6.5.19

Oldřich Botlík: Co umějí a neumějí čeští žáci

Jedním z hlavních cílů ministra školství Roberta Plagy je posílení vzájemné důvěry: pracovníků resortu k ministerstvu, rodičů ke školám, žáků k učitelům. O důvěře mluvil také nedávno, když vysvětloval, proč je důležité, aby odborná i laická veřejnost měla přístup k datům o výsledcích výuky, získaným při jednotných zkouškách. Dosud žádný ministr školství nepronesl tak jasná slova o významu dat jako on. Proč tedy data z přijímacích zkoušek ještě nejsou na internetu?


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

Kvůli zveřejňování dat z plošných zkoušek není zapotřebí žádných legislativních změn a všechny právní obezličky jsou už vyjasněny. Do dokonalosti chybí odstranit už jen několik nedostatků. Zaprvé, zřídit jediné přehledně strukturované místo na internetu, kde každý najde, co potřebuje. Zadruhé, zveřejňovat anonymizovaná prvotní data včetně údaje o pohlaví žáků bez zbytečné prodlevy, tedy současně se zasláním výsledků školám. Zatřetí, začít zveřejňovat také „příslušenství“ dat, tedy vysvětlení, co úlohy měří, a zdůvodnění, proč je „správné“ řešení správné. Představa, že Cermat takové informace nemá, případně je chce utajovat, je absurdní. A konečně, běžní uživatelé, tedy například žáci, rodiče nebo novináři toužící zjistit třeba procento žáků, kteří vyřešili bez chyby určitou úlohu, by snad nemuseli hledat na třech různých místech: ve znění testů, v klíči správných řešení a v takzvaných agregovaných datech, navíc s kalkulačkou v ruce, aby si procento dopočítali sami.

Proč vlastně ministr Plaga víc netlačí na dokončení nastartovaných změn, když mu tolik jde právě o důvěru? Kdyby se mu to podařilo ještě letos, jeho nástupcům už by se zaběhnutý režim rušil velmi obtížně…

1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Nic proti zveřejňování dat a jejich využívání pro potřeby výuky, ale autor přehlíží, za jakých podmínek dnes pracovníci Cermatu plní svůj základní úkol, totiž připravit funkční zadání přijímacích a maturitních zkoušek. Pokud bychom měli po ministrovi něco chtít, tak aby věnoval pozornost právě této skutečnosti.
Ovšem snad jenom O. Botlík dokáže argumentovat ministrovými slovy o "posílení vzájemné důvěry" za situace, kdy novela školského zákona byla připravena způsobem nevzbuzujícím vůbec žádnou důvěru v upřímnost ministrových slov a kdy vůbec ministrova vyjádření a celkové počínání ukazují, že v případě potřeby na učitele kašle a že se k nim zná - a to ještě výběrově - jen tehdy, když to z nějakého důvodu považuje za výhodné.
A opravdu jen O. Botlík dokáže současně napsat článek o potřebě vytěžení dat ze zkoušek a současně podporovat novelu, která možnost získat některá data úplně zhatí, a dokonce vyhlašovat, že by se měly maturitní testy zrušit vůbec - zřejmě mu data pro "zasvěcenou diskusi" zas tak nechybí.
Zkrátka jako obvykle se zde pod pláštíkem obecného zájmu vaří hlavně autorova vlastní, tradičně nevábná polévka.

Okomentovat