22.4.19

Tomáš Feřtek: Zcela soukromá zpráva o mém mozku a přijímačkách aneb Tři důvody, proč jednotné přijímací testy škodí. A tři návrhy, co s tím

Zkuste si přečíst několik ukázek z letošních testových úloh přijímaček na střední školy: Vyhledejte v textu slabičnou podobu neslabičné předložky… Před Petrem stála jedna osmina celkového počtu chlapců, hned za Petrem stál jeho bratr Radek a za Radkem ještě pět šestin… První věta je vedlejší věta příslovečná měrová a druhá věta je vedlejší věta příslovečná způsobová…


Z článku v RESPEKT.cz vybíráme:

V testech se vyskytují i zajímavé úlohy, pokud by je někdo použil v hodině jako motivaci k debatě nebo do víkendové přílohy novin místo křížovky. Mám ale pochybnost, zda patří do přijímacích testů. Protože právě kvůli nim přijímačky škodí. A to hned natřikrát.

Za prvé – přijímací testy dávají falešný obraz o tom, co je vzdělání. Nejvíc škod to napáchá právě u žáků, kterým tím sdělujeme, že matematika je svět nepřehledných vzorců a nesrozumitelných úloh dobrých tak pro ony zaujaté křížovkáře, kdežto čeština je leda pro paka, která se vyžívají ve vyhledávání neurčitých zájmen a určování slovesných tříd a vzorů. Na přijímačky se to navrčí, pak ještě přeskočí podobně koncipovanou maturitu a po zbytek života chtějí být od podobných neužitečných pitomostí co nejdál. Jenže ani čtení, ani psaní, ani matematika nejsou neužitečné pitomosti.

Za druhé – přijímací testy zesilují nejvážnější problém českého školství: předčasnou a sociálně nespravedlivou selekci. Abyste u podivných úloh uspěli, je dobré chodit na přípravky, kde vás naučí podobné testy vyplňovat. Jenže přípravky jsou placené, tedy děti bohatších a motivovanějších rodičů jsou ve výhodě. Doplácejí na to především učitelé, kteří si nevědí rady s těmi neúspěšnými a demotivovanými dětmi, ať už se s nimi potkají na druhém stupni nebo na učilištích.

Za třetí – jednotné přijímačky omezují svobodu učitelů vyučovat to, co považují za důležité. Příprava na ně sebere základním školám čas, v němž by mohly děti naučit něco užitečného. Navíc jednotné testy vyautují z maturitního studia nadané děti s jednostranným talentem. Například mimořádně nadaní matematici mívají velké potíže se čtením a psaním. Což zmiňují dobré střední školy, když říkají: Nemůžeme vzít ty, o nichž si myslíme, že se k nám hodí a byli by úspěšní, a musíme vzít ty, kteří v nepovedeném testu získali víc bodů.

38 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

přistihl svůj mozek, že vypíná nejpozději na druhém řádku

Z napsaného pytlici dovozují, že vlastník inkriminovaného orgánu trpí utkvělou představou, že má mozek běžně zapnut. To je ovšem poměrně vážná věc. Pytlici se zřejmě začnou zabývat otázkou, na kterém řádku, zpravidla, se jim mozek zapíná.
Tak jen v rychlosti, než se pytlikům mozek zavaří záhy po jeho případném zapnutí.
Za prvé, smyslem přijímacích zkoušek není dávat obrazy o tom, co je vzdělání. Za druhé, pokud se některé dítě cítí poškozeno lajdáctvím svých rodičů, nechť si to s nimi vyřídí bezodkladně a vzdělává se dle svých vzdělávacích potřeb. Za třetí, svoboda učitele je omezena tak akorát omezeností ředitele školy a rodičů jeho žáků.

E.Kocourek řekl(a)...

V počáteční naivitě Česko připustilo, aby si libovolný zazobaný mezinárodní gauner zaplatil místní české talenty, kteří za něj budou Česku ze všech sil škodit. ////

Asi by bylo složité tento jev zakázat či omezit (ale vypráskat z Česka Sorosovu Univerzitu se, tuším, podařilo), ale můžeme alespoň podle ruského vzoru přikázat z ciziny placeným "neziskovkám", aby veřejně nosily znamení hanby. ////

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Za prvé: tady je Feřtek nejslabší, ale nic naplat, pro rodiče je vrcholem vzdělání na základní škole, zda a jak žák udělá přijímačky, či neudělá. Pepíčku, přijímačky jsi neudělal, jsi však vzdělaný, těžko někoho uchlácholí. Za druhé: na přijímačkách parazitují autoři všelijakých příruček snadno a rychle, stejně jako organizátoři příprav snadno a rychle. Ne každý Pepíček si je může dovolit. Za třetí: vliv všelikého nejen přijímačkového testování se může přidružit k omezenosti ředitele a rodičů velkou, ba ještě větší měrou. Ta tři rizika popsal Feřtek dobře. Jen měl být stejně rázný v dobách nadvlády sciotestů.

E.Kocourek řekl(a)...

Patřím mezi ta Feřtekova paka, která od studentů chtějí znalost a schopnost větného rozboru, orientaci v typech vedlejších vět a určování slovesných tříd a vzorů. A nejen v češtině - chci, aby to studenti jakž takž uměli i v angličtině. Mimo jiné proto, že jsem přesvědčen, že bez těchto znalostí a schopností se angličtinu NELZE naučit na přiměřené úrovni. ////

A také by mě zajímaly představy rovnostářů, feřteků a podobných škůdců, jak by to chtěli ve školství zorganizovat, aby děti bohatších a motivovanějších rodičů NEBYLY ve výhodě. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

rizika popsal Feřtek dobře

Že rizika? To jako ztráty? Čeho? Či nebezpečí? Pro koho?
Pytlici si docela dobře pamatují na svoje přijímačky v roce 1971 na tak elitní školu, že se zkoušky dělali měsíc před termínem na běžné školy, aby ti nepřijatí měli šanci si to zopakovat. Ono se od těch dob toho moc nezměnilo. Nebo lépe, měnit by se nemělo. Komu není z hůry dáno, musí to dorovnávat pracovitostí.
Jediné riziko tu je pro odborníky na vzdělání, kontultanty a auditory, že přijdou o živobytí, když všechno bude fungovat tak, jak to fungovalo vždycky. To jest přirozeným během dějů a jevů. Jejich přirozeným vývojem. A ne nějakým roubováním pseudo problémů, jen aby bylo o čem mudrovat.
Lysenko náš edukační vzor! Na věčné časy a nikdy jinak!!!
Naroubovat meloun na hrušeň s tím, že urodí oranžový angrešt.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby děti bohatších a motivovanějších rodičů NEBYLY ve výhodě

To leda přitáhnout Auroru až do Karmelitské, aby byl přijat kamkoli každý, kdo na půl stránky napíše esej o igelitu. Pytlici se potkávají s mnohým takto zvýhodněným žactvem. Dřív nebo později každý dospěje k limitu svých možností a majetek či motivace jeho rodičů mu bude platná jak užovka v penálu. Zkraje by se přemotivovaní rodiče pro dvojku soudili, a pak jsou rádi, že se čtyřkami proleze dítko až k maturitě. Škoda slov...

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Takže oplatňujete nárok na titul doktora filosofie bez státních zkoušek a obhajoby práce... A potvrzení uličního výboru o demotivaci nemajetných rodičů máte?"

Laďka Ortová řekl(a)...

Pane Feřteku,
nabízet portfolia jako jedno z "řešení" přijímaček na střední školy v zemi, kde lze zakoupit seminární, bakalářské i diplomové práce, nemluvě o titulech, je hra se sirkami na sudu prachu. Už vidím ty inzeráty. Jak tohle vyřeší situaci nemajetných rodičů? Dosud skládají děti přijímačky z učiva základní školy (na rozdíl od časů sciotestů). Staré testy jsou běžně přístupné na internetu. Typové úlohy jsou běžně přístupné v celé řadě učebnic, které nabízí každá slušná knihovna. Má-li dítě motivaci se na školu dostat a rodičům to není ukradené, na školu se dostane. Zvlášť v době, kdy je míst na středních školách víc než zájemců o ně.

Pokud naše dítě vybraná škola nepřijme, protože 30 dětí zvládlo přijímačky lépe, to chápu. Ale pokud ho škola napřijme, protože se jí u pohovorů líbilo jiné dítě (a klidně odmyslím, že to bylo dítě ředitelova kamaráda), co s tím máme jako rodiče dělat? Jak se s tím má vyrovnat patnáctiletý puberťák? "Hm, jsi pracovitý, celou základku jsi měl samé jedničky, nějaké olympiády, hudební nástroj, skauti ... ale víš, na pohovoru ses nám nezdál, takže smůla?" Tomu Vy říkáte, že má to řešení "nějaké mouchy"?

A doporučení třídní učitelky? Fajn, tak si to představme. Třeba PORG, Hellichovka a Vítězná pláň vezmou každého zájemce s doporučením od třídní. Kam je dají? Kdo je bude učit? A co udělají s těmi, kdo v prvním ročníku nebudou prospívat? Budete akceptovat, že jim po prváku řeknou, že dál u nich pokračovat nemůžou?

Je snadné do jednotných přijímaček kopnout, ale zatím nikdo nenavrhl nic lepšího. Odosobněné, vypovídající jen částečně, časově i místně podmíněné. Nicméně čitelné, předvídatelné, měřitelné, pro všechny stejné a jednoznačné.

Pepouš řekl(a)...

Ne že by to k něčemu bylo, ale tady nejde nereagovat. Experti si tu z nás začínají dělat srandu. Jeden žádá, aby v matematice bylo méně "počítání" ale o to více matematizace situací a úloh vyžadujících více než jeden nacvičený postup. No a když se takovéto úlohy objeví ve větší míře, tak tomu druhému vypíná mozek a tak podobně. Takže je úplně jedno, jak přijímací testy vypadají. Dokud nebudou zrušeny, nebude klid. Ale ono se stejně asi najde něco dalšího.

Úloha se žáky seřazené podle velikosti je ukázka velmi jednoduché matematizace reálné situace. V závislosti na dané veličině vyjádřit nějakou skutečnost obecně. Ano, ve skutečnosti to spočítáte jinak. Ale tato úloha má vyzkoušet, zda žáci umí danou situaci vyjádřit abstraktně. Znova opakuji, že je to velmi jednoduchá situace, kterou by měla zvládnout velká část žáků. Vaše reakce mi připomíná časté reakce žáků. Proč to děláme takhle, když to jde velmi snadno spočítat z hlavy? A víte co jim říkám? Protože se snažíme pochopit, jak některé vztahy fungují, tak začínáme od velmi jednoduchých situací a postupně se dostaneme k situacím komplikovanějším. A pokud si to neprocvičíme na těch jednoduchých situacích, tak u těch komplikovanějších budeme ztraceni.

Pane Feřteku, k vaší pochybnosti, zda takováto úloha patří do přijímacích testů - mohl byste mi, prosím, napsat, které z úloh z přijímacího testu pro žáky 9. ročníků splňuje Vaše představy?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jedinym rizikem je neucit se, myslet si, ze mi to ke konci dochazky do zakladky nejak samo naskace do hlavy a potom fnukat, ze jsem neudelal prijimacky. Vsechno doucovani a knizky jsou na prd, pokud nepredchazi soustavna prace pred tim.
A mmch- nejsme bohata rodina, me deti nepotrebovaly vubec nic, a na smolu se dostaly. Nedali jsme do toho ani korunu. A kdyby byly nestudijni typy, prihlasku bych jim vubec na takovou skolu nedala. To je totiz dalsi trgedie- nesoudni rodice, co se snazi nacpat sve bobanky nekam, kam nepatri.

Pepouš řekl(a)...

Rizika portfolií, pohovorů, doporučení třídních učitelů popsala paní Ortová velmi dobře. Doplnil bych ji o několik dalších obav.

V poslední době se objevuje mnoho článků o tom, jak se chování projevuje na hodnocení znalostí pečlivých dívek oproti neklidným chlapcům. Dále o tom, jak nepodnětné domácí prostředí ovlivňuje žáky. No a v neposlední řadě neustálé výtky na různou kvalitu učitelů. Ve světle těchto diskuzí mě zaráží, že by jedním z hlavních kritérií mohlo být portfolium. Tedy soubor podařených prací žáka.

Dokáže si žák (který dokáže jakýkoliv materiál ztratit po několika minutách od rozdání) dlouhodobě vést takové portfolio? Jak se budou porovnávat portfolia z různých škol od různě "tvůrčích" učitelů? Jak bude možné ověřit, že podařené práce jsou opravdu dílem daného žáka? Jak zohlednit to, že dva žáci mají v portfoliu deset podařených prací, když první tam má deset podařených prací z deseti vytvořených a ten druhý deset podařených prací z padesáti vytvořených?

Jana Karvaiová řekl(a)...

A jak se Fertek vyrovnava s tim, ze treba v opevovane GB nejen ze delaji prijimacky, ale dokonce potrebuji tri tzv. doporucujici dopisy.

Josef Soukal řekl(a)...

Největším nebezpečím těchto článků je, že jednak matou část veřejnosti, jednak ovlivňují ty, co rozhodují.

Tajný Učitel řekl(a)...

Paní Ortová a jak jste vy se smířila s realitou, kde si Pepík Premiant myslí, že má přeci samé jedničky a tudíž se nemusí na testy připravovat a pak je nepřipraven, kdežto Franta Flákač se 8 let flákal, ale pak mu rodičové zakoupili intenzivní přípravu na testy a tudíž byl připraven. Nemluvě o majetkových a hodnotových faktorech. Apropos, je mi líto, že vám to sděluji jako první, ale portfolio vlastních prací není seminárka ani diplomka. Pohovor, osobní setkání není nahraditelné testem. To ví každý zaměstnavatel a každá, jen trochu myslící škola. Z testu nevyčtete zda uchazeč čte, zda má koníčky, krom sezení na smartfounu, zda dovede argumentovat, zda má rozhled, či zda mu to myslí. Z testu zjistíte pouze, zda umí vyplňovat test.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tajný - vy věříte teorii, že když někdo 8 let něco fláká, že mu pomůže pár koupených lekcí? To jste fakt optimista.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Z testu zjistíte pouze, zda umí vyplňovat test.

Ale kdežpak!
Zjistíte, zda umí vyplňovat test úspěšně, a nebo neúspěšně. Zda je schopen či neschopen vyhovět veřejně známým podmínkám přijímacího řízení lépe, a nebo hůře, než ostatní uchazeči.
Ze skutečnosti, že naše zlatá Ester dojede do cíle jako první, se dá zjistit tak akorát, že v daný okamžik za daných okolností a podmínek byla o setinu vteřiny rychlejší než druhá závodnice v cíli. Vůbec z toho nevyplývá, jaký podíl na ůspěchu má talent, kolik toho natrénovala, jaké má podmínky, jak bohaté a motivované rodiče, jak jí to právě ten den sedlo, jaké má pohnutky vítězit, jestli to dělá pro lásku k sportu, pro slávu nebo pro peníze. Je to spravedlivé?
Pytlici vídávají na chodbách školy dívky, které se drží stranou, něco si čtou nebo kreslí. Ty by si také zasloužily něco málo úspěchu, slávy a bohatství. A možná víc. Tak proč jenom ta Ester a jí podobné? Mohl by to někdo zařídit? Nějaký kovaný odborník na úspěch v jednadvacátém století, karierní konzultant nebo auditor rovných přístupů ke slávě a penezům...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Možná by se k obědům zdarma mohla přidat zdarma i příprava na přijímačky. Zejména pak pro ty, kteří se náležitě nemotivováni svými učiteli celý druhý stupeň zš poflakovali okatě a se vší parádou flákače okresního formátu.

krtek řekl(a)...

Už je to tady zas. Při 200 přihlášených činí součet čtvrthodinových pohovorů 50 hodin, při 8-hodinové pracovní době 7 pracovních dnů. Bravo, logiko!
Kromě toho - co si všechny ty stavárny, strojárny, elektroprůmyslovky, obchodní akademie, zdrávky počnou s portfolii, když jim jde jen o to, zda žáci umí přečíst a pochopit zadání, pracovat se zlomky a výrazy?

Ygrain řekl(a)...

"Tajný - vy věříte teorii, že když někdo 8 let něco fláká, že mu pomůže pár koupených lekcí? To jste fakt optimista."

Tajnej věří spoustě zábavných věcí. Jako třeba že školu technického typu budou žákovy koníčky, rozhled a schopnost argumentace zajímat víc, než jestli má nějaké základy v matematice. Nebo že lze reálně a objektivně zorganizovat pohovory s několika stovkami uchazečů.

Josef Soukal řekl(a)...

Zdá se, že míra hlouposti a lží v diskusích o školství ještě zdaleka nedosáhla svého vrcholu. A je otázka, zda je vůbec šance tenhle trend zastavit. Až nebude co ve vzdělání zjišťovat a až vzdělání bude totéž jako ignorace, pak už bude prostor úplně pro všechno.

Ygrain řekl(a)...

Krtku, vy jste telepat? :D

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Při 200 přihlášených činí součet čtvrthodinových pohovorů 50 hodin, při 8-hodinové pracovní době 7 pracovních dnů.

Bude-li zkoušet jeden učitel. Myslel jsem, že střední škola disponuje i několika učiteli. Bravo, logiko!

Ygrain řekl(a)...

A jak zajistíte objektivitu od různých učitelů?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ygrain, Vy jste telepatka?
Nad to, uchazeč nesmí být vydán napospas zvůli samotestera, když nad ním visí reálná hrozba, že v případě neúspěchu skonči na dosmrtě na úřadu práce. Takže přinejmenším tříčlenné komise. Ale jenom jedna pro zachování rovných podmínek v přístupu ke vzdělání. Tedy třikrát sedm učitelodnů. Logika ůpředevším a nadevše!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

...telepatka?

Pytlici úplně zcepeněli hrůzou, když si uvědomili, že by to také mohlo znamenat
'nositelku telecího účesu'. Takže snad lépe, jasnovidka?

Josef Soukal řekl(a)...

Stávající centrální testy z češtiny dávají šanci dětem se schopností myslet, se schopností aplikovat své znalosti a s bohatší slovní zásobou. Na rozdíl od dřívějších školních testů se v nich neobjevují jevy, které neobsahuje RVP pro 1. stupeň ZŠ. Jsou celkově mnohem kvalitnější než testy školní. Je eliminována možnost korupce. Tyto testy vůbec neomezují školy v tom, aby podstatnou část přijímacího řízení nenaplnily podle svého. Zkrátka tisíc důvodů pro to, abychom se vrátili ke staré dobré praxi a dali šanci opaku výše uvedeného. A soukromému testovacímu byznysu. A usnadnili tak segregaci dětí handicapovaných sociální a rodinnou situací.

Pepouš řekl(a)...

Dovolil jsem si vytvořit úlohu z běžného života pro pana Tajného Učitele:

Laďka Ortová: Nabízet portfolia jako jedno z "řešení" přijímaček na střední školy v zemi, kde lze zakoupit seminární, bakalářské i diplomové práce, nemluvě o titulech, je hra se sirkami na sudu prachu. Už vidím ty inzeráty.

V textu výše máte úryvek komentáře paní Ortové. Rozhodněte, která možnost nevyplývá z jejího sdělení:

a) Portfolio by se v naší zemi dalo zfalšovat.
b) Portfolio by se mohlo stát předmětem obchodu.
c) Portfolio je seminárka nebo diplomka.
d) Portfolio není úplně vhodné řešení přijímaček.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pro pytliky významně zajímavá je nezastupitelná role trdloidů pro rozvoj společenství. Jakože: 'Řekněte někdo, a nebo napište nějakou pitomost, abychom vymysleli něco smysluplného.'
A pak ještě otázka, za kolik peněz měsíčně, asi tak přibližně, je trdloid ochoten neustále a veškerým dostupným způsobem upozorňovat na tu svoji nepřebernou trdlovitost.

Tajný Učitel řekl(a)...

Přišla jednou jedna žačka, která neměla cizí jazyk na zš, neboť neměli učitele. Tak jsme ji to naučili a za tři a půl roku maturovala za jedna. Pac a pusu telepaté.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To pytlici znali jednoho, a tomu na zahradě vyrostla pětikilová dýně, aniž by ji kdy sázel.

Ygrain řekl(a)...

Taky jsem dovedla k maturitě žáka, který měl na základce němčinu. Jestli maturoval za 1 nebo 2 si už nepamatuju, ale především nepřičítám zásluhu sobě, ale píli za zodpovědnosti onoho hocha.

BTW, zákon umožňuje, aby se na ZŠ nevyučoval cizí jazyk? Uvěřím, až uvidím.

Nicméně, Tajnej, přimícháním angreštu se vaše hruškojablečná směs nevylepší. Nebo snad na té základce neměli ani vyučující na češtinu a matematiku, že by žačka nemohla předvést u přijímaček vůbec nic?

Já vám zase raději předvedu příklad ne vysoce individuální, ale paušalizovaný. Co jsou centrální přijímačky, pozorujeme jistý nárůst celkové vzdělavatelnosti prvních ročníků. Nicméně, i tak s matematikou a fyzikou těžce zápasí, protože vesměs nemají dobré základy, které musejí dohánět. Opravdu si neumím představit, jak by za plného provozu doháněl někdo, jehož matematické schopnosti by nestačily ani na zvládnutí přijímaček.

Eva Adamová řekl(a)...

Já myslela, že přijímání na školy na základě vyjádření pouličního výboru už máme v tomto státě už za sebou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

na základě vyjádření pouličního výboru

Princip uličních výborů je ve zdejší společnosti hluboce zakořeněn.
Odborníci na dé-en-á by se měli podívat, který chromozom to má na triku.
Některé vady genofondu by měly být řešeny už v prenatálním věku. Postižení jedinci by pak měli mít v občanském průkazu poznámku
'nepouštět do médií a řídících funkcí v oblasti zkompetentňování pak zejména'.

Josef Soukal řekl(a)...

"Navíc jednotné testy vyautují z maturitního studia nadané děti s jednostranným talentem. Což zmiňují dobré střední školy, když říkají: Nemůžeme vzít ty, o nichž si myslíme, že se k nám hodí a byli by úspěšní, a musíme vzít ty, kteří v nepovedeném testu získali víc bodů."

V nejhorším případě tito "jednostranně nadaní" najdou řadu dalších škol, které je rády vezmou. A hlavně - proč proboha ty "dobré střední školy" něco neudělají se svými čtyřmi pětinami přijímací zkoušky, aby mohly vzít ty, kteří se k nim hodí?

Nicka Pytlik řekl(a)...

něco neudělají se svými čtyřmi pětinami přijímací zkoušky

Vypadá to, že ty čtyři pětiny jsou tak dobře utajeny, že o nich nevědí ani ty dobré střední školy, a dokonce ani jinak vševědoucí odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří. A nebo se žádnému z nich tak nějak nehodí do krámu. Do toho jejich notně umaštěného krámu...

Josef Soukal řekl(a)...

Původně jsem chtěl psát o čtyřiceti procentech, takže odtud ten omyl. Češtinář se omlouvá. A to počty ve svých začátcích (rád) učil...

Josef Soukal řekl(a)...

Odbočka: Včera jsme se v primě v rámci výuky přísudku dostali k brontosaurovi - potřeboval jsem větu "Brontosaurus byl" (tj. žil, existoval) - a úplně na konci jsme počítali, kolikrát se každý žák se svou výškou vejde do brontosauří délky (až 22 m). Byli i tací, kterým na první pokus vyšlo třeba 44x, a to přesto, že jsou standardního primánního vzrůstu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jejda, takze skoly VI ! ze jsou nekteri zaci jednostranne nadani? A jak? A kdyz to vi, tak musi taky vedet i to o tech nenadanych a klidne si je i vezmou do maturitnich oboru, jen aby naplnily tridy.
Psala jsem to uz jinde- zrusme skoly, ktere prijmou ke studiu i meho psa ( sorry
Fredy)), jen kdyz na nej budou ctyri roky brat normativ.

Pane Soukale, obdobna zkusenost s vypoctem poctu let , kolika ze se dozil nas slavny Amos. Nekterym nikterak nebylo divne, ze impres tisic let.

Okomentovat