2.4.19

Stanislav Štech: Inkluze, mandelinka bramborová našeho školství


Pro mladší čtenáře – v 50. letech, kdy se komunistickému režimu nedařilo v zemědělství, bylo třeba ukázat na zlovolného viníka (nejen zemědělských) průšvihů a odvést pozornost od skutečných příčin. Byla rozšířena informace o podvratném aktu amerických imperialistů, kteří na naše pole vysadili škodlivou mandelinku bramborovou. Ta na těch polích skutečně byla – jen se „boj“ s ní stal prý bojem za mír a socialismus.

Mluvíme-li dnes o českém školství, máme tu také viníka všech neduhů – hlavně podle lidí (a mezi nimi i mnoha pedagogů z praxe), kteří bez znalosti toho, o co jde v podpoře dětí se zdravotním znevýhodněním, opakují tezi o její škodlivosti. Dnešní „mandelinka“, takzvaná inkluze, je příčinou vysoké administrativní zátěže, nízkých platů učitelů, zhoršení kvality vzdělávání. Možná jednou někteří dojdou k tomu, že je na vině stárnutí učitelských sborů, odchodů učitelů a možná i kritického postoje rodičů ke škole.

Takže prý zrušit, nebo aspoň podstatně revidovat. Na celém antiinkluzivistickém blouznění, na jehož nehorázné nerespektování základních faktů jsem před časem upozornil, je pozoruhodné, že ani jeden z kritiků nikdy konkrétně neřekl, co by to mělo znamenat. Co se zruší, kam se (protizákonně, protože dnes jsou tam vždy na žádost rodičů po doporučení odborníky) přesunou žáci z běžných škol, kdo bude podporovat ty, kteří v běžné škole zůstanou?Když se systému nedaří, je třeba ukázat na zlovolného viníka. Repro DR

Ignorovány jsou hlasy dětí, kterých se to nejvíce týká, jejich rodičů a ředitelů škol, kde s těmito žáky pracují (často dávno před schválením proinkluzivní novely za ministra Chládka připravené dlouhým pilotním ověřováním jejích prvků od roku 2008). Podívejme se z kritických tvrzení jen na závěry o zániku speciálních škol, na nárůst administrativní zátěže a údajně předražené financování takzvané inkluze.

Data o podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za dva roky náběhu společného vzdělávání, které má MŠMT k dispozici a připravuje zveřejnění jejich analýzy, ukazují něco zcela jiného než antiinkluzivistická klišé „dřevěného jazyka“ (řady pedagogů, žurnalistů i politiků). Jen namátkou: speciální školství na tolik kritizované inkluzi solidně vydělalo. Nejenže nezaniklo, ale díky právně zakotveným nárokům pro děti v běžných školách se ukázalo jeho podfinancování.

Když se sečte dodatečné navýšení rozpočtu speciálního školství o 800 milionů korun s objemem prostředků, které čerpají z takzvaných podpůrných opatření, je vylepšení v roce 2018 ve výši 1,023 miliardy korun právě na podpůrná opatření. A pro rok 2019 byly o tyto prostředky navýšeny republikové normativy. Tam, kde tyto školy ubyly, je nacházíme jako speciální třídy v běžných školách (administrativně jako samostatné zanikly), ale i to nastalo jen velmi zřídka. Náhle se v těchto školách i díky takzvané inkluzi začaly častěji vytvářet třeba třídy se sníženým počtem žáků.

Pokud jde o administrativní zátěž, ta je v mnoha školách skutečně značná. Nejvíc ovšem školy zatěžuje administrace evropských projektů z resortu školství i takzvaných zjednodušených šablon. A další vykazování, které vůbec nesouvisí s resortem školství. Jestliže se opakovaně tvrdí (a 28. 3. to v pořadu Horizont na ČT24 proti všem faktům opakovali pozvaní hosté), že s inkluzí přišla zátěž v podobě individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a jejich častého vyhodnocování, pak jsou buď falešné statistiky někdy od roku 2008, nebo se na veřejnosti v souvislosti s inkluzivní mandelinkou může říkat prostě cokoli.

Počet individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními potřebami v základních školách rostl kontinuálně od roku 2008 ze zhruba 36 tisíc na 48 800 v září 2016. Po rozběhu podpory (inkluze) klesl v roce 2017 jejich počet na 45 tisíc a teprve v roce 2018 dosáhl počet vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů 53 tisíc. Ovšem – proporcionálně vzhledem k rostoucímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami konstatujeme v roce 2015 před inkluzí individuální vzdělávací plán u 56 procent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v roce 2018 u 55 procent žáků.

O čem tedy mluvíme? Před inkluzí to šlo a nikdo neprotestoval, teď máme mandelinku, takže ona je vinna. A časté administrativní vyhodnocení? Má se dělat jedenkrát za rok. Většina praxe takového obtížného úkonu spočívá ve zkopírování pasáží z doporučení. Podobná kritika zazněla i na velmi elementární plány pedagogické podpory (zcela v gesci školy a pro učitele spíše jako „zapamatováček“, jakých potíží si u konkrétního žáka všiml, co mu doporučil a na co se u něj podívá podrobněji třeba za tři měsíce). Jak lze obě opatření chápat jako „administrativní zátěž“ nepatřící k vlastní pedagogické práci?

Podobné je to s tím „vyhazováním“ peněz. Když už tedy inkluzebijci nemají dost elementárního rozumu, aby pochopili, že slabším a znevýhodněným každá slušná společnost pomáhá tím, že se snaží, seč to jen jde (a pokud to jde), vytvořit jim podmínky, ve kterých se co nejvíce přiblíží mainstreamové společnosti a ona jim, měli by nám vysvětlit jinou věc. Ony ty peníze na podpory (nejčastějším podpůrným opatřením je takzvaná pedagogická intervence, například doučování, po něm předmět speciálně pedagogické péče a až pak sdílený asistent pedagoga, obvykle pro dva nebo tři žáky) snad jsou peníze vylévané někam bokem, mimo školu, učitele a vůbec neslouží vzdělávání, podmínkám ve škole?

A k tomu morálnímu aspektu: vřele každému kritikovi doporučuji představit si, že jeho vlastní dítě je postižené (lehce mentálně, autista, s poruchou chování) – nadechnout se a pak si upřímně říci: ne, opravdu nechci, aby to aspoň zkusil/a mezi svými vrstevníky v běžné škole; dobře mu bude mezi podobně postiženými, pěkně odděleně od „normálního“ světa.

Bohužel, fakta ukazují, že podobně by šlo vyvracet řadu dalších nepravdivých tvrzení. Skutečných problémů se společným vzděláváním je dost. Vyžadovaly by seriózní debatu a vrátím se k nim v nejbližší době. Zatím ale stále platí: inkluzi zrušit nelze. Snazší je křičet: Do boje proti mandelince! Do boje proti tomu z ciziny importovanému brouku.

Převzato z Deníku Referendum.

Poznámka redakce: Stanislav Štech je za nedostatky proinkluzivní legislativy (tedy i neustále předělávané vyhlášky 27) jako náměstek ministryně Valachové i jako bývalý ministr školství osobně odpovědný. Jeho text je v podstatě jen urážlivý blábol plný argumentačních faulů.

14 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdoví, jestli v těch padesátých letech nevlezli nějací brouci lecckomu do hlavy hned po narození.
V každém případě, pokud dojde ve škole k agresivnímu chování žáka s následkem úrazu kohokoli, je škola povinna okamžitě povolat záchranku, policii, sociálku a především pak rodiče agresora i zraněného dítěte.
Rodiče zraněného dítěte nechť podají na ředitele školy trestní oznámení, protože nezabezpečil bezpečí jejich dítěte a po rodičích agresora nechť žalobou požadují náhradu veškeré škody.
A to je ze strany pytliků asi tak všechno k těm broukům.

Datel řekl(a)...

Vcelku by mě zajímalo, proč žalobu na ředitele? To vytvořit kotce na agresivní žáky? Je zajímavé, že ve školství neexistuje institut nešťastné náhody.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ředitel školy odpovídá za všechno, co se ve škole šustné.
Agrese je nešťastná, nikoli však náhodná.

Ygrain řekl(a)...

Děkujeme panu Štechovi za historický exkurs - konkrétně, za ukázku demagogického textu a dehonestance opozice. Nejspíš uvěřil své vlastní propagandě, že učitelé neumějí číst.

Datel řekl(a)...

Tak to se v Písku pomalu zbláznili i ti poslední normální.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mě pan Štech dost baví. Já ,jako učitelka, se musím připravovat na každý den, na každou hodinu. Ministerstvo se na celkovou reformu (což inkluze byla) připravit nemuselo, protože to nebylo potřeba. Tak takhle to funguje. Fuj tajxl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

to se v Písku pomalu zbláznili

V těch píscích budou poněkud pozadu, protože celý svět se zbláznil už dávno a překotně.

Eva Adamová řekl(a)...

Mne pan Štech taky docela dost baví, ono totiž ani tak nejde o nárůst papírování, či o peníze, které se kolem inkluze točí, ale především o to, že inkluze po česku bohužel u celé řady dětí jde proti jejich nejlepšímu zájmu a poškozuje je, a to jak po psychické stránce tak po stránce postoje k práci a samostatnosti. Proinkluzionisté se totiž domnívají, že dítěti s LMP stačí přidělit asistenta a bude nároky běžné základní školy zvládat. Nebude a ještě se naučí míň než ve škole dříve zvané praktická. Proinkluzionisté se také domnívají, že když silou mocí slabé děti nenecháme propadnout a protáhneme je až do devítky, že je zachráníme. Nikoliv, učitelé na učňácích by jim potvrdili, že děcka, která jim na učňák přijdou ze sedmičky nebo z dříve praktických škol, toho umí víc než takto silou mocí nižšími ročníky bez propadnutí protažení deváťáci.

Ivo Mádr řekl(a)...

Pan Štech si tak trochu vymýšlí. Inkluze na český způsob se tentokráte mohla opravdu inspirovat v severských zemích. Proč se tak nestalo, netuším. Na mnoha inkluzivních školách inkluze funguje trochu jinak než tzv. inkluze po česku. Postižené děti sice chodí do stejné budovy jako ostatní, ale odlišných tříd. Tam jsou děti s různými potřebami v malých skupinách a pracuje s nimi speciální pedagog a houf asistentů. V případě, že je žák nadaný na VV,HV,...pak navštěvuje třídu s ostatními žáky. V poledne se pak všechny děti shromažďují v komunikačním prostoru a společně se baví, hrají,...Je to takový model společné existence ve společnosti. Inkluze se taky netýká jen ministerstva školství, ale taky zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí,..včetně resortního financování. Pravdou ale je, že taková inkluze stojí hodně peněz.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tam jsou děti s různými potřebami

A kde jsou děti s obtížně zvladatelnou potřebou ubližovat jiným dětem?
Křikem, nadávkami, ničením věcí, okrádáním, bitím... A kde jsou jejich oběti?

Radek Sárközi řekl(a)...

Novela inkluzivní vyhlášky - informace ze zákulisí...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/03/aktualni-tema-novela-inkluzivni-vyhlasky.html

Ivo Mádr řekl(a)...

Pro Pytlíky

V 95% případů jsou děti se speciálními potřebami mimo běžné třídy. Navíc existuje v těchto zemích samozřejmě speciální školství. Ředitel může odmítnout přijmout na školu žáky s vážnými projevy agrese,....

Ivana řekl(a)...

Ředitel odmítnout nemůže, pokud je dítě spádové a přichází z jiné školy např. po přestěhování do obce. OSPOD vám podporu neposkytne, pokud má dítě co jíst a chodí občas do školy, tak reagují frází " Co byste po nich prosímvás chtěli, máte to vidět jinde...". Střediska výchovné péče jsou připravená dítě převzít, ale rodič tam musí finančně přispívat na pobyt svého dítěte, takže se to nejčastěji z finančních důvodů vyřeší tzv. ambulantní péčí.Tohle jsem také dlouho nevěděla, dokud jsme nezačala dělat tzv. koordinátora inkluze. Zatím mě platí z projektu, ale co bude dál, nevím.....

Nicka Pytlik řekl(a)...

Shrnutí:
inkluzivní Finsko - Ředitel může odmítnout
inkluzivní Česko  - Ředitel odmítnout nemůže
V takovém připadě by se štechové mohli jít vycpat.

Okomentovat