3.5.19

MŠMT: Kulaté stoly a veřejné konzultace k přípravě Strategie 2030+

V rámci harmonogramu přípravy Strategie 2030+ jsou jako prostředek diskuze se zainteresovanými aktéry naplánovány veřejné debaty, tzv. kulaté stoly. Uvedené kulaté stoly budou mít rozdílnou podobu a budou se odehrávat na různých místech České republiky. Níže naleznete současný výčet akcí dle rozdělení jednotlivých strategických cílů a linií, který budeme dále doplňovat a specifikovat. V současné podobě se tedy jedná jenom o "save the date" upozornění. Nicméně je nutné brát v potaz, že všichni členové externí expertní skupiny se průběžně účastní mnoha seminářů, konferencí, konzultací či debatují v užším či širším kroužku se zainteresovanými aktéry, takže neustále probíhá mnoho různých diskuzí.

SC1 - Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život


9. 5. 2019 - Třeboň

23. 5. 2019 - Mladá Boleslav

25. 5. 2019 - Hradec Králové

12. 6. 2019 - Praha

14. 6. 2019 - Olomouc

SC2 - Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání.


22. 5. 2019 - Praha

druhá polovina července - Ústí nad Labem

SL1 - proměna obsahu a způsobu vzdělávání


dle kulatých stolů k SC1

SL2 - podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání


červen 2019 - Praha

červen 2019 - Brno

SL3 - zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce


3. 6. 2019 - Nymburk

6. 6. 2019 - Psáry

SL4 - zvýšení financování a zajištění jeho stability


červen 2019 - Praha

Zdroj: MŠMT

Žádné komentáře:

Okomentovat