17.5.19

Luděk Šnirch: Polemika s Josefem Kubátem aneb Stačilo v zadání napsat dva různé úhly o různé velikosti. A problém by nebyl. Vypadlo jedno slovíčko různé

Polemika mezi matematiky na EDUin.cz nabírá obrátek, pokusíme se do konce týdne přinést i reakce ze sociálních sítí. Luděk Šnirch je jednoznačně na straně Oldřich Botlíka a kritizuje stanovisko validační komise CERMAT i Nezávislé odborné komise MŠMT .


p.Kubát:
„V zadání je jasně uvedeno, že úhly alfa a beta jsou RŮZNÉ.
Velikost úhlu alfa je dána, alfa = 112 stupňů.
Tedy cos (alfa) = a, kde a je záporné číslo větší než –1 je rovnice!!!
Podle zadání hledáme základní velikost úhlu beta, kde beta je různé od alfa, jako kořen rovnice cos (beta) = a. Tato rovnice má jediné řešení beta = 248 stupňů.“


Šnirch:
Rovnice cos (beta) = a má dvě řešení a to 112°, 248°, protože hledáme velikost úhlů. K těmto řešením rovnice existují nepochybně 2 různé úhly alfa a beta (existují jich nekonečně mnoho), kdy oba mají velikost 112°. Třeba 2 vrcholové úhly.

Kubát:
„Pane Botlíku, shodneme se, že v rovnici je označení alfa, beta atd. myšleno jako velikost uvedených úhlů? Doufám, že ano!
Pane Botlíku, v úloze: Řešte v R: cos x = –0,5 přece nehledáme úhel jako část roviny (průnik dvou polorovin)!!!
Ale graficky hledáme x-ové souřadnice průniku grafu funkce f: y = cos x a grafu pravé strany rovnice y = –0,5.“


Šnirch:
Ano, tento graficky průnik grafů má 2 řešení, hodnoty x=112° a x=248°.
K těmto velikostem úhlu hledáme 2 různé úhly. Třeba 2 vrcholové úhly o velikosti 112°.

Kubát:
„Vaši námitku považuji za NESPRÁVNOU!!!
Ještě dotaz: Pane Botlíku, co tvrdíte? Že úloha nebyla správně zadána? Nebo, že bylo uvedeno nesprávné řešení? Nerozumím Vašim námitkám a tvrzením!“


Šnirch:
Pokud úloha byla správně zadána, má nepochybně 2 řešení. Pokud mělo být jen jedno řešení 248°, úloha byla nepochybně chybně zadána.

Kubát:
„Jako člen validační komise trvám na našem hodnocení z jednání komise dne 11. 5. 2019.
Úloha je dobře zadána a má jedno řešení.“


Šnirch:
Úloha při daném zadání má 2 řešení.

Stačilo v zadání napsat 2 různé úhly o různé velikosti. A problém by nebyl. Vypadlo jedno slovíčko různé.

Žádné komentáře:

Okomentovat