5.5.19

Jiří Mach: Učí učitele, ale berou méně než oni

Kdo bude učit příští učitele? Zatímco platy učitelů základních a středních škol v poslední době výrazně rostou a očekává se další skokový růst, na pedagogických fakultách jsou na tom o poznání hůř. Jejich platy jsou často podstatně slabší než platy absolventů, které na práci ve školách připravili.

Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Průměrné platy na pedagogických fakultách se na každé vysoké škole výrazně liší, a to v krajních případech i o dvacet tisíc. Ale právě na Karlově univerzitě, která za poslední tři roky vypustila do světa na tři tisíce absolventů, činil v roce 2017 průměrný plat 37 528 korun.

V porovnání s ostatními pedagogickými fakultami jsou zde platy pod průměrem, ale rozdíly mezi platy na jednotlivých pracovištích jsou obrovské. Například na ostravské fakultě průměrné mzdy činily 51 246 hrubého měsíčně, na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni to bylo naopak jen 28 988 korun.

„Mnohem větší problém než odchody pracovníků z finančních důvodů je, že velká část úspěšných studentů ani neuvažuje o doktorském studiu nebo o další akademické dráze po zakončení doktorského studia,“ popsal Právu Antonín Jančařík, předseda akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (PedF UK).

„Kromě finančních důvodů je to i proto, že v průběhu studia vidí, že práce na fakultě je velmi náročná, a to jak časově, tak psychicky. Svou roli hraje i to, že rozpočet fakulty a jednotlivých kateder mnohdy neumožňuje i třeba velmi kvalitním a potenciálním doktorandům nabídnout více než částečný úvazek, který neposkytuje perspektivu a finanční zajištění,“ vysvětlil.

Žádné komentáře:

Okomentovat