23.4.19

Pavla Lioliasová: Čeští žáci tráví nad domácím úkolem méně času než děti v zahraničí, ukazuje srovnání

Děti ve čtvrtých třídách tráví nad domácím úkolem z jedné vyučovací hodiny třináct minut. I tak je to pod průměrem dalších zemí. Ukázala to studie vědců z ekonomického institutu Cerge, kteří porovnávali zatížení dětí domácími úkoly ve čtvrtých a osmých třídách.
Z doprovodného článku na webu Českého rozhlasu vybíráme:

Děti ve škole dostávají úkoly téměř každý den. „Snažím se jim nedávat úkoly na víkend, aby někdy měly čas k odpočinku. Děti už to mají nacvičené, že se jim v týdnu střídají převážně úkoly z matematiky a českého jazyka. Občas do toho dostávají třeba i anglický jazyk, prvouku… Většinou je to nějaké učivo, které jsme ten den procvičovali. A je potřeba, aby si ho doma ještě upevnily,“ vysvětluje učitelka Martina Bretová.

Vědci z ekonomického institutu Cerge počítali, kolik času děti nad domácími úkoly stráví, a srovnávali s dalšími zeměmi.

„Frekvence zadávání domácích úkolů v České republice patří spíš k těm nižším a zátěž zadaného úkolu spíše k velice nízkým. Ve čtvrtých třídách Česká republika patří k zemím s nižší zátěží, v osmých třídách dokonce s nejnižších zátěží ze všech zemí, které jsou v datech k dispozici,“ tvrdí ekonom Daniel Münich.(...)

Podle školní psycholožky Petry Bílkové ale vypracování domácích úkolů dětem neuškodí: „Má smysl dávat úkol, který je nějak zacílený. Spoustu úkolů lze dávat i nějak tvořivých, kdy je dítě zaujaté danou věcí. Přijde mi, že jsou úkoly dobré k tomu, že se dítě učí plánovat svůj čas, učí se být zodpovědný a řídit si vlastní práci.“

Školské zákony problematiku domácích úkolů vysloveně neřeší a nestanovují vypracování úkolů jako povinnost.

„Zadávání domácích úkolů je v kompetencích jednotlivých škol. Je možné je známkovat nebo jinak hodnotit, a to například slovně. Jejich hodnocení je možné zahrnout do klasifikace. Neplnění domácích úkolů je možné zohlednit v hodnocení žáka,“ vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.
Žádné komentáře:

Okomentovat