní, no jen si poslechněte, jak mezi sebou mluví o žácích a rodičích.

Okomentovat