17.5.19

Josef Kubát: Úloha je dobře zadána a má jedno řešení

Reaguji na článek Oldřicha Boltíka V zadání maturitního testu z matematiky byla chyba. V zadání je jasně uvedeno, že úhly alfa a beta jsou RŮZNÉ.

Z textu publikovaného na EDUin.cz vybíráme:

Podle zadání hledáme základní velikost úhlu beta, kde beta je různé od alfa, jako kořen rovnice cos (beta) = a. Tato rovnice má jediné řešení beta = 248 stupňů.

Pane Botlíku, shodneme se, že v rovnici je označení alfa, beta atd. myšleno jako velikost uvedených úhlů? Doufám, že ano!

Pane Botlíku, v úloze: Řešte v R: cos x = –0,5 přece nehledáme úhel jako část roviny (průnik dvou polorovin)!!! Ale graficky hledáme x-ové souřadnice průniku grafu funkce f: y = cos x a grafu pravé strany rovnice y = –0,5.

Vaši námitku považuji za NESPRÁVNOU!!!

Ještě dotaz: Pane Botlíku, co tvrdíte? Že úloha nebyla správně zadána? Nebo, že bylo uvedeno nesprávné řešení? Nerozumím Vašim námitkám a tvrzením!

Jako člen validační komise trvám na našem hodnocení z jednání komise dne 11. 5. 2019.

Úloha je dobře zadána a má jedno řešení.


1 komentář:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Vědecké (chcete-li kritické) myšlení se vyznačuje mimo jiné otevřeností, tj. permanentním chápáním, že argumenty a důkazy mění původní východiska, nikoli naopak. Naproti tomu existují lidé, kteří trvají na oněch mylných východiscích, PROTOŽE SE TAK DŘÍVE ROZHODLI. V běžné řeči se tomu říká zabedněnost.

Okomentovat