30.5.19

Kateřina Valachová: Na našich školách je nedostatek učitelů. Učitelský sbor stárne

Z komentáře Kateřina Valachová na sociální síti Facebook vybíráme: "Až nyní, když už je situace skoro tragická a "čelíme" odchodu celé generace učitelů do důchodu, přichází usilovná snaha řešit alespoň dílčím způsobem situaci. Jenže o generačním problému víme dlouho. A zatím všechny návrhy na řešení padly kvůli politické nedohodě. Doufejme, že nyní to nebude stejné."
Celý komentář:

Takže tady máme oficiálně to, co už jsme také oficiálně věděli dávno.

Na našich školách je nedostatek učitelů. Učitelský sbor stárne.

Dodám k tomu nedostatku: Ano i ne!

Je to totiž různé podle regionů, podle stupně vzdělávání, podle předmětů... Ale celkově nám chybí učitelé po tisících a není kde brát.

I když jsou místa, kde to neplatí nebo kde to neplatí tak úplně, potřebujeme výrazně zvýšit počet absolventů pedagogických škol, kteří opravdu jdou učit a kteří u učení také vydrží. V současnosti je to tak, že většina těchto absolventů buď nejde učit vůbec nebo ze školství brzo odejde - z různých důvodů, částečně finančních. Ale nejen. Není všechno jen o penězích.

Není pravda, že bychom v této věci za poslední roky neudělali nic. Od roku 2016 máme zvýšenou podporu pedagogických studií (podobně, jako je to třeba u lékařských oborů, kde to je od posledního akademického roku). Evropské peníze podporují síť tak zvaných fakultních škol a s tím také množství i kvalitu praxí. Od roku 2015/16 máme "vydiskutován" nový profil učitele, university přistupují konečně k tak zvaným institucionálním akreditacím podle zákona z roku 2016, máme nové obory, máme více praxe...

Ale ono to nestačí.

Změny přišly v hodině dvanácté a hlavně: bude několik let trvat, než se pořádně projeví. Zřejmě tedy potřebujeme radikální impuls a potřebujeme připravit a uskutečnit zcela nový systémový program pro nábor a hlavně pro udržení začínajících služebně mladších učitelů.

Zatím jenom vyčíslujeme, kolik mladých nám utíká jinam.

Kdysi již skoro prošel do zákona systém tak zvaných uvádějících učitelů, kteří by dostávali speciální odměnu za to, že prvními roky provedou mladé začínající učitele a předají jim své profesní zkušenosti. Bohužel to padlo s kariérním řádem (podle mého kvůli hloupému politikaření, ale to je věc názoru) - jako ostatně mnoho jiných změn, které (pokud by byly zavedeny) by dneska znamenaly, že bychom spoustu věcí již řešit nemuseli nebo bychom v nich byli o poznání dále, než jsme nyní.

Mimo jiné to platí o potížích s učiteli praktických předmětů, o kterých je řeč v článku.

A tak stále jenom vyčíslujeme, kolik mladých nám každý rok uteče, místo abychom konečně schválili uvádějící učitele (které jsem od té doby již znovu navrhla, ale marně). Když byla "sestřelena" novela s kariérním řádem, padl tehdy jasný slib, že mnoho ze souvisejících problematiky bude vyřešeno rychle a lépe.

Zatím se nestalo nic.

Až nyní, když už je situace skoro tragická a "čelíme" odchodu celé generace učitelů do důchodu, přichází usilovná snaha řešit alespoň dílčím způsobem situaci. Jenže o generačním problému víme dlouho. A zatím všechny návrhy na řešení padly kvůli politické nedohodě. Doufejme, že nyní to nebude stejné.

Ale vlastně pořád jenom konstatujeme, že nám mladí učitelé nechtějí učit a odcházejí ze školství (pokud tam vůbec dorazí).


Poznámka redakce: 

Kateřina Valachová se mýlí v řadě bodů:

  1. Primárním problémem je dlouhodobé podfinancování školství a obrovský vnitřní dluh. Novela v tomto pohledu nic neřeší a sluší se podotknout, že vláda ČSSD, kde se Kateřina Valachová angažovala, dluh de facto dále prohloubila nejnižším podílem HDP vynaloženým na vzdělávání.
  2. Kariérní řád v podobě, který předložila Sněmovně byl paskvil, nerespektující výstupy předcházejícího projektu na toto téma. Pár pozitivních změn jako zavedení zavádějícího učitele vady nevyváží. Pokud by nebylo školství podfinancované, zavádějícího učitele by si ředitelé mohli dovolit beze změny legislativy.
  3. Zásadní zvýšení rozpočtu na školství a vzdělávání vůbec by umožnilo i návrat desetisíců kvalifikovaných pedagogů, kteří školství opustili. Je jich řádově víc než absolventů s pedagogickým vzděláním.
  4. Novela bude mít jako vedlejší účinek devastaci učitelské profese.


12 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...

Je logické, že pedagogický sbor stárne.
1. Byla posunuta hranice odchodu do důchodu.
2. Mladí nemohli nastupovat, neměli totiž kam. Znám to z mnoha škol.
3. Celý věkový průměr se musel zvýšit. To jsou jen kupecké počty a výpočet průměru.
4. Zásadní věc je podfinancované školství a další nesmysly, které nakonec odradily od této práce mnohé adepty učitelství.

Paní Valachová, jakou měrou jste k tomuto stavy přispěla Vy (a celá Vaše strana)? Jste bez viny?

Ivo Mádr řekl(a)...

5. Inkluze po česku
6. nadměrná administrativa
7. Vztah učitel - rodič

Veronika Valíková řekl(a)...

Hu - pokud někdo přispěl k utažení šroubů a odchodu učitelů, je to paní Valachová. Centralizovala maturity, aniž by věděla, jak se maturuje.

P. Vršecký řekl(a)...

Tak největší hřích, který přispěl k odchodu učitelů základních a středních škol, je "centralizace maturit"? To jako vážně?:-) A to "utažení šroubů" je pěkně prosím co?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Špatně připravená inkluzivní vyhláška se třikrát novelizovala, špatně připravený kariérní řád padl, špatně připravené financouvání se odsouvá... Valachová by měla vrátit výpratu za celé špatné ministrování. A raději mlčet.

Ivo Mádr řekl(a)...

"A raději mlčet."

Tím prospěje naprosto všem a všemu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"A raději mlčet."

Jen ať hovoří...
Ale vybavena kyblíkem popela nechť si v průběhu řeči na hlavu přisypává hojně.
Přiměřeně zpětnovazební člověk by za takových okolností vycházel z bytu až po setmění.

Valíková řekl(a)...

P. Vrsecky: To utažení šroubů se týká nejen maturit, samozřejmě. Ostatní diskutéři pojmenovali. Nesvoboda byrokracie, vláda průměru. ČSSD ve školství napáchala mnoho chyb.

Eva Adamová řekl(a)...

"1. Byla posunuta hranice odchodu do důchodu.
2. Mladí nemohli nastupovat, neměli totiž kam. Znám to z mnoha škol."

Vypadá to, že první bod drží naše školství nad vodou, jenže, když se to zkombinuje s bodem druhým, který znamená, že střední generace tj. čtyřicátníci ve školách chybí, přestože se jedná o silné ročníky husákových dětí, je průšvih na světě. Nejstaří generace - silné ročníky padesátých a první poloviny šedesátých let - bude hromadně do důchodu odcházet, čtyřicátníci, kteří byli nuceni najít uplatnění jinde, se už do školství nevrátí a populační ročníky, které se nyní nacházejí na VŠ nebo na ně budou ještě dobrých osm let nastupovat, jsou velmi slabé, a i kdyby všichni studující pedagogických oborů do škol nastoupili, nebude to zejména v některých aprobacích stačit. Za takových deset let bude naše školství v pěkných sračkách.

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Jak je možné, že takové lidi vůbec někdo tiskne a poslouchá? A volí?

https://www.pressreader.com/czech-republic/hospodarske-noviny/20170301/281573765476721
před dvěma lety tvrdila:


Valachová: Učitelů bude dost, když mladí začnou učit

Hospodářské noviny Mar 2017
Česku nehrozí nedostatek učitelů v důsledku generační výměny, pokud se podaří do roku 2020 zajistit, aby většina absolventů pedagogických fakult nastupovala do škol. Po projednání kariérního řádu pro učitele ve sněmovně to řekla ministryně školství Kate‑ řina Valachová. Zároveň uvedla, že řešením situace nemůže být to, aby ve školách učili lidé bez pedagogického vzdělání. Generační obměna učitelů podle Valachové zasáhne Česko zhruba za deset let.

Eva Adamová řekl(a)...

" 1. Česku nehrozí nedostatek učitelů v důsledku generační výměny, pokud se podaří do roku 2020 zajistit, aby většina absolventů pedagogických fakult nastupovala do škol.
2. Generační obměna učitelů podle Valachové zasáhne Česko zhruba za deset let."

ad 1: Hrozí a hrozila. Aby si ti nahoře udělali obrázek, stačilo by podívat se na data Českého statistického úřadu. Od roku 1955 do roku 1964 (tz. lidé, kteří budou v příštích deseti letech odcházet do důchodu)se počet živě narozených pohyboval v rozmezí od 130 do 170 tisíc. Husákovy děti, které do škol z různých důvodů nenastoupily, dosahovaly až 190 tisíc. U současných vysokoškoláků a středoškoláků(tzn. ročníky 1997 až 2003) se počet živě narozených pohyboval kolem 90 tisíc. A když k tomu připočeteme, že náročnější aprobace přírodovědných předmětů se dnes nenosí, je každému rozumně smýšlejícímu člověkovi jasné, že je průšvih za rohem, a to i kdyby všichni absolventi v požadovaných aprobacích do škol nastoupili.

ad2: Generační obměna nás nezasáhne za deset, no dnes už 8 let, ale měla by být už teď realitou. Jenže nějak plynule neprobíhá (fakt nevím proč?), protože chybí nejenm fyzikáři, matikáři, angličtináři, ale i učitelé prvního stupně. Učitelé z některých oblastí budou asi namítat, že tomu tak není. Jenže už i ve Zlínském kraji je nedostatek fyzikářů a matikářů alarmující. A bude hůř.

P. Vršecký řekl(a)...

Nesvoboda byrokracie je celospolečenský problém, pokud děláte pro stát, tak se ten problém jen zvětšuje. Znám to z dob, kdy jsem pro stát pracoval sám a protože pro stát i nadále pracuje řada mých kamarádů a známých, dobře vím, že se to samozřejmě nelepší. Vláda průměru je opět celospolečenský problém, vítejte v realitě. Kdybych si myslel, že je to jinde lepší, doporučil bych přesídlit jinam, ale pokud jsem na tohle téma hovořil s přáteli z jiných zemí, není to tam lepší. A nemyslete si - i pokud podnikáte a nemáte žádné zaměstnance, byrokracie si vás najde:-)

Okomentovat