1.5.19

CERMAT: Výsledky řádných termínů jednotné přijímací zkoušky

V neděli 28. dubna 2019 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v prvním a druhém řádném termínu prvního kola přijímacího řízení. Školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou do dvou pracovních dní od zpřístupnění hodnocení.


V prvním řádném termínu konalo jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury celkem 86 550 uchazečů, zkoušku z matematiky 86 849 uchazečů. Testy z českého jazyka a literatury v druhém řádném termínu řešilo 71 620 uchazečů, test z matematiky 71 778 uchazečů. Možnost konat zkoušky v obou termínech využilo u českého jazyka a literatury 70 348 uchazečů, v případě zkoušky z matematiky 70 502 uchazečů.

Uchazečům se do přijímacího řízení započítává vždy lepší výsledek z testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči o čtyřleté obory získali v rámci lepšího výsledku v testu z českého jazyka a literatury v průměru 59,2 % možných bodů, v testu z matematiky 43,1 %.

Průměrný procentní skór uchazečů o šestiletá gymnázia byl v testu z českého jazyka a literatury 56,7 % bodů, u testu z matematiky 48,5 % (jedná se o započtené lepší výsledky).

Uchazeči, kteří podali přihlášku na osmiletá gymnázia, získali v rámci lepších výsledků z testu z českého jazyka a literatury průměrný procentní skór 52,6 %, v testu z matematiky 41,2 %.

K prvnímu náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky se přihlásilo k testu z českého jazyka a literatury 451 uchazečů, k matematice pak 452 uchazečů. V druhém náhradním termínu bude se ke zkoušce z českého jazyka a literatury přihlásilo 352 uchazečů a ke zkoušce z matematiky 365.
První náhradní termín je pro uchazeče všech oborů stanoven na 13. května 2019, druhý náhradní termín na následující den, tj. 14. května 2019.

Žádné komentáře:

Okomentovat